lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Sáu Mươi Ba

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thơ  Đối Đáp Thi Nguyên Và Lu Hà

Thi Nguyên Và Lu Hà ( 1 )

Huynh ơi sao dạ nghẹn ngào.
Lời anh như thể trăng sao trên trời.
Có chăng chút ước vậy thôi...
Thành Tiên, thành Phật vạn đời dễ đâu.
Tiên Cô vẫy gọi là rầu...:(
Còn mê trần thế, đi đâu bây giờ.
Muội còn lắm chuyện đang chờ.
Và còn những thứ bất ngờ cho huynh:)
Làm sao vẫn giữ được tình.
Một ngày duyên đến ta mình cạn ly

Thi Nguyên

 

Lời vàng như cốc nước đầy
Làm sao tắm được thân này dở dang
Nâng niu như ánh trăng vàng
Tình huynh nghiã muội trào dâng sớm chiều
Thướt tha yểu điệu Tiểu Kiều
Bụi hồng son phấn nhiễu điều giá gương
Chân thành giữ mãi trong lòng
Nắng mưa long gốc ai trồng cây si....
Nổi trôi trong cõi trần ai
Thơ đề lá thắm người đi mất rồi...
Tìm nhau giưã chốn xa xôi
Ngân Hà một giải chơi vơi biển hồ
Thấy con vịt lội mà sầu
Bắc loa huynh gọi giang đầu muội ơi!

 4.12.2011 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà ( 2 )

 

"Thấy con vịt lội mà sầu
Bắc loa huynh gọi giang đầu muội ơi!"
Hahaha...:)

Con vịt rất chiụ ăn chơi.
Một mình mấy ả cùng bơi trên hồ.
Tung tăng lắm bạn nhiều bồ...:)
Vịt con cả đám, mỗi cô một đàn.
Vịt mái thấy chẳng thở than...
Hay là ghen ghét, xẻ xan tình chàng.
Giả mà huynh có hai nàng...
Bảo đảm họ chẳng nhẹ nhàng với nhau:(
Thế nên huynh thấy sẽ rầu...
Bắc loa có gọi, yêu cầu thương yêu..
Thì họ cũng vẫn làm liều...
Nhảy vô đối thủ ra chiêu "giang hồ"...:))
Còn vịt cai quản các bồ...
Chỉ cần cạp cạp tha hồ bơi chung.
Nó chẳng tranh cãi lung tung.
Các nàng cũng chẳng nổi khùng đánh ghen
Con vịt điềm đạm đáng khen.
Vịt con tựa nắm bông len lăn tròn.
Nhiều anh la, gọi mỏi mòn
Chưa chắc vợ chịu, hoặc con vâng lời...
Làm sao mà được thảnh thơi.
Như là con vịt dưới trời Bắc Âu...
hihihi...hahaha

Thi Nguyên

 

Bắc Âu tầm tã cỏ rầu
Hỏi nàng vịt mái mang bầu mấy con?
Hay rằng trăm nỗi nguồn cơn
Vịt chưa chịu đẻ môi son má hồng
Để chàng vịt đực nóng lòng
Tháng năm buồn bã muà đông lại về
Năm canh trằn trọc não nề
Xoay ngang xoay ngưả chẳng hề hấn chi
Hay là bởi tại số trời
Phải chăng chưa muốn chơi vơi biển hồ
Vịt chồng mê mải cơ đồ
Cưả nhà xây dựng tò vò khang trang?
Sợ rằng rồi lại lỡ làng
Không không muốn muốn dở dang sớm chiều
Thướt tha duyên dáng yêu kiều
Nỗi buồn man mát tiêu điều hoàng hôn
Việt Nam nòi giống tổ tôn
Biết đâu trúng điểm sòn sòn chịu chơi...
Muà xuân điểm nụ hoa đời
Hả hê cạc cạc cùng cười vui chung....

5.12.2011 Lu Hà

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên (1)

"Chẳng mấy chốc răng long đầu bạc.
Được những gì, tiền bạc phù du.
Nhiều khi cũng muốn đi tu.
Sống đời trần thế mịt mù sao ra.

Muội chẳng đợi tuổi già vẫn đến.
Nghiệp quá dầy thắt bện quanh thân.
Đắm say trong chốn dương trần.
Học đòi viết lách, tu thân đỡ buồn"

Thi Nguyên

Muội giỏi thật muôn vàn thương nhớ
Mới chỉ qua tiến bộ không ngừng
Thông minh trí huệ vô song
Đúng là nòi giống Lạc Hồng chẳng sai

Ở bên ấy giờ này ảm đạm
Xứ bắc Âu lạnh lắm muội ơi
Sương mù tuyết phủ khắp nơi
Mưa phùn gió bấc tả tơi sớm chiều

Muội nhớ nhé ăn nhiều đồ nóng
Ra ngoài đường lóng ngóng chớ quên
Khăn quàng cổ ấm là nên
Độn quần nịt bụng thắm duyên má hồng.

4.12.2011 Lu Hà

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên (2)

"Huynh giỏi thiệt, thế mà cũng biết
Quần lông cừu, thứ thiệt đó huynh.
Các đồ lót ở trong mình
Trong ngoài nịt chặt thanh thanh má hồng

Chất lượng đó, dệt thường rất mỏng.
Mặc một hồi là nóng liền thôi.
Dù cho tuyết đổ ngập trời.
Muội vẫn ấm áp, đi chơi cả ngày.

Đồ ăn nóng, thì hay lắm chứ.
Nhưng quen rồi những thứ lạnh thôi....
Bánh mì hai lát kẹp đôi.
Điểm tâm bưã sáng, cả đời đã quen"

Thi Nguyên


Xin muội chớ đừng nên dễ dãi
Sức khoẻ là rất quý muội ơi!
Đêm nằm cưả sổ thoáng hơi
Đủ phần cá thịt rau tươi thật nhiều

Tình ân ái là điều quan trọng
Giữ trung bình thể trạng vui tươi
Lưu thông khí huyết nụ cười
Hát ca nhảy muá cho đời dẻo dai

Tập thể dục kiên trì muội nhé
Ngồi toạ thiền trí huệ gia tăng
Chớ nên hấp tấp vội vàng
Ung dung thong thả nhẹ nhàng vẫn hơn

Chớ nóng giận vui buồn vô lý
Mọi việc điều suy nghĩ trước sau
Đêm nằm giấc ngủ phải sâu
Chớ nên trằn trọc âu sầu thở than..

4.12.2011 Lu Hà

 

Đối Đáp Với Thi Nguyên 3

"Lời nhắc nhở muội đây đã nhớ.
Huynh yên lòng đừng sợ nưã nha.
Bắc Âu đã nhận là nhà.
Bao năm nay đã coi là quê hương.

Còn tình ái vẫn thương nhiều lắm.
Bao năm rồi vẫn đặm hương yêu.
Muội đâu có muốn làm liều...
Con tim thổn thức trăm điều đó thôi.

Và thể chất thì thôi khỏi nói.
Sức tràn đầy, tạm gọi....trâu rừng.:)
Có khi nóng giận, vui mừng.
La lên một cái, dường lưng gánh rồi.

Thi Nguyên

Muội phúc hậu thì ai cũng rõ
Từ bao đời mới có ngày nay
Càng nhìn càng ngắm càng say
Mắt đen lóng lánh lay ray hạt huyền

Sống mũi cao song quyền lừng lững
Trái hồng đào lơ lửng như bay
Xiêm y là lướt như mây
Đuôi sam thừng bện cảnh này thiên thai

Huynh thích lắm nụ cười hoa nở
Ngây ngây hoài nhớ ả Hằng Nga
Xa xôi cung Quảng la đà
Xin làm chàng cuội gốc đa ngồi chờ...

Muội muội muội ca ca hoài mãi
Để đất trời tê tái mưa sa
Luân hồi sáu nẻo ta bà
Theo mây cưỡi gió bao la Ngân Hà...

5.12.2011  Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site