lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Tám Mươi Bốn

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Gốc Cây Sồi Thiên Thu
cảm xúc khi nghe thơ Mai hoài Thu: Một Trời Nhớ Thương

Một trời thương nhớ biếng khuây
Mây hồng mấy thuở đắng cay thế này
Hồn em như lá thu bay
Rụng rơi trong cõi trần ai mịt mù

Vương thếm bóng lẻ trăng thu
Hằng Nga nhỏ giọt mưa sầu hoen mi
Đoạn trường nàng đã mấy khi
Bây giờ nhạt phấn rầm rì hoang vu

Năm canh trằn trọc bơ phờ
Có người thiếu phụ khổ đau tận cùng
Mênh mông biển dội não nùng
Thuyền em mất lái trập trùng chơi vơi

Ngậm ngùi lã chã sương rơi
Hàng cây chịu rét dưới trời tả tơi
Kiếp sau có trở lại đời
Nguyện làm một gốc cây sồi thiên thu...

7.1.2012 Lu Hà

Chia Sẻ Cùng Bích Hương

Lời Bích Hương
"Làm thân con gái sao mà khổ thế này..."

Được làm cái gái khổ sao?
Hoa xuân mở nhuỵ má đào lâng lâng
Hoàng hôn thánh thót nhẹ nhàng
Phong tình cổ hận lỡ làng xót xa
Sụt sùi bể dội luân ca
Thương cô tiên nữ tên là Bích Hương 
Nghiêng nghiêng cặp kính ngỡ ngàng
Hỡi chàng cát sĩ vội vàng đi đâu
Đợi em ở bến giang đầu
Đôi lời chia sẻ từ lâu vẫn chờ
Đêm qua vào mộng em mơ
Thư cưu trống mái dạt dào sông trăng
Ái ân suốt cả canh trường
Quan quan thiên hạ dặm đường khổ đau
Trầm luân sáu nẻo ta bà
Mấy ai hiểu được nỗi sầu tương tư
May sao vẫn có Lu Hà
Sẵn sàng chia sẻ mặn mà thiết tha...

6.1.2012 Lu Hà

 

Hai Nàng Tiên Tây- Việt

Hai nàng thiếu nữ thần tiên
Cô Tây trắng muốt áo viền kim ngân
Tóc đen kià dải mây ngàn
Hoa tai lóng lánh muôn vàn mến yêu
Natalie một tiểu kiều
Thướt tha yểu điệu sớm chiều bướm ong
Dạt dào sóng nước Giang Đông
Thương chàng Tôn Sách má hồng nôn nao
Xót xa đại tẩu Chu Du
A man Tào Tháo ngẩn ngơ vì tình
Lưu Huyền Đức bậc tài danh
Phu nhân em gái thôi đành xa xôi
Người còn tích cũ bồi hồi
Nghìn năm một thuở chơi vơi biển hồ
Hôm nay đôi trái hồng đào
Lu Hà cảm xúc thành câu mê hồn
Lâng lâng trong dạ bồn chồn
Kiếp nào ta sẽ được hôn hai nàng
Vuốt ve suối tóc tơ vàng
Lim dim đôi mắt ngỡ ngàng rèm buông
Nghê thường phấp phới áo lông
Yến oanh thỏ thẻ thiên bồng là đây
Trăm năm hạ giới đắng cay
Chi bằng cùng với cô Tây một ngày
Thời gian như gió thoảng bay
Quê hương vẫy gọi còn say mùi đào
Sáng ra tỉnh dậy bơ phờ
Đêm qua ta đã lạc vào động tiên.

6.1.2012 Lu Hà

 

Mộng Vàng Mê Man
cảm tác từ tấm hình trên mạng cuả Vũ Công Lý

Tướng này mắn đẻ vô cùng
Giá như tôi được cùng nàng ái ân
Tình ta chan chưá nồng nàn
Nưả đêm gà gáy muôn vàn mến yêu
Thướt tha ngây ngất Tiểu Kiều
Soi gương uốn éo mĩ miều đẹp thay
Càng nhìn càng ngắm càng say
Đôi mông rạo rực hây hây má hồng
Lâng lâng trong cõi thiên bồng
Cung đàn bần bật trăng lồng bóng soi
Đưa nhau ra gốc cây sồi
Hằng Nga thèn thẹn núi đồi chuyển rung
Vầng dương le lói nhẹ nhàng
Chớ nên khuấy động mộng vàng mê man
Bướm ong nô nức đón xuân
Nhũ đào chaỷ mật trắng ngần cánh hoa.

6.1.2012

Tâm Hồn Thi sĩ
chuyển thể thơ Hoa Mai:Thi Nhân

Mệnh thi sĩ bởi do trời phạt
Sướng gì đâu lật đật xác xơ
Nghèo nàn nhưng cứ mộng mơ
Thương hoa tiếc nguyệt làm thơ tặng đời

Hồn thơ giục trăm nơi ngàn chốn
Trái tim còn lấn bấn yêu đương
Lang thang bốn cõi sầu thương
Cung đàn rung động sợi vương tơ tằm

Đêm nhập mộng âm thầm em gọi
Thuả ước mong ân ái chân cầu
Giang đầu kỷ niệm tương tư
Nụ hôn dang dở sáng từ biệt nhau

Gió lướt mướp cơn mưa buồn tủi
Bướm thương hoa tê tái cõi lòng
Chân chim buộc chỉ tơ hồng
Lá thư ai gửi trong lồng trái tim

Thi nhân thích quả tim cuồng nhiệt
Nhớ nhung hoài tha thiết mãi thôi
Ngậm ngùi giọt lệ đầy vơi
Sang ngang đưa tiễn tả tơi pháo hồng

Thuyền dời bến bóng nàng trăng dọi
Một mình ta thui thủi làm thơ
Nhãn lồng đã chín khi nao?
Vàng anh thơ thẩn ngần ngơ vì tình!!!

7.1.2012  Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site