lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 310

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Nụ Hôn Hững Hờ

Anh hôn em lên trán
Nụ hôn sao mà chán
Mây gió lạnh hững hờ
Đôi mắt nhìn ngao ngán...

Máy bay đang đợi anh
Vù nhanh lên trời xanh
Như con chim cất cánh
Cuối chân trời yến oanh...

Đâu phải chỉ một lần
Hết đứng ngồi thở than
Tình tan như bóng nước
Trong quán trọ trần gian...

Mai nương nhờ cưả Phật
Áo nâu sồng ni cô
Ngẩn ngơ nhìn thí chủ
Nam mô a di đà !

Hữu duyên nhưng vô phận
Còn chi nghiã tào khang
Đường tình chia đôi ngả
Lỡ chuyến đò sang ngang

Một nụ hôn hững hờ
Linh hồn buồn vu vơ
Thuyền tình em mất lái
Trên dòng đời hoang vu...

cảm tác từ một tấm hình chụp cuả Jackie Lương
31.12.2012 Lu Hà

 

Đầm Đià Gió Ru

Xin nhau chỉ một nụ hôn
Nghe mà ảo não nguồn cơn bẽ bàng
Đò ngang duyên phận dở dang
Tình theo bọt nước hai hàng lệ trôi...

Sao đành chỉ một lần thôi
Hôn lên đôi má rối bời tóc em
Tương tư vương vấn nỗi niềm
Sầu dâng tràn ngập bên thềm biển sâu...

Sương rơi ướt đẫm mái đầu
Ngày mai đôi ngả nhịp cầu phân ly
Men say chuếnh choáng lạ kỳ
Bờ mi khép lại bốn bề lưả thiêu...

Rực lên toà ngọc yêu kiều
Ngày mai tàn lụi tiêu điều hoàng hôn
Lỡ làng cho một mảnh hồn
Bơ vơ xứ lạ sóng cồn bão giông...

Mượt mà trăng gió mênh mông
Làn môi nóng bỏng lưả hồng cuồng si
Xót xa tuổi ngọc xuân thì
Đêm nay lần cuối đầm đià gió ru...!

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Xin Một Lần Yêu!
31.12.2012 Lu Hà

 

Ướm Hỏi Bằng Thơ

Bốn cô như thể chị em
Cùng mang áo trắng nỗi niềm xe tang
Thương sao thời thế dở dang
Sơn hà điêu đứng lỡ làng muà xuân...

Mi cong ươn ướt chưá chan
Gượng cười chua chát phân vân ưu phiền
Ngán sao cảnh ngộ bon chen
Tình như vôi bột cưạ kèn thế gian...

Giao thưà thấy cũng tần ngần
Chúc sao cho phải nồng nàn mến yêu
Đẹp lòng thể nữ yêu kiều
Việt Nam xa cách sớm chiều lệ tuôn...

Hồn thơ thổn thức nguồn cơn
Trong lòng sóng vỗ vương buồn cố hương
Muá tay hoa bút một chương
Tìm xem trong sổ đoạn trường Tố Như...

Xuân tình cưả động bây chừ
Làm sao ngăn được ngần ngừ làm chi?
Thướt tha yểu điệu xuân thì
Có nghe mây gió xầm xì nhỏ to...?

Bốn con cá lội hững hờ
Hồ sen thơm ngát má đào ngẩn ngơ
Làm sao úp được bây giờ...?
Mấy lời ướm hỏi bằng thơ thôi đành...!

cảm tác bức hình đẹp bốn cô thiếu nữ Việt Nam cuả Trang Phung
31.12.2012 Lu Hà

 

Tình Mai Viễn Xứ

Chậu hoa nở cánh vàng rực rỡ
Thương gốc mai tàn tạ quê nhà
Cành kia ai chiết mang qua
Hay đâu xứ xở làm quà bốn phương...

Đàn chim én lưu vong nhớ mãi
Một miền quê tê tái nắng mưa
Ông bà chú bác mẹ cha
Mười năm rồi nhỉ quê nhà ra sao...?

Đời thiếu phụ bơ vơ trần thế
Tết quê người tri kỷ còn ai
Cuối năm trằn trọc canh dài
Cô đơn lạnh lẽo u hoài xót xa...

Thân bồ liễu dật dờ mưa nắng
Cuộc mưu sinh đằng đẵng sương pha
Tuyết rơi trắng cả ta bà
Trăng sầu nưả mảnh nhạt nhoà xa xôi...

Nghe tiếng pháo bồi hồi mừng tủi
Cánh mai rung lủi thủi giận hờn
Chập chờn sóng vỗ trào cơn
Tiếng lòng vời vợi nưả hồn xót xa...

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương
31.12.2012 Lu Hà

 

Dậy Đi Em Tỉnh Mộng Cõi Ta Bà

Em lại khóc bài thơ tình dang dở
Nức nở hoài trăng cổ độ thiên thu
Em đau đớn bởi tình yêu tan vỡ
Nhạc Lynh Phương tấm tức hận trường ca...

Kià Quỳnh Lan còn ngân nga bi thiết
Giọng trầm buồn da diết tận cung mây
Anh sầu não vội cầm cây bút viết
Cùng Hoài Thu chia sẻ nỗi đắng cay...

Ôm gối mộng tháng ngày hoa cỏ uá
Nưả cuộc đời chan chưá vẫn xót xa
Em lang thang nơi chân trời băng giá
Kỷ niệm nhoà ưá lệ nhớ quê nhà...

Anh viết tặng em bài thơ tám chữ
Nưả tinh cầu nhắn nhủ lệ tuôn rơi
Đời thục nữ tài hoa mà khổ thế
Buổi hoàng hôn tuyết rụng dưới chân người...

Hồn thi sĩ chơi vơi đời tỵ nạn
Mệt mỏi bơi lận đận cuốn theo dòng
Em lăn lộn vì mưu sinh cuộc sống
Tiết xuân về em lại ngỡ muà Đông...?

Anh viết cho em đôi dòng thông cảm
Pháo giao thưà ảm đạm khói sương pha
Em có thấy cả hành tinh rực sáng?
Dậy đi em tỉnh mộng cõi ta bà...

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Bài Thơ Tình Dang Dở
31.12.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site