lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Sáu Mươi Tám

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tiễn Bạn Lên Đường Tòng Chinh
cảm tác theo ý thơ cuả Thâm Tâm

Đưa tiễn bạn lòng buồn vời vợi
Tôi có nghe sóng dội trong lòng
Hoàng hôn rỏ giọt sương trong
Thách ghềnh mây phủ bước đường trần ai

Bụi hồng trần người đi kẻo mỏi
Xa gia đình lầm lũi dửng dưng
Không sông thiếu bóng trăng suông
Nỉ non hò hẹn lỡ làng tuổi xuân

Dáng côi cút trên con đường nhỏ
Dặm nẻo xa ấp ủ chinh nhân
Quyết nuôi chí lớn phong trần
Thương người Li Khách dấn thân hiểm nghèo

Mẹ ở lại ba thu mòn mỏi
Chẳng an tâm còm cõi chờ mong
Hoa sen nở rộ ao làng
Khuyên em hai chị tuôn dòng lệ rơi !

Chiều hôm trước tỉ tê trò chuyện
Nhắn nhủ hoài căn dặn thiết tha
Sáng nay trời chưả vào thu
Em trai mắt biếc nghẹn ngào khăn tay

Em bé nhỏ chia ly bịn rịn
Đi thật rồi biết đến khi nao
Bao giờ anh trở lại nhà
Mẹ thà như chiếc lá đa cuối muà

Khăn tay ướt đầm đià rỏ lệ
Chị thì coi hạt bụi mù xa
Em cay giọt rượu la đà
Đời say thì mấy muà thu lá vàng

Gió heo hút nưả vầng trăng tỏ
Mây thu về bóng đổ thềm vương
Ngậm ngùi Li Khách khóc thương
Tiếng đời xô động chiến trường gọi Anh !

16.2.2010 Lu Hà

Ối Giời Ơi!
tặng V

Ối giời ơi! Ối giời ơi!
Đầu năm ai tặng cho tôi thế này?
Bài thơ đặc biệt để đời
Thuyền quyên yểu điệu một thời đi qua...
Ô kià sông nước bao la
Hoàng hôn rực lưả má đào phôi phai
Thuyền tình rẽ sóng xa khơi
Trần ai biển cả biết đi lối nào?
Cuối cùng ngã bến cắm sào
Thả neo rong ruổi đôi bờ thư cưu
Quan quan thiên hạ chi châu
Mây hồng bảng lảng chiều thu nắng vàng
Công danh duyên nợ đôi đường
Chúc người vạn sự rỡ ràng an khang
Thân bằng quyến thuộc mọi đằng
Đề huề đàn hạc cường dương lâu bền...!

5.2..2011 Lu Hà

Tuyệt Thế Mỹ Nhân
tặng Candice Phi Phi

Phi Phi mình ngọc thân ngà
Ngẩn ngơ quân tử tiên nga giáng trần
Một trang tuyệt thế mỹ nhân
Nữ lưu tự cổ ba quân hãi hùng
Tướng quân ai dám sánh bằng
Nụ cười Bao Tự Chu Vương khốn cùng
Điêu Thuyền Đổng Trác tử thương
Phù Sai mất nước hỡi nàng Tây Thi
Trụ Vương Đắc Kỷ than ôi!
Giang sơn tan nát đi đời nhà ma
Phi Phi cô gái má đào
Hát hay muá giỏi bông hoa giưã trời
Kiếp sau xin được làm người
Se tơ kết tóc trọn đời thủy chung
Gửi giòng lá thắm tơ vương
Luân hồi sinh khởi trùng trùng nhân duyên
Kiếp này tôi đã đăng tên
Trăng thu vằng vặc chớ quên hẹn thề
Chinh nhân muôn nẻo sơn khê
Cung đàn nưả gánh nhớ người đời xưa
Một lời thệ hải minh châu
Hững hờ năm tháng tinh cầu mưa rơi!
Phù du bao kiếp buồn trôi
Bọt bèo trôi nổi lệ rơi mấy hàng!
Hôm nay khắc cốt ghi lòng
Có trời chứng dám đôi dòng nỉ non
Mong người thục nữ môi son
Khắc tâm ghi nhận vẹn tròn trước sau!

5.1.2011 Lu Hà

Phi Phi
Tặng Candice Phi Phi

Xinh tươi như thể Trà Giang
Tóc mây loã xoã lưng ong dạt dào
Thướt tha mình ngọc thân ngà
Từ nơi cung Quảng tên là Phi Phi
Phi Tần một thuở mấy ai
Chiêu Quân cùng với Tây Thi gọi hồn
Chị em vui vẻ quây quần
Đầu thai cho kịp môi son má đào
Giang Đông sông nước dạt dào
Ngẩn ngơ Tào Tháo Chu Du nổi khùng
Khổng Minh Lưu Bị khẽ khàng
Kinh Châu Lưu Biểu họ hàng vẩn vơ
Mỹ nhân tự cổ phong ba
Vạn binh tướng soái bằng sao quần hồng...!

5.1.2011 Lu Hà

Hẹn Chờ Phi Phi
tặng Candice Phi Phi

Kiếp sau tôi sẽ cưới cô
Chánh cung hoàng hậu cả nhà mừng vui
Kiếp này tôi đã thề bồi
Nhất ngôn quân tử một nhời đóng đinh
Thiên thần ở tận trời xanh
Lắng nghe cho kỹ cô mình đừng quên
Thái Chân Ngọc Nữ chư tiên
Nam Tào Bắc Đẩu ghi tên tôi vào
Bút danh thường gọi Lu Hà
Phải vào căn số làm thơ cho đời
Lòng tôi vướng phải cô Phi
Xinh tươi như thể Tây Thi thuở nào
Lênh đênh trong chốn ba đào
Khắc vàng tạc đá trước sau là nàng
Trăm năm hội ngộ duyên nồng
Nghìn năm sợi chỉ vấn vương tơ hồng
Hôm nay tôi đã phải lòng
Bài thơ để lại đá vàng là đây.

5.2.2011 Lu Hà

Muà Xuân Đã Đến Đắm Say
Tặng Candice Phi Phi

Vưà nghe giọng hát cuả cô
Hồn tôi ngây ngất bến bờ nào đây...?
Ngỡ mình theo gió lướt mây
Đào Nguyên lạc lối ở nơi cuối trời
Kià ai như thể Phi Phi
Thuyền quyên yểu điệu tươi cười như hoa
Dang tay nàng đón tôi vào
Kim Đồng Ngọc Nữ đứng hầu hai bên
Lâng lâng là ánh mắt huyền
Muà xuân đã đến nơi miền chiêm bao
Xa xa huyền ảo sương mờ
Nghê thường một khúc má đào nôn nao
Mao đài rượu ngọt trăng khuya
Màn huỳnh trướng phủ lòng cô dạt dào
Nhẹ nhàng vuốt tóc thiết tha
Đừng về trần thế ta bà khổ đau
Bồi hồi non nỉ la đà
Đắm say giọng hát bài ca u hoài
Ngoài thềm lã chã mưa rơi!
Xót thân thứ lữ ngậm ngùi là tôi
Ngán cho kiếp sống trần ai
Quê nhà bạc bẽo độc tài đười ươi
Thôi ta ở lại vui vầy
Bồng lai tiên cảnh trọn đời Phi Phi !

6.2.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site