lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Năm Mươi

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Xuân Về xứ Lạnh
Cảm tác từ câu thơ cuả Nguyễn Bính

" Đã thấy xuân về với gió đông"
Làng quê thôn xóm lá đầy vương
Muà đông lạnh lẽo đừng quay lại
Cho trái tim hồng khắp bốn phương...

Đất lạ quê người chẳng thấy hoa
Anh đào trước cưả đứng đìu hiu
Hoàng hôn rủ bóng xa vời vợi
Mấy chục năm rồi khách vãng lai...

Nguyễn Bính anh ơi! một thuở nào
Tình quê trong trắng ánh trăng mơ
Chiều nay bỗng có ai thầm đọc
Tâm dạ xôn xao lệ ưá trào..

Nỗi buồn day dứt cứ nôn nao
Một mái nhà tranh một gốc dưà
Ai thắp nén hương lòng tưởng nhớ
Tổ tiên họ mạc với ông bà?

Xuân ở xứ người buồn lắm sao
Một trời quan tái chẳng trăng sao
Tuyết rơi lất phất hồn tê tái
No đủ sao mà dạ ngẩn ngơ...?

24.1.2011 Lu Hà

Trách Nàng Xuân

"Hoa xuân chưa nỡ sao tàn uá
Để lại trong tim vạn cổ sầu..."
Xuân vẫn là xuân ngàn thế kỷ
Tình xuân chan chưá gió trăng mơ...

Có người thiếu phụ thương xuân khóc
Giọt lệ đầy vơi má ướt nhoà
Xuân đến xuân đi xuân bạc bẽo
Mỗi năm vương nặng mối tương tư

Xuân cuả mọi người xuân cuả ta
Mà sao mây gió hững hờ qua
Cho xuân buồn tủi bao thương nhớ
Trằn trọc năm canh một cánh đào..

Xuân đã đến rồi em thấy không?
Cùng anh nâng chén rượu tang bồng
Hoa tiên bút tích hồn thu thảo
Gửi lại cho đời bao mến thương!

21.1.2011 Lu Hà

Tình Đời Người Ơi

Hoài Thu trọn vẹn tâm hồn
Trái tim đa cảm vàng son thuở nào
Thu là con cuả mẹ cha
À ơi, tiếng hát bài ca muôn đời
Ái hà bể khổ trần ai
Mảnh mai phận liễu hoa trôi cánh bèo
Hợp tan bao kiếp phù du
Trần gian bạc bẽo tránh sao hở trời?
Năm canh rầu rĩ mưa rơi
Nhớ người tri kỷ dập vùi biển khơi
Tao nhân mạc khách mấy ai
Bao la trời đất người ơi vẫn còn...!

18.1.2011 Lu Hà

Mộng Hải Hồ
thơ tiếp theo hai câu gợi cuả Diêu Linh

" Đã toan chôn kiếm về qui ẩn
Mơ thấy giang hồ lại ngưá tay"
Rượu ngọt cảnh tiên sao chẳng muốn
Anh hùng thao thức cõi trần ai

Hỡi người thục nữ chốn chương đài
Khuê các lầu hoa có ngậm ngùi
Gặp buổi nhiễu nhương thời loạn lạc
Gươm đàn hồ thỉ chí nam nhi

Đành phải chia ly người mỗi ngả
Phong ba lưu lạc bốn phương trời
Hoàng hôn xế bóng buồn thê thảm
Thiếu phụ canh trường phận lẻ loi

Mong đến bao giờ chàng trở lại
Xoa tay gác kiếm thú nhân quần
Răng long tóc bạc lòng chung thủy
Vợ bế con bồng trọn ái ân.

Thôi nhé từ nay mộng hải hồ
Ngẩn ngơ sớm tối trái đào mơ
Đêm xem quỳnh nở chờ trăng lặn
Chén rượu cuộc cờ thú ẩn cư...???

17.1.2011 Lu Hà

Bao Giờ Gặp Nhau?
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Một Thoáng Tương Tư

Tương tư em để trong lòng
Hồn thơ theo gió phiêu bồng thiên thu
Lá khô xào xạc bơ vơ
Huơng thu thoang thoảng má đào ngẩn ngơ
Hồn thu từ thuở ươm tơ
Nhạc vàng khao khát bến bờ đợi mong
Dặm trường cách trở vấn vương
Cánh chim xơ xác theo dòng thời gian
Khổ đau lớp lớp hồng trần
Nỗi buồn vời vợi sóng thần ngất ngư
Thuyền trôi bể thảm mịt mù
Tình chung gối mộng bao giờ gặp nhau ?

21.7.2010  Lu Hà

Mùi Hoa Vẫn Còn

Đêm thường mộng mị cũng hay
Giấc mơ tiên cảnh trần ai nào bằng
Ta hay mơ thấy gặp nàng
Như loan gặp phượng như rồng gặp mây
Đầm đià ân ái mấy khi
Trăng sao huyền ảo cỏ cây êm đềm
Tiên cô ta khoá gọng kìm
Hai tay ôm chặt nỗi niềm chưá chan
Lâng lâng cảm giác mê man
Làn da mềm mại toàn thân dịu dàng
Âm ba vẳng khúc nghê thường
Thướt tha yểu điệu trăng vàng ngẩn ngơ
Bỗng đâu trời thổi gió luà
Bàng hoàng tỉnh giấc mùi hoa vẫn còn
Quen đường mơ mấy đêm liền
Đào nguyên lạc lối trần gian quên rồi
Ngán sao cõi tục duyên trời
Ông Tơ bà Nguyệt nổi trôi luân hồi!

2.1.2011 Lu Hà

Người Tình Trong Mộng

Đêm qua anh ngủ với em
Thật trong giấc mộng êm đềm thiết tha
Vòng tay ôm chặt xuýt xoa
Làn da mát rượi đầm đià hạt sương
Mân mê nhè nhẹ sống lưng
Đào non hai trái lâng lâng dạt dào
Xoay ngang xoay ngưả xoay vào
Quặp đùi xiết chặt la đà chân mây
Ngoài kia tầm tã rã rời
Thiên lôi cũng mưa trôi ngân hà
Lắng nghe hơi thở ngọt ngào
Dập dìu lên xuống nhạt nhoà toàn thân
Vi vu gió thổi như đàn
Không gian chững lại nồng nàn đắm say
Thiên thần cũng thấy bồi hồi
Thương người trần tục si mê ái tình
Bài thơ kể lại chân thành
Đêm qua là giấc mộng lành cuả anh!

2.1.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site