lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Bảy Mươi Lăm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Nhẹ Nhàng Bướm Hoa
cảm tác từ tấm hình cuả Thi Nguyên

Trăng leo đỉnh núi mây vờn
Long lanh ánh mắt nỗi buồn cố hương
Mờ mờ khói phủ hơi sương
Chuông chuà văng vẳng bi thương cõi lòng
Nhập thiền chay tịnh hư không
Bụi trần giũ bỏ theo dòng sông thương
Kià ai thơ thẩn áo hồng
Tóc chưa tròn búi vấn vương tơ tằm
Đêm rường giá lạnh chỗ nằm
Trong mơ quờ quặng âm thầm nỉ non
Nỗi niềm thổn thức nguồn cơn
Ban ngày thanh khí tâm hồn ngẩn ngơ
Thi Nguyên gửi tặng thiếp đào
Để ta thơ thẩn hết vào lại ra
Tấm hình dệt mộng thêu hoa
Lạc vào vương quốc Nam Kha với nàng...
Sáng ra thèn thẹn ngỡ ngàng
Vần thơ xướng hoạ nhẹ nhàng bướm hoa...

21.12.2011 Lu Hà

 

Nguyệt Lão Lỡ Dây Mực
tặng Nguyệt Nhi

 

Hồn anh vương vấn trăng thơ
Sợi tơ óng ả mờ mờ trong mơ
Thấy Nhi lả lướt trên bờ
Sương rơi Đà Lạt sóng hồ long lanh
Hương bay dìu dịu trong lành
Tóc mây loã xoã xanh xanh mái đầu
Sông Thao bến nước quê nhà
Cánh cò bay lả mặn mà Nhi ơi!
Thuyền tình theo gió ra khơi
Lạc nơi bồng đảo chơi vơi biển hồ
Bóng cô thiếu nữ má đào
Áo hồng tha thướt dạt dào bướm hoa
Hỉ nhi khổng tước xôn xao
Kià chàng cát sĩ Lu Hà tới thăm
Bởi vương sợi chỉ tơ tằm
Thiên đình Nguyệt Lão lỡ nhầm mực dây
Dương trần bao nỗi đắng cay
Từng đêm mộng tưởng đoạ đầy tương tư
Gặp nhau ở bến giang đầu
Đôi chim trống mái âu sầu thư cưu
Quan quan thiên hạ chi châu
Sáng ra rầu rĩ chăn nhàu gối xô
Hoa tiên nét bút thành thơ
Hồng điều một mảnh anh đào nở hoa...
Nhìn ra cưả sổ nhạt nhoà
Cánh đồng tuyết trắng nghẹn ngào Nhi ơi...!

20.12.2011 Lu Hà

 

Anh Lại Làm Thơ
tặng Nguyệt Nhi

Nhớ Nhi anh lại làm thơ
Như Hàn Mạc Tử nhớ cô má đào
Hoàng Hoa hờ hững vẩn vơ
Như con cá lội bên bờ sông Hương

Còn Nhi lại thấy thương thương
Cho chàng cát sĩ vấn vương tơ lòng
Cung đàn dìu dặt canh trường
Hồn thơ ai oán cánh đồng quê hương

Dù cho cách trở ngăn sông
Cần đâu buộc chỉ chim hồng em ơi!
Thơ anh vài phút tới nơi
Thẫn thờ em đọc bồi hồi ngẩn ngơ...

Tình anh như gió trăng mơ
Tuyết bay xào xạc mờ mờ sương rơi
Hàng hiên tí tách tả tơi
Anh đào tức tưởi chơi vơi bão lòng...

20.12.2011 Lu Hà

 

Trầm Luân Má Hồng
cảm tác từ thơ Nguyễn Lệ Nguyệt Nhi: Đà Lạt Tím Hoàng Hôn

Thương em xinh đẹp tuyệt vời
Thướt tha yểu điệu một trời sao băng
Đọc thơ như khúc Quảng Lăng
Tình em chan chưá dở dang tơ lòng
Mặn nồng ánh mắt quê hương
Nhận ra con gái má hồng sông Thao
Năm em mười tám tuổi mơ
Bóng hình ai đó mờ mờ hoàng hôn...
Để rồi giọt lệ trào tuôn
Nỗi niềm lưu luyến tâm hồn thơ ngây
Đường tình hai ngả đắng cay
Ngọt ngào say đắm chia tay tủi sầu
Dấu chân đọng mãi chân cầu
Đôi bờ hạnh phúc mịt mù trong tim
Cam ly thác dội bóng chìm
Sương hồ than thở im lìm màn đêm
Quán thơ giấc mộng êm đềm
Giếng trong sao rưả nỗi niềm tương tư...
Phiến sầu đá lạnh hoang xơ
Câu thơ ai khắc dày vò thế nhân...
Chuông chuà Đà Lạt ca ngân
Hoàng hôn tím ngắt trầm luân má hồng...

20.12.2011 Lu Hà

 

Xuân Về
cảm tác từ tấm ảnh cuả Thi Nguyên

Xuân về cô gái đẹp như hoa
Thơ thẩn cành đào tiếng gió đưa
Đôi gò bồng đảo yêu yêu quá
Quân tử lẽ nào chẳng ngó qua ?

Em gái chưa chồng có phải không?
Hây hây má đỏ áo xuân hồng
Nghe sóng tình dâng đang trỗi dậy
Bướm ong dìu dặt nhả tơ lòng...

Giá như Tô Hiệu ngày xưa nhỉ
Anh sẽ vào xin chén nước trà
Nâng niu sóng sánh bàn tay ngọc
Thổn thức năm canh có đợi chờ...?

Tết đến xuân về cô gái ơi
Mỗi năm mỗi tuổi ngát hương trời
Trong mơ có thấy tình anh gọi
Thơ viết hoa đào rơi tả tơi...

20.12.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site