lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Chín Mươi

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Hận Gửi Ngàn Thu
kính tặng giác linh Cụ Nguyễn Trãi

Đệ nhất công hầu vẫn Ức Trai
Mười năm nếm mật phải nằm gai
Chiêu binh phò chuá yên bờ cõi
Nghĩa đảm trung thần có mấy ai?...

Chỉ tại lòng người chúng hiểm sâu
Gian thần nghịch đảng giưã vương triều
Ghen ăn tức ở hàng cung thất
Nên nỗi cơ đồ đắm biển xa….

Chán cảnh triều thần xin cáo quan
Trúc rừng mai ẩn chốn Côn sơn
Theo gương ông ngoại Trần nguyên Đán
Vẫn chẳng yên thân giữa thế trần

Giặc ở bên ngoài Minh đánh tan
Tam cung lục viện thắm môi son
Hang cùng rắn độc gây mầm họa
Lịch sử muôn đời khóc cố nhân

Hàn Tín xưa kia thạo việc đời
Điều binh kiển tướng bậc anh tài
Sở Vương dồn bước phò Lưu Đế
Bá nhiệp công thành mưa máu rơi….

Mưu sĩ quân sư đại nghiệp thành
Kinh bang tế thế sáng công danh
Viết thư thảo hịch thưà dư sức
Lỡ bước sa cơ chịu nhục hình ?

Ái thiếp thương yêu chẳng giữ gìn
Nặng lòng thương cảm nghiã quân thần
Quân sư chẳng sợ loài ma quái
Để vợ phò Vua cứu nước non ?...

Cảm lạnh thương hàn tính toán lâu...
Lệ chi ân nghĩa hoá đêm sầu
Thái Tông mệnh yểu do trời định ?
Hoàng hậu vu thành tội giết vua….

Chúng đã nhiều năm vẫn rắp tâm
Hoạn quan xu nịnh hại công thần
Trần nguyên Hãn đó cùng Văn Sảo
Nguyễn Trãi buồn đau khóc bạn hiền….

Tuổi thọ ngai vàng ngắn thế thôi
Đam mê tửu sắc thú ăn chơi
Triều cương trao hết cho Lê Sát
Thái Tông Thái Tổ giống gà nòi ?

Hoàng hậu chính cung Nguyễn thị Anh
Vốn căm ân ái truyện năm canh
Thái Tông yêu mến nàng cung nữ
Ngô thị Ngọc Dao nặng nghiã tình

Nguyễn Trãi ra tay cứu mẹ con
Ngọc Dao Hoàng Tử thoát hang hùm
Thương thay ân oán thành vương nợ
Ba họ chu di hận suối vàng .

Ba trăm mạng sống nỗi oan gia
Thịt nát xương tàn dưới lưỡi đao
Dạ thú mặt người thoa phấn sáp
Căm loài rắn độc má đào hoa.

Thánh Tông hiểu rõ nỗi thương đau
Mẫu hậu hoàng triều mẹ Ngọc Dao
Xuống chiếu giải oan hồn Nguyễn Traĩ
Tấm gương ái quốc rạng ngàn thu .

Đệ nhất công thần có Ức Trai
Ngàn năm vằng vặc ánh trăng soi
Ơn sâu mưa móc cao vời vợi
Tưới cả non sông mọi kiếp đời

2008 Lu Hà

 

Tình Cô Bán Chiếu Gon
Kính bái hương hồn nữ nghi học s ĩ

Nàng ở tây hồ bán chiếu gon
Xiêu lòng quân tử buổi hoàng hôn
Đi đâu mà vội cho ta hỏi
Ướm thử chồng con được mấy xuân?

Đừng chớ vội vàng dưới bóng trăng
Tuổi vàng chanh cốm áng xuân hồng
Mối mai chưa có người thăm hỏi
Người vẫn quen ai sao có con ?

Trăm năm định mệnh mối tơ duyên
Quân tử thuyền quyên bén lưả nồng
Gái sắc trai tài chung góp sức
Kinh bang tế thế cứu non sông

Văn chương uyên bác bậc kỳ tài
Khắp chốn sơn hà có mấy ai
Học vấn uyên thâm hàng cố vấn
Thương chồng nên phải lụy cho đời….

Thương tiếc cho nàng gái chính chuyên
Vì dân vì nước nỗi lo phiền
Năm canh vò võ mình em chiụ
Miệng tiếng trong ngoài chúng cáo gian...

Nguyễn Trãi chàng ơi có thấu chăng
Côn sơn xa cách tháng năm ròng
Sao chẳng chiụ yên mà ở ẩn
Tấm lòng ái quốc dưới sao trăng…

Chúng đẩy chàng đi, chàng đẩy thiếp
Dứt lòng để vợ giúp quân vương
Khuyên ngăn dạy dỗ cho ai chứ
Một nước cờ liều có biết không?....

Thiếp vẫn dùng dằng chưa muốn đi
Nhưng chàng nghe bạn hoá ra sai
Chui vào hang rắn đem thân mạng
Aí quốc trung quân món nợ đời…

Án sẵn từ ngày cứu Ngọc Dao
Chu di tam tộc để trên đầu
Lệ Chi đêm ấy vòng mưu tính
Lưỡi quỷ thị Anh đỏ máu đào...

Ớ dưới suối vàng bao đắng cay
Ba trăm mạng sống thảm thương thay
Lễ nghi học sĩ là oan nghiệp
Cứu mạnh Tư Thành ai có hay?....

Căm giận oan hồn theo núi sông
Thánh Tông xuống chiếu giải oan chồng
Khổ chàng tuỉ thiếp sầu muôn cổ
Dậu đổ bìm leo phận má hồng

Sử thần hoàng tộc lũ ươn hèn
Lịch sử muôn đời nợ cháu con
Nỗi oan trung liệt bao giờ rửa
Cho mát lòng cô bán chiếu gon?...

2008 Lu Hà

 

Bích Xuân Luân Hoán
xướng hoạ góp thơ

Hôm qua em muốn một mình
Hôm nay em ước có anh ở Nhà
Mong sao vui vẻ thuận hoà
Cưả nhà êm ấm mẹ cha vui vầy

Yêu nhau là bởi trái tim
Dù cho xa cách vẫn tìm đến nhau
Trái tim khổ lụy âu sầu
Hai tay ôm chặt mà chiều lòng em

Hoa hồng duyên dáng nhờ gai
Người ta chỉ đẹp trọn đời thẳng ngay
Yêu nhau chẳng quản tháng ngày
Lúc mưa lúc nắng đêm dài có nhau

Đời người như cánh bèo hoa
Lênh đênh chìm nổi khổ đau muôn phần
Hỡi chàng thi sĩ cù lần
Soi gương có bóng hình em trong lòng?

22.11.2009 Lu Hà

 

Thuyền Tình Bể Ái
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Lênh đênh say sóng từ đâu
Thuyền tình bể ái canh sầu tâm tư
Rì rào nắng toả chiều thu
Hoàng hôn rủ bóng hoang vu gọi về
Ngang vai thơm mái tóc thề
Lâng lâng một cõi đam mê hương tình
Ngạt ngào trinh nhụy hồng linh
Chao ôi! Bát ngát trăng tình buông lơi
Thông reo cưả biển chơi vơi
Bến bờ lau lách cho đời đìu hiu
Vàng rơi mấy lá thương chiều
Thuyền ai xa bến chở nhiều khổ đau
Vi vu khóc gió nương dâu
Lòng em heo hắt lệ sầu đầy vơi
Mưa thu lã chã tuôn rơi
Mảnh mai khoác tấm áo tơi tối ngày
Bồng bềnh nưả tỉnh nưả say
Hồn bay bướm trắng suối cay đắng phần
Còn đâu vòng ái tình ân
Luân hồi khổ luỵ xoay vần trần gian

10.7.2009 Lu Hà

 

Theo Dấu Chân Xưa
Hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

Lối xưa chân cứng đá mòn
Theo dòng nước chảy tâm hồn Tố Như
Trăm năm kể chuyện ngàn thu
Trăng soi đầu ngõ bóng luà cưả sau

Thăm quê lòng dạ nao nao
Bên mồ khói nhạt thi hào nằm đây
Xanh xao cỏ mọc thu gày
Hơi sương rỏ lệ hàng cây ngậm ngùi

Người đi thế kỷ xa vời
Đạm Tiên tủi hận Kiều Nhi bán mình
Thương thay một kiếp phong tình
Vì Cha mà phải thác ghềnh lao đao

Nguyễn Du! Ơi hỡi Nguyễn Du
Tiên Điền nợ gánh phong ba bụi trần
Thi văn đài các tha nhân
Ngàn năm lục bát gian gian luận bàn…

9.11.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site