lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Mười Bốn

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Tiếng Chim Oanh
tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ

Giật mình chợt thấy tiếng con oanh
Văng vẳng thơ bay nhảy nhót cành
Lâu lắm ngóng tin mà chẳng thấy
Từ trang Quảng Đức nảy vần thanh

Mừng quá thì ra bài cổ thi
Tớ liền nhấn nhá thoắng vào ngay
Lời thơ vội quá không ra hoạ
Tiếng gáy mà sao chẳng được vui

Kính lễ bài thơ dâng phái đoàn
Hoành dương Phật Pháp giữ an dân
Mỹ Châu Đức Quốc cùng Châu úc
Xa Nước niềm tin Đức Thánh Nhân

Tớ có hoạ theo được mấy nhời
Chắc rằng đằng ấy đã xem rồi?
Nếu không vừa ý thì cho biết
Tớ sẽ sửa ngay chẳng khó gì

Tri kỷ chân thành vui biết bao
Lời quê mộc mạc ở Âu Châu
Xa hương trong cảnh đời tao loạn
Viễn xứ cơ may mới biết nhau

Đằng ấy rất sành môn hán văn
Tớ xin sách dép học theo vần
Nhưng mà đằng ấy còn chê tớ
Rõ khéo bạc đầu vẫn dở dom

Thôi đành chiụ vậy biết làm sao?
Tớ cứ nhẩn nha được mấy câu
Con cóc nhảy lên rồi nhảy xuống
Mênh mông thiên hạ thật bao la...

Mưa ướt tuôn ra như sóng cồn
Thiên đường rồi xuống cả trần gian
Mênh mông biển cả tràn sông núi
Rồi lại bâng khuâng mộng vẳng hồn

Năm dài tháng rộng cũng trôi đi
Sáng tối quẩn quanh vẫn thế thôi
Tư bản mọi nơi đều vậy cả
Trông qua trông laị đã già rồi

Úc Châu cuộc sống có vui không?
Đằng ấy dạo này vẫn tấn thông
Cha mẹ chắc mong con gái lắm
Họ hàng thân tộc vẫn an khang ?

Quen nhau mà chẳng được nhìn nhau
Ai biết rằng là có thiết tha
Cái số sinh ra là phải vậy
Trùng trùng duyên khởi chảy về đâu?...

20.3.2008 Lu Hà

 

Canh Dần Nhớ Ai

Lung linh ánh mắt nàng thơ
Như cô gái Việt ước mơ thế trần
Lâng lâng giải tóc mây ngàn
Thuyền quyên yểu đệu cung đàn xôn xao
Đầu xuân cánh bướm lô nhô
Dập dìu tài tử anh hào là ai
Hồng nhan duyên phận luân hồi
Hỡi người quân tử chân trời viễn phương
Canh Dần trăn trở bâng khuâng
Bao nhiêu kỷ niệm tình thương vô bờ
Chim đàn viễn xứ bơ vơ
Mơ màng mộng tưởng tuổi thơ bên nhà
Hàng tre khóm trúc la đà
Sương rơi đầu ngõ nắng tà vườn sau
Mặn mà tuổi ngọc sen muà
Soan reo phượng nở cơn mưa chiều hè
Má hồng môi thắm đồng quê
Ve sầu hoan hỉ nguyện thề sắt son
“Công cha như núi thái sơn
Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra “
Thương nhau như ánh trăng ngà
Bài ca muôn thuở dạt dào Việt Nam

17.1.2010

 

Cánh Nhạn Đưa Tin

Hôm qua báo mộng đưa tin
Canh Dần cánh nhạn cầu xin thiên đình
Chư Tiên Nguyệt Lão lòng thành
Trần gian mấy kẻ si tình như tôi
Sương thu cổ lục sầu bi
Canh tàn giọt nến u hoài châu sa
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ
Người hoa yểu điệu ngỡ là Thái Chân
Bướm bay phong cảnh chập chờn
Hai chàng Lưu Nguyễn có còn nhớ không ?
Ngẩn ngơ Từ Thức ngỡ ngàng
Một năm tiên cảnh lỡ làng trần ai…
Trăm năm hạ giới đi rồi
Cháu con râu tóc mấy đời trôi qua
Ngán thay cho cõi ta bà
Trầm luân bể khổ lao đao sóng tình
Thuyền ai giưã chốn mù xanh
Lênh đênh biển cả tàn canh sương tàn
Lao xao gió lộng mưa ngàn
Vừng dương le lói nắng xuân lại về
Xa xôi muôn dặm sơn khê
Hỏi người thục nữ buồng the còn chờ?

22.1.2010 Lu Hà

 

 

Chót Yêu Tiên
tặng hương hồn nhà thơ Thế Lữ

Trầm tư ngẫm truyện Thiên Thai
Xót cho Thế Lữ một thời yêu Tiên
Bâng khuâng ngán cảnh thiên nhiên
Thuyền tình bể ái trần duyên bạc đầu
Bồng Lai tức cảnh Lạc Hồ
Mà sao đảng vẫn chôn mồ thi nhân?
Hồn thơ phách lạc siêu thần
Tâm tình Lạc Việt ngàn năm thái hoà
Nhớ xưa Từ Thức xem hoa
Hai chàng Lưu Nguyễn dạt dào Thái Chân
Ước mơ thánh thiện siêu quần
Tình yêu thế tục bụi trần phôi pha
Luân hồi trong cõi ta bà
Phù du ngắn ngủi lạc vào tử sinh
Đầm đià lá liễu tàn canh
Vành trăng chén ngọc khóc cành thùy dương
Yến oanh thỏ thẻ bên đường
Trái tim cô quạnh nỗi lòng vì ai
Hồn thơ ngây ngất thương đời
Mà sao đảng nỡ dập vùi tình ta ?
Đời người nghiã lý gì đâu
Tình yêu giai cấp máu trào lệ rơi!
Yêu chàng chẳng vẹn lời thề
Thương em mà lại ê chề bên nhau...
Bồng Lai Bột Hải mù xa
Vần thơ tranh đấu xoá nhoà thủy chung
Sặc mùi khói súng tàn hương
Than ôi! Thế kỷ văn chương điêu tàn
Trái tim rên rỉ âm thầm
Phê bình quan điểm hiếp dâm tinh thần
Tiên Nga phách lạc hồn tan
Viết văn cũng vậy muôn phần khó khăn
Thương cha, yêu mẹ, tình quân
Phu thê tan nát rã rời ngươi ơi!
Tình yêu ma quỷ đười ươi
Yêu đảng yêu bác hay người cần lao ?...

21 tháng 4 năm 2009
Lu Hà

 

 

Tình Ca Cây Tre Việt Nam
chuyển thể từ thơ Ngã Du Tử

Trải gió bụi bao muà hưng phế
Chiếc nôi tre vẫn thế tình người
Võng đưa kĩu kịt à ơi
Mẹ ru con ngủ cho đời nở hoa

Tre bát ngát hiền hoà nhân hậu
Cuộc bể dâu lam lũ miền quê
Nắng mưa rầu rĩ ê chề
Bưã no bưã đói mọi bề gian lao

Tre nhẫn nại ngọt ngào gió thổi
Ru hồn người quân tử thuỷ chung
Thiết tha rủ bóng bên đường
Xanh xanh bao bọc cánh đồng làng quê

Khắp muôn chốn phu thê phụ tử
Là tâm tình gắn bó Việt Nam
Mẹ già đòn gánh âm thầm
Tổ tiên con cháu tình thâm giống nòi

Đòn gánh vẹt mòn vai thế hệ
Quẩy luá vàng hạt gạo nuôi nhau
Nong nia thúng mủng bao muà
Củi rơm tre nưá nắng mưa chẳng sờn

Muà gặt đến muôn vàn dân Việt
Khắp muôn nơi tha thiết hân hoan
Thuyền quyên yểu điệu hồng nhan
Kẹp tre đập luá trăng ngàn ngẩn ngơ

Trai với gái nở hoa đơm trái
Cặp uyên ương trống mái trăng lên
Yêu nhau vàng đá nước non
Thề sông hẹn biển môi son má hồng

Những hạt ngọc luá vàng sóng sánh
Thóc đầy bồ nâng cánh chim ca
Bàng hoàng tre trúc la đà
Canh khuya thoang thoảng lạc vào giấc mơ

Niềm cảm xúc dạt dào êm ái
Mẹ cha vui con lớn dậy thì
Hưá hôn gả cưới đúng nơi
Dâu hiền rể thảo trai tài gái ngoan

Đêm thanh vắng bình yên hạnh phúc
Dạ thẳng ngay thuần thục lòng quê
Bôn ba khắp chốn sơn khê
Tới muà nghỉ phép anh về với em

Hương đồng nội gió xuân thắm thiết
Tết đầu năm lả lướt cây nêu
Bờ tre thấp thoáng luạ điều
Khăn the áo gấm yêu chiều hoàng hôn

Tre trúc lay điệu đàn khúc nhạc
Cõi mộng mơ huyền hoặc người ơi
Bồi hồi sóng nước thuyền trôi
Trời xanh nước biếc làn môi dịu dàng

Trái tim đập nhịp nhàng theo cánh
Bướm ong vờn trên nhánh đào xuân
Khải hoàn khúc nhạc hành quân
Bà Trưng Bà Triệu Ngô Quyền năm xưa

Rộng tầm mắt muôn sau hậu duệ
Giải giang sơn ân huệ vô cùng
Thương yêu trìu mến non sông
Bờ tre giếng nước xóm làng bình yên

Gió hiu hắt trở trăn năm tháng
Tấm phên tre chung thủy ngàn thu
Cột kèo mái lá mặn mà
Che mưa che nắng sớm chiều đợi cha

Người đi vắng bôn ba khói lưả
Lính cộng hoà chiến điạ xông pha
Bao muà trăng đợi sao chờ
Ba vùng chiến thuật nắng mưa dãi dề

Thân chinh phụ quản chi sống chết
Gậy tầm vông chiến tích vẻ vang
Hoà bình vui xóm yên làng
Nát thân gửi bóng trăng vàng toả hương

Đành gói trọn tình thương vọng gác
Bức thư em đại bác nhập nhoà
Chớp soi chữ tỏ chữ mờ
Bình minh vẫy gọi anh mơ ngày về

Chốn quan ải vi vu gió lạ
Tiếng ai hò biển lá mênh mông
Giường tre nâng trọn giấc nồng
Hầm chông cản bước xung phong địch thù

Cột cờ vững cơ đồ sông núi
Lính sa trường môi tái da thâm
Bạch Đằng chiến cuộc vang âm
Cọc tre phun máu trái tim hào hùng
Đất nước lại mọc vầng trăng sáng
Cho muôn đời con cháu vẻ vang
Tâm hồn ai cũng lâng lâng
Thanh mai trúc mã trên đường gọi nhau

Giang tay đón bao nhiêu chiến sĩ
Chiến trường sa chống gậy trở về
Bước đi oằn cả khúc tre
Tinh cầu kinh ngạc phu thê dạt dào

Lòng chung thuỷ mưa gào nắng gắt
Lưả thử vàng sóng dạt thuyền trôi
Mối tình đẹp mãi không thôi
Rì rào tre trúc thầm thì ngợi ca

Kỳ diệu quá bướm hoa khoe sắc
Tuổi thanh niên rạo rực vững tin
Từ trong đau khổ muôn vàn
Lòng người dân Việt vẫn còn sắt son

Bước tê tái tâm hồn sầu muộn
Năm tháng qua lận đận trèo non
Biển xanh thuyền lộng sóng cồn
Quê hương tắm máu nối liền Bắc Nam

Dầu kẻ ác môi thâm mũ cối
Lòng hiểm sâu thơm thối giở trò
Lưu manh đảng phái côn đồ
Ba miền Nam Việt máu hoà lệ rơi

Cơn ác mộng đất trời thê thảm
Mái nhà tranh ảm đạm thương đau
Cội nguồn tiên tổ tìm đâu ?
Biển đông sủi bọt sóng trào thân phơi...

Chiếc thuyền thủng nổi trôi sóng vỗ
Giưã đại dương cổ độ trăng sao
Cho người tỵ nạn bôn ba
Sức cùng lực tận mắt hoa mật vàng

Mấy thập kỷ quê hương nghèo đói
Lưả bập bùng tim nhói chiều đông
Còn đâu trên cánh đồng làng
Diều tre em thả má hồng môi son

Nghe réo rắt nỉ non than thở
Sáo trúc tre khổ sở trăm điều
Ngược xuôi tất bật sớm chiều
Nhà tù cải tạo máu hoà lệ rơi

Còn đâu nưã trăng soi bóng rủ
Bên dòng sông yểu điệu trời ơi
Hàng tre xoã tóc cho ai
Mặn mà tha thiết nhớ người em yêu

Trời xanh ngát lá thu xào xạc
Tiễn em đi từng bước sương rơi
Bát cơm tủi hận cho đời
Làm dâu xứ lạ rã rời cánh xuân

Đời tan nát quanh năm đói khổ
Lũy tre xanh thổ lộ tâm tình
Oán hờn thấu tận trời xanh
Lưà em vào bẫy mộng thành vẩn vơ

Mẹ già nhớ ngân nga gõ nhịp
Bước chân đi chân cứng đá mềm
Trúc tre rỏ giọt thương tâm
Chim kêu đầu ngõ trái tim nghẹn ngào

Thuyền lộng gió biển trào sóng dạt
Bọt bèo trôi san sát bao la
Bồng bềnh rên rỉ kêu la
Mờ mờ sương ảo biết đâu là nhà...

Chiều viễn xứ làm thơ tre trúc
Nhớ quê hương thôi thúc tình ca
Nhạc vàng văng vẳng lan xa
Ngàn năm dân Việt mái nhà mẹ cha....

12.3.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site