lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

 

Thơ Tình Các Chùm 360 - 370

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thơ Tình Chùm 360

Muội Và Huynh
tặng Thimyngoc Huynh

Muội huynh ôm nửa địa cầu
Động Hồ Tây Trúc âu sầu gõ thơ
Hồng hoang một thuở ngẩn ngơ
Xôn xao bồng đảo đôi bờ nương dâu

Sông Tương mưa nắng dãi dầu
Chập chồng mây gió giang đầu đợi trăng
Kià ai như bóng Bùi Hằng
Mộng hồn văn sĩ nửa đàng tơ vương

Vẳng nghe khúc hát đoạn trường
Cung đàn ai oán Tiền Đường khóc thương
Mảnh mai bồ liễu má hồng
Anh hùng tao ngộ thê lương nhạt nhòa

Phù du trong cõi mù sa
Bọt bèo tan hợp sa bà khổ đau
Thôi thì tạ lỗi mùa sau
Trâm cài tóc trải mái đầu sức hoa…!

25.5.2013 Lu Hà

Bao Giờ Cho Đến Bao Giờ
tặng Thimyngoc Huynh

Vì sao đời chẳng có nhau
Trời cho đâu đó chân cầu tơ vương
Như đôi bướm trắng nhớ thương
Sớm chiều thơ thẩn đại dương u hoài

Phong sương xuôi ngược trần ai
Hỏi thăm rặng liễu chương đài còn xuân
Bụi hồng dặm nẻo nhân gian
Cô đơn thứ lữ non ngàn biển khơi

Thuyền tình cơn sóng chơi vơi
Bọt bèo trôi nổi xa xôi bến nào?
Thơ đề lá thắm bơ vơ
Năm canh thổn thức đợi chờ chiêm bao

Bao giờ cho đến bao giờ
Phòng loan hoa trúc má đào ngẩn ngơ?
Nhân duyên tiền định ai ngờ
Mực dây hoen ố tên mờ chữ ghi…!

26.5.2013 Lu Hà

Đêm Qua Lạc Mộng Đào Tiên
tặng Thimyngoc Huynh

Nàng Ban ả Tạ khi xưa
Khổng –Trương yểu điệu hương đưa gió lùa
Ngẩn ngơ khúc hậu đình hoa
Thơ rơi châu nhỏ nhạt nhòa gió đông

Úc Châu biển cả mênh mông
Nửa vòng trái đất má hồng nôn nao
Động Hồ cánh bướm xôn xao
Đêm qua tiên cảnh bồng đào lạ chưa?

Dạt dào lạc lối ban trưa
Hoa chào phượng đón hàng dừa thông reo
Gặp nhau ở dưới chân đèo
Nâng niu búp ngọc xì xèo cá bơi

Ngâm câu đối chữ lả lơi
Khách trần tiên nữ bồi hồi thiết tha
Khác xa thế tục sa bà
Xem ra ăn ý tiếng gà lao xao

Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nghĩ mình phận bạc lệ trào bờ mi
Bồ câu cúc trái thầm thì
Bao giờ ta được đền ghì trúc mai? *

* Nguyên văn: Làm thân trâu ngựa đền ghì trúc mai
26.5.2013 Lu Hà 

Canh Dài thở Than

Gần hờ hững xa xôi lại nhớ
Cứ âm thầm người có biết không
Xót xa giấc mộng thiên bồng
Tan vào hư lãng mênh mông biển hồ

Đường trăm nẻo bơ vơ trần ải
Thời gian trôi tê tái biển đời
Thuyền tình chấp chới chơi vơi
Phúc âm thánh thót tuyệt vời ngợi ca

Tình của Chúa bao la biển cả
Nâng đỡ tôi chan chứa nghẹn ngào
Bồi hồi cơn sóng dạt dào
Ngày xưa dạo ấy bướm đào thanh tân

Trách chi nữa non ngàn dặm thẳm
Bóng ai đi hun hút chiều tà
Riêng tôi ngần ngại lo xa
Còn đâu xao xuyến chan hòa mộng xanh

Thôi trả lại cũng đành cam chịu
Bao thiệt thòi nặng trĩu đôi vai
Trái tim hồng đã phôi phai
Oán hờn câm lặng canh dài thở than!

cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Oán Câm
23.5.2013 Lu Hà

Nửa Trái Tinh Cầu
tặng Thimyngoc Huynh

Em chúa nhật còn anh thứ bảy
Gửi bài thơ đốt cháy thời gian
Bao la hoài vọng thế nhân
Không gian khép lại chứa chan ân tình

Nhờ nương náu hành tinh thương nhớ
Tình của em nóng đỏ tim anh
Thơ qua thơ lại cũng đành
Côn trùng rên rỉ năm canh u hoài

Trong bốn bể trần ai tương ngộ
Khách đa sầu than thở cùng ta
Mộng vừa ghé buổi hôm qua
Hôm nay hun hút bóng tà hoàng hôn

Đêm cứ tưởng biển cồn sóng động
Từ ngàn năm vang vọng thiết tha
Trầm luân bể thẳm sa bà
Lam Kiều chày ngọc trăng ngà mờ soi…

Người văn sĩ u hoài vọng cổ
Nàng Vân Kiều chan chứa tìm đâu?
Hẹn nhau bãi bể nương dâu
Sương rơi lã chã chân cầu hoài vương!

25.5.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 361 (Khiếm khuyết)

***

Thơ Tình Chùm 362 (Khiếm khuyết)

***

Thơ Tình Chùm 363

Gió Xuân Hy Vọng
cảm tác thơ Liên Lưu: Buồn Đêm Thu…!

Trăng thu rụng sương rơi lã chã
Nhớ thương ai mà khổ thẫn thờ
Liễu buông xõa tóc bên bờ
Khuân vàng đầy đặn đáy hồ nước trong

Nước xanh biếc vấn vương tư lự
Thấy lòng mình lạnh gía bơ vơ
Xót xa thương một con đò
U hoài chờ đợi mịt mờ bi ai

Bóng hun hút trần ai vạn lối
Bỏ lại ta trăm mối tơ vò
Đắng cay lặn lội thân cò
Một hai sớm tối bơ phờ kiếm ăn

Người bến bắc gian nan vất vả
Kẻ bờ nam tất tả ngược xuôi
Xa xôi cánh nhạn chân trời
Lam chiều khói phủ chơi vơi ngậm hờn

Đời có biết từng cơn sóng vỗ
Bến sầu hoang vò võ cô đơn
Lòng tôi đau đáu bồn chồn
Gío xuân trở lại đòi cơn mặn nồng

Vẫn hy vọng than hồng bếp lửa
Ta lại cùng chan chứa bên nhau
Nắm tay dầu dãi mái đầu
Đào ao thả cá vườn rau luống cà.

29.5.2013 Lu Hà

Em Là Biển Cả Yêu Thương
cảm tác khi đọc thơ Phan Hòa: Sao Không Thể Ví Em Là Biển…?

Não nùng gío biển chiều nay
Vi vu thổn thức đắng cay nghẹn ngào
Dập dờn sóng vỗ xô bờ
Thuở như môi tím ngẩn ngơ buổi đầu…

Ai đo sông biển nông sâu
Lòng em chan chứa giọt sầu tuôn rơi!
Thuyền tình lướt sóng ra khơi
Thác ghềnh bão táp xa xôi cuối trời

Chòm mây cánh hạc sóng đôi
Chân anh cát trắng rã rời tả tơi
Biển xanh ngan ngát bồi hồi
Ru hồn con gái đôi mươi má hồng

Lẽ nào biển cũng yêu đương
Khổ đau bọt trắng vấn vương u hoài
Lênh đênh trong cõi trần ai
Có còn nhớ rặng chương đài tóc buông

Bướm ong dìu dặt hương nồng
Chùm hoa điên điển ven đường đê quai
Mê man bờ cát sóng xoài
Hải âu rũ cánh bi ai giận hờn

Ái ân sóng biển đòi cơn
Đắm chìm khoái lạc nụ hôn dịu dàng
Chao ôi, biển đẹp nhẹ nhàng
Tình yêu vời vợi thiên đàng em ơi!

29.5.2013 Lu Hà

Ao Nhà Vẫn Hơn
tặng Ưu Đàm Kỳ Hoa

Tôi trở lại bao năm xa cách
Cánh đồng làng xoải cánh cò bay
Xốn xang kỷ niệm tràn đầy
Oà ra tất cả đắng cay vui buồn

Lúa vàng óng bồn chồn thơm ngát
Tuổi ấu thơ đẹp nhất trong tôi
Cánh cò thả mộng xa xôi
Lưng trâu chiều muộn chơi vơi sáo diều

Thương rặng trúc sớm chiều sương phủ
Mái đình cong mưa nhỏ trăng soi
Bạn bè mấy đứa cùng chơi
Đuổi chim bắt bướm một thời vẩn vơ

Mới thế đó vội sao điểm bạc
Mái tóc xanh lưu lạc nơi đâu
Bâng khuâng dừng lại chân cầu
Ao sen khỏa nước một màu thủy chung

Tiếng ai hát hòa cùng mây gió
Rung động lòng chan chứa thiết tha
“ Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”

29.5.2013 Lu Hà

Cho Em Góp Vui
thơ viết theo tâm ý Le Thi Thuy

Các nhà văn sĩ luận thơ
Cho em ngồi chiếu lời vào ý ra
Mùa hè biển cả la đà
Có nghe tiếng sóng mặn mà anh yêu

Đôi ta lưu luyến sớm chiều
Đồng thanh cùng bước liêu xiêu cát vàng
Bờ em trong trắng nhẹ nhàng
Biển anh sủi bọt sóng dâng dạt dào

Cuộc tình bờ bụi xôn xao
Dã tràng xe cát rì rào thâu đêm
Trăng sao tỏa sáng êm đềm
San hô ngây ngất lưỡi mềm ngọc trai

Đào nguyên lạc lối thiên thai
Nâng niu chén ngọc mao đài tàn canh
Yến oanh khúc khích trên cành
Bình minh rực cháy thôi đành chia tay.

29.5.2013 Lu Hà

Ai Ở Trong Ai
tặng Phan Hòa

Anh ở trong tôi, tôi ở anh
Tôi anh cảnh ngộ thế sao đành
Xa hương xứ xở tìm nơi chốn
Nắng gío phong trần nhuộm tóc xanh

Trán nhăn tư lự hồn thu thảo
Lồng lộng u hoài sóng biển khơi
Đọc thơ như thể mình soi bóng
Tôi thấy hình anh dưới nắng trời

Bá Nha gảy  khúc đàn ai oán
Chung Tử Kỳ kia giọt lệ sa
Giai nhân tứ hải nào ai nhỉ
Thấu hiểu lòng nhau lúc xót xa

Anh chỉ là anh giữa cõi đời
Tôi là cốc lệ hứng mưa rơi!
Chẳng may sinh phải thời tao loạn
Thương cánh nhạn bay cuối biển trời!

29.5.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 364

Dặm Ngàn Biển Khơi
tặng Huỳnh Thục Vi

Bông dã quỳ xinh tươi mơn mởn
Đóa hồng trần bề bộn giang sơn
Vẳng nghe sóng vỗ nguồn cơn
Ngàn năm đất Việt lệ tuôn đôi hàng

Hồn sông núi chói chang Hồng Lạc
Không gặp thời thế cuộc đảo điên
Tài năng bản tính tự nhiên
Cần chi bằng cấp bon chen cửa quyền

Văn chính luận thảo liền một mạch
Có trước sau thư bách cửu gia
Làu thông sáng suốt mọi nhà
Hiếm thay dân tộc sơn hà Việt Nam

Hỡi tổ quốc tháng năm đày đọa
Nước non mình thảm họa xót xa
Công hàm bán trọn Hoàng Sa
Trường Sa giặc chiếm nước nhà diệt vong

Thần vệ nữ tình thương nhân thế
Đẹp vô cùng mỹ lệ thi văn
Bồi hồi lòng dạ chứa chan
Xôn xao  hòn ngọc dặm ngàn biển khơi

Cho anh được tỏ lời thống thiết
Tới người em da diết mến yêu
Thướt tha yểu điệu  Vân Kiều
Huyền sương bến mộng mỹ miều thiên thu!

cảm tác từ bức ảnh Huỳnh Thục Vi hái hoa dã qùy
29.5.2013 Lu Hà 

Cảnh Đời Ngang Trái

Kể từ lúc bão giông ập đến
Cuốn đời ta rong biển đại dương
Thuyền tình lạc bến yêu đương
Trái ngang lận đận bi thương đoạn trường

Đâu đám trách tơ hồng chỉ đỏ
Bởi kiếp nào Nguyệt Lão dở say
Se nhầm bao nỗi đắng cay
Một hai sớm tối đọa đầy não thân

Ta lê bước trần gian trăm ngả
Cuộc mưu sinh chèo néo phong ba
Bẽ bàng cùng chị Hằng Nga
Phòng không một bóng gốc đa lạnh lùng

Đêm khắc khoải côn trùng rên rỉ
Ngẫm phận mình tê tái hồng nhan
Vườn xuân rặng liễu héo dần
Sương rơi buổi sớm chiều tan khói mờ…!

cảm xúc nhân đọc hai khổ lục bát của Thimygoc Huynh: Thuyền Tình
30.5.2013 Lu Hà

Tiếc Đào Xuân Rơi
tặng Liên Lưu khi đọc bài: Trái Tim Chơi Vơi…

Bâng khuâng trái chín mộng đầu
Xót xa một thuở cỏ rầu héo hon
Lòng em tan nát đòi cơn
Mưa rơi thánh thót lệ tuôn đôi hàng

Ngẩn ngơ tìm lại bên đàng
Dấu xưa ghế đá bẽ bàng hoàng hôn
Khát khao nóng bóng nụ hôn
Thuyền em mất lái biển cồn sóng dâng

Người xưa cách biệt phũ phàng
Không lời để lại dã tràng cát xe
Thương con hạc trắng trên đê
Âm thầm tủi phận não nề lẻ loi

Bơ vơ nhìn áng mây trời
Tương lai mờ mịt xa xôi nẻo nào
Bấy nhiêu thương nhớ nghẹn ngào
Long lanh mái tóc tiếc đào xuân rơi!

29.5.2013 Lu Hà

Gửi Người Em Gái Quê Hương

Dòng sông chảy trong tôi mát rượi
Những chiều tà đắm đuối ca dao
Thoảng mùi chanh bưởi ngạt ngào
Thấm vào da thịt thanh tao dạt dào

Tôi yêu lắm suối đào róc rách
Điệu thanh trầm dạo cảnh đam mê
Thướt tha hồn đợi đêm về
Lâng lâng tràn ngập gío hè thoảng bay

Mái tóc xanh làn mây lõa xõa
Trên nương đồi thơm ngát hương chè
Trõng tre kẽo kẹt đầu hè
Ve sầu hoan hỉ ai che trái đào

Em hồi hộp chải vào trong gío
Má hồng thơm hương xạ ngất ngây
Ngỡ ngàng ong bướm từng bầy
Chao ôi thèm quá nước mây non đèo

Gáo múc nước xóm nghèo trong vắt
Đám lục bình san sát bên nhau
Bông sen hoa súng một màu
Hồ ao Nam Việt dãi dầu nắng mưa

Nghe tiếng hát hàng dừa lơi lả
Trọn lời thề gìn giữ tương lai
Cho dù tóc bạc phôi phai
Nay đây mai đó đời trai hẹn về

Tôi đi khắp sơn khê vạn ngả
Cuộc chiến chinh khói lửa tang thương
Quyết tâm bảo vệ quê hương
Nôn nao tiếng gọi vấn vương u hoài!

cảm xúc khi đọc thơ lục bát của Phan Hòa: Hương Tóc
30.5.2013 Lu Hà

Hương Thơ Để Lại
tặng Thimyngoc Huynh ngày sinh nhật

Ngày sinh nhật tỏ lời mến chúc
Cuộc tình duyên theo bước cùng em
Dòng thơ dấu vết êm đềm
Trăng soi bóng tỏa bên thềm còn vương

Mùi thơm ái nỗi lòng thiếu phụ
Tóc còn xanh chan chứa xót xa
Gặp nhau trong cõi sa bà
Cố hương một thuở Ngân Hà đắm say

Ong với bướm vơi đầy non nỉ
Nắng xuân tàn tê tái chiều thu
Giai không tứ đại mịt mù
Oán hờn lã chã vi vu gió lùa

Còn sự nghiệp cửa nhà êm ấm
Cùng ba con đằm thắm sớm chiều
Lược gương  son phấn mĩ miều
Vào ra bóng liễu Lam Kiều thướt tha

Ba thập kỷ Hằng Nga nhỏ giọt
Hạt sương sa rượu ngọt chiêm bao
Tư duy cảm xúc dồi dào
Hương thơm để lại vần thơ nghẹn ngào!

30.5.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 365

Đoạn Trường Bể Dâu
cảm tác từ thơ đường của Vanessa Le:Nguyệt

Sau rèm thấp thoáng bóng ai
Tóc mây lõa xõa ngang vai thẹn thùng
Xa xôi biển cả trập trùng
Mong người quân tử kiếm cung giang hồ

Chàng đi cát bụi sương mờ
Gío mưa lòng thiếp ngóng chờ từng đêm
Thanh tao bóng nguyệt êm đềm
Xót xa thiếu phụ bên thềm sầu tư

Muộn phiền lá rụng từng thu
Se tơ nguyệt lão mịt mù thế sao?
Nghẹn ngào lớp sóng lô nhô
Chung dòng nước chảy đôi bờ đục trong

Vầng trăng sẻ nửa thê lương
Tình quân thổn thức đoạn trường bể dâu
Hư danh vương nợ công hầu
Chương đài rặng liễu chân cầu rêu phong.

30.5.2013 Lu Hà

Noel Anh Lại Nhớ Em

Anh không phải con chiên ngoan đạo
Chưa sức dầu Thánh Chúa Ki Tô
Noel anh đến nhà thờ
Ngắm nhìn Đức Mẹ nghẹn ngào nhớ em

Ngày xưa ấy nỗi niềm chan chứa
Qùy bên em ở giữa giáo đường
Phúc âm tỏa ngọn nến hồng
Thánh ca thánh thót tiếng lòng A Men!

Rồi từ đó tình lên xao xuyến
Hai đứa mình lưu luyến bên nhau
Bỗng đâu gío chướng trên đầu
Chia ly bịn rịn nát nhàu trang thư

Em hỏi mãi bao giờ trở lại
Anh lặng yên tê tái tim gan
Đời trai chinh chiến phong trần
Nay đây mai đó lữa lần tháng năm

Đồng đội ngã trăng rằm soi mộ
Yên lòng sao sinh tử quốc gia
Đôi vai nặng gánh sơn hà
Hoa tàn cỏ úa Hằng Nga tủi sầu…

Tan khói súng dãi dầu nắng hạ
Anh trở về tàn tạ xác xơ
Nấp sau bóng Chúa đợi chờ
Một hai sớm tối vật vờ khổ đau

Thời gian cũng qua mau vội vã
Giữa giòng đời tất tả bon chen
Mưu sinh lầm lũi kiếm tiền
Mảnh tình vá víu nghèo hèn trắng tay

Hồn thơ dại đắng cay ảo não
Cả bốn mùa xuân hạ thu đông
Tìm em trên khắp nẻo đường
Dòng sông khô cạn cánh đồng chổng chơ

Lang thang mãi bơ phờ mệt mỏi
Tiếng dương cầm thầm gọi tên ai
Lần theo rặng liễu chương đài
Bóng em thấp thoáng u hoài lệ rơi!

cảm xúc khi đọc bài thơ tự do của Phan Hòa: Bài Thánh Ca Buồn
31.5.2013 Lu Hà

Phận Gái Thuyền Quyên

Chiều lá rụng hương tàn tê tái
Xót mảnh tình ân ái lìa tan
Trời già bạc bẽo đa đoan
Mặc cho nhân loại ứa chan giọt sầu

Tim giá lạnh canh thâu trăn trở
Từ Quảng Hàn cổ độ trăng soi
Thiên thần nhỏ lệ tuôn rơi
Thương người dương thế đơn côi một mình

Ai lấy gió hành tinh đày đọa
Gieo nắng thưa sợi nhớ thu ba
Đong đưa trong cõi sa bà
Bao nhiêu cảnh ngộ xót xa tủi hờn

Sương mù mịt quạnh buồn giăng lối
Biết về đâu thời buổi kim tiền
Trách chi thân phận thuyền quyên
Bọt bèo trôi nổi triền miên tháng ngày !

Xúc cảm khi đọc 8 câu lục bát của Thimyngoc Huynh: Tình Thu
30.5.2013 Lu Hà

Trọn Đời Thủy Chung

Chiều lam khói tỏa vườn xuân
Bóng em tha thiết ngát hương phấn hồng
Em về xóa lạnh gía đông
Trời càng xanh thẳm bên dòng sông tương

Em mang theo giọt nắng hồng
Xua tan băng gía sưởi lòng anh yêu
Chồi non nảy lộc xuân kiều
Chùm hoa roi rói tình thương nhạt nhòa

Bướm ong dìu dặt chan hòa
Ngôi nhà bé nhỏ oa oa khóc cười
Trẻ thơ giây phút bồi hồi
Nghẹn ngào chan chứa trọn đời thủy chung

Vườn rau ao cá tưng bừng
Lừ đừ cá lội thơm lừng nụ hôn
Giọt sương ướt má bồn chồn
Ngất ngây khoái lạc từng cơn mặn nồng.

cảm tác thơ Ưu Đàm Kỳ Hoa: Em Đã Đến
30.5.2013 Lu Hà

Cơn Mưa Tháng Bảy

Anh vẫn đợi cơn mưa tháng bảy
Đời khát khao khô cháy nắng hè
Héo hon mọi nẻo sơn khê
Thấy mưa thì hãy  quay về đi em…

Em xa qúa anh tìm mệt mỏi
Hoa phượng rơi đắm đuối tình nồng
Dơ tay quờ quặng hư không
Áo anh thấm ướt phố phường bơ vơ…

Em vẫn ở phương nào đó vậy?
Tiếng ve kêu cay đắng phũ phàng
Hồn hoang giấc mộng dở dang
Từng đêm thổn thức bẽ bàng xót xa…

Môi cháy bỏng giọt mưa quan tái
Dẫu là sương tình ái em ơi!
Ngất ngây châu ngọc hương trời
Sao em chẳng tiếc chơi vơi nỗi niềm…

Hãy trờ lại êm đềm trăng tỏa
Để cùng anh chan chứa yêu đương
Bõ ngày rầu rĩ sông tương
Thư cưu khắc khoải trên đường cái quan…!

cảm xúc nghẹn ngào khi đọc bài thơ của Phan Hòa: Chờ Em Mưa Tháng Bảy
31.5.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 366

Cõi Đời Gía Băng
tặng Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng )

Khi nắng đã tan đi chiều vắng
Mây ập về cay đắng trào lên
Mưa giăng tràn ngập qua miền
Khô cằn sỏi đá triền miên tủi hờn

Mưa lồng lộn từng cơn gío rít
Cánh hoa rơi thảm thiết tình đời
Phiêu du lạc nẻo xa xôi
Đường mây xa tít chân trời hư hao

Nắng le lói xanh xao vàng võ
Buối hoàng hôn lấp ló kẽ mành
Phận mình bạc bẽo thôi đành
Ve sầu inh ỏi bướm cành giao thoa

Kìa mùa hạ nhạt nhòa quan tái
Cỏ dỗi hờn đợi mãi nắng tràn
Cút chơi chạy trốn thời gian
Thăng trầm nốt nhạc hợp tan bọt bèo

Nắng sướt mướt chân đèo hoang vắng
Mây vờn mây thầm lặng lả lơi
Mưa buồn từng giọt lẻ loi
Còn tôi đứng dưới cõi đời gía băng

cảm xúc khi đọc bài: Khoảng Lặng Cuối Trời
1.6.2013 Lu Hà

Cơn Mưa Lạnh Hồn
tặng những qủa phụ chiến binh miền Nam Cộng Hòa

Mưa! Mưa mãi trong lòng
Mưa rơi nặng hạt con đường sầu thu
Em ngồi đếm giọt thương đau
Miền Nam khúc nhạc nhịp cầu Hiền Lương

Sóng cồn biển rộng mênh mông
Nỗi buồn hiu hắt  sông Hương não nề
Mưa rừng ngập lối sơn khê
Bóng người chiến sĩ gần kề vực sâu

Xót xa cho mảnh tình đầu
Chưa nhiều ân ái dãi dầu nắng mưa
Đêm nghe gió thoảng mây đưa
Chập chờn chiếc bóng khi xưa lại về

Anh đi lỗi hẹn tình quê
Hồn trinh vạn nẻo bốn bề lửa thiêu
Hàng dừa ủ rũ tiêu điều
Khăn tang áo trắng Ninh Kiều bến thương

Lũ về tràn ngập sông tương
Từng đêm khắc khoải vấn vương đoạn trường
Côn trùng rên rỉ âm dương
Xa xôi cách trở bốn phương đất trời!

31.5.2013 Lu Hà

Cung Oán Mưa Sa
tặng Thimyngoc Huynh

Chất chồng bao nỗi âu sầu
Giờ đây tay trắng mái đầu điểm sương
Tigon rạn nứt thê lương
Trái tim rỉ máu vấn vương nửa đời…

Thế nhân bạc bẽo như vôi
Dìm nhau xuống cõi chơi vơi quạnh buồn
Lang thang cùng bọn cô hồn
Trần gian xa lánh lệ tuôn đôi hàng…

Trông trăng rặng liễu bẽ bàng
Lả lơi chi nữa dở dang đoạn trường
Phù du bèo bọt sông tương
Hoa rơi tuyết rụng tha phương xứ người

Còn ai tri kỷ nghẹn lời
Hồn thơ phiêu lãng bồi hồi cùng ta?
Khúc trầm cung oán mưa sa
Nửa trong nửa đục ta bà khổ đau!

1.5.2013 Lu Hà

Còn Đâu Tình Ái
tặng Vanessa Le

Em đâu muốn nghe lời hoa mỹ
Nhưng anh còn tìm ý xa xôi
Để em chờ đợi mãi thôi
Tình như cánh bướm chơi vơi biển hồ…

Mộng oanh yến vẩn vơ mai trúc
Buổi hoàng hôn lỡ bước trôi đi…
Chữ duyên gió cuốn rầm rì
Sân trường phượng vĩ đầm đìa hạt sương…

Chừ hai đứa thê lương ảo não
Ở hai đầu nỗi nhớ xót xa
Thoáng buồn kỷ niệm chiều tà
Giọt sầu rơi rụng mưa sa hạt buồn

Cứ tức tưởi chen luồn tim nhỏ
Đóa Tigon cánh đỏ tả tơi
Người qua dẫm nát lên rồi
Còn đâu tình ái bồi hồi thiết tha…!

cảm xúc khi đọc bài: Thời Dấu Yêu
1.6.2013 Lu Hà

Điệp Khúc Mùa Hè
tặng Hoài Vân

Em đi dáng phố thướt tha
Mùa hè trang điểm thật là xinh tươi
Trăm hoa khúc khích reo cười
Bướm ong dìu dặt lả lơi hẹn tình

Bầu trời kiều diễm một mình
Thinh không choáng ngập thiên đình xa xôi
Thương nàng chức nữ đơn côi
Miệt mài dệt vải đợi người trần gian

Hàng me xõa tóc chứa chan
Lâng lâng bóng liễu nắng tràn cung mây
Bàn tay tạo hóa đắm say
Thiên nhiên bức họa ngất ngây cuộc đời

Mộng hồn đắm đuối chơi vơi
Buồn vui cảnh ngộ thế thời tạo ra
Ngược xuôi trong cõi ta bà
Người gồng kẻ gánh nhạt nhòa mưa rơi!

cảm xúc khi đọc bài thơ: Dáng Phố
1.6.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 367

Hàn Tiên Sinh Kính Bái

Tiên sinh cũng ngậm cười mát dạ
Nhiều bạn thơ hạ cố tới thăm
Tiếng lòng gửi tới tri âm
Cung đàn nức nở âm thầm rền vang

Hai mươi tám tuổi vàng dát ngọc
Bậc thiên tài bạc phước than ôi!
Ra đi nhắn nhủ đôi lời
Hằng Nga còn đó vạn đời thiên thu

Mây theo gió mịt mù sương phủ
Cõi tĩnh hằng lệ nhỏ sao băng
Ai về Vĩ Dạ thăm nàng
Áo em trắng quá bên hàng thông reo

Đời một kiếp đá đeo nặng nợ
Hận văn chương khắc sổ luân hồi
Đa tình thắp đĩa dầu vơi
Văn nhân thi sĩ đâu rồi trần ai

Vui cho trọn đêm dài đàn hạc
Dế giun sầu khúc nhạc bi ai
Lom khom tiều tụy hình hài
Bóng Hàn Mạc Tử thở dài canh thâu

Thơ đầy túi rượu bầu nốc cạn
Trán thanh cao lận đận khổ đau
Tháng năm mưa nắng dãi dầu
Phong Trần thường gọi bể dâu đoạn trường

Quên đi hết yêu thương cay đắng
Cõi người ta bạc trằng như vôi
Sắc tài danh vọng tả tơi
Trăm năm giấc mộng huyệt rơi bẽ bàng!

viết tặng bạn thơ Phan Hòa thăm mộ Hàn Mạc Tử
1.6.2013 Lu Hà

Vui Lòng Tổ Tiên
tặng Lan Phương nhân ngày giỗ Bố

Xa Nam Định ông bà hương bái
Vào Nha Trang tê tái định cư
Bây giờ Bố lại đi xa
Một năm xa cách cả nhà trống chiêng

Ông Chim Yến linh thiêng trở lại
Bay trên đầu chẳng ngại đàn chay
Đỏ hoe mắt mẹ rớm cay
Mõ chùa lốc cốc vơi đầy lệ rơi!

Cõi vĩnh biệt xuống chơi hạ giới
Thăm cháu con bố vội về trời
Mẹ gìa nhanh quá bố ơi!
Đã thêm hai chắt nhỏ nhoi trong nhà

Cao vời vợi chuông chùa vang vọng
Tiếng cầu siêu thấm động cửu trùng
Giao thoa trời đất tưng bừng
Âm dương hoan hỉ vui mừng tổ tiên!

2.6.2013 Lu Hà

Lục Bình Lẻ Loi
tặng Thiên Nga nhân đọc bài: Gọi Mình… Qua Rồi

Trách chi con bướm bạc tình
Gió trăng lơi lả bỏ mình đơn côi
Lục bình lặng lẽ buồn trôi
Cập bờ vội vả cho đời dở dang…

Đường tơ chỉ cắt phũ phàng
Bướm say hạnh phúc thiên đàng cao sang
Người ta hoa bưởi thênh thang
Ai thương chanh héo lỡ làng xót xa…

Tiễn đưa chị bước qua phà
Sang ngang bến lạ cảnh nhà lầm than
Bơ vơ hoa tím nghèo nàn
Lênh đênh phiêu bạt trần gian dập dìu

Mưa sa quang cảnh đìu hiu
Nghẹn ngào sông nước sụt sùi lệ chan
Chở che thổn thức ái ân
Mịt mù sương phủ trầm luân hận tình

Miền Nam sông nước quê mình
Biết bao oan trái điêu linh cảnh đời
Phù du bèo bọt luân hồi
Vẳng nghe tiếng gọi qua rồi người ơi!

2.6.2013 Lu Hà

Trách Chi Trời Già
Chia sẻ cùng Thimyngoc Huynh từ bài đường thi: Trời Thu

Trời thu lạnh mịt mù sương nhỏ
Ánh trăng vàng ảo não tái tê
Đường xa lạc lối người về
Vi vu gió thổi ủ ê tình buồn…

Chim trong tổ giận hờn không hót
Lá vàng rơi giá buốt con tim
Phòng the đóng cửa im lìm
Mộng hồn thiếu phụ đắm chìm biển khơi…

Ghét con tạo trêu ngươi trần thế
Khéo vận hành thậm tệ mãi sao?
Người buồn cảnh cũng âu sầu
Nguyễn Du nức nở chân cầu lệ rơi!

Có ai khóc cuộc đời chìm nổi?
Khách má hồng nhức nhối thương đau
Trách chi cay nghiệt trời gìa
Gây bao thảm cảnh ta bà bể dâu…!

2.6.2013 Lu Hà

Hình Hài Mù Sa

Tôi đã khóc âm thầm lặng lẽ
Giọt thơ buồn huyết lệ tuôn rơi
Xót xa cảnh ngộ cuộc đời
Đau thương nhức nhối xa xôi biển trời

Mùa thu ngủ lẻ loi quằn quại
Lắm thờ ơ tình ái chơi vơi
Thế nhân bạc bẽo như vôi
Tâm hồn lầm lạc không nơi bến bờ…

Xa hun hút sơn khê vực thẳm
Những chiều hoang ảm đạm đại dương
Lô nhô lớp sóng thê lương
Dã tràng se cát vấn vương u hoài

Bên nấm mộ tình côi leo lắt
Gọi hồn về gío tắt mưa sa
Nén hương dưới ánh trăng ngà
Côn trùng rên rỉ ta bà lìa xa

Tôi gục xuống nhạt nhòa cay đắng
Đàn qụa đen bảng lảng trần ai
Nghẹn ngào thương kẻ thừa sai
Ra đi vĩnh viễn hình hài mù sa…!

cảm xúc riêng khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Tôi Đã Khóc.
1.6.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 368

Giọt Lệ Thiên Đình
tặng  các cô gái Thái tắm ở suối Hòa Bình

Ô hay tiên nữ xứ nào đây
Vóc ngọc mình ngà ngơ ngẩn thay
Suối mát trong veo đàn cá lội
Trầm ngư đàn nhạn thẫn thờ bay

Các cô đẹp qúa tình xuân động
Muốn bế ôm hôn có được không
Trầu cau một gánh tìm mai mối
Thăm hỏi họ hàng bái tổ tông

Thương chàng lữ khách động đình hồ
Cánh điệp bâng khuâng mộng vẩn vơ
Thơ đề lá thắm nào ai bắt
Duyên nợ trần ai khép nhụy đào

Tôi biết làm sao được hở trời
Phổng phao bướm trắng nước mây trôi
Dang tay ngăn lại chày lam ngọc
Bến cũ Vân Kiều nguyệt lão ơi!

Thôi thế đành thôi gửi lại đời
Bài thơ ướm hỏi nhắn xa xôi
Trời cao chứng dám hồn thi sĩ
Trong sổ thiên đình giọt lệ rơi!

3.6.2013 Lu Hà

Sa Bà Chị Ơi!
tặng Thimyngoc Huynh

Mới đây đã bốn tháng rồi
Nhìn vầng trăng khuyết chơi vơi nửa đời
Thăng trầm bèo bọt dần trôi
Nắng mưa vần vũ lệ rơi đôi hàng

Bao nhiêu lưu luyến bẽ bàng
Tưởng rằng gắn bó phũ phàng chia ly
Đêm đen khúc nhạc sầu bi
Thiên thu tình mộng trần ai não nùng

Lược gương son phấn lưng chừng
Mưu sinh vất vả rửng rưng hững hờ
Xót xa má thắm chỉ đào
Có nghe ai hát rì rào suối mơ

Thiên thai phong cảnh động hồ
Thoát y vũ điệu lờ mờ tiên nga
Cung vàng lầu ngọc Hằng Nga
Hồng nhan bạc mệnh sa bà chị ơi!

Chia sẻ tâm tư cùng Thimyngoc Huynh khi đọc bài đường thi: Xa Nhau
3.6.2013 Lu Hà

Khúc Xưa Dế Đàn
Chia sẻ cùng Hoài Vân khi đọc: Mây Hóa Mưa

Xuân qua buồn qúa xa anh
Trời đêm một thoáng thương cành phù dung
Cuộc vui dang dở nửa chừng
Men tình hương gọi đường rừng lối quanh

Tưởng rằng muà hạ lá xanh
Mầm non héo úa em đành chịu đau
Qủa tim rớm máu âu sầu
Mây đen sầm sập trên đầu mưa rơi!

Bóng người hun hút xa xôi
Nhìn theo ứa lệ mảnh đời chơi vơi
Quên đi thà chết chốn nơi
Thơ trinh mất dấu nụ cười hết vui

Em đem qúa khứ chôn vùi
Còn tên anh gọi ngậm ngùi hạt mưa
Yêu nhau ân ái sao vừa
Ve sầu trầm bổng khúc xưa dế đàn!

3.6.2013 Lu Hà

Chơi Vơi Nửa Đời

Bóng che khuất áo nâu thu khoác
Lá vàng hoe rời rạc cành cây
Tôi đi hoa bướm đang say
Hoàng hôn giá lạnh nơi này thâm u

Ngõ hun hút chiều thu lá đổ
Nghe trong lòng vò võ buồn sao
Trái tim thổn thức lao xao
Chuông chùa xa vọng cồn cào bến mơ

Hoen ngấn lệ cầu bơ cầu bất
Tấm hình hài lật đật mãi thôi
Mảnh hồn lãng đãng buông trôi
Hàng phong trăn trở người ơi, đợi chờ

Đường trở lại khát khao không nói
Áng mây hồng đắm đuối gió ơi!
Vô tình bồ liễu lẻ loi
Muộn màng thu rụng chơi vơi nửa đời…!

cảm xúc khi đọc thơ Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng ): Tình Buồn Thiên Thu
3.6.2013 Lu Hà

Uớc Vọng
hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Xa Nhau

Hờ hững trời sao lệ ứa rồi
Kià chòm mây bạc ngẩn ngơ trôi
Hằng Nga cung quảng còn ai ngó
Mỹ Ngọc trần ai lắm kẻ loi *
Xướng hoạ thơ văn rầu tuyết hận
Đối câu thi bá hạt sương rơi
Bao giờ Châu Úc thôi cò nhạn
Bắc Hải trầm ngư hết khổ đời…!

* Đúng ra: Mỹ Ngọc trần ai lắm kẻ coi, nhưng trung thành với bài xướng nên vẫn dùng chữ loi
3.6.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 369

Em Mong Nắng Hạ
tặng Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng )

Anh đi trốn lúc trời mây gió
Dải Ngân Hà tìm ở nơi nao
Trái tim hờn giận làm sao
Hồn trinh ngây ngất bướm đào vẩn vơ

Bởi anh sợ biển trào sóng vỗ
Bao thác ghềnh sỏi đá ngáng chân
Con đường cao vọng thế gian
Khó khăn ngần ngại trăm ngàn khổ đau

Em tức tưởi giang đầu ngồi đợi
Mộng điệp hồ đắm đuối anh ơi!
Hằng Nga nhỏ giọt xa xôi
Lòng em tan nát biển khơi trập trùng

Hoa tim vỡ não nùng trần ải
Khúc nhạc đêm tê tái dạ sầu
Mây trầm phủ xuống chân cầu
Vai em thấm ướt mái đầu sương rơi!

Mong nắng hạ mặt trời bùng cháy
Cơn bão giông cay đắng chao ôi!
Ngược xuôi đã nửa đời rồi
Hồng nhan bạc mệnh nổi trôi bến nào?

Xúc động khi đọc 8 câu lục bát của Hoài Vân: Trăng Sao Tình Buồn
5.6.2013 Lu Hà

Lục Bát Đòi Cơn
tặng NS Thanh Ngân

Đừng về quy ẩn lều am
Để tôi thất thểu âm thầm nhớ em
Những đêm trăng sáng êm đềm
Hiu hiu gió thoảng bên thềm bóng nga

Nghẹn ngào giọt lệ mưa sa
Tìm đâu khắp chốn sa bà khổ đau
Phong trần cổ lụy nương dâu
Nắng mưa dầu dãi giang đầu thở than

Hỡi nàng công chúa Thanh Ngân
Giai không tứ đại đoạn trần tơ duyên
Xích thằng sợi chỉ đòi phen
Nợ nần chưa trả chớ quên nghĩa đời

Thơ văn chan chứa bồi hồi
Lam Kiều chày ngọc tình người nặng sâu
Huyền sương dang dở trầu cau
Vân Anh thuở nọ chân cầu nỉ non

Thuyền tình lục bát trào cơn
Bao lời thệ hải minh sơn tràn đầy
Nỗi niềm lưu luyến còn đây
Kiếp nào ta được đắm say Châu Trần?

4.6.2013 Lu Hà

Đắng Cay Đời Lính Trẻ

Có anh lính trẻ đêm khuya
Người yêu bỗng nhớ đầm đìa giọt sương
Long lanh cung Quảng ngàn thương
Nghê thường vũ điệu bóng hồng tiên nga

Vào vườn Ngự Uyển vua cha
Nhập phòng hoa trúc đậm đà thiết tha
Hân hoan cung nữ thật thà
Ôm đàn gảy khúc châu sa lệ trào

Thái Chân Ngọc Nữ nghẹn ngào
Rượu vào mới tỏ má đào riêng tư
Rằng tôi có mối tình đầu
Ông Tơ bà Nguyệt bắc cầu trần duyên

Ba năm khói lửa trận tiền
Khoác vòng nguyệt quế bỗng nhiên tủi buồn
Hằng Nga dạo đó đi luôn
Sang thuyền kẻ lạ lệ tuôn đôi hàng

Xót xa chàng lính dở dang
Ly tao chén ngọc bẽ bàng đêm nay
Giật mình tỉnh giấc nồng say
Gà rừng eo óc đắng cay phũ phàng…!

cảm xúc khi đọc thơ Phan Hòa: Sự Tích Chú Cuội Dưới Gốc Đa
4.6.2013 Lu Hà

Hương Mê Mùi Áo Dài

Kìa chiếc áo quê hương tha thiết
Đẹp vô cùng da diết mến yêu
Nôn nao vào những buổi chiều
Hây hây má đỏ mĩ miều non sộng

Tà Đông Hải mênh mông sóng động
Vạt Trường Sơn lồng lộng gió mây
Nam Phần chan chứa đắm say
Miền Trung eo thắt vơi đầy nỉ non

Đêm Hà Nội bồn chồn gò ngực
Hai trái đào rạo rực lòng tôi
Ba miền thơm ngát lúa tươi
Cửu Long cuồn cuộn bồi hồi Hương Giang

Màu áo trắng lâng lâng ngây ngất
Nụ hoa trinh dìu dặt bướm ong
Tôi đi giữa phố giữa phường
Bám theo tà áo vấn vương mộng hồn

Chao thích qúa nụ hôn đằm thắm
Áo Việt Nam thấm đẫm tình quê
Giọt sương dàn dụa tràn trề
Hố Tây thoang thoảng hương mê ngập hồn!

cảm xúc khi đọc bài đường thi của Đinh Vũ Ngọc: Chiếc Áo Quê Hương
4.6.2013 Lu Hà

Nghẹn Lời Gió Trăng
gửi Viết Trần

Tớ đâu gắt gỏng cục cằn
Hỡi người thục nữ chứa chan tình đời
Bạn thơ xao xuyến bồi hồi
Quỳnh tương chén ngọc xa xôi nửa vời

Nửa tinh cầu, giọt sương rơi
Lòng người Việt Quốc giống nòi ta ơi!
Hồn thơ chấp chới biển khơi
Bao điều nhắn nhủ như lời mến thương

Bao giờ trở lại quê hương
Thơ đề lá thắm má hồng nôn nao
Dập dìu ong bướm dạt dào
Đêm nghe sóng vỗ nghẹn ngào thuyền trăng

Quảng Hàn đã có chị Hằng
Gốc đa bổ củi còn thằng Cuội kia
Ngắm nhìn hạ giới hay chăng
Đuốc hoa rạo rực thiếp chàng tơ vương

Bài thơ gió cuốn bụi hồng
Xôn xao lạc lối bốn phương biển trời
Trần gian nhặt cánh hoa rơi
Đóa lòng gai góc lệ rơi đôi hàng!

3.6.2013 Lu Hà

***

Thơ Tình Chùm 370

Tình Dã Tràng Và Ốc Biển

Sóng yêu biển hôn bờ cát trắng
Người trần gian thầm lặng mãi sao
Bướm ong dìu dặt xôn xao
Tình đời còn mãi nghẹn ngào hóa công

Hoa tim vỡ biển đông sóng vỗ
Con dã tràng đau khổ bi ai
Hận tình bao kiếp u hoài
Ngọc kia đã mất canh dài lệ chan

Trong giấc mộng nồng nàn gặp lại
Hai mảnh hồn ân ái bên nhau
Thương nhau cho đến bạc đầu
Thơ đề lá thắm chân cầu liễu buông

Đừng trách nữa tơ vương chỉ đỏ
Trần duyên còn cổ độ trăng soi
Chàng Kim ứa lệ tuôn rơi!
Cung đàn ai oán hồn người khóc than

Tiếng nức nở trăm ngàn con ốc
Sông Tiền Đường thảm khốc sóng dài
Dìu nhau đến cửa tuyền đài
Linh hồn đày đọa khứ lai chập trùng…!

cảm xúc khi đọc thơ Lan Phương: Đọa Dã Tràng
6.6.2013 Lu Hà

Cảnh Đời Văn Sĩ

Đời văn sĩ gồng mình sinh kế
Kiếp trần ai tê tái khổ đau
Lo toan bận rộn lút đầu
Hoàng hôn bả lả chân cầu đòi thơ

Thương con chữ vật vờ đâu đó
Hết vào ra đón vợ chợ chiều
Cân đo đong đếm bao nhiêu
Đồng rơi đồng rụng liêu xiêu bánh chè

Bạn hữu đến rủ rê ra quán
Ngẫm cảnh mình lận đận đâm lo
Thôi đành giải chiếu nằm co
Cho con ăn học cơ đồ mai sau

Tiền đóng góp mà sầu thân lão
Nhà trường đòi hù dọa mới đau
Trâu già dầu dãi mái đầu
Nhìn đàn con trẻ bể dâu ngậm hờn

Đêm giông bão nguồn cơn sầu tủi
Suốt quanh năm lụi cụi nắng mưa
Thân cò lặn lội đò đưa
Đôi bờ trong đục theo chưa kịp người

Tính cương trực nhuốm thời trai trẻ
Cũng anh hào khí khái cho hay
Trước sau tâm dạ thẳng ngay
Không quen luồn cúi đắng cay phũ phàng

Biển Đông Hải dở dang sóng vỗ
Phải dằn lòng nở nụ cười tươi
Đứng lên để sống làm người
Rầu riêng thế sự sòng đời đảo điên

Đành há miệng triền miên khổ tận
Thơ chẳng no túng bấn bạc tiền
Trán nhăn tư lự ưu phiền
Biết làm sao được bạn hiền cố hương!

cảm xúc khi đọc thơ Phan Hòa: Kế Sinh Nhai
6.6.2013 Lu Hà

Đời Thi Nhân
tặng nữ thi sĩ Lan Phương

Hỡi những kẻ van xin tình ái
Ngửa bàn tay tê tái âu sầu
Đợi ai ở bến giang đầu
Phù du bèo bọt bể dâu đoạn trường

Người lữ khách qua đường lạnh lẽo
Lá vàng rơi khô héo tàn phai
Xót xa rặng liễu chương đài
Hồng nhan thổn thức canh dài mưa chan

Tình lạc lõng trần gian ảm đạm
Bướm ong buồn thê thảm thế nhân
Mộng hồ phút chốc lìa tan
Bích Câu Kỳ Ngộ hương tàn gió thu

Viên đá cuội phải đâu thạch bích
Cắm vào da xé rách con tim
Tháng năm mải miết đi tìm
Nổi niềm hy vọng đắm chìm biển khơi

Khói nghi ngút chơi vơi nấm mộ
Giải khăn tang thiên cổ mờ soi
Mảnh tình vùi lấp than ôi!
Ngàn thu biền biệt khóc người thi nhân!

6.6.2013 Lu Hà

Đố Ai Chịu Nổi
cảm tác từ tấm hình củ cải lạ

Đố ai chịu được củ này
Ăn thì cũng dở bỏ dầy không xong
Cao Kiều Phong Nhã nuối thương
Hi hi há há vấn vương mãi hoài

Bàn dân khắp chốn trần ai
Hân hoan rạo rực non đoài biển đông
Dạt dào ong bướm bốn phương
Cát lầm xao xuyến bụi hồng ngẩn ngơ

Mộng Hoàng Tân Nguyễn  ước mơ
Hiu hiu gió thoảng lờ mờ trăng sao
Táo Trần Minh Doãn nôn nao
Giọt sương lã chã má đào Hằng Nga

Củ đào dưới gốc cây đa
Khổ thân thằng Cuội đi ra đi vào
Sớm khuya buồn bã bơ vơ
Ái ân đứt đoạn nghẹn ngào cải ơi!

5.6.2013 Lu Hà

Tôi Khóc Vì Con Cá Biển

Tôi đã khóc vì con cá biển
Cầm trong tay lòng thẹn lệ rơi
Phải đâu cá đắt hỡi người
Ngư dân thống khổ biển khơi máu hòa

Phần Đông Hải nước nhà ta chứ
Cớ làm sao thảm họa tồn sinh?
Bão giông quậy phá vô tình
Lại còn tàu lạ thình lình lấn tranh

Màn hình ảnh diễu hành yêu nước
Bao thanh nhiên trí thức trẻ gìa
Nâng cao biểu ngữ nhạt nhòa
Dùi cui gậy gộc như mưa trên đầu

Bọn dã thú yêu ma trâu ngựa
Nhân danh ai hung dữ bất lương
Thi hành công vụ nhiễu nhương
Dang chân đạp mặt giữa đường thảm thê

Kể sao hết não nề thảm thiết
Nhân dân sao thấu hết sự tình
Bàng hoàng rúng động hành tinh
Toàn cầu phỉ nhổ văn minh lạc loài

Hãy thắp sáng vọng đài soi tỏ
Bốn nghìn năm máu nhỏ phôi phai
Đấu tranh sử sách chặng dài
Ông bà tiên tổ hình hài giang sơn

Nhìn con cá biển cồn sóng động
Phải đổi bằng tính mạng ngư dân
Nỗi niềm đau xót ứa tràn
Biết bao hải đảo mất dần vì ai?

cảm tác khi đọc bài thơ: Trăn Trở  trên mạng
6.6.2013 Lu Hà

***

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site