lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Sáu Mươi Bảy

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Điệu Hò Dở Dang
tặng Thi Nguyên

Thi Nguyên chắc hẳn giận anh
Chậm câu thăm hỏi bồng bềnh biển khơi....
Cho nên nhắn gửi đôi lời
Chúc em hạnh phúc bồi hồi nàng xuân
Duyên thơ lận đận phong trần
Trong câu tình tứ muôn vàn đắng cay
Dập dìu biển động sóng say
Năm canh rền rĩ vơi đầy nỉ non
Biết bao cảm xúc bồn chồn
Làm sao tả hết nỗi buồn tương tư
Thường nghe Tư Mã phượng cầu
Hàng hiên thánh thót gác lầu ủ ê
Non xanh biển rộng bốn bề
Hải âu cánh trắng tràn trề tự do
Tâm hồn phơi phới nên thơ
Bỗng nhiên bặt tiếng điệu hò à ơi!
Mây hồng bảng lảng chơi vơi
Cánh cò bay lả xa xôi trập trùng
Trường giang bến đợi ngóng trông
Bên bồi bên lở má hồng sương rơi
Yến oanh thánh thót người ơi!
Mà con bướm trắng lẻ loi một mình
Cỏ rầu cành uá lá xanh
Ngẩn ngơ trăng gió tâm tình nôn nao
Dở dang cho một chuyến đò
Khách tình lỡ bến đành chờ kiếp sau...!

11.12.2011 Lu Hà

 

Khủng Bố Tình Thơ
tặng Thi Nguyên

Bỗng nhiên gọi bin laden
Lao xao sóng vỡ thơ chèn thuyền ai
Để cho lòng muội rối bời
Tả tơi từng mảng bởi vì tại sao?
Thì ra anh đã dại khờ
Thơ cho người khác gửi vào tình em
Trần ai bi lụy nỗi niềm
Tâm tư thiếu nữ như thềm trăng vương
Đúng là huynh đã tốn công
Thuyền quyên yểu điệu má hồng phơi phơi
Bướm ong dìu dặt chơi vơi
Thuyền kia mất lái biển khơi mịt mù...
Tìm đâu bến đợi chân cầu
Anh hào thi bá dưới lầu ngóng trông
Ước mơ phò mã thân vương
Hảo cầu công chuá lầu hồng đài trang
Tương tư sầu muộn Trường giang
Rồng vàng gãy cánh dở dang đoạn trường
Cuộc đời nghĩ cũng vô thường
Trăm năm giấc mộng theo dòng ái ân
Kiếp sau muội sẽ chưá chan
Ngàn thu duyên nợ muôn vàn thiết tha...

11.10.2011 Lu Hà

 

Má Hồng Thơ Bay
cảm ơn Cánh Hoa Tuyết: Nỗi Lòng

Cảm ơn Tuyết đã ban khen
Hồn anh phơi phới nàng tiên thiên bồng
Kià đôi loan phụng phải không?
Cánh Hoa Tuyết trắng bên tường là em?
Em tôi khoẻ mạnh êm đềm
Lưỡng quyền lừng lững làm mềm lòng anh
Bờ vai xoã mái tóc xanh
Áo em trắng toát gợi hình cong cong
Ngất ngây thoang thoảng xạ hương
Mờ mờ ảo ảo đèn lồng đung đưa
Hồn thơ lạc bến đò xưa
Giấc mơ tiền kiếp la đà gió thu
Tấm hình lộng lẫy thiết tha
Bao giờ anh sẽ được là chồng em?
Thơ em dang dở nỗi niềm
Tim em cơn bão bên thềm trăng suông
Lời yêu thề nguyện xuôi dòng
Đại dương biền biệt não nùng xa xôi
Thở than cho một mảnh đời
Lỡ yêu rồi mất biển khơi trập trùng
Anh ngồi đọc những nhớ thương
Xót xa châu nhỏ má hồng thơ bay...

11.12.2011 Lu Hà

 

Trăng  Quân Tử
cảm tác chuyển thể thơ Thuy anh Lam: Đêm Muà Đông

Thúy anh Lam lòng buồn vời vợi
Rót chén sầu tê tái màn sương
Trăng ngoan lừng lững hoài thương
Nưả đêm chờ mộng má hồng nôn nao

Trăng thơ thẩn lờ đờ bóng tối
Lọt buồng the êm ái cùng ai
Dập dìu lơi lả canh dài
Bồ đào mĩ tiủ vơi đầy nỉ non

Muà đông lạnh gió vờn bối rối
Chợt thổi về lạnh nỗi đam mê
Hồn thơ ngây ngất chưa về
Cho ai rên rỉ tràn trề trăng suông

Trăng suồng sã gieo lòng ân ái
Để Hằng Nga nhoi nhói tim đau
Ngán anh chàng Cuội gốc đa
Cù mì củ mỉ bạc đầu héo hon....

Trăng là lướt vờn lên trái cấm
Treo lửng lơ chẳng dấm mà hương
Hồng đào chín mọng vì thương
Chàng trăng quân tử vấn vương mãi hoài...

10.12.2011 Lu Hà

 

Bao Giờ Gặp Nhau
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Con em rất giống con anh
Nưả Tây nưả Việt chúng mình với nhau
Thơ bay lá thắm chân cầu
Lạc Hồng giống ấy phai màu trần ai...
Hàng hiên thánh thót canh dài
Mù sa biền biệt lòng này chẳng yên
Quê nhà thổn thức triền miên
Năm canh dìu dặt Thi Nguyên má hồng
Trúc mai réo rắt ngô đồng
Cung đàn bần bật nghê thường ngẩn ngơ
Lạc vào cung quảng hồn mơ
Ca ca muội muội bao giờ gặp nhau?

10.12.2011 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site