lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 230

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Khối Tình Chẳng Tan
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói

Tương tư sầu muộn luỵ trần ai
Bụi bặm trâm gương cả lược cài
Trăng gió hàng hiên mưa nhỏ giọt
Mây vờn song cưả lệ tuôn dài
Thuyền tình chấp chới không bờ bến
Bể ái mênh mông chẳng đất đai
Tây Trúc đường xa ghềnh thác lắm
Trái tim một khối xuống tuyền đài

19.5.2012 Lu Hà

 

Trái Tim Rạn Vỡ
cảm tác thơ Thi Nguyên: Mênh Mông Nỗi Nhớ

Thời gian đọng mãi giọt tình
Bờ ao khóm trúc mái đình uốn cong
Mênh mông em nhớ quê hương
Canh khuya thổn thức đôi dòng vấn vương...

Năm xưa dấu hạc trên đường
Mịt mùng sương khói bên dòng sông thương
Nghẹn ngào dâng nắm tâm hương
Khung trời viễn xứ trắng lòng bướm bay...

Bâng khuâng kỷ niệm đắm say
Chiều buông hoa sứ lưạ tay tóc cài
Chiêm bao tình bén duyên hài
Gót chân đỏ thắm vơi đầy nỉ non...

Nôn nao xao xuyến sóng cồn
Kinh cầu theo gió thoảng cơn gợi hồn
Sầu dâng tâm dạ bồn chồn
Tim em rạn vỡ trào tuôn máu hồng...!

20.5.2012 Lu Hà

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 17
Vấn Vương Cõi Lòng

 

Nôn nao xao xuyến sóng cồn
Kinh cầu theo gió thoảng cơn gợi hồn
Sầu dâng tâm dạ bồn chồn
Tim em rạn vỡ trào tuôn máu hồng...!

Lu Hà

 

Muội đây phận gái theo chồng..
Tài thì chẳng có...đức không là gì....
Tâm tình bồng bột nữ nhi...
Bâng khuâng một chút sợ chi mất lòng...

Quê hương vẫn cứ chờ mong...

Thi Nguyên

 

Quê hương vẫn cứ chờ mong...
Tâm hồn thi sĩ vấn vương cõi lòng
Muội Huynh chung một con sông
Mênh mông lai láng theo dòng biển xanh

Nỗi niềm trăn trở năm canh
Bao nhiêu tâm sự chân thành tuôn ra
Tháng năm biền biệt xa nhà
Trong Nam ngoài Bắc mặn mà thiết tha

Bao giờ nước nổi can qua
Không còn bóng giặc sơn hà tự do
Cùng nhau xuôi một chuyến đò
Điệu hò mái đẩy hò ơ...mái chèo...

Nhặt khoan mát mái một lèo
Danh lam thắng cảnh vòng vèo lạch kênh
Dập dìu sông suối lênh đênh
Ngược xuôi bến nước yến oanh hót chào...

20 .5.2012 Lu Hà

 

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 18
Đêm Trăng Quê Hương

Mồng tơi bên ấy bò theo...
Nồi canh thơm ngọt dù nghèo nhưng vui

Thi Nguyên

 

Riêu cua dấm ớt rau mùi
Huynh chan muội húp ngọt bùi khen ngon
Còn người còn nước còn non
Tháng năm mong đợi nguồn cơn tủi hờn

Sông thao nao nức sóng cồn
Đồng xanh ngào ngạt lệ tuôn đôi hàng
Thanh mai trúc mã dịu dàng
Đôi bờ tấp nập nhịp nhàng bướm bay

Càng nhìn càng ngắm càng say
Quê hương ta đó vơi đầy nỉ non
Đêm thu gió mát trăng tròn
Hằng Nga vẫn đó môi son má hồng

Chúc nhau một chén rượu nồng
Tứ thơ lồng lộng thi đường ngâm nga
Ngước trông thấy giải Ngân Hà
Đố nhau vịt lội hay là thiên nga?

21.5.2012 Lu Hà

 

Vầng Trăng Mộng Ảo
cảm tác thơ Đinh Hùng: Trời Ảo Diệu

Màu ảo diệu trăng thanh gió mát
Bước chân đi tôi hát nhạc tình
Xuân thu chuyển động dáng hình
Mây buồn như mái tóc xanh ngang trời

Đầy hoa cỏ xa xôi mộng ảo
Dáng hình hài trút áo xiêm thơ
Hững hờ sông chảy bơ thờ
Trầm tư dãy núi mịt mờ sương rơi

Kià non thẳm bồi hồi xao động
Cứ bâng khuâng sao rụng mấy muà
Tôi tìm dấu tuyết người xưa
Bạc màu thạch nhũ gió mưa phai mờ

Đi vào mộng dãi dầu cỏ uá
Hỡi Sơn Thần yên ngủ ngàn thu
Em ơi thức dậy hoang vu
Chân kinh ái mộ hư hao u hoài

Vầng huyền ảo từng bầy tinh tú
Biền biệt sao cổ độ trăng soi
Hoa đang nghe tiếng em cười
Để cho kẻ tục chơi vơi não nùng

Lạc bến mộng vấn vương thuyền ái
Đôi hồn người tê tái cô đơn
Trường sinh rượu uống mà buồn
Lụy sầu mấy kiếp lệ tuôn châu hoài

Thôi vĩnh biệt sống đời cây cỏ
Từng linh hồn dan díu hương hoa
Nưả đêm xao xác tiếng gà
Thời gian tình tự Hằng Nga nghẹn ngào

Mây gió thoảng rì rào phong vũ
Bảy bến đò tầm tã khinh thanh
Đi về lối rẽ kinh thành
Nôn nao phố cổ yên oanh dập dìu

Ân ái cũ đường xưa lối nhỏ
Tuyết trinh còn ảo não lầu xuân
Liên thành cỏ mượt gót chân
Mờ mờ nhân ảnh trần gian mịt mù

Đời mộng ảo nấm mồ hưu hắt
Dưới huyệt sâu da diết hư linh
Áo thơ đã ố màu xanh
Bạc màu tang hải dáng hình xiêm y...

19.5.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site