lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 241

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Trào Tuôn Giọt Sầu
tặng Thimyngọc Huynh

Triều dâng sóng đánh mạn tàu
Lênh đênh Tây Úc dãi dầu nắng mưa
Hải âu cánh trắng bay xa
Mây vàng bảng lảng la đà biển xanh

Đời như chiếc lá trên cành
Từng thu rơi rụng yến oanh tủi sầu
Ngậm ngùi thấm thoát thoi đưa
Nôn nao dáng Ngọc bên cầu tơ vương

Lòng buồn thổn thức nhớ thương
Người say tình mới rượu nồng tân hôn
Bâng khuâng nức nở đòi cơn
Hàng phong ảo não trào tuôn giọt sầu

Quê hương xa cách mịt mù
Sương rơi lã chã mái đầu em đây
Trầm luân bao nỗi đắng cay
Tháng ngày tầm tã càng đầy khổ đau

Sinh ra trong cõi ta ba
Đố ai thoát khỏi bể dâu đoạn trường
Bóng cô thục nữ trên đường
Phất phơ giải luạ má hồng lâng lâng

Hằng Nga duyên phận bẽ bàng
Cây đa cành quế dở dang lỡ làng
Trần gian khối kẻ mơ màng
Hồn thơ lai láng bên nàng thiết tha...

Chú giải: cảm tác khi đọc bài " Khắc Khoải " cuả Thimyngọc Huynh
30.6.2012 Lu Hà

 

Bài Ca U Hoài
mến tặng nữ thi sĩ Mai Hoài Thu

Mấy ai trong cõi nhân gian
Sinh ra khổ lụy trầm luân biển hồ
Gặp nhau bến nước con đò
Thuyền tình thăm ván mịt mờ đường xa...

Nào ngờ duyên phận chẳng thà
Chày kình kinh mõ cho qua tháng ngày
Nâu sồng dưa muối đắng cay
Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy vùi chôn...

Từng đêm thổn thức đòi cơn
Nghe con sóng vỗ lệ tuôn đôi hàng
Hồng nhan bạc mệnh lỡ làng
Hoàng hôn bóng đợi bẽ bàng Nguyệt Nga...

Trăng soi bích ngọc khuân ngà
Cung đàn lỗi nhịp bài ca u hoài
Mây hồng sõng sượt canh dài
Trời cao thăm thẳm trần ai ngậm ngùi...

Chú thích: cảm tác từ bài đường thi cuả Mai Hoài Thu: Nghiệp Duyên
27.6.2012 Lu Hà

 

Giọt Mưa Sầu Cảm
viết tặng nữ văn sĩ Jane Hoàng

Lối rêu in dấu chân người
Tình yêu thấm ướt cho đời mai sau
Thoảng bay chiếc lá muà thu
Chập chờn trong gió mịt mù xa xôi...

Nhìn nhau ảm đạm đất trời
Hạt mưa lã chã tả tơi lòng người
Giọt vui lưu luyến môi cười
Giọt sầu tê tái rã rời ngàn thu...

Lang thang dừng lại chân cầu
Nghẹn lời em khóc ngàn sau u hoài
Một mai muôn ngả trần ai
Chân trời góc biển dặm dài phong sương...

Tha hương cầu thực bốn phương
Trái tim heo hắt thê lương tủi hờn
Lắng nghe biển động sóng cồn
Cung đàn lỗi nhịp vương buồn thương đau...

Trời càng nhỏ lệ mưa mau
Xót xa tan nát âu sầu cỏ cây
Gần nhau ân ái vơi đầy
Xa nhau cách trở đắng cay ngậm ngùi...

Thuyền trôi sóng nước dập vùi
Lênh đênh bốn bể sụt sùi hạt mưa
Yêu nhau một thuở xa xưa
Hành tinh xa lạ dư thưà  châu sa?

Em như biển mặn bao la
Tháng năm chan chưá tinh cầu nhân văn
Sinh ra trong  cõi trần gian
Long lanh hạt ngọc muôn vàn thiết tha...

Chú thích: khi nghe bài: "Giọt Lệ Ngàn Sau" cuả Từ Công Phụng do Tuấn Ngọc hát và lại thấy hình cô Jane Hoàng mà tưởng tượng thành bài thơ
28.6.2012 Lu Hà

 

Sầu Tương Tư
tặng Hương Nguyên

Mái tóc xanh làn mây sóng biếc
Dáng kiều thơm chan chưá đòi cơn
Yếm hồng khơi động lòng say đắm
Thức dậy trong tôi một nỗi buồn...

Từ buổi ấy người đi kẻ ở
Sầu vương mang nhức nhối vần thơ
Bến đò trăng nước còn đâu nưã
Lai láng tìm trong một giấc mơ

Sáng ngủ dậy bồi hồi thổn thức
Giọt sương mai lữ khách tha hương
Bóng người con gái năm xưa ấy
Xúc cảm dâng trào lại nhớ thương

Chuyện tình buồn thấm đẫm sương rơi
Ướt cánh chim biền biệt biệt cuối trời
Mảnh hồn rách rưới thê lương lắm
Sầu mộng tương tư nức nở hoài...

Nàng hờn tủi gặp tôi lần cuối
Hạt mưa sa tức tưởi ngập dòng
Phong trần khổ ải đời trôi nổi
Ai biết rằng ai dặm nẻo đường...

Chú thích: cảm tác từ thơ N T T H: Chuyện Tình Buồn
29.6.2012 Lu Hà

 

Lá Xuân Rơi Rụng
tặng Thimyngọc Huynh

Chiều Tây Úc bâng khuâng nỗi nhớ
Sóng triều dâng Châu đảo mênh mông
Nàng buồn nuối tiếc khóc thương
Đời như chim hạc quê hương nghẹn sầu

Nhớ chăng lúc mặn mà đắm đuối
Tuổi xuân niên roi rói trăng soi
Hằng Nga e lệ mỉm cười
Trần gian đôi lưá vui tươi dạt dào

Mà nay đã đôi bờ ngăn cách
Suốt canh trường canh cánh xót xa
Sương rơi kỷ niệm mịt mù
Long lanh giọt lệ uá sầu quạnh hiu

Người bên ấy dập dìu trăng gió
Đêm tân hôn chén rượu hồng đào
Hoa đèn khách khưá xôn xao
Hồn ta lạc lõng bơ vơ bến nào?

Khắc khoải đợi con đò lỡ chuyến
Phận má hồng lận đận truân triên
Hàng hiên thánh thót giọt phiền
Nghe lòng xuân rụng triền miên cánh vàng...!

Chú giải: thơ cảm tác khi đọc bài " Khắc Khoải " cuả Thimyngọc Huynh.
30.6.2012  Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site