lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Mười Sáu

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Đôi Điều Nhắn Nhủ Cho Em

Trời nước Mỹ vẫn mây chiều bốn ngả
Hoa đưa hương và mưa gió thuận hoà
Em vẫn vui và kiêu hãnh tự hào
Là được sống để làm người tử tế

Anh vẫn nhớ vẫn thương người em gái
Như thơ ngây và ấm áp tình người
Như chân thành nuôi mộng đẹp tươi vui
Nhu nắng hạ khát khao muà mưa đến

Em đã gặp như ý trời đã định
Phút giây tơ sao laị để anh đi
Ôi vô tâm người đẹp của lòng tôi
Như xát muối vết thương lòng lữ khách

Họ hối thúc cho ngân dền bốn bể
Em chẳng bình tâm đoạt giải mang về
Em quên anh trong thất vọng ê chề
Khi tiếng nhạc vang lên thành mây khói

Bóng đi khuất mà lòng còn thổn thức
Phút thần tiên mà anh đã gặp em
Như tuyệt vời của thiên định xe duyên
Rồi tái tê cho tình thơ thiếu nữ

Khi ống chỉ dọn đuờng sang cửi khác
Dệt mãi u hoài giấc mộng cho ai
Em thơ ngây chờ đợi sự đổi thay
Khi nhân cách đã không còn người nữa

Ôi em gái hiền từ và nhân hậu
Bản chất con người là cốt lõi tồn sinh
Cả cuộc đời cho đến nấm mồ xanh
Chỉ hy vọng sau khi người tạ thế

 buổi sáng 23.2.2008  Lu Hà

 

Sống Đẹp Cho Nhau

Xa nhau ta mới bảo nhau rằng:
Muối mặn gừng cay vẫn nhớ thương
Chuyện nhỏ xưa kia đành bỏ quá
Tình người nhân thế mới cao sang

Cũng may mà được sống làm người
Để khắc vào tim chữ sáng tươi
Nhân hậu lương duyên là vĩnh cửu
Hãy yêu cho trọn để vui đời

Tuy chẳng cùng nhau những aí ân
Tao khang trong mộng sáng vô ngần
Ngày xưa thiên mệnh mà không hiểu
Nay chỉ kêu trời hơĩ thế nhân

Chuyện đấy ngàn sau vẫn chẳng phai
Nhân tình thế thái vẫn thương ai
Có hai người ấy yêu nhau lắm
Hận để sầu thu lệ vắn dài

Nửa vòng trái đất ngóng chiều trông
Người ấy bên kia có khoẻ không
Khoảng khắc thời gian trong vũ trụ
Linh hồn hai đưá ở không trung?

Cuộc đời mới đẹp biết làm sao
Chẳng phaỉ díu gian để nhạt mờ
Bên vợ bên chồng ta vẫn thế
Làm người như vậy có thì sao?...

Cần gì phải chiếm xác hồn nhau
Dằn vặt lên nhau để tủi sầu
Ai biết cuộc đời cao quý lắm
Tôn thờ vĩnh cửu với người yêu

Yêu nhau yêu nữa lên em nhé
Để laị cho nhau một tấm lòng
Cầu chúc cho nhau tròn hạnh phúc
Đẹp đời chung thủy với chồng con

 2008  Lu Hà

 

Dõi Mắt Trông Theo
Mến tặng Linda Nguyen

"Ghềnh đá cheo leo, nước trong veo
Có nàng tiên nữ, hạ quần, reo:
Ơ kìa, lữ khách sao .... đứng đấy
Nghe tiếng kêu xèo.... dõi mắt theo..."

Con gái nhà trời xuống thế gian
Bao đêm ân ái với thường dân
Như người trong mộng hồn thơ thẩn
Ngưu Lang Chức Nữ lại hồi xuân...?

Sau mấy ngàn năm lại có ngày
Linda nàng đó chết tôi rồi
Dở dang tâm sự chiều hôm đó
Nhân tình thế thái dễ mấy ai...

Tôi chỉ là người dương thế thôi
Thấy tiên trắng nõn chẳng thèm coi
Dễ chừng tôi đã thành con bệnh
Để nàng tiên nữ xót thương tôi...?

Nàng hỡi Linda đừng xót thương
Tôi đây vẫn khoẻ mạnh như thường
Thấy cô tiên nữ hằng khao khát
Suối vắng bên bờ sáng bóng trăng

Hạnh phúc cho tôi được thấy cô
Cô nàng tiên nữ gọi Linda
Cũng là duyên phận do trời đặt
Biết đến bao giờ ta với ta?

Gõ lên phím chữ hoá thành thơ
Tâm dạ bồi hồi vẫn nhớ cô
Cô nỡi đi đâu mà lâu thế
Để tôi buồn bã nỗi âu sầu...!

8.3.2011 Lu Hà

Em Là Ai
Tặng Pich Hạnh

Một buổi sáng muà xuân hé nụ
Hạt sương đêm ướt má đào tươi
Diu dàng dưới ánh ban mai
Quê hương yêu dấu bồi hồi nhớ thương

Tóc nhuộm đỏ chói chang yêu dấu
Đôi tay mềm như muá trên hoa
Thướt tha yểu điệu Tiểu Kiều
Long lanh ánh mắt dạt dào hồn tôi

Kià Pich Hạnh xa xôi dặm thẳm
Vượt trùng dương tôi đến thăm cô
Tình người xao xuyến ngây thơ
Tuổi đâu còn trẻ tơ hào vấn vương...?

Thôi cứ viết khi lòng trỗi dậy
Vì hiểu cô mà thấy mến thương
Xót cho một khúc đoạn trường
Tu mi nam tử má hồng ngẩn ngơ...

Người đẹp lắm chiều thu lá đổ
Cứ mỗi năm vàng uá cỏ rầu
Mà sao lận đận bốn muà
Thông minh vốn sẵn mái đầu còn xanh...

Bởi tạo hoá tử sinh tan hợp
Chỉ tiếc rằng chưa được gặp cô
Ngậm ngùi mới có bài thơ
Gửi người trần thế ta bà nổi trôi

Thôi em nhé một mai khi gặp
Ở nơi nào lục điạ hành tinh
Mong rằng đừng có quên anh
Hỏi người tiền kiếp năm canh  lệ trào

Qua tâm sự với nhau anh biết
Rằng lòng em tha thiết nhớ nhung
Phải đâu là khách qua đường
Dăm ba câu chuyện nhỡ nhàng rồi đi...?

21.2.2011 Lu Hà

 

Nàng Tiên Bên Bờ Suối
Tặng Linda Nguyen

"Ghềnh đá cheo leo nước trong veo
Có nàng tiên nữ hạ quần the
Chạnh lòng lữ khách dừng chân nở
Vương vấn hương nồng theo gió heo"

Cá lội lừ đừ đớp bóng hoa
Nàng tiên khoả nước sóng lô xô
Mênh mông đá trắng kỳ quan ải
Đá người người đá trắng phau phau

Có phải Linda nàng đấy không
Ngâm mình dưới nước suối mây trong
Say sưa lữ khách hồn thơ dậy
Ngây ngất hồn ai có biết không ?

Tiên nữ như hoa với cuộc đời
Dương trần nàng xuống để tìm ai
Bao lần thề nguyện tình trăng gió
Ảo mộng hay là duyên số đây...?

Quân tử dùng dằng chẳng dám đi
Thì thầm tiên nữ gọi chàng ơi!
Túi thơ bầu rượu còn chăng tá
Quang cảnh thần tiên hãy đắm say...

5.3.2011 Lu Hà

Không Gian Vô Tận
Tặng Pich Hạnh

Hôm nay trời lạnh tuyết rơi
Lòng tôi xao xuyến bồi hồi nhớ em
Không gian vô tận im lìm
Càng thêm sầu muộn nỗi niềm chưá chan
Nghe lời tâm sự nỉ non
Hàng hiên thánh thót muôn vàn xót xa
Xinh tươi như đoá hoa đào
Mà sao em vẫn bơ vơ sớm chiều...?
Thanh mai  một thuở Tiểu Kiều
Thông minh tinh nghịch mến yêu vô cùng
Trắng trong như ánh trăng vàng
Xem từng bức ảnh rõ ràng chẳng sai...
Lời anh thoang thoảng xa vời
Khui vào tiềm thức ngậm ngùi em ơi!
Bởi vì em hiểu ra rồi
Trái tim thi sĩ trần ai sóng cồn
Trải qua bao nỗi gian truân
Ngồi nghe chuyện kể bần thần ngẩn ngơ...
Thương em thì biết làm sao
Kiếp sau anh đợi bên bờ sông Tương
Tuổi anh dang dở lỡ làng
Đất trời quan tái dặm trường Hạnh ơi!

21.2.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site