lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Sáu Mươi Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Bác Hữu Loan Ơi !
chuyển thể thơ Hà Phương: Giận Bác Hữu Loan

Cháu giận Bác ra đi vội vã
Để cho đời nức nở thương đau
Bên đồi sim tím hoang vu
Mưa ngâu sùi sụt nụ hoa đầu muà

Đồi sim tím âu sầu năm tháng
Giưã đất trời lãng đãng sương rơi
Thương yêu nhớ vợ u hoài
Bến sông hoa nở ngậm ngùi em ơi!

Cõi trần tục tỉ tê khâm phục
Một đời người khổ cực bi thương
Đoạ đầy Tố Hữu bất lương
Đấu tranh giai cấp thù riêng vợ chồng

Vợ Tố Hữu mặn nồng duyên cũ
Nhớ Hữu Loan món nợ thâm tình
Tiểu nhân sủi bọt râu xanh
Ghen tuông rờn rợn tử sinh phong trần

Cháu khóc bác Hữu Loan thuở nọ
Buổi loạn ly điên đảo trần ai
Biển dâu một cuộc vơi đầy
Cam lai khổ tận giưã đời thương đau

Đồi sim tím muà hoa ngào ngạt
Gió vi vu tha thiết người ơi
Linh hồn ở chín tầng mây
Bồng lai bột hải cõi trời vân du!

29.3.2010 Lu Hà

Ai Có Hay Chăng?

Ai có hay chăng, ai nhớ ai
Mà ai hờ hững dửng dưng hoài
Hỏi xem muôn vạn lần số kiếp
Đã có khi nào, ai với ai?

Có lẽ ngày xưa lâu lắm rồi
Vườn hương e lệ bóng xuân mai
Dạt dào quân tử mơ thành bướm
Truyện thuả ngàn thu mộng ngấn dài

Giấc mộng đêm qua đã thấy gì ?
Nàng tiên quen quá cõi thiên thai
Thì ra ai đã gieo dương thế
Ảo ảnh hồn mơ cảnh dị kỳ....

Cuộc đời như thể giấc chiêm bao
Bể thảm ngàn năm vẫn mịt mù
Trùng trùng duyên khởi nghe than khóc
Mùi vị hư không một giấc mơ

Chẳng lẽ tình ta có thế chăng?
Ngàn năm ảo mộng vẫn thinh không
Lòng còn thổn thức đòi duyên nợ
Tỉnh dậy thành thơ kẻo nhỡ nhàng....

Tôi kể cho đời mộng vẩn vơ
Mà người dương thế vẫn làm ngơ
Cõi đời giả tạm sao buồn thế
Mộng để ngàn năm nhé đợi chờ

Ta cứ thầm mong cứ đợi hoài
Người tình trong mộng có hay chăng
Thiên thu vạn kiếp buồn thăm thẳm
Biết đến bao giờ ai với ai?...

11.8.2009 Lu Hà

Nuối Tiếc Trần Duyên
tặng cô gái trên Facebook

Dừng tay chớ vội đi tu
Đời còn xuân trẻ má đào đang xinh
Bồng bềnh kià mái đầu xanh
Một dao xuống tóc tử sinh ngậm ngùi
Gan lì cóc tiá là tôi
Cùng nhau lặn ngụp luân hồi nổi trôi
Ái hà bể khổ người ơi!
Phong ba giông tố trần ai sá gì
Mấy phen ân ái bồi hồi
Trải qua mấy kiếp ta thời tính sau
Đừng buồn lá rụng sầu thu
Có tôi bên cạnh thế nào cũng xong
Mong cô nghĩ lại cho thông
Duyên tình đang thắm má hồng chưa phai
Kiếp sau ta lại đầu thai
Thôi đừng cắt tóc uổng đời tài hoa...!

10.2.2011 Lu Hà

Như Cởi Tấm Lòng
tặng cô gái trên Facebook

Được nhời như cởi tấm lòng
Rằng cô đâu có dễ dàng đi tu
Xuân thì đang độ nở hoa
Tu thì tiếc lắm ta bà đang vui
Đường về Tây Trúc xa xôi
Thôi thì ở lại cùng tôi kiếp này
Bao nhiêu oan trái đắng cay
Hồn thơ chia sẻ vơi đầy nỉ non
Đêm khuya chung mảnh trăng ngàn
Tâm hồn rạo rực đừng buồn nghe cô
Mấy dòng nhắn nhủ từ xa
Chúc cô an lạc qua bờ tương tư
Ái hà bể khổ sầu đưa
Yên bề gia thất cưả nhà bình an!

10.2.2011 Lu Hà

Ba Cô Tiên Nữ Giáng Trần
tặng Quỳnh Phan

Ba cô tiên nữ giáng trần
Quỳnh Phan tha thiết nồng nàn Kỳ Duyên
Một cô tôi chẳng biết tên
Thái Chân yểu điệu thuyền quyên gọi hồn
Ngất ngây tâm dạ bồn chồn
Hoa chào bướm lượn tần ngần ngẩn ngơ
Yếm xanh váy tím dạt dào
Phây phây cánh trắng ngọt ngào lòng tôi
Giong thuyền hạ cố tới nơi
Rước về Bột Hải xin mời ba cô
Dắt tay bịn rịn lên đò
Mưa ngâu lã chã ta bà vấn vương
Căng buồm thẳng hướng biển Đông
Yến anh đàn hạc diụ dàng canh khuya
Lâng lâng rựợu ngọt má đào
Bút tiên một vẫy hồn thơ tuôn trào
Màn huỳnh trướng phủ la đà
Lẻ loi cung quảng Hằng Nga ngậm ngùi
Lầu quỳnh gác tiá than ôi!
Bởi nghe thằng Cuội nên đời dở dang
Ngàn thu hoang vắng tang thương
Nhôm đồng sắt rỉ bạc vàng làm chi...?
Trọn tình vui cảnh bồng lai
Trần ai tủi nhục người ơi đừng về
Ba cô ở lại cùng tôi
Niềm vui ân ái trọn đời thủy chung
Tìm đâu ra chốn thiên đàng
Đào nguyên sớm tối đẹp lòng tiên cô!

9.2.2011 Lu Hà

Muà Thu Sydney
Cảm tác từ 5 bức ảnh cuả Sang Nguyen

Muà thu xao xác lá vàng
Có cô gái Việt má hồng cười tươi
Bướm ong rạo rực bồi hồi
Xanh vàng bảng lảng cõi người trần ai
Tóc mây loã xoã ngang vai
Mắt huyền lóng lánh bờ môi ngọt ngào
Toàn thân phin nõn ngọc ngà
Phất phơ tà áo khoe toà thiên nhiên
Một vùng cây cỏ bình yên
Hoàng hôn vũ trụ ngợi khen sơn hà
Đào nguyên quang cảnh la đà
Yến oanh ngây ngất muà thu đã về...

10.2.2011 Lu Hà

Uổng Công Mái Tóc Xuân Thì
hoạ thơ Đỗ Qúy Bái

Gửi gắm lòng em một gói thề
Nỉ non anh nhé nhớ mang nghe
Chôn rau cắt rốn đừng quên nhé
Nam Bắc đường thông chóng lại về

Anh thả tình em trong túi nang
Nâng niu qúy hoá nặng như vàng
Túi trên trấn thủ chen vòng ngực
Nịt chặt ôm anh mãi dập ràng

Ngoái lại sao trời em ở đâu
Nhẫn tâm ai chắn giưã cây cầu
Đôi bờ sôi sục chung dòng chảy
Uất hận bao giờ ta gặp nhau?...

Thôi thế thì thôi mấy chục năm
Thời gian đằng đẵng bọt sôi tăm
Chân chim vảy cá chờ mong ngóng
Bờ lạnh tường rêu thiếu bóng xăm…

Thế kỷ đi qua trọn nưả vòng
Lênh đênh biển động loé hừng đông
Đầu xanh mái tóc còn đâu nưã
Bụng ỏng da mồi uổng phí công

Xót thương Chức Nữ ngóng Ngưu Lang
Biền biệt bao năm trống hội làng
Cờ đỏ giương cao cười ngạo nghễ
Còn đâu gói tóc gió nhênh nhang…

13.7.2009 Lu Hà

Muà Thu Hoa Cúc Nở
hoạ thơ Huệ Thu

Phượng tàn cúc lại nở
Mong ngóng đợi ai về
Màu đỏ rơi hè phố
Cháy lòng ta nhớ quê

Ba thập kỷ trôi qua
Nước nhà tan khói mơ
Còn đâu là viễn cảnh
Mộng đẹp hồn xa xưa

Bông vàng hương ngát lối
Đắm đuối đời yêu thương
Ngào ngạt tình hương gió
Đàn ong lạc nẻo đường

Khẽ cúi mình nâng niu
Bâng khuâng hồn vẩn vơ
Nuốt vào bao tủi hận
Sóng gió đến bao giờ?

Đoá mộng vàng chớm nở
Thương hồn người viễn du
Mẹ già bên ngưõng cưả
Thu Huệ thêm muà thu...

18.7.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site