lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Hai Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tâm Sự Cùng Tiên Sinh
tặng cố thi sĩ Hồ Dzech

Một bậc thiên tài động sấm vang
Hồn thơ lay động chốn thiên cung
Mà sao đời vẫn còn kinh bạc
Thiên hạ mù đui không mắt trông

Thiên phú bẩm sinh ngọc giữa đời
Chúng sinh chẳng thuận với lòng trời
Nên đời phải chiụ bao oan trái
Thi sĩ dập vùi thân xác trôi

Như ánh sao mai mọc giữa trời
Băng Hà thế kỷ cuốn tan đi
Thương ai tủi hận đời cơm áo
Tàn lạnh hương rơi một cuộc đời

Lũ chúng vô loài chẳng hiểu anh
Thờn bơn cóc nhái ngóng trời xanh
Văn thơ chen chúc đòi chia chác
Thống trị văn đàn mộng háo danh

Nó kẻ tự phong là chuá thơ
Hoàng thân tính ái chốn đui mù
Vinh quang một phút trao vương miện
Tủi nhục nghìn năm hận ưá trào

Hồ Dzech tiên sinh đi vắng xa
Lai sinh xin nhớ cõi ta bà
Câu thơ muôn thuở hồn sông nuí
Ngâm lại bài thơ phương thảo thê

Sao vội ra đi hỡi cố nhân
Cung đàn nửa gánh đứt tơ trần
Tài năng đang độ hoa đơm trái
Mà đã buông xuôi mộng chưả tròn

Anh đã đi về cõi ngàn cõi thu
Buồn trông mây gió cánh âu sầu
Chiều nay lại nhớ về quê mẹ
Hoài vọng Chiêu quân mộng hảo cầu

Tổ quốc bây giờ thật thảm thương
Văn chương thơ phú dở ương ương
Mấy thằng Tây rởm tranh nhau hót
Hiện đại cách tân mở thị trường

Hồ Dzech tiên sinh ở chốn nào?
Có nghe vương vấn vọng ngàn thu
Hạo sinh nguồn suối nuôi dân tộc
Trả lại giống nòi chính khí ca

Tôi có đôi dòng nhắn gửi anh
Sống là thể phách thác minh tinh
Hồn thơ đi hẳn còn lưu lại
Tâm sự cùng anh một chút tình

Tôi nhớ thương anh núi thái sơn
Ngập trong biển đỏ đảo hoang tàn
Lơ thơ vài đám hoa cỏ dại
Chẳng thẹn thiên thu một nỗi buồn...

Nếu chữ “ hy sinh” có ở đời
Tình thương em gái Việt nam ơi!
Nạm vàng cực khổ anh ca ngợi
Để lại trong lòng em gái vui!

2008 Lu Hà

 

Hồn Thơ Hàn Mạc Tử
tặng hương hồn thi sĩ
Hàn Mạc Tử

Bâng khuâng tâm dạ nhớ hồn thơ
Thấp thoáng hoàng hôn tưởng bóng ma
Thi sĩ bay về thôn Vĩ Dạ
Thương Hàn Mạc Tử ánh trăng mơ

Áo em trắng quá nhận không ra
Một giải sông xanh một giải chờ
Nhắn nhủ thương ai mà chẳng biết
Ơ chàng thi sĩ với con đò...

Trí tuệ thiên tài cõi mộng mơ
Mà hồn tinh vệ vẫn rên la
Thương đau cho số đời đen bạc
Chẳng trọn lời nguyền vẹn ý thơ

Khóc nữa đi anh dã cuộc đời
Xác thân mòn mỏi tháng ngày trôi
Bao nhiêu tuyệt vọng lòng xa cách
Chỉ biết âm thầm đau xót thôi

Hồn vẫn u sầu nỗi nhớ nhung
Mà nàng đâu có biết cho lòng
Thương thương chẳng nhận lời anh gửi
Để lại ngàn thu nỗi nhớ thương...

Bãi bể hoàng hôn một bóng trăng
Nghìn sao thấp thoáng gió hôn chàng
Trái tim ốc đảo miền sa mạc
Vẫn nở trùm hoa một tấm lòng

Tôi đọc thơ anh nỗi cảm thông
Cùng anh chia sẻ chuyện hoang đường
Đêm nay hồn khạc ra từ miệng
Hoang tưởng chẳng sao miễn thực lòng

Anh giận cuộc đời thân xác tàn
Mà hồn cao thượng trí siêu nhân
Kiếp này chẳng trọn cho thân xác
Mê sảng hồn thơ lạc nẻo trần

Đâu dám trách anh giưã thế trần
Một hai sau trước tấm lòng son
Nên đời chỉ đọc toàn rên rỉ
Thương khóc năm canh giấc chẳng tàn!

29.7.2008 Lu Hà

 

Giọt Lệ Chia Ly
Kính viếng hương hồn cố thi sĩ Bùi Giáng

Cháu khóc nhớ ông Bùi Giáng ơi!
Thương đau sẻ nửa chén sầu rơi
Ra đi chẳng trọn lời trăng trối
Mưa nát lòng ai những tháng ngày

Cháu tiếc cho ông một trí văn
Mênh mông trí tuệ bậc hiền nhân
Sinh thời để lỡ bao cơ hội
Mê mải tài năng với cánh chuồn...

Nửa gánh tinh thần quý giá thay
Xót cho một nửa gửi cung mây
Nếu còn nuối tiếc đầu thai lại
Tâm huyết máu tim trả lại đời...

Có phải rằng ông chán cõi đời
Thiên tài hoang dã để buông trôi
Mênh mông lục địa sinh nhầm chỗ
Hồn cứ lang thang dưới cổng trời...

Ông sống nưả đời có vậy thôi
Nửa kia ném bỏ để rong chơi
Văn chương thơ phú sao nhiều thế?
Thương xót cho ông gịọt ngắn dài...

Trí tuệ tinh thần thật bao la
Sao ông buông thả để tiêu hao
Ôm đồm chồng chất hai vai nặng
Như ngọn đèn cao vỡ bóng mờ...

Cháu hiểu lòng ông Bùi Giáng ơi!
Cửu tuyền chén lệ vẫn đầy vơi
Hậu sinh kính bái lời ly biệt
Ở tận suối vàng ông có hay?

2008 Lu Hà

 

Lạc Vào Thiên Thu
hoạ thơ Hàn thiên Lương

Cuối năm tư lự ưu phiền
Đọc ai như thể lạc miền thiên thu
Trải bao bão hận gió thù
Xác hoa tan tác âm u góc vườn

Ven sông bờ liễu héo hon
Phăng phăng nước chảy cá chen chân cầu
Chiều tà chuông đánh thinh sầu
Oan hồn thấp thoáng bạc màu trần ca

Không gian tĩnh lặng bơ phờ
Thế nhân ai đó vạn nhà bi thương
Hoang vu sóng biển chập trùng
Cõi đời lơ láo bụi hồng vi vu

Bâng khuâng hồi tưởng xa xưa
Hoa xuân mấy lưá trọn bầu trẻ thơ
Thương ai bạc cả mái đầu
Hoàng hôn tưạ cưả âu sầu chờ mong

Người đi kẻ ở se lòng
Gót chân sỏi đá cầu trong an bình
Tự do biển lộng trời xanh
Nỗi niềm ly khách tâm tình núi non

Thời gian cỏ mọc sáo mòn
Đường xưa lối cũ vẫn còn hằn lên
Vết đau thế kỷ phong trần
Chuông chuà văng vẳng xa gần hồn mê

Xa quê bận rộn trăm bề
Bên song cưả sổ não nề trần duyên…

31.12.2009 Lu Hà

 

Canh Tàn Mưa Thâu
hoạ thơ Huệ Thu

Xa xôi gió thoảng mưa thầm
Năm canh rầu rĩ vang âm gọi hồn
Lao xao gió núi mưa nguồn
Lá vàng thu héo trăng tàn tỉ tê
Cơn mưa dồn dập đam mê
Nưả say nưả tỉnh gọi về xa xăm
Mưa trời giá lạnh con tim
Nỗi đau thế sự trần tâm cõi mình
Nôn nao khúc nhạc đô thành
Tiếng lòng rục rã điệu hành quân xa
Nghe như gió thảm mây sầu
Mưa rơi tầm tã bóng ma quê nhà
Bao nhiêu nấm mộ tiêu điều
Hoang vu cánh trắng dải đào vấn vương
Mái hiên thánh thót não nùng
Tàn canh thức giấc tóc bồng bềnh thương
Má hồng hoan lệ sầu tang
Mưa rây kỷ niệm trào dâng tháng ngày...

22.1.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site