lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 5

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Bèo Dạt Mây Trôi

Anh biết rằng em vẫn nhớ anh
Tình anh như lá đã lià cành
Đâu còn sôi nổi như ngày trước
Tim động trào dâng ngọn sóng tình

Ngày ấy lòng anh thật trắng trong
Như hoa thơm ngát ở ven rừng
Anh cầu anh nguyện cho anh được
Về nước thì anh sẽ cưới em

Rồi một ngày kia thật bẽ bàng
Rằng em đã có mối tình riêng
Còn anh như kẻ đùa trong mộng
Một chút cho vui kẻo nhỡ nhàng

Tai ác làm sao trận gió phong
Tình yêu như gió thoảng mây trăng
Hai tay toan tính mây cùng gió
Một nưả vầng trăng chẳng muộn màng

Uốt ức vì ai anh muốn điên
Còn em vẫn bước thật bình yên
Thì ra anh chỉ là con rối
Đuà với yêu đương tiếng kẻ hèn

Em ơi sao laị nỡ đuà dai
Kẻ khóc người cười được ích chi?
Ai thắng ai thua lòng rẻ mạt
Tình như nước lã bạc như vôi

Em đã đưa anh ra thế gian
Mỉa mai vu cáo nỗi oan hờn
Là bông hoa chín người ta hái
Là truyện xưa nay ở cõi trần

Giận đời anh đã quyết từ em
Là chẳng bao giờ nghĩ tới em
Đã mấy thu rồi nhanh quá nhỉ
Lòng chai như đá miệng anh im

Nhớ nhánh hoa đào đã trổ bông
Vườn người em gaí ở quê hương
Rồi đây anh sẽ về nơi đó
Gặp laị người mà anh mến thương

Riệu nồng đến lúc phải tàn canh
Chán ghét sao còn nhớ đến anh
Chèo néo đẹp gì hoa đã uá
Riệu thưà còn muốn chuốc sang anh?

Từ nay em hãy đi đường em
Và để anh yên chút phận hèn
Anh chẳng sẵn lòng hâm nóng laị
Một chút tình thiu đã cũ mèm

Anh biết rằng em chẳng dễ quên
Nhiều lần trăn trở nhạn đưa tin
Em chờ em đợi mong anh đến
Ngươì khóc sau cùng laị chính em

Anh biết làm sao được hở trời
Bi tình bi thảm có ai hay
Tương tư món nợ còn trơ đó
Ai phaỉ mang theo trọn kiếp đời…?

 2007 Lu Hà

 

Gió Lạnh Hương Tàn

Ta nhớ gặp nhau từ thuở nào?
Lung lay ánh mắt đắm hồn xưa
Bâng khuâng sao động muà xuân đến
Cho gió hương sang ngóng đợi chờ….

Anh đã làm thơ để tặng em
Thời gian hoa lá thắm đoá thiên nhiên
Nhưng tình chẳng trọn như mong muốn
Ai biết rằng ai ván đóng thuyền?

Tình ái xưa nay chuyện bướm hoa
Tự do hương nhụy gió đong đưa
Làm hoa mong được người ta hái
Làm gái xin cầu vẫn thiết tha...

Hỏi lại rằng ai chẳng thật thà
Tự xua bướm trắng lánh xa hoa
Khôn ngoan chẳng lựa theo hồn bướm
Bóng trắng bay đi chẳng ngoái đầu….

Em hãy chôn đi kỷ niệm xưa
Giả chân hư thực hoá thành ma
Tìm gì bóng dáng trong hoang địa
Mưa lạnh chiều thu gió hững hờ

Một chút bẽ bàng em phụ anh
Ngậm vành mi đắng cái thanh danh
Tổn thương cho tấm lòng chung thủy
Thiên hạ cười chê kẻ bạc tình…

Ái ngại cho ai cảnh vịt vờ
Dù sao đã có cưới xin đâu ?
Ngây thơ cứ tưởng là minh triết
Nên để đời hoa lệ ưá sầu…

Anh lại tôn thờ cái tiết trinh
Đời trai lãng tử gái xuân tình
Sinh ra đâu phải là hèn kém
Lầm lẫn sao em cái tiết danh ?

Đâu phải rằng anh kẻ hẹp hòi
Nam nhi chẳng chiụ kiếp tôi đòi
Còn em lại lại quá ra kiêu ngạo
Không hiểu lòng anh hận nỗi gì?....

Bỏ đi thôi đã lỡ vương chàm
Đẳng cấp tâm linh ở cõi trần
Nhân định tơ trời ơn nguyệt lão
Ái tình chỉ đẹp ở lương tâm

Anh đã yêu em lại tố anh
Giận lòng oan ức hận trời xanh
Ra đi thề nguyện không quay lại
Rên rỉ làm chi bận vướng mình…

Miệng lưỡi thế gian thật hãi hùng
Xưa nay thiên hạ thói gian thương
Phê bình đấu tố theo quan điểm
Đục nước béo cò có biết không?....

Đã biết anh say còn ngoảnh đi
Ít ra cũng phải nói đôi lời
Cho người quân tử yên lòng dạ
Yểu điệu thuyền quyên hiểu lẽ đời….

Còn nhớ ta cùng chung bức tường
Cửa bên xào xạc suốt canh trường
Khuyên can bạn gái dư dòng lệ
Trống trải phòng không lạnh thế này…

Em hãy yên tâm đi lấy chồng
Cầu em hạnh phúc với đời thường
Hối hận làm chi đừng khóc nữa
Anh đã đi rồi trận gió đông

Nếu có chăng là hẹn kiếp sau
Mà sao không thể lại từ đầu
Đời dài anh vẫn là trai trẻ
Khí khái lòng người dễ đổi sao?...

Néu thuận kiếp sau hẹn tái sinh
Đừng như con bướm với hoa cành
Có phải lòng nhau thì thắm lại
Trái tim lý trí mái đầu xanh....

 2008 Lu Hà

 

Ngộ Nhận

Ngộ nhận cho nên mới lỡ lầm
Như ai cao giá ngọc vô ngần
Hương hoa chẳng giữ cho đời đẹp
Nên để kiếp này nợ phấn son

Ai kẻ trước sau biết phận mình
Bao nhiêu lưu luyến mộng tình xinh
Tạo nên đối trọng cho em chọn
Hoa nhụy rưã rồi em phụ anh

Lu loa vu cáo kẻ yêu mình
Bôi nhọ vì ai cái tiết danh
Thiên hạ mừng thay nhờ đục nước
Dăm ba mấy đưá trộm nghe rình...

Từ đó em thành mất tự do
Tương tư chẳng trọn chuỗi ngày mơ
Bao nhiêu tình tứ thành vô ích
Năm tháng héo hon thăm kẻ chờ...

Ăn ở với người vẫn nhớ anh
Tạo bao cơ hội cố làm lành
Nhưng anh không phải là con vịt
Trí tuệ con người đâu kém sinh

Gang tấc kề bên nên biết nhau
Mưu cao trí đảm sức dư thừa
Tung hoành dũng mãnh muôn người địch
Khánh kiệt cho mình thế mới đau

Em đâu thấu hiểu kẻ kiêu hùng
Tổn hại con tim hoá lạnh lùng
Tự trọng mất còn gì để sống
Tình yêu nóng bỏng chết trong băng

Anh sẽ ra đi khắp nẻo trần
Đời trai lãng tử kiếm hồng nhan
Kiên trì năm tháng tìm tri kỷ
Phong trần hội ngộ ở nhân gian

Ở lại muôn đời cái bóng ma
Mối tình lầm lạc chết từ lâu
Đừng mong anh sẽ quay đầu lại
Khắc hận trong đời một giấc mơ

Anh chẳng buồn đâu lại thấy vui
Muà xuân rơ rói tháng ngày trôi
Giang hồ nhẹ bước đường thiên lý
Nữ sắc duyên trời khắp chốn nơi

Em quá tự tin hợm hĩnh mình
Cho nên mới phải cảnh điêu linh
Bao nhiêu kiêu hãnh thành rẻ rúng
Phút chốc chôn vùi đắm biển xanh

Nếu đã là yêu phải thật thà
Cuộc tình đâu phải để ganh đua
Tranh nhau dằn vặt thân con gái
Kẻ thắng người thua mới tự hào?

Anh đã ra đi chẳng đoái hoài
Tình anh đâu phải mớ tôm tươi
Chạy rông thiên hạ đem rao bán
Ế ẩm ai mua chiụ lỡ thời?

Cái trí con người thật lớn lao
Tìm người vợ đẹp để làm cha
Cha hùng con mạnh nuôi dòng giống
Đâu phải gặp ai cũng thiết tha...?

Khi chọn người yêu phải xét suy
Cuộc đời đâu phải để cho ai
Vênh vang tự mãn khoe bè bạn
Nụ cười chưa trọn lệ tràn rơi....

Anh biết rằng em quá trẻ con
Nhưng em đã lỡ nhụy hoa tàn
Còn anh đâu phải là ông lão
Há dễ mà anh chiụ héo mòn?....

Cuộc đời như thể giấc chiêm bao
Ảo mộng duyên tình có thế sao?
Nhân cách lương tâm là đáng quý
Kiếp nào gặp lại để bên nhau?

2008 Lu Hà

 

Dương Quý Phi

Sắc quốc nghiêng thành Dương quý Phi
Thiên hương nhân nghiã khó ai bì
Cầm kỳ thi phú yên thiên hạ
Thiên sử ngàn thu để lại đời

Lễ giáo vương triều bạc thế sao?
Thâm cung lục viện gió mưa sầu
Tam lang thương gọi cùng Minh Đế
Giấc mộng thường dân khéo hững hờ...

Khúc nhạc nghê thường trong giấc mơ
Mai phi cánh bướm đẹp thơm hoa
Hồng nhan bạc mệnh đời cung nữ
Tri kỷ hồn thơ Lý Bạch xưa

Hoàng hậu phi tần sát hại nhau
Bao nhiêu thảm cảnh nát lòng vua
Vô tư Hoàng Đế tiêu nòi giống
Vương nợ oan hồn bao trẻ thơ

Ai xót thương nàng Dương quý Phi
Tấm lòng trong trắng đoá hoa tươi
Ngây thơ vương lụy hồn vong quốc
Họ mạc lân bang hại giống nòi

Giây phút hiểm nguy lià cõi đời
Ra đi chẳng thẹn cánh hoa trôi
Mang thân chuộc lại tình non nước
Để lại ngàn thu luống ngậm ngùi

Oan ức cho nàng bậc mỹ nhân
Phong ba lưu lại đoá hương trần
Làm thơ nhớ tiếc hồn xưa ấy
Lý Bạch ôm trăng một giọng đàn.

 2008  Lu Hà

 

Tình Xa Mây Núi

Nuí ơí! cám cảnh tiêu điều
Nhớ xưa ân ái yêu chiều nuí mây
Ôm lưng trái núi sum vầy
Mây xa có biết tháng ngày lẻ loi
Mây ơi! nuí laị khóc rồi
Như nàng thiếu phụ chờ người chinh nhân
Chàng mây sinh Bắc tử Nam
Nước non nặng trĩu sớm hôm não nùng
Thương nàng một nắng hai sương
Đường cày chân lấm đảm đang việc nhà
Hai vai mây nặng sơn hà
Mưa phùn giá buốt đời hoa đắm chìm
Chiều chiều chân nuí hái sim
Nuí cao tím cả lòng em nhớ chồng
Bóng xưa lật đật vội vàng
Ba lô con cóc muối vừng nắm cơm
Hạt cơm thấm giọt mưa phùn
Nhai trong nước mắt tấn tần chia ly
Trường Sơn dãy núi chạy dài
Mây bay ấp bóng thương người hậu phương
Năm dài tháng rộng mịt mùng
Mỏi mòn núi đợi từng ngày bồng bang
Trai tơ lửa bén rơm nồng
Lưá thì lần lữa phụ chàng mây xa
Núi xanh thoang thoảng hương na
Chim bay nháo nhác la đà lả lơi
Mây ơi! núi đã mang thai
Sinh hòn núi nhỏ đẹp nòi tổ tiên
Mây trời xa khắp mọi miền
Buị vàng nhiễm độc tráng niên hãi hùng
Nuí ơi! mây chẳng trách nàng
Đôi ta như vậy lỡ làng dở dang
Mây xa muôn nẻo trùng phùng
Hoa thơm bướm lạ dọc đường hành quân
Cánh mây phong vũ luị tàn
Đi đâu cũng để trần gian rụng dời
Nuí đừng thương cảm làm chi
Tội này ai chiụ núi mây hận đời…?

2008 Lu Hà

Tình Mây Nghiã Gió

Gió mây sinh giữa đất trời
Đôi ta duyên phận từ thời xa xưa
Mây về gọi gió lưa thưa
Hạt trời mưa móc tình ta sum vầy
Quanh năm ân ái vơi đầy
Đi xa mây vẫn vun dày nhớ mong
Mây về gió laị vấn vương
Gió mây quấn quít yêu thương ta mình
Mây đừng mê mải trời xanh
Để cho gió phải một mình bơ vơ
Trần gian sầu muộn ngẩn ngơ
Lao xao nghe gió bao giờ gặp nhau?
Anh đi bao nỗi âu sầu
Để em vò võ má đào ngóng mây
Trời quang mây tạnh gió bay
Gió hiu hiu thổi tóc mây nhớ chàng
Gió mây sao lại giưã đàng
Nửa đường oán trách hay lòng đổi thay?
Mây xa mê mải đất trời
Hoa thơm bướm lượn núi đồi gần xa
Vắng mây gió chớ sa đà
Mộng tình luyến aí la đà trần gian
Gió ơi! gió thổi về vườn
Thương người thiếu phụ phu quân vắng nhà
Hoa xuân cỏ úa chiều tà
Mây ơi! có biết tuổi già gió mong
Mây trời vui cảnh bốn phương
Non cao nước biếc dịu dàng phấn son
Mây còn thương gió héo mòn
Đừng quên mây gió ái ân vợ chồng!

7.3.2008 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site