lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Bốn Mươi

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Hồn Về Theo Gió
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Hồn về theo gió thu bay
Mang theo hoài niệm mơ say tủi sầu
Ngoài thềm lá rụng lao xao
Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau
Bàng hoàng những lúc bên nhau
Bụi xa in dấu nhịp cầu gót chân
Anh đi lạnh bóng trăng rằm
Em bên cưả sổ cô đơn nỗi lòng
Anh đi trong gió ngàn phương
Có còn nghĩ đến phòng không em buồn
Thu về bóng rủ hoàng hôn
Hai hàng dương liễu tủi hờn trăng thu
Trách sao trăng gió hững hờ
Xa xa một giải ngân hà còn yêu
Thuyền tình giưã sóng biển dâu
Lênh đênh lồng lộng say màu tơ vương
Xa nhau trăm nhớ ngàn thương
Ngoài kia gió thổi khói sương nhạt nhoà
Hồn về theo gió mây xa
Bao nhiêu kỷ niệm hoài thu thu hoài

29.11.2009 Lu Hà

Như Tiếng Gọi Đò
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Nưả đêm trở lạnh cơn mưa
Mong ai như tiếng gọi đò canh khuya
Em về như giấc chiêm bao
Nưả hư nưả thực bóng nhoà lệ rơi
Bao năm biền biệt cách vời
Như cơn gió thổi mây trời đưa chân
Sông xưa gửi lại tâm hồn
Cuốn trôi giọt nước u buồn xa hương
Động lòng bao cảnh vấn vương
Em về gom lại giọt thương giọt buồn
Giọt theo con sóng chân cồn
Gịọt bay vào lớp bụi trần lầm than
Hiu hiu làn nước lăn tăn
Bến sông đò vắng mây đen tủi sầu
Em ơi! Trời biển bao la
Còn đâu bóng dáng yêu kiều trăng đêm
Thương ai rỏ lệ quanh thềm
Bao năm xa cách âm thầm nhớ em
Em về trả mối tình duyên
Đêm khuya gió đập mộng hồn tàn canh...

14.11.2009 Lu Hà

Một Đoá Hoa Lòng

Hỏi rằng còn giận hay thương?
Khi em đọc hết nỗi lòng cuả anh
Thư anh tha thiết chân tình
Có gì thì cũng mây thành khói tan...
Con người trong cõi nhân gian
Trách sao cho khỏi muôn vàn thiết tha
Hồn anh như gió trăng mơ
Hoàng hôn bảng lảng chiều thu âu sầu
Bao giờ ta lại gặp nhau
Vườn xuân chim hót bài ca muôn loài...
Trăm năm thế kỷ ngậm ngùi
Ngàn thu lỗi hẹn nổi trôi luân hồi
Bao giờ ai sẽ vì ai?
Trái tim đa cảm lệ rơi mấy hàng!
Hồn vương cánh gió trập trùng
Đoá hoa anh tặng cõi lòng nào say?
Em ơi! chỉ có một người
Từng đêm trăn trở vắn dài thở than
Đông tàn thì tuyết sẽ tan
Lại còn băng giá để xuân giận hờn?
Bài thơ kể lể nguồn cơn
Lòng người thứ lữ trăm ngàn đắng cay
Mến yêu anh mới lắm lời
Thư đi thư lại thư hoài mãi thôi!

9.1.2011 Lu Hà

Cho Rầu Lòng Nhau

Sáng nay buồn bã làm sao?
Khí trời lạnh lẽo mờ mờ hơi sương
Ngán trông quang cảnh muà đông
Hàng cây ủ rũ vấn vương u hoài
Hẳn lòng thổn thức nhớ ai?
Muà thu biền biệt tháng ngày đầy vơi
Đêm qua tuyết cũng chẳng thôi
Giời đừng nhỏ lệ trần ai thêm sầu
Lẻ loi kià gốc anh đào
Dưới sân hiu hắt khẳng khiu mấy cành
Thời gian vùn vụt chạy nhanh
Sinh già bệnh tử đầu xanh chóng tàn
Thương người dang dở cánh xuân
Thuyền quyên yểu điệu nồng nàn biết bao
Tương tư ý hợp tâm đầu
Hồn thơ chuếnh choáng dạt dào biển khơi
Xem thư than thở ngậm ngùi
Cố hương xa cách quê người buồn thiu
Trùng dương sóng vỗ dập dìu
Đất trời lồng lộng biết đâu mà tìm?
Thư cưu trống mái bên bờ
Quan quan thiên hạ cho rầu lòng nhau!

8.1.2011 Lu Hà

Quện Vào Không Gian

Bỗng nhiên anh lại nhớ em
Thèm gò bồng đảo khát niềm ái ân
Lâng lâng mây nhẹ mưa tràn
Trăng sao mờ ảo trắng ngần làn da
Nụ hôn cháy bỏng thiết tha
Lắng nghe tim đập bài ca muôn loài...
Một năm có bấy nhiêu ngày
Bao nhiêu trống trải canh dài xót xa
Bây chừ hồn ở nơi đâu?
Có cùng khoảng khắc âu sầu nhớ nhung?
Gió Đông lạnh lẽo cô phòng
Nỗi niềm tâm sự vấn vương canh trường
Hồn thương ai oán vô cùng
Mênh mông hư ảo võ vàng chiều thu
Kể từ dạo đó bấy lâu
Tâm đầu ý hợp ngẩn ngơ sớm chiều
Đêm nay anh lại nhớ nhiều
Tâm linh giao cảm quện vào không gian....!

7.1.2011 Lu Hà

Hết Vơi Lại Đầy

Chập chờn mặt nước như mơ
Nhớ em da diết làm sao bây giờ?
Xa xa lá rụng sương mờ
Nhớ chiều nhớ sáng vẩn vơ tối ngày
Muà Đông tuyết rụng đêm dài
Mây đen ảm đạm kêu trời gọi mưa
Canh khuya lạnh lẽo như tờ
Thông reo song cưả gió ca ven hồ
Hồn ai lững thững bên bờ
Ngẩn ngơ mặt nước bơ phờ xa xôi!
Cầu trời mưa mãi không thôi
Lòng tôi chan chưá hết vơi lại đầy
Tình như bao lớp sóng dồi
Yêu con suối nhỏ thương đồi bồng lai
Trong thư nhắn nhủ đôi lời
Tâm hồn an lạc dẻo dai tinh thần
Tình anh đâu nỗi uá tàn
Thần thơ đi vắng muà xuân ngậm ngùi...
Nhớ anh em cũng bồi hồi
Gửi lời thương nhớ cho đời anh vui!

9.1.2011 Lu Hà

Tình Quê
chuyển thể thơ Hữu Loan: Hoa Luá

Hương ngào ngạt đồng xanh hoa luá
Đôi mắt nhung chan chưá người ơi!
Mênh mông thăm thẳm chân trời
Cay đa giếng nước bồi hồi tình quê

Trải gió bụi sơn khê vạn nẻo
Nhạc quê hương cổ độ trăng lên
Xôn xao chim chóc vang ngân
Lời ca như thể mưa ngàn suối reo

Gió thu sớm vi vu thánh thót
Để lòng anh tha thiết hội muà
Đánh đu vật trụi cuộc cờ
Dân ca quan họ mặn mà xa bay

Trai với gái thôn đoài thôn thượng
Ván thăm thuyền một mảng trầu cau
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay

Núi bát ngát sông đầy hương nội
Khói sương lam phủ mái nhà tranh
Ngân hà một khoảng trời xanh
Mười mong chín nhớ cho mình yêu nhau

Cầm bàn tay đậm đà ân ái
Tuổi hai mươi một trái tình si
Ngực căng mắt biếc xa xôi
Tràn đầy nhưạ sống tuổi đời trắng trong

Một toà ngọc hiền lương đắm đuối
Thương quê hương bất diệt tình em
Tào khang trọn nghiã tình thâm
Răng long tóc bạc thì thầm thông reo

22.3.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site