lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Bảy Mươi Lăm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Cho Ta Gặp Nàng
tặng Hương Lan

Hương Lan sóng nước la đà
Hoàng hôn bảng lảng sương thu nắng vàng
Thướt tha yểu điệu má hồng
Giai nhân tứ hải vấn vương mãi hoài
Hợp tan trong cõi trần ai
Phù du muôn nẻo luân hồi nổi trôi
Hồn xưa gửi lại cho đời
Ái ân còn nợ nụ cười dở dang
Cuộc tình như một giòng sông
Thời gian chảy mãi xuôi giòng tương tư
Chập chờn nưả tỉnh nưả mơ
Lênh đênh một chiếc thuyền xa bến chờ
Hò ơ, thương nhớ con đò
Hỡi người quân tử ngẩn ngơ bên bờ
Hương Lan là giọt mưa sa
Hạt vào cưả Phật hạt xoa má người
Thoảng qua hương xạ bồi hồi
Mưa rơi nguyệt lặn tháng ngày tiêu tao
Trăm năm chọn một muà thu
Nghìn năm hẹn gặp đoá hoa thuở nào
Ngân Hà lồng lộng bao la
Đầu thai chuyển kiếp cho ta gặp nàng...!

19.1.2011 Lu Hà

 

Mấy Lời Chia Sẻ
tặng Thu

Thương nàng tâm dạ hiền lương
Vì lòng cả nể vấn vương mãi hoài
Mua dây nặng nợ với đời
Để người lợi dụng thiệt thòi thanh danh
Oán sầu bàng bạc mây xanh
Cô đơn lạnh lẽo phận mình lẻ loi
Nghe qua cảm ngộ bồi hồi...
Nhân tình thế thái trần ai khôn cùng
Bước qua muôn dặm đường trường
Tâm thanh an lạc vô thường Thu ơi!
Mặc cho biển động sóng dồi
Ngoài tai thiên hạ thị phi ươn hèn
Vốn quen thế sự phong trần
Mấy lời chia sẻ ân cần trước sau
Cám ơn đã hỏi thăm nhau
Gia đình vẫn thế mong Thu chớ buồn...!

18.1.2011 Lu Hà

 

Hương Lan Giáng Trần

Hương Lan tiên nữ giáng trần
Xinh tươi như ánh trăng ngàn ngẩn ngơ
Hỏi rằng: quê quán ở đâu?
Miền Nam miền Bắc hay là miền Trung?
Người đâu mà đẹp dịu dàng
Mắt xanh lóng lánh vấn vương má hồng
Loăn xoăn tóc xoã ngang lưng
Cổ đeo tràng hạt như vầng bồng lai...
Sen vàng lãng đãng mây trôi...
Nhẫn xanh một chiếc vòng tay mượt mà
Yêu kiều dáng vẻ thướt tha
Một đền Đồng Tước Chu Du hãi hùng
Đàn kêu tích tịch tình tang
Hương Lan cất tiếng chín tầng mây bay
Vàng oanh thánh thót vui vầy
Trọn bề gia thất tươi cười lòng ai?
Ngán sao kiếp số luân hồi
Bao giờ lại gặp được người ta mơ?

19.1.2011 Lu Hà

 

Bên Bờ Nhớ Mong
tặng Tiểu Sa Và Diêu Linh

Tiểu Sa là bạn Diêu Linh
Long lanh như giọt biển xanh dạt dào
Tiểu Sa như hạt mưa rào
Hạt rơi vào mắt hạt xoa mái đầu
Thương người quân tử bơ vơ
Nhớ ai nhỏ giọt tiêu sa âu sầu...
Đứng bên bờ giếng ngẩn ngơ
Nóng lòng chờ đợi hạt mưa u hoài
Tiểu Sa theo bướm đi rồi
Bao giờ trở lại đất trời đổ mưa...?
Tiểu sa chẳng hẹn chẳng chờ
Cánh hoa thơ thẩn bên bờ đại dương
Tiểu Sa bao kiếp đoạn trường
Nghìn thu gặp lại trập trùng biển khơi
Nhớ mong cảm giác bồi hồi
Hình thì chẳng có bóng thì xa xôi...
Tiểu Sa là bạn cuả ai?
Mà ta vẫn cứ ngậm ngùi thở than...!

19.1.2011 Lu Hà

 

Tuyết Anh ăn Bánh
cảm Tác từ bức ảnh

Tuyết Anh ăn bánh mà xinh
Xin cho một miếng để mình lấy mưng
Gọi là công đức vô lường
Chữ nhân chữ nghiã vấn vương ân tình
Lòng thành thấu đến trời xanh
Ngàn thu để lại chúng sinh duyên trời
Bánh thơm khi đói nhớ đời
Tấm hình đọng lại cho người trần ai
Bánh ngon người đẹp bồi hồi
Trái tim rung động nổi trôi dật dờ
Cuộc đời bao kiếp phù du
Hợp tan biển biệt biển dâu mấy hồi
Câu thơ sóng dập gió vùi
Dư âm thoang thoảng ngậm ngùi mưa rơi!
Ái hà biển lộng xa khơi
Tuyết Anh ăn bánh nhớ người tình thơ
Thuyền đời không lái bơ vơ
Biết đâu mà chẳng gặp nhau chốn nào?
Trăm năm lá rụng mưa trào
Ngàn thu tìm lại chuyến đò bên sông
Hoa xuân đỏ rực ven đường
Bồi hồi hồn có vấn vương một thời...?

18.1.2011 Lu Hà

 

Bức Thư  Sầu Thảm
chuyển thể thơ Tô Thuỳ Yên: Tháng Chạp Buồn

Mưa lất phất mai vưà hé nụ
Gió heo may món nợ lao tù
Sinh ra trong cõi ta bà
Nỗi niềm oan trái thiên thu tủi sầu

Tết đã đến con chưa về được
Nghĩ mà đau thân xác rã rời
Nhớ thương biển rộng sông dài
Quan san cách trở tình người biển khơi

Xa biền biệt tái tê vô hạn
Suốt chín năm khổ tận cam lai
Trung du Bắc Cạn Lào Kai
Khỉ ho cò gáy ma chơi rập rình

Con đã khóc hồn thành nước mắt
Có ai hay đời hết ban mai
Âm u nhặng đuổi ruồi bay
Tuổi con đã quá một thời vàng son

Thân đày đoạ chín năm áo vá
Hồn phiêu diêu lạc giưã màn đêm
Trải bao ác mộng âm thầm
Hàng hiên lã chã mưa dầm mãi sao?...

Buồn tưởng nhớ mai già đầu ngõ
Gió heo may thầm nhủ nở hoa
Xót xa tủi hận hồng đào
Tháng năm xơ xác uá màu sương rơi

Căn nhà lá chẳng ai tu sưả
Tấm phên tre ngọn gió luà qua
Sân vườn cỏ dại ganh đua
Khói lam ảo não mẹ cha âu sầu

Học cải tạo canh khuya thức giấc
Xã hội đen từng bước dã man
Từng bầy vàng vện chó săn
Trả thù quân cán con dân cộng hoà

Rừng Việt Bắc vi vu giá buốt
Chín năm dài sống xót là may
Sắn khoai nước suối qua ngày
Nuôi mầm hy vọng đất trời kinh thiên

Tết năm nay trời đen mây rủi
Giọt mưa xuân buốt nhói tim đau
Nhạn bay thăm thẳm sông hồ
Nhắn tin cầu nguyện mẹ cha an bình

Thư viết tiếp để dành cho vợ
Chắc em buồn như gió muà thu
Lơ thơ cỏ uá xác xơ
Dòng đời hiu quạnh thờ ơ chán chường

Gần thập kỷ buồng không vắng lặng
Những tiếng vang nhịp đập con tim
Trễ tràng biếng trải cài trâm
Đầu bù tóc rối âm thầm khổ đau

Kià bến nước đôi bờ hờ hững
Lục bình trôi lẳng lặng xót xa
Cá bơi dưới nước lờ đờ
Trên trời một cánh chim sa ngỡ ngàng

Xuân cứ đến não nùng bày tỏ
Xuân lại đi bỏ lỡ má hồng
Mưa xuân trằn trọc canh trường
Mưa nhoè ngấn lệ mắt nàng Hằng Nga

Còn ở đây xuân đâu thèm đến
Tấm chăn đơn lận đận vụng về
Âm u quang cảnh não nề
Gầm gừ  cơn lũ con đê hãi hùng

Lòng cuả anh tan hoang đổ nát
Như con đê thảm thiết quê hương
Sóng tràn máu đổ thê lương
Nhọc  nhằn vất vưởng vấn vương u hoài

Đêm thanh vắng muôn loài tê tái
Nhớ con đường sớm tối em đi
Hiu hiu ngọn cỏ rối bời
Ủ ê nhan sắc đất trời cảm thương

Bao kỷ niệm vợ chồng trỗi dậy
Dòng sông thương nước chảy nắng vàng
Hai hàng phượng vĩ rỡ ràng
Đầu xanh núp bóng ngô đồng bao la...

Hồn phảng phất miền xa quê nhớ
Gió lao xao thầm nhủ em yêu
Căn nhà như giấc chiêm bao
Em tôi bé bỏng dáng chiều dạ lan

Anh biết chứ nỗi buồn xa cách
Chín muà xuân mỏi cánh chim bay
Dặm trường cách trở xa xôi
Hoa vườn ủ rũ phôi phai cánh vàng

Con chim khách quên đường chẳng đến
Lau sậy già tủi hận cành khô
Gợi miền gió cát xanh xao
Phi lao thầm bảo hết muà trầm luân !

Đoạn thư cuối nỗi niềm trăn trở
Viết đôi dòng nhắn nhủ con thơ
T ừ ngày cha phải đi xa
Tháng năm lầm lũi bơ phờ xác xơ

Đời lặng lẽ bơ vơ trần thế
Nhà trống trơn nóc rỏ giọt rơi
Đầm đià mưa ướt mắt nai
Mỗi lần có khách mừng vui ngập ngừng

Con sáo sậu trong lồng đã chết
Chín năm rồi con biết vì sao?
Cha con xa cách bến bờ
Vì ai gây cảnh chia lià tình thâm...

Tình cốt nhục nghĩ thêm rầu rĩ
Tiếng côn trùng phụ tử xót xa
Nưả đêm thức giấc ngẩn ngơ
Màn đen thăm thẳm bơ vơ cõi lòng

Tuổi đi học mà trường không nhận
Hận căm thù bẻ ngọn vùi hoa
Chính quyền sủi bọt máu trào
Buá liềm cờ đỏ đạp đầu dân đen

Nếu có phải bước qua trường cũ
Vội đi nhanh vì sợ bạn kêu
Cái thằng cha nó đi tù
Lần hồi rau cháu muối dưa cua đồng

Con cứ lớn ngày thương tháng khó
Mơ ước thành tráng sĩ thẳng ngay
Đàng hoàng dũng cảm ra người
Làm nên thế giới tinh khôi nét vàng

Tạo lịch sử oai hùng chiến cuộc
Đôi mắt đen tổ quốc reo ca
Hương nồng nắng hạ tóc tơ
Lâng lâng cắp sách tuổi thơ đến trường

Con yêu dấu canh trường đêm thảm
Nghĩ đến con ảm đạm sầu tư
Tiếc rằng lá rụng vàng thu
Mái đầu nhuốm bạc giấc mơ tuổi vàng

Muà hạ cũ băng băng tuổi trẻ
Thuở xa xưa phấp phới diều bay
Bỗng đâu ngọn cỏ sương rơi
Vẫn còn hồi tưởng đất trời nổi giông

Hồn vật vã thê lương thảm khốc
Đống tro tàn thành phố bi ai
Dép râu mũ cối kéo về
Nhà tan cưả nát đất trời đảo điên

Con nhớ nhé nỗi niềm than thở
Lời cuả cha thổ lộ đêm nay
Dặn dò sau trước mọi nơi
Cây nêu tràng pháo tết này vắng cha.

12.7.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site