lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Bảy Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Diêu Linh Tàu Lá Diêu Bông

Diêu Linh tàu lá diêu bông
Mảnh mai tơ liễu bên dòng sông xanh
Hoàng Cầm yêu chiếc là xinh
Mấy muà tìm hái mộng tình ái ân
Bồng bềnh hai trái đào non
Thướt tha yểu điệu môi son má hồng
Chị ơi em muốn làm chồng
Chị chờ đợi nhé diêu bông nồng nàn
Mấy muà xuân hạ âm thầm
Thu đông chẳng thấy mưa dầm chị thương
Đến khi chị đã có chồng
Bạc đầu thi sĩ diêu bông vẫn tìm!
Tháng ngày u uất trong tim
Chị về cưả Phật tình Cầm bơ vơ
Nước sông Đuống chảy lững lờ
Kià ai sớm tối bơ phờ ngẩn ngơ?
Diêu Linh đi lễ cưả chuà
Trùng trùng duyên khởi biết đâu mà lần?
Cầu cho Phật độ từ tâm
Nhân sinh vương vấn nỉ non Hoàng Cầm
Lòng người dân quốc Việt Nam
Tình yêu da diết theo tầm thời gian
Bây giờ tưởng đã như gần
Luân hồi trôi nổi mưa vần gió xoay
Diêu bông cánh lá dập vùi
Đốt đèn nhỏ lệ đầy vơi hao gày
Hôm nay mới có một ngày
Hồn thơ gửi cánh nhạn bay tặng người!

15.1.2011  Lu Hà

 

Tặng Hai Cô Tuyết- Anh

Hai cô con gái yêu kiều
Bờ môi ướt mọng má đào ngẩn ngơ
Phải chăng cùng chị Hằng Nga
Đào tiên ăn trộm nên ra rỗi này
Bị đày xuống cõi trần ai
Quần thun áo chẽn xem bề moden
Người tiên chịu kiếp phàm trần
Sinh già bệnh tử có buồn hay không?
Duyên thiên đâu chịu lỡ làng
Lấy chồng đúng cưả gieo cầu trúng nơi
Trông như cùng mẹ sinh đôi
Dịu dàng e lệ bồi hồi lòng ai?
Hỏi người quân tử tình si
Gặp nhau phải chịu ngậm ngùi thở than?
Trách mình phận bạc trầm luân
Bọt bèo trôi nổi trần gian u buồn
Được lời như đoá hoa xuân
Gửi con chim nhạn mấy vần thiết tha!

14.1. Lu Hà

 

Trăng Bồng Lai
thơ tiếp từ hai câu ngỏ cuả Diêu Linh

" Dù cho có khối vàng ròng
Đâu bằng một áng bềnh bồng trăng thanh"
Anh tìm ở chốn mây xanh
Bồng lai bột hải tâm tình cuả em
Nơi đâu phong cảnh êm đềm
Lầu quỳnh gác phượng nỗi niềm nỉ non
Thướt tha yểu điệu phấn son
Diêu Linh trong đám phi tần cuả Vua?
Không đây là chốn tiên nga
Giám quan ngự mã tìm đâu bây giờ?
Diêu Linh như ả Hằng Nga
Từ nơi Cung Quảng lạc vào động tiên
Ở đây ta chẳng cần tiền
Hoa thơm quả ngọt rượu liền năm canh
Bồng lai có núi Ngự Bình
Bên hồ than thở có cành bạch dương
Bồng bềnh một áng trăng thanh
Làm thơ tức cảnh Diêu Linh trong thuyền!

15.1.2011 Lu Hà

 

Ánh Trăng Xanh
Thơ từ hai câu ngỏ cuả Diêu Linh

" Anh ôm giấc mộng đi quanh
Biết đâu mà thắp nguyệt xanh cho mình?"
Có em ngỏ ý tâm tình
Tìm đâu chẳng thấy nguyệt xanh mà vầy
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Gặp em là một biển say dạt dào
Trăng thanh gió mát bao la
Dương buồm thẳng cánh bến bờ ái ân
Thả neo thuyền đậu sóng cồn
Bốn bề thăm thẳm gió vần mây bay
Cuộc tình say đắm chơi vơi
Màn the trướng rủ bồi hồi thâu canh
Nguyệt xanh anh thắp trong mình
Mưa rơi tâm tã rồng xanh hiện về
Lả lơi tiên cảnh bồng lai
Thiên lôi xét đánh hỡi người trần gian !

15.1.2011 Lu Hà

 

Nhành Mai Cố Hương
Thơ theo hai câu ngỏ cuả Tiêu Uyên

" Xuân này em có về không
Nhành mai cố quận nở bông dịu dàng"
Xuân chờ anh đợi anh mong
Bóng người thục nữ má hồng phôi phai
Em còn ở mãi xa xôi
Để xuân ảo não ngậm ngùi sầu tư
Đông tàn én gọi hoa chào
Năm canh rầu rĩ xót xa cho đời
Nhớ em mà chẳng được lời
Thương em mà chẳng được người mà ôm
Yêu em lại chỉ khóc thầm
Em đi biền biệt tháng năm héo tàn
Xuân về cúc vẫn trong vườn
Hoa mai đã nở tần ngần gió bay
Hàng hiên lã chã mưa rơi
Buồng không lạnh lẽo u hoài nhớ em!

15.1.2011 Lu Hà

 

Tiếng Đàn Diêu Linh
Thơ nối tiếp từ hai câu cuả Diêu Linh

"Trần gian vô lượng cứ say
Chập chờn hư ảo ai lay mộng trần "
Diêu Linh chỉ cắn môi son
Nưả hư nưả thực khúc đàn tri âm
Nỉ non than thở thâu đêm
Đầm đià châu ngọc nỗi niềm trần ai
Thiên thần cũng cảm bồi hồi
Huống chi kẻ tục giưã đời dở dang
Đàn kêu tích tịch tình tang
Dễ ai hiểu được nỗi lòng Diêu Linh
Có người quân tử mắt xanh
Giang hồ viễn khách biên đình sang chơi
Gặp nhau thoả nguyện như lời
Tâm đầu ý hợp người ơi! đừng về
Ngoài kia mưa gió não nề
Màng the trướng rủ bốn bề giăng hoa
Đèn lồng lúc tỏ khi mờ
Tóc mây lất phất như là chiêm bao
Dập dìuTư Mã phượng cầu
Năm canh rượu ngọt má đào long lanh!

15.1.2011 Lu Hà

 

Trăng Ngàn Ở Đâu?
Thơ tiếp từ hai câu ngỏ cuả Diêu Linh

" Anh ôm giấc mộng đi hoang
Biết đâu mà kiếm trăng vàng cho em? "
Được lời như gửi nỗi niềm
Trăng vàng anh hái trái tim chân thành
Kià người thục nữ mắt xanh
Yến oanh nhảy nhót trên cành yêu thương
Nổi trôi trong cõi vô thường
Mấy khi có dịp vấn vương tơ tình
Hôm nay được gặp cô mình
Trăng vàng treo ở nóc đình làng ta!
Yêu em quyết trí leo cao
Bắc thang anh với thế nào cũng xong
Hai tay ôm chặt vào lòng
Trăng vàng hoan hỉ trong lồng ngực em!
Ánh trăng hồi hộp êm đềm
Nỉ non âu yếm lưỡi liềm trăng thanh
Sáng ra lay động bức mành
Vừng dương chiếu sáng tâm tình gió bay!

15.1.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site