lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Ba Mươi Mốt

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Thương Nhau

Thương ai, ai cũng có thương
Thương nhiều, thương ít tuỳ lòng trời xanh
Con chim nó hót trên cành
Nó khuyên bướm trắng tâm tình với hoa
Chân thành hương nhụy trước sau
Cho hoa tươi thắm bao giờ dám phai
Người ơi, sống ở trần ai
Đã thương, thương trót bồi hồi từ tâm
Tình yêu nam nữ âm thầm
Đố ai biết được chưá chan cuộc đời
Ba sinh bi lụy u hoài
Luân hồi khổ tận ngậm ngùi sử xanh
Thắp đèn nhỏ lệ tàn canh
Bút hoa xin chép trường tình một chương!

27.12.2010 Lu Hà

Không Thể Giận Anh

Em không giận mãi làm gì
Đàn ông thiên hạ mấy người như anh
Phong trần dầu dãi đầu xanh
Trán nhăn tư lự trường tình lao đao
Mấy phen yểu điệu má đào
Trái tim đa cảm vận vào trần căn
Phải chăng tiền định thế nhân
Thương đời lạc bến gian nan biển hồ
Thuyền tình quen lối đò xưa
Dập diù sóng nước nên ra nỗi này...
Bồng bềnh biển ái xa xôi
Năm canh rầu rĩ mưa rơi ngậm ngùi!
Hồn thơ vương vấn u hoài
Buộc chân chỉ đỏ rã rời cánh chim
Phong thư ấp ủ nỗi niềm
Xoá tan băng giá trái tim giưã đời!

26.12.2010 Lu Hà

Rì Rào Thông Reo

Sáng nay diễm lệ sương rơi
Lắng nghe chim hót tỉ tê tâm tình
Mênh mông trong khoảng trời xanh
Như người dương thế bồng bềnh men say
Nhớ nhau tâm dạ bồi hồi
Vưà thương vưà giận ngậm ngùi thở than
Trách người quân tử đa đoan
Thả lời mưa gió trăng ngàn hương bay
Bao nhiêu tình tứ vơi đầy
Bọt bèo trôi nổi biển khơi dập vùi
Lạc miền hoang đảo xa xôi
Hồn bay theo gió tìm người thiết tha
Tiên Nga yểu điệu má đào
Lầu quỳnh gác phượng dạt dào biển Đông
Gió lay động cưả xô phòng
Giật mình tỉnh giấc bàng hoàng ngẩn ngơ
Vầng dương lấp ló cười chào
Bên song cưả sổ rì rào thông reo!

26.12.2010 Lu Hà

Trọn Đoá Hoa Lòng

Ra vào anh cứ nhớ em
Tình anh sông nước êm đềm chảy xuôi
Phải chăng duyên nợ luân hồi
Tâm hồn thi sĩ u hoài chiều thu
Phải chăng dang dở kiếp nào?
Ngậm ngùi than thở chuyến đò tình chung
Phải chăng sóng gió phũ phàng?
Cung đàn lạc điệu tơ chùng phím loan
Lỡ làng sáng tối nỉ non
Ngóng trông gió thoảng trăng ngàn mây bay
Thương con nhạn trắng lẻ loi
Phong thư buộc chỉ mấy lời tri âm
Hạt gieo đúng chỗ nảy mầm
Mưa ngâu thấm đất từ tâm thắm hồng
Mong sao trọn đoá hoa lòng
Cuả người lữ khách tha hương xứ người!

26.12.2010 Lu Hà

Thương Người Thục Nữ

Thơ theo dòng nước cuốn trôi
Văn như thác đổ sục sôi tâm hồn
Trái tim nao nức đa đoan
Mấy phen rạo rực máu tràn chưá chan
Canh khuya tầm tã mưa dầm
Hàng hiên thánh thót âm thầm nỉ non
Lao xao mộng tưởng trăng ngàn
Bồng bềnh lơi lả điệu đàn ái ân
Buông tuồng ướt đẫm môi son
Không gian đứng lại trống dồn một thôi...
Nhớ ai ngồi gốc cây hoè
Khóc đàn kiến lưả chôn vùi nước mây
Thương người thục nữ xa xôi
Trùng dương dặm thẳm ngậm ngùi thở than!

26.12.2010 Lu Hà

Nguyệt Lão Uống Say

Cứ nghĩ mà sao ưá lệ ra
Vì ai nhóm lửa cõi ta bà
Đời em phải chịu vòng bi lụy
Cho kẻ xin rơm ở chốn nào?

Phần tư thế kỷ lệ từng rơi
Thiêu đốt đời nhau chỉ thế thôi
Chữ ái chữ tình em muốn trả
Xông vào khổ aỉ chốn dầu sôi

Chuyện đời sói nát buốt tim anh
Trong cõi trần ai thảm mộng tình
Có phải xe duyên từ kiếp trước
Kiếp này sao chịu lệ tàn canh

Đám cưới nhà ai điện mất sao?
Vì trời xoát laị sổ thiên tào
Giật mình mới sợ nơi trần thế
Nguyệt lão chót say rượu ứa trào

Nay anh đã hiểu lòng tê tái
Nhức nhối lương tâm khổ thế này
Bản tính ta là người nhân ái
Số phận tơ duyên hận cõi đời

Biết đến bao giờ trở lại xuân
Chữ ân chữ nghiã ở bên đường
Mang theo cho suốt đời đau khổ
Để bạc đầu ai mãi nhớ thương!

15.2.08 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site