lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Chín Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Cảm Thông
tặng nữ sĩ Tiền Anh Thơ

Tớ với bạn sinh cùng thế kỷ
Hẳn xưa kia bút ký nhiều phen
Kiếp này bạn vẫn chẳng quên
Văn chương có phải căn duyên nghiệp đời ?

Mà thuở trước chắc gì bạn nhớ
Mấy bài thơ thiên cổ dở dang
Cho nên nhắn nhủ đôi dòng
Nửa chừng tưng hửng ngóng trông mong chờ .

Thú chơi chữ thời cơ ngắn ngủi
Thơ lên men tâm sự ngổn ngang
Luật đường vốn liếng cha ông
Sao đành bỏ vậy ai cùng chơi đây?

Thơ với phú vơi đầy lai láng
Có bạn hiền tỏ sáng thấp cao
Tử Kỳ còn nhớ Bá Nha
Đàn hay còn gảy ngâm nga cho đời .

Thú chơi thơ ai ơi đừng chán
Người bảo rằng chưa sẵn thời gian
Thì ra cái thế lưỡng nan
Thiên binh vạn chữ thi nhân vẫn còn ?

Từ Bắc Úc luận bàn văn bút
Gửi bài thơ xa vút bao nhiêu
Vinh quy chớ có viết liều
Cửa thiền cõi tục nhiều điều khác nhau .

Còn kín cổng thì ta nên tránh
Bậc tu hành đâu lánh ưu phiền
Lời vàng ý ngọc chẳng quên
Tớ mong như vậy bạn hiền phương xa .

À chữ lánh phong ba cũng thế
Người tu hành sự thể luôn luôn
Dõi hằng muôn sự thế gian
Cứu người khổ nạn gian truân luân hồi .

Tớ vui lắm mong người trở cuộc
Kẻ làm thơ người đọc mà nên
Thơ đường tớ vẫn chẳng quên
Chỉ mong như vậy rán lên bạn vàng!

muà thu 2007 Lu Hà

 

Gái Giang Hồ
hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

Đêm say gian dối oan trình
Xóm nghèo xơ xác lặng thinh ai về?
Xót đau tuổi trẻ tái tê
Hoa ôi cỏ uá chán chề làn da

Còn đâu ân ái đêm qua
Sương rơi cành lá chiều đà thương bao
Một đời son phấn ngạt ngào
Rũ tàn hương nhụy gày hao tối ngày

Luân hồi kiếp quả qua tay
Ngàn khuya thơ thẩn xương gày xót xa
Ba chìm bảy nổi muôn nhà
Còn ai xót đến vượt qua thảm trường…

29.8.2009 Lu Hà

 

Ước Hẹn Ngàn Sau
hoạ thơ Người Cô Đơn

Vầng trăng giữa đám mây sầu
Buồng tơ lạnh ngắt ôm bầu đàn thơ
Cảnh buồn dạ cũng ngẩn ngơ
Non xanh nước biếc hững hờ dòng xưa
Sông tương nước bạc tình ơi
Lòng ai đã héo chia đôi ngả đường
Căm căm phận lạnh thấu xương
Tiếng đàn tuyệt vọng dặm đường xa bao
Muà thu ở lại vạn sau
Luân hồi tìm lá vương sầu ai mang
Trăng treo vằng vặc xóm làng
Soi người thiếu phụ canh tàn xót xa
Ái ân biển lặng ngàn dâu
Côn trùng rên rỉ khóc sầu cho thơ
Mây trôi trăng lặn gió hờ
Sầu đong vạn cổ oán trời khói tan
Đầm đìà giọt lệ đôi hàng
Chắp tay mà khóc dải tang hận này
Nén hương cuộc rượu tình say
Thiên thu cổ hận gió bay tình chàng…

17.7.2009 Lu Hà

 

Tiếng Gà Gọi Quê
hoạ thơ Huệ Thu

Cục te cục tác liên hồi
Hừng đông rạng sáng tình người bâng khuâng
Con gà gáy gọi Việt Nam
Nhà bên hàng xóm lòng chừng nhớ xưa
Quê hương hoài vọng tan mơ
Giật mình tỉnh giấc tiếng gà nhắc chi?...
Nưả đêm quốc lộ rằn rì
Ai còn ai mất kẻ đi người về
Bắc quân băm nát làng quê
Hồn thiêng sông núi cận kề thương nhau
Canh gà tiếng nấc xôn xao
Ngẹn ngào Đà Lạt rì rào đêm mưa
Tỉnh ra mộng mị ai ngờ
Ơn ngươì xa xứ tiếng gà âm vang

18.7.2009 Lu Hà

 

Dũng Vẫn Là Đây
tếu cùng Bác Đỗ Quý Bái

Gái già sánh với trai tơ
Dẻo dai bền chắc Dũng ta với nàng
Đừng lo duyên phận lỡ làng
Trăm năm se tóc nưả vòng trần duyên
Ngày thì là chị tối em
Nưả đêm gà gáy trăng liềm cùng nhau
Rau dưa mắm muối quả cà
Xu hào bắp chuối thế nào cũng xong
Ái ân duyên thắm chỉ hồng
Cơi trầu cối giã thì ông cõng bà
Lang thang khắp chốn sơn hà
Canh chầu trống điểm bạc đầu thủy chung
Thương nàng móm mém không răng
Tình chàng quân tử trai hùng Dũng đây...

15.8.2009 Lu Hà

 

Chị Vẫn Chờ Em
tếu cùng bác Đỗ Quý Bái

Dũng ơi! Chị vẫn chờ em
Một bầu sữa trắng trái tim bằng vàng
Nhớ xưa lầm lũi trên đường
Bôn ba theo đuổi dạm trường ai hay?
Nay em tuổi đã đôi mươi
Hừng đông hé mở duyên trời chị trao
Mặn mà trắng nõn ngọc ngà
Bao năm chị vẫn đợi chờ ái ân
Bây giờ gà trống lên cân
Cựa non vuốt móng hoa tàn lại xuân
Chị nay sấp sỉ ngũ tuần
Môi son má phấn nồng nàn hương bay
Nạ dòng đú đởn xưa nay
Tình em lòng chị thẳng ngay cánh gà
Yêu cho răng rụng bạc đầu
Chồn chân mỏi gối nào ta sá gì?...
Chẳng may có sớm về trời
Thì em mũ gậy quan tài theo sau
Sập xình trống mõ thanh la
To te kèn thổi trên cao chị cười

23.8.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site