lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Bốn Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Muốn Làm Chim Nhạn
tặng Hoa Mai

Như chim nhạn cánh đen huyền biếc
Kià hải âu từng bước học bay
Biển xanh một dải đắm say
Dang tay yểu điệu gió mây đất trời

Ôi xinh quá nụ cười vời vợi
Sóng rì rào biển gọi thiết tha
Dạt dào cánh tuyết mai hoa
Hoàng hôn thầm bảo Hằng Nga dáng trần

Lòng xao xuyến trăng ngàn e thẹn
Hoá thành con chim nhạn tình mơ
Hỉ nhi khổng tước nôn nao
Thư cưu trống mái bến bờ trần ai

Biết đâu đấy luân hồi trôi nổi
Ngàn năm sau ta lại gặp nhau
Bên bờ biển vắng chiều thu
Hỏi nàng còn nhớ bài thơ năm nào?

1.11.2011 Lu Hà

Muà Thu Năm Ấy
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu:Nhớ Muà Thu Hà Nội

Nhớ năm ấy chiều thu phố cổ
Nắng hanh vàng dải luạ tơ vương
Hồ Gươm phủ khói hơi sương
Chuông chuà thổn thức dáng hồng thiết tha

Ta dạo bước trên cầu Thê Húc
Hương đầu muà cốm giục tình thơ
Bồi hồi sóng gợn nôn nao
Lục bình xanh ngắt lẽ nào lià xa...?

Nếu mai mốt gió thu biền biệt
Chẳng quay về tha thiết Hồ Tây
Hững hờ hoa súng còn say
Bài ca tình tự vơi đầy ánh trăng...?

Kià góc phố sầu thương rêu phủ
Bụi thời gian mờ ảo chiêm bao
Dương cầm thánh thót ngẩn ngơ
Hoa rầu cỏ uá vẩn vơ sớm chiều...

Chiều nắng nhạt tiếng gà xáo xác
Nưả trăng tà lạc bước năm xưa
Lá rơi ngập lối Thu qua
Xôn xao kỷ niệm sầu đưa tháng ngày

Người còn nhớ trời mây Hà Nội
Quê hương mình bao nỗi truân chiên
Đi xa anh nhé chớ quên
Cội nguồn sông nước rồng tiên tự hào

Ôi lịch sử cố đô một thuở
Nam quốc sơn hà đế tự cư
Đống Đa chôn xác quân thù
Tinh kỳ rợp bóng chân cầu Chương Dương.

 3.11.2011 Lu Hà

 
Nhớ Muà Thu Phố Cổ
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu:Nhớ Muà Thu Hà Nội

Thu về chạnh nhớ niềm thương
Dạo chơi phố cổ tơ vương nắng hồng
Hồ Gươm bảng lảng hơi sương
Chuông chuà thúc giục đoạn đường bên nhau
Lẽ nào biền biệt cách xa
Chân cầu Thê Húc dạt dào hồn thơ
Hồ Tây huyền ảo như mơ
Lăn tăn gợi sóng hững hờ hương bay
Bài ca quan họ vơi đầy
Điệu hò mái đẩy đắm say nhân tình
Ơ kià cổ mộc rêu xanh
Dấu chân phượng vĩ hoa cành tả tơi
Lặng nghe khúc nhạc luân hồi
Dương cầm thánh thót chơi vơi mặt hồ
Nam kha một giấc chiêm bao
Ngậm ngùi kiến lưả má đào tàn phai
Đêm khuya nhỏ lệ canh dài
Thương người viễn xứ trần ai dập vùi
Lang thang góc bể chân trời
Phong ba bão táp lệ rơi mấy hàng
Quê nhà mưa nắng phũ phàng
Bao giờ gặp lại ngỡ ngàng nhìn nhau
Trắn nhăn tư lự mái đầu
Trăng thu ảo não Hằng Nga thẹn thùng
Hàng khay hàng thiếc hàng vàng
Ba mươi sáu phố dở dang lỡ làng
Sông hồng cuộn cuộn trào dâng
Nghe lòng thổn thức tiếng vang đôi bờ.

3.11.2011 Lu Hà

 

 
Tương Tư Giang Đầu
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Chút Tình Gởi Lại

Hồn tìm gặp chiêm bao khoảng khắc
Sông Ngân Hà lạc bước trong mơ
Mênh mông sóng vỗ đôi bờ
Hàng lau vi vút bơ phờ hồng hoang

Hồn lại sợ lỡ làng trần thế
Buôỉ chiều đông tê tái sương rơi
Đại dương sâu thẳm chơi vơi
Chân trời góc bể biết nơi nào tìm?

Hồi tưởng lại đôi chim trống mái
Ven bờ sông ân ái cùng nhau
Cho đời trầu thắm hương cau
Quan quan thiên hạ chi châu nghẹn ngào

Tình để lại giọt sầu mưa gió
Cả canh trường chả biết về đâu
Kiếp nào ta lại gặp nhau
Nằm nghe sóng vỗ tương tư giang đầu.

31.10.2011 Lu Hà

 

Vần Thơ Luân Hồi
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Chút Tình Gởi Lại

Nhớ thương một chút muộn màng
Bướm ong bảng lảng bụi hồng trần gian
Đêm nằm sóng vỗ thở than
Ngày mai chót lỡ duyên căn thuở nào...

Dệt chung một tấm thảm đào
Đường kim mũi chỉ dạt dào biển khơi
Bồng bềnh chiếc bách chơi vơi
Đại dương thăm thẳm xa xôi nghìn trùng

Tìm nhau giưã chốn hồng hoang
Canh tàn thổn thức chờ mong tháng ngày
Nghĩ mình phận đắng duyên cay
Tàn phai cỏ héo đắm say hương tình

Cuối thu én lạc trời xanh
Có về phương ấy mông mênh biển hồ
Giang đầu một chuyến đò mơ
Giọt sương còn đọng vần thơ luân hồi...!

31.10.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site