lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Sáu Mươi Lăm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Cô Gái Trên Thảm Hoa

Nàng nằm trên một thảm hoa
Thơm mùi tím huế la đà muà xuân
Xinh tươi như một thiên thần
Lim dim đôi mắt bình an một ngày
Một màu trắng toát ngất ngây
Tóc mây loã xoã đôi vai ngọc ngà
Bướm ong diù dặt gần xa
Đôi gò bồng đảo mờ mờ hơi sương
Cặp đùi con dế cong cong
Làn môi ướt mọng má hồng nôn nao
Cho tôi hôn một cái nào
Lạc vào cõi mộng dạt dào chiêm bao
Linh hồn bay vút lên cao
Cùng tôi khắp chốn sơn hà vui chơi
Ngắm trông tôi thấy nàng cười
Con ong hút mật vành môi cuả nàng
Từ trong ảo giác lâng lâng
Phút giây tôi hoá thành ong mất rồi...!

12.2.2011 Lu Hà

Ngũ Long Công Chuá
Cảm tác từ bức ảnh 5 cô gái Việt

Ngũ Long công chuá đấy à
Năm cô xinh xắn mặn mà thiết tha
Phây phây phơi cả rốn ra
Cuống nhau cuả mẹ bây giờ là đây
Mắt huyền lóng lánh đắm say
Lâng lâng rạo rực tươi cười như hoa
Bâng khuâng mấy cụ mày râu
Vẩn vơ Khổng Tử đi vào đi ra
Hết thời thuyết lý thày già
Thương ông Lão Tử bạc phơ mái đầu
Còn đâu chế độ gia nô
Thướt tha yểu điệu gái hầu hoàng cung
Dê già chồm hổm ngai vàng
Bí thư cộng sản điếm đàng ăn chơi
Tự do dân chủ công khai
Bướm hoa dìu dặt trần ai la đà
Năm cô gái Việt dạt dào
Lạc Hồng giống ấy ngẩn ngơ má đào...!

11.2.2011 Lu Hà

Cái Rốn Là Cái Rốn Xinh

Khen cho cái rốn cuả ai
Phây phây trắng nõn bồi hồi lòng tôi
Rốn là một đoá hoa nhài
Hương thơm ngào ngạt dụ loài bướm ong
Thương cho quý cụ quý ông
Ngắm thì cũng dở dùng dằng ngẩn ngơ
Nam nhi quân tử công hầu
Văn nhân thi bá vẩn vơ sớm chiều
Bần thần tư lự đăm chiêu
Cũng vì cái rốn yêu kiều xa xôi
Rốn đem trình diễn công khai
Chôn nhau cắt rốn bồi hồi thiết tha
Rốn thương khúc ruột quê nhà
Giang sơn ta đó bốn muà khổ đau
Dù cho rốn có đi đâu
Năm châu bốn biển cũng là Việt Nam
Rốn xinh rốn đẹp vô ngần
Lạc Hồng rốn ấy nồng nàn lòng ta
Rốn mang huyết mẹ tinh cha
Muà đông giữ ấm muà nào đem phơi...?
Nhớ khi rốn chảy mồ hôi
Hây hây gió thôi kịp thời lau ngay
Trung tâm vũ trụ là đây
Ba ca hoan hỉ tháng ngày nỉ non
Nhớ thời mẹ đỏ con son
Một dao cắt rốn lệ tràn bờ mi
Thương con bé nhỏ giưã đời
Oe oe bú mớm là người nhân gian!
Hôm ngay nhìn rốn cô Ngân
Trái tim thương mến trăm lần mẹ ơi!

11.2.2011 Lu Hà

Cái Rốn Đẹp Cuả Nàng Natalie Ngân

Cô người thiên hạ xa xôi
Mà sao tôi cứ bồi hồi nhớ cô...?
Thiết tha cái rốn nở hoa
Thắm tình mẫu tử thuở nào xa xưa
Sợi dây truyền giọt máu đào
Cho tôi được sống chính là rốn đây
Càng nhìn càng ngắm mà say
Nõn nà rốn trắng tràn đầy mật ong
Rốn là khúc ruột tình thương
Tổ tiên dân tộc quê hương giống nòi
Thấy cô tôi lại bồi hồi
Nhớ bầu sưã mẹ nhớ người năm nao
Nhỏ to rộng hẹp nông sâu
Mỗi người mỗi vẻ la đà trần ai
Phù du trong cõi luân hồi
Canh khuya nhỏ lệ xót nơi nhau mình
Cám ơn tạo hoá thánh minh
Tạo ra cái rốn nuôi tình nhân gian
Chao ôi, cái rốn cô Ngân
Hồng hào trắng trẻo vạn lần ngẩn ngơ...
Nôn nao các cụ nhà ta
Thương chàng nho sĩ vẩn vơ sớm chiều
Đêm nằm mộng tưởng trăm điều
Nhất là cái rốn yêu chiều cuả ai...?

11.2.2011 Lu Hà

Chúc Mừng Natalie Ngân

Natalie mừng em trai
Đầu năm Tân Mão lìxì đô la
Tổ tiên họ mạc dạt dào
Ở nơi đất khách cuối muà tuyết tan
Vẫn mang họ Nguyễn tên Ngân
Phượng thờ Đức Chuá muôn vàn thiết tha
Mắt huyền lóng lánh như sao
Nụ cười tươi tắn ngẩn ngơ thế trần
Xem qua bộ ảnh mừng xuân
Tóc đen óng ả nồng nàn bướm bay
Thướt tha huyền ảo như mây
Toàn thân trắng nõn thêm say hồn người
Tròn căng hai trái bưởi tươi
Nằm phơi bệ đá gác đùi lên cao
Mong manh giải luạ hoa chào
Thương người quân tử đi vào đi ra
Tần ngần lòng dạ nôn nao
Muốn hôn muốn bế được sao hở trời...?
Đang muà nắng cực vui chơi
Ơ nơi bãi tắm xứ người xôn xao
Đầu năm tha thiết gửi cô
Chúc thân an lạc má đào thêm xinh!

6.1.2011 Lu Hà

Tình Yêu Đã Chết
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Một vết thương lòng em ngác ngơ
Dao căm cắt lạnh gió hoang vơ
Xa nhau vĩnh viễn đừng quay lại
Giận để ngàn thu hận thẫn thờ

Ta hãy quên đi bao mộng mơ
Gặp nhau hờ hững đến bao giờ
Héo hon giá lạnh bên bờ suối
Gió thoảng hồn trôi thân xác xơ

Nghiã điạ tình yêu hương khói vô
Hoàng hôn ghẻ lạnh nét mai khô
Suối vàng tình ảo đừng nhung nhớ
Thân xác hồn ma chẳng xoá mờ

Bể thảm bi ai khỏi đợi chờ
Tình yêu đã chết xót trong thơ
Bởi vì oan trái không duyên phận
Ngao ngán trần gian một kiếp khờ…

21.7.2009 Lu Hà

Tình Mộng Thu Sầu
hoạ thơ Tuyền Linh

Thấp thoáng ai về như dáng em
Thẹn thùng lấp ló bóng trăng thềm
Sương rung dòng lệ bay làn tóc
Có phải thu sầu hương gió quen!

Ra thế em ơi trái đất xoay
Bốn muà luân chuyển cứ qua hoài
Tình xa trốn mất không về nưã
Ngậm đắng dương trần bao xót cay

Thu đến thu đi thu lại qua
Tình thu thổn thức với trăng tà
Thuyền thu sóng nước trăng về bến
Bể ái ngập tràn hương sắc hoa

Trăng hỏi tình thu đã viết xong
Đêm thu hồn lạnh khóc tơ lòng
Như ai mơ mộng nơi trần thế
Nưả khóc nưả cười trăng gió không…

Thôi thế thì thôi trăng lặn đi
Tình thu sầu lặng với trăng kỳ
Bóng ai thấp thoáng thương chiều vắng
Có phải em về để biệt ly?....

25.7.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site