lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Hai Mươi Ba

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Chuyện Tình Vua Duy Tân

Hoàng Thượng mười lăm tuổi
Diệu Không mới mười ba
Gặp nhau trên bãi biển
Mối tình đầu nở hoa

Sang những muà hoa phượng
Hỏi anh em nhà nàng
Sao năm nay thiếu chị
Ánh mắt buồn tơ vương...

Cuối muà hè năm đó
Sính lễ vật cầu hôn
Vua yêu người con gái
Quan thượng thư họ Hồ

Nàng tuy mới mười lăm
Duy Tân chớm hoa niên
Thái Hậu đòi xem ảnh
Lễ vật đôi vòng bông

Chỉ còn hai tháng nữa
Rước em vào hoàng cung
Để được làm Hoàng Hậu
Thì chàng đòi bãi hôn

Thái Thượng Hoàng giả điên
Thân phận cũng chẳng yên
Thái Hậu thì sợ Pháp
Giang sơn ta đắm chìm?

Thế cuộc bao chính biến
Phải ra chiếu cần vương
Nên lòng chàng chẳng nỡ
Liên lụy đến nhà em

Ôi cuộc đời bi thương
Một mối tình du dương
Thay người con gái khác
Nỗi niềm ai biết chăng?

Triều đình hoa đăng mở
Đúng kỳ hạn nạp phi
Hoàng Thượng hoa mắt đỏ
Sử xanh dầu dĩ soi!

Lu Hà

 

Công Chuá Huyền Trân

Hoàng Thượng xuất gia lánh thế trần
Hai châu Ô-Lý gả Huyền Trân
Đôi hàng nước mắt đôi bờ coĩ
Nửa khóc duyên tình nửa quốc dân
Phận gái cho dù lên hoả táng
Đời xuân há chiụ xuống tro tàn
Tướng quân bản quốc sang tìm thiếp
Công Chuá trở về với nước non

Công Chuá hẹn thề với núi non
Một năm hoàng hậu biết em buồn
Năm năm tiến lễ đòi nữ sắc
Vạn kỷ lưu truyền nợ mỹ nhân
Yêu nước vì nhà thân ngọc bội
Thương nòi lợi quốc kiếp hồng nhan
Khắc Chung chàng hỡi duyên còn bén
Công Chuá lạc hồn bóng Chế Mân

Mùa thu 2007 Lu Hà

 

Huyền Trân Lại Về
cảm tác thơ Bùi Thảo: Tình Sử Huyền Trân

Thương nàng công chuá Huyền Trân
Ra đi rỏ lệ cung đàn ngẩn ngơ
Mở mang bờ cõi bao la
Khắc Chung dũng tướng nghẹn ngào khổ đau...

Tại gia xuất giá tòng phu
Thuyền hoa bến đợi Hồng Hà tiễn đưa
Ba quân chỉ ngọn cờ đào
Trống giong đám rước nhuốm màu quan san

Hai châu Ô- Lý thuộc Trần
Anh Tông lưỡng lự triều thần chủ trương
Cánh buồm ngậm gió băng băng
Tình cha nghiã mẹ ngổn ngang cõi lòng

Giang sơn bờ cõi rỡ ràng
Gánh buồn em chiụ dở dang lỡ làng
Ngậm ngùi văn sĩ Khắc Chung
Ruột đau như cắt tơ trùng đàn buông

Ầm ầm ngưạ hí reo vang
Hồng bào lộng lẫy kiệu vàng hồi cung
Linh đình hoàng hậu sắc phong
Trùng dương xa cách biển Đông hãi hùng

Tròn năm bụng chưả dạ mang
Sinh ra hoàng tử ngai vàng bơ vơ
Chế Mân tại vị băng hà
Huyền Trân lo sợ má đào tủi thân

Giàn thiêu lưả đỏ xương tàn
Vua anh hoảng sợ tướng quân gọi bàn
Tình xưa mộng cũ chưá chan
Biển khơi đưa tiễn vong hồn Chế Mân...

Mẹo hay thẳng cánh giong buồm
Phăng phăng cưỡi sóng trăng ngàn nỉ non
Dùng dằng trướng phủ màn ngăn
Thẹn thùng má phấn môi son lại hồng....?

7.7.2010 Lu Hà

 

Dương Quý Phi

Sắc quốc nghiêng thành Dương Quý Phi
Thiên hương nhân nghiã khó ai bì
Cầm kỳ thi phú vang thiên hạ
Thiên sử ngàn thu để lại đời

Lễ giáo vương triều bạc thế sao?
Thâm cung lục viện gió mưa sầu
Tam lang thương gọi cùng Minh Đế
Giấc mộng thường dân lỡ buổi chầu...

Khúc nhạc nghê thường tan giấc mơ
Mai phi duyên dáng đẹp như hoa
Hồng nhan bạc mệnh đời cung nữ
Tri kỷ hồn thơ Lý Bạch xa...

Hoàng hậu phi tần sát hại nhau
Bao nhiêu thảm cảnh nát lòng vua
Vô tư Hoàng Đế tiêu nòi giống
Vương nợ oan hồn bao trẻ thơ...

Ai xót thương nàng Dương quý Phi
Tấm lòng trong trắng đoá hoa tươi
Ngây thơ vương lụy hồn vong quốc
Họ mạc lân bang hại giống nòi...

Giây phút hiểm nguy lià cõi đời
Ra đi chẳng thẹn cánh hoa trôi
Mang thân chuộc lại tình non nước
Để lại ngàn thu luống ngậm ngùi

Oan ức cho nàng bậc mỹ nhân
Phong ba lưu lại đoá hương trần
Làm thơ nuối tiếc hồn thơ thẩn
Lý Bạch ôm trăng một giọng đàn!

 2008  Lu Hà

 

Nàng Tây Thi

Việt quốc non sông bậc mỹ nhân
Ngàn năm hương sắc vẫn lưu truyền
Trữ La chân núi hồn thơ thẩn
Một đoá trà mi ở thế trần

Lịch sử ngàn năm có ngậm ngùi
Trăng thu bàng bạc nhớ thương người
Tấm lòng trong trắng mười năm lẻ
Tất cả giang sơn một nụ cười

Mưu kế mỹ nhân độc hiểm sâu
Ba quân ớn lạnh ánh trăng ngà
Thù nhà nợ nước vì ai chứ?
Câu Tiễn kẻ kia khéo mập mờ...

Ngô quốc quân vương lạc nước cờ
Si tình vương nặng nỗi thương đau
Thù cha phút hoá thành tri kỷ
Hận để ngàn thu một nỗi sầu

Chúng giết cha nàng có biết không?
Đôi bên tranh chấp khó phân tường
Địch ta mờ ảo làn ranh giới
Tuổi trẻ thơ ngây chiụ lỡ làng....

Mộng tưởng cống Ngô là cứu đời
Vinh quang hiển hách để cho ai
Kẻ kia lam lũ cùng cam chiụ
Bá tánh chiụ ơn chẳng bận gì...

Câu Tiễn Phù Sai cũng thế thôi
Quân vương tranh bá chuyện bao đời
Kẻ nhân người ác sao mà biết
Chuyện đã qua rồi máu lệ rơi!

Tàn bạo hơn thua mất nước rồi
Hội Kê nuốt hận chẳng nên lời
Năm nghìn binh giáp còn hy vọng
Phục quốc oan hồn bao tử thi

Ba năm nô lệ cho Phù Sai
Câu Tiễn bền gan ở xứ người
Nếm phân Phạm Lãi bày mưu kế
Suối lệ nhạt nhoà cô gái ơi...!

Người mẹ quê hương có thấu chăng?
Ngàn thu vạn kiếp vẫn chờ mong
Trữ La bến nước sầu lưu luyến
Hồn ở Linh Nham thuộc nhớ đường

Tình giả mà sao nông nỗi này
Chân thành ân ái cuả Phù Sai
Phút giây chẳng nỡ dời cung Quảng
Chôn dấu trong tim một bóng người…

Thương mẹ lòng ai nhớ cố hương
Dặn dò em gái phút chia ly
Ra đi nhẹ nhõm hồn thanh thản
Chân núi Linh Nham nhuộm bóng hồng

Giây phút cuối cùng đã hiểu ra
Thương thân phận bạc kiếp tài hoa
Việt Ngô hai nước liền sông núi
Con cháu muôn dân vẫn một nhà

Xả hiến thân mình cho nước non
Vầng trăng vằng vặc tấm lòng son
Khuyên Vua vô ý gây nên tội
Cung Quảng xa hoa nợ oán hờn...

Bắc tiến Trung Nguyên mộng sát nhân
Phù Sai nghe vợ phải suy tàn
Chiến tranh suy yếu nguồn quân lực
Nạn đói mất muà dân khóc than

Tây Thi nàng hỡi có hay chăng
Câu Tiễn làm sao hiểu nỗi lòng
Công lao bỗng hoá thành ân oán
Tan nát đời hoa những tháng giòng

Thích khách phái đi muốn giết nàng
Tâm xà ác độc rõ Việt Vương
Một công đôi việc hai nhân mạng
Chiếm đoạt tình yêu kẻ phũ phàng...

Ván đã đóng thuyền Phạm Lãi ơi!
Tài trai kiêu dũng trí hơn người
Tình ta đôi ngả từ đây nhé
Quảng hàn biền biệt vắng Tây Thi

Hồn ở trên mây ngó xuống không
Ngàn năm hạ giới xót thương nàng
Hôm nay có kẻ buồn day dứt
Viết một bài thơ gưỉ gió trăng

 1.12. 2008  Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site