lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 244

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Hồn Bướm Mơ Tiên
tặng Phương Cao

Mỹ Luông hay gọi Mỹ Lương
Đều nằm trong trái tim thương thuở nào
Quê hương chùm khế ngọt ngào
Cây đa giếng nước dạt dào vầng trăng

Có cô thiếu nữ bên đàng
Chùm khăn mỏ quạ lâng lâng má hồng
Bao nàng con gái chưa chồng
Nắm tay đuà dỡn bên dòng sông thao

Vẳng nghe như tiếng ai hò
Dập dờn sóng nước bến đò Phương Cao
Con thuyền chuếnh choáng vần thơ
Lều tranh một mái mộng đào ai gieo

Ơ kià cát sĩ qua đèo
Đi tìm chày ngọc gió vèo huyền sương
Lão bà đang đợi bên sông
Truyện xưa tích cũ còn vương cõi lòng...

Ai về thăm dốc Ngổ Luông
Hoà Bình ta đó suối trong nghẹn ngào
Hiền Lương nối nhịp giăng tơ
Chập chờn cánh bướm Phương Cao Lu Hà

11.7.2012 Lu Hà

 

Hồn Theo Sương Khó
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Dạ Khúc

Ngồi buồn trên cánh đồng hoang
Tóc nâu lả lướt lá vàng rơi quanh
Nghe con chim hót trên cành
Lòng Thu rười rượi  phận mình hẩm hiu...

Sương mù gió lạnh dập dìu
Bướm ong xao xác tiêu điều hoàng hôn
Nỗi sầu cô quạnh vùi chôn
Bao nhiêu kỷ niệm mảnh hồn tàn phai...

Khói nhang leo lắt canh dài
Nhớ nhung cho cảnh tuyền đài bơ vơ
Than ôi ma quỷ trong mơ
Vờn nhau danh vọng mịt mờ xa xôi...

Xót xa nhân thế chợ đời
Khác chi điạ ngục trò chơi lọc lưà
Hàng hiên thánh thót giọt mưa
Trái tim băng giá như vưà sang đông

Sụt sùi tủi hận cõi lòng
Ái tình ảo vọng má hồng hư hao
Một mình ảo não xanh xao
Hồn theo sương khói rì rào mưa bay...!

10.7.2012 Lu Hà

 

Tái Hồi Kim Trọng
tặng Umi Bozu

Umi dáng dấp yêu kiều
Thướt tha như áng mây chiều ngẩn ngơ
Chị em cùng với Bozu
Tố Nga yểu điệu ngạt ngào hương thu

Dập dìu sóng nước sông Lô
Xôn xao ong bướm qua đò tình xuân
Thúy Kiều văng vọng Thúy Vân
Umi  thổn thức trăng ngàn Bozu

Rằng năm Gia Tĩnh ngày xưa
Thăng Long rồng lượn cũng vưà sang thu
Hỏi thăm cát sĩ Lu Hà
Phong lưu một thuở la đà như ai

Ngàn năm hội ngộ chương đài
Đốt đèn nhỏ giọt canh dài chưá chan
Sinh ra trong cõi trần gian
Lo gì duyên khởi muôn vàn đắm say

Ngàn sau sẽ có một ngày
Tái hồi Kim Trọng ngất ngây má đào
Bồi hồi bầu rượu túi thơ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên...

10.7.2012 Lu Hà

 

Sầu Vương Thế Trần
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: "Còn Vương Bóng Người..."

Ngó sen trắng ngọc ngà tràng hạt
Aó nâu sồng chưa dứt được đâu...
Lời kinh tiếng mõ qua mau
Bờ mê bến giác vực sâu nai vàng...

Quên cay đắng tình trường một thuở
Sợi mây trời đày đoạ tơ vương
Huyền sương chày ngọc hư không
Muà xuân héo uá yêu đương lỡ làng...

Vầng trăng khuyết dở dang khổ hạnh
Giọt châu sa đôi nhánh sầu tư
Thu về lá rụng chân cầu
Năm canh trằn trọc tương tư bến nào...

Đời con gái phù du lận đận
Chốn chợ đời rao bán lao xao
Dập dìu ong bướm nôn nao
Tiếng thu cành gãy ngẩn ngơ lá hồng...

Màu sương khói trầm hương khói toả
Tiếng chuông chuà vò võ giai không
Thơ ngây lạc lối bến thương
A di đà Phật sầu vương thế trần...

Chú thích: Thu làm thơ lục bát mà anh còn hoạ theo sẽ lệ thuộc vào cảm xúc cuả Thu.
Nên anh cảm tác sang song thất lục bát để chia sẻ cả tâm trạng cuả anh nưã.
11.7.2012 Lu Hà

 

Tri Kỷ Tri âm
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ?

Bập bùng ngọn lưả yêu đương
Nhớ ai da diết liệt giường khổ đau
Tóc tơ rơi rụng mái đầu
Hồn trinh lay lắt sương mù biển sâu...

Trùng dương hờ hững thế ư?
Con chim ngơ ngác mộng sầu tương tư
Quan quan văng vẳng chi châu
Chao ôi, sợ quá bên bờ héo hon...

Bọt bèo trôi nổi mưa tuôn
Chiều thu lá rụng trong vườn ngoài sân
Tuyết sương băng giá thế trần
Trầm Ngư nuốt bóng trăng ngàn thở than...

Bóng ma nguyệt lặn canh tàn
Hồn còn day dứt muôn vàn thiết tha
Hỏi người tri kỷ đi đâu?
Phương trời góc bể chân cầu đợi ai....?

Châu sa lã chã canh dài
Đoạn trường trăn trở tuyền đài chưa thôi
Vầng trăng tan vỡ làm đôi
Bá Nha bên mộ than ôi! Tử Kỳ.

11.7.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site