lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Một Trăm Mười Lăm

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Ngày Sinh Nhật Tự Hỏi

Già nửa thế kỷ qua dần
Mấy khi làm lễ đôi lần được sinh?
Mừng ngày ơn mẹ sinh thành
Sinh sinh, tử tử thường tình thế thôi
Buồn vui thì để làm gì?
Băn khoăn mới hỏi sao đời sinh ta?
Sinh ra, rồi laị sinh ra
Trùng trùng điệp điệp ta bà gian nan
Luân hồi sáu nẻo trầm luân
Có vay có trả nợ nần nổi trôi
Mênh mông ngụp lặn sóng đời
Bao phen phú quý hay người cần lao
Đã từng tay thước tay dao
Đâm thuê chém mướn lao nhao phố phường
Đấu tranh giai cấp theo giòng
Con đường thế kỷ mịt mùng phong sương
Đã từng mũ aó thênh thang
Ở nhà phong nhã ra đường hào hoa
Hay là thuở trước ba đào
Hồng nhan bạc mệnh phấn hoa sụt sùi
Trời cay nghiệt ngã hẩm hiu
Tuổi xuân lỡ bước dập diù trùng dương
Hay là thuở trước viễn phương
Thuyền tình trôi dạt tha hương đất người
Long đong góc bể chân trời
Vợ con lià bỏ một đời tha hương
Oan khiên nghiệp chướng còn daỳ
Nợ xưa đòi trả kiếp này phaỉ mang
Hay là một đấng trai hùng
Bình sinh gặp truyện giưã đường ra tay
Công bằng nghiã cả thị uy
Gian nan chẳng sợ hiểm nguy chẳng từ
Dở dang chẳng trọn đường tu
Chày kinh sớm tối nhân từ khói hương
Bồi hồi du khách thập phương
Núi non hiểm trở tìm đường vấn danh
Hay là một thuở tài danh
Cầm kỳ thi hoạ nhân tình phiêu liêu
Giang hồ mắc số điù hiu
Đầu xanh một chuyến quyết liều tuổi xuân
Trường tình bể lặng ái ân
Thuyền trôi suối lệ đêm tàn xót xa
Khăng khăng níu chặt chẳng tha
Ngược xuôi bôn trải ta bà lênh đênh
Coĩ đời sinh tử tử sinh
Dời mê bến giác tâm linh vẫy vùng....?

 nhân này sinh nhật 2007

Lu Hà

 

Đêm Mưa Xuân
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu

Xuân đã đến, xuân sầu, xuân tủi
Gió xuân về buốt quá người ơi!
Xứ người tuyết lạnh xa xôi
Trăng xuân bàng bạc, mưa rơi não nùng.

Trời bát ngát mịt mùng quan tái
Giọt mưa đêm thêm tối hàng hiên
Năm nay xuân gọi Canh Dần
Tình quê chan chưá linh hồn tha hương…

Người thiếu phụ bâng khuâng xao xuyến
Suốt năm canh quyến luyến mãi thôi…
Bên ngoài gió nổi vân vi
Đất trời rỏ lệ thương người xa nhau…

12.3.2010 Lu Hà

 

Xuân Viễn Xứ
Chuyển thể thơ Mai Hoài Thu

Buồn viễn xứ vội vàng xuân đến
Tết xa nhà vương vấn sầu tư
Nỗi lòng tủi hận bơ vơ
Đêm nằm trăng gọi xôn sao gió luà

Mười năm nhỉ phai màu hương sắc
Chốn bụi hồng từng bước qua mau
Hoa xuân ngào ngạt thương đau
Nỗi niềm cô phụ trời sao tỏ tường.

Tuyết Bắc Mỹ lạnh lùng bao phủ
Thương mẹ già, người có bình an ?
Xuân về Nam Việt gió yên
Nguyện cầu hạnh phúc nước non thái hoà.

12.3.2010 Lu Hà

 

Ai Hiểu Lòng Ta
chuyển thể thơ Hàn Thiên Lương

Hồn Lý Bạch sóng vùi thê thảm
Dòng sông trôi ảm đạm mù sương
Trăng ngàn soi bóng thê lương
Đất trời quan tái bi thương giống nòi…

Nghe tiếng sáo ngậm ngùi nhớ nước
Điệu Trương Lương tổ quốc lầm than
Mơ hồ huyền hoặc dối gian
Tháng năm lần lưã trăng ngàn gió thu

Lê từng bước sầu đưa trích điạ
Tuyết ngấm vai bờ áo màu xanh
Biết ai còn giữ lòng thành
Qua cầu rút ván tranh dành quyền uy .. .

Giang sơn đắm suy đồi nhân cách
Mẹ cha ta phên vách mái tranh
Hiên nhà sớm tối loanh quanh
Nhớ con sầu cả non xanh bạc màu

Hỡi người khách xa nhà du tử
Hãy lại đây uống thử chén trà
Đậm đà hương vị thương đau
Tang bồng kể lại sơn hà quê hương

Hoàng hôn phủ cánh rừng bất tận
Cảnh cô đơn lận đận thế này
Từng đàn chim nhạn tung bay
Phương xa tri kỷ có ai bạn cùng?...

13.3.2010 Lu Hà

 

Buổi Chiều Tàn
chuyển thể từ thơ Chu Vương Miện

Gặp mấy đưá ngược xuôi nhếch nhác
Giới xích lô ba gác gọi nhau
Đậm đà bạn hữu như xưa
Lá vàng lác đác dạt dào gió thu

Cũng có đưá thuở xưa con nít
Tuổi học trò chút chít còn đây
Quân trường binh chủng mê say
Bốn vùng chiến thuật nghiã này còn ghi

Giờ khổ vậy lẻ loi cay đắng
Thương phế binh chống gậy lang thang
Bàng hoàng công chức giở giang
Nhà tù cải tạo tan hoang cưả nhà

Đời rơ ráy lượm thu rẻ rách
Buôn chai ve nhớn nhác vượt biên
Bạc vàng gom lại đóng thuyền
Mấy thằng mất xác trôi luôn giưã dòng

Lê thân bước trên đường ma daị
Bên sạp quầy tê tái kiếm ăn
Khâu giày đóng sách lầm than
Mác Lê ân oán lại còn Thưà Ân

La Quán Trung vẫn còn ngồi đó
Ế ẩm thay chẳng có ai mua
Tình xưa gói trọn ưỡm ờ
Chia ly giọt lệ sương sầu đông thu

Còn mấy độ hoa mua trắng xoá
Cánh rừng hoang chẳng có gì đâu
Kià vùng kinh tế xác xơ
Thông reo bàng bạc cuối đèo vẩn vơ

Đời loạn thế lạc nhau tứ tán
Bởi người ta táng tận lương tâm
Thề non hẹn biển tình thâm
Vấp chân hụt ngã tìm em mãi hoài

Mái chòi tranh mua rơi tầm tã
Tấm thân già vật vã người ơi
Thuỷ quân lục chiến xa xôi
Vàng bay xao xác rã rời hoàng hôn...

13.3.2010 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site