lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Tám Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tội Làm Thơ
tặng nữ Thi Sĩ Thi Nguyên

Nhìn thấy ai cười đã bốc thơ
Niềm vui chan chưá thật vô bờ
Thơ bay đến tận phòng quan Đẩu
Thái Thượng lão quân quạt dở lò

Hốt hoảng Nam Tào vào bẩm báo
Ngọc Hoàng ngự giá trước sân rồng
Thiên binh cảnh sát đi đâu hết
Thơ loạn thiên đình phá kỷ cương

Hãy bắt Thi - Hà giải chúng lên
Giam chung hai đưá ở phòng bên
Nỉ non tiên nữ nghe thơ khóc
Vương Mẫu Tây Cung cũng cảm phiền...

Xét theo cung trạng bởi hay cười
Thơ bốc lên men cảm xúc thôi
Ngân nga mưa gió sầu khanh tướng
Trễ nải triều cương phạt tội gì...?

Nguyệt lão chần chừ theo cáo trạng
Nhưng chờ vài kiếp bắt đầu thai
Kiếp này duyên nợ còn chưa trả
Cái tội làm thơ khổ thế này...

Tội chúng kêu than cuộc bể dâu
Trần gian lao động bạc đầu râu
Cuốc cày mưa nắng è thân xác
Sức mấy thảnh thơi mà hát ca...?

Đói khổ nghèo nàn mới biết tay
Còn đâu cảm xúc để mê say
Ngày lo ba bưã còn chưa đủ
Tăm tối mặt mày chúng mới hay...

Trời đày cho cái kiếp thi nhân
Trí tưởng mênh mông khổ cực thân
Ù ù cặc cặc ai thèm động
Dân gian vẫn sướng nhất cù lần....?

11.1.2012 Lu Hà

 

Tội Làm Thơ  ( bài sưả lại )
tặng Thi Nguyên

Nhìn thấy Thi cười anh bốc hơi.
Niềm vui chan chưá thật không lời.
Thơ hay đến tận sao Bắc Đẩu.
Thái Thượng Lão Quân cũng rụng rời.

Hốt hoảng Nam Tào, còn thể thống!
Ngọc hoàng ngự giá trước sân rồng.
Thiên binh cảnh sát ! bay đâu hết?!
Thơ loạn thiên đình, quá nội công.

Bắt tụi Thi-Hà giải chúng lên.!!
Giam chung hai đưá ở tầng trên.
Cảm thương tiên nữ, nghe thơ khóc.
Vương mẫu tây cung cũng luỵ phiền.

Xét theo tội trạng, bởi Thi cười.
Cảm xúc trôi theo chín rõ mười.
Mưa gió ngân nga đời khanh tướng.
Chậm trễ triều cương, chỉ thế thôi...!

Nguyệt Lão xem coi hai vận mạng.
Phán rằng còn nợ cõi trần ai.
Lu Hà- Thi Nguyễn duyên tiền kiếp.
Chúng phải làm thơ hoạ nhau hoài!!!

Tội chúng vì thơ phải qúy nhau.
Trường tồn đối hoạ mãi bền lâu.
Cuốc cày, mưa nắng, đời trong trắng.
Chẳng chút thảnh thơi, đến bạc đầu!!!

Đói khổ, giàu, nghèo chúng biết tay.
Lời thơ tả hết để mê say.
Ngày lo ba bữa, cơm thừa, thiếu.
Sáng bận tấm thân mải miết cày..!!!

Bài thơ tôi làm tặng nữ Thi Sĩ Thi Nguyên, nhưng Thi Nguyên đã sưả lại vài chữ. Tôi cũng phải giật mình Thi Nguyên sưả rất tốt rất cao tay.

Rất mừng Thi Nguyên đã tỏ ra không những thành thạo về thơ song thất lục bát còn rất chững chạc cả tứ cứ nưã hai hai thể thơ bề thế nhất trong dòng thơ ca Việt Nam bên cạnh lục bát.

Ngưỡng mộ thay, cảm phục thay đời tôi được may mắn làm bạn thơ với những người phụ nữ thông minh như vậy.

11.1.2012 Lu Hà

 

Dậy Đi Em Trời Xuân Hy Vọng
tặng Nguyễn Thị Minh Hạnh

Em thiêm thiếp mê man hoài cổ
Cả bầu trời ảo não xót xa
Toàn cầu sửng sốt nghẹn ngào
Thương em gái nhỏ bên bờ khổ đau

Em tranh đấu tự do dân chủ
Quyền làm người thực sự sinh ra
Cuộc đời hy vọng hư hao
Tháng năm tủi nhục mái đầu héo hon

Nơi viễn xứ tâm hồn chao đảo
Nghe chuyện em máu ưá tim cào
Hỡi người em gái năm nao
Dấn lên bước tiếp chuyến đò quê hương

Tỉnh đi em! tình vương hoa lá
Dẫu đêm đen đày đoạ quỷ vàng
Nắm tay bè bạn hát vang
Đồng quê ta đó xóm làng xanh tươi

Gió ngào ngạt tái hồi hoa nở
Cả nhân loài tiến bộ vươn lên
Thông minh trí tuệ tự nhiên
Tài năng đất nước mọi miền mừng vui

Dậy đi em! Nhân loài thức giấc
Hát cho em điệu nhạc tình người
Rợn rùng ngạ quỷ đười ươi
Nấm mồ ảm đạm lẻ loi xương tàn

Đồ thưà thãi chúng ăn sao hết
Cuả tham ô trấn lột mà giàu
Đồng bào lam lũ bốn muà
Cuồng điên trụy lạc nhà lầu xe hơi

Hãy trở lại cuộc đời em nhé
Cùng với anh hàn vá dư đồ
Xé tan cờ đỏ mịt mờ
Năm sao thành sáu Mao Hồ bán buôn
'
Hãy giữ lại nụ hôn tình tự
Phút thần tiên trên má em xinh
Năm xưa oanh yến trên cành
Mẹ cha thưa gửi gia đình vây quanh...!

11.1.2012 Lu Hà

 

Mộng Tưởng Giai Nhân
cảm tác nhân đọc bài Đường Thi cuả Hoa Mai: Tâm Hồn Thi Sĩ

Sinh ra mộng cánh chim bay
Vần thơ tao ngộ đắm say tương phùng
Tự do lồng lộng đại dương
Sóng tình bát ngát mênh mông biển hồ
Một thương hai nhớ mong chờ
Thướt tha yểu điệu nôn nao mặn mà
Si tình tự cổ ngàn xưa
Để người thi sĩ bốn muà sầu tư
Gặp ai ở bến giang đầu
Giọt sương lã chã tiếng gà canh ba
Hồn còn thổn thức nơi đâu
Phế hưng chìm nổi bể dâu sụt sùi
Năm canh trằn trọc ngậm ngùi
Nghĩ câu thế sự chôn vùi biển sâu
Giang sơn tổ quốc cơ cầu
Oán hờn ngùn ngụt mái đầu bạc phơ
Tro tàn lơ lửng bơ vơ
Xót thân lữ khách vật vờ bến mơ
Trăm ngàn mảnh vỡ cơ đồ
Cùng nhau vá víu bằng thơ lưu truyền
Giai nhân tứ hải  thuyền quyên
Tìm nhau trên mạng ưu phiền xua tan...

11.1.2012 Lu Hà

 

Sổ Trời Đã Định
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Huynh đã quyết kiếp sau cùng muội
Cùng đầu thai kết bái phu thê
Nỉ non sông núi hẹn thề
Đừng thành tiên nữ bốn bề gió mây

Anh Harry đắm say Phật Quốc
Sẽ đi về Tây Trúc xa xôi
Theo đường huynh lại bồi hồi
Ở nơi trần thế lẻ loi một mình

Ta đã quyết chúng mình chung lối
Hồn thi nhân le lói nắng vàng
Điệu hò mái đẩy ngân vang
Sông Hương nao nức má nàng Thi Nguyên...

Anh Harry thật thà đáng mến
Một thiền nhân mãn nguyện chân tu
Tìm ra chân lý Phật Đà
Cà sa bình bát quả cà muối dưa

Muội còn nặng tình thơ ân ái
Đã gieo lòng nhân thế bao la
Trăng sao vương vấn Lu Hà
Bỏ đi sao tiện nhạt nhoà mưa ngâu...

Kià Chức Nữ bên bờ dệt vải
Đôi phụng long áo gối đang may
Tơ duyên thiên mệnh tỏ bầy
Sổ trời đã định đổi thay sao đành...?

10.1.2012 Lu Hà

 

Khắc Khổ Hơn Người
tặng Harry Mai

Harry khắc khổ hơn người
Tính tình điềm đạm ở nơi bụi trần
Phong tư đạo mạo thi nhân
Cùng Thày Trí Giải muôn vàn xót xa
Thương cho lục đạo tà bà
Đam mê ái dục khổ đau bốn muà
Sao chưa xuống tóc cạo đầu
Quy y tam bảo tại gia nén lòng
Chuyên tâm kinh kệ tấn thông
Chăm lo cứu trợ máu hồng chảy xuôi
Cô nhi quả phụ tả tơi
Bát cơm miếng cháo bồi hồi xiết bao
Nghẹn ngào chan chưá Hoài Thu
Vần thơ tao ngộ chuông chuà hồ sen
Thướt tha yểu điệu Thi Nguyên 
Rủ rê Phật Quốc thiên nhiên má hồng
Lu Hà tình nghiã vấn vuơng
Duyên tình sao trả cho xong kiếp này
Harry bận bịu đêm ngày
Thơ thiền bảng lảng vơi đầy nỉ non
Thu - Nguyên trăn trở nguồn cơn
Lu Hà năn nỉ sóng cồn biển dâng
Mai sau chớ gặp thiên đàng
Tìm về hạ giới xóm làng quê hương
Hai nàng tiên nữ xót thương
Harry ơi hỡi hẹn chàng thiên thu
Kiếp sau nhớ tới Lu Hà 
Phong tình cổ lụy mặn mà yêu thương!

10.1.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site