lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Mười

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Chiều Thương Cố Quốc

Thơ thẩn chiều nay nhớ cố hương
Thương người thiếu phụ vạn trùng dương .......
Mây ơi nhắn gửi miền Kinh Bắc
Mang tấm hình xưa đã héo lòng

Tôi nhớ không nguôi tiếng gọi hè
Khi con tu hú nắng vàng hoe
Ve sầu hoan hỉ muà hoa phượng
Tôi đến nhà em bóng xế rồi

Tôi đã thầm yêu độ thuở nào?
Khi hoa chưa hé nụ đào tơ
Ngỏ lòng chưa dám đời con gái
Mong mỏi như chim trái chín đào

Tôi đã ra đi vạn nẻo trần
Rừng sâu thăm thẳm dãy trường sơn
Ba lô súng đạn mòn quai dép
Thấp thoáng bóng ai ở cuối vườn

Xuân đến xuân đi xuân lại về
Lòng tôi đau đáu nhớ miền quê
Hỏi thầm em đã bao nhiêu tuổi
Có nhớ đến tôi có hẹn thề ?...

Tôi lại ra đi sang sứ Âu
Em tôi càng lớn lại càng lo
Tuổi đời con gái mơ màng lắm
Lại chẳng bên nhau những sớm chiều?

Tôi đến nhà em biết bao lần
Bao muà phượng vĩ nắng vàng xuân
Em tôi đẹp lắm muà trăng đến
Như chị Hằng Nga ở thế trần

Em vẫn coi tôi mãi chỉ anh
Hồn nhiên như thể trái vàng anh
Tình tôi khô héo theo năm tháng
Như lá cây xanh đã rụng cành

Em vẫn ngây thơ vẫn chẳng tin
Rằng tôi thầm nhớ muốn yêu em
Hững hờ như thể loài vô cảm
Tôi dấu tình tôi ở trái tim

Đã biết bao muà hoa phượng rơi
Tình em như thể áng mây trôi
Ngỏ lòng vẫn ngại tôi không dám
Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì thôi...

Cho hay cũng bởi tình huynh muội
Em lại thương yêu đến một người
Người ấy nhưng mà tôi chán lắm
Giận lòng tôi đã quyết ra đi...

Tôi đã đi xa chẳng hẹn về
Tình tôi biền biệt dấu sơn khê
Bỗng nhiên sửng sốt chiều nay gọi
Tôi nhận ra em muốn nói gì ?

Tôi vẫn tin rằng em gọi tôi
Thẹn thùng em lại dấu tên đi
Thương em tôi cũng lờ không nói
Hãy để cho em tự giãi bày...

Tôi biết rằng em vẫn nhớ tôi
Nhưng mà em vẫn ngại ngùng thôi
Không tin cho lắm lòng ai thắm
Nên để trôi đi những phí hoài….

 6.2.2009 Lu Hà

 

Duyên Phận

Công việc hàng ngày vẫn thế thôi
Một mình thui thủi tháng ngày trôi
Lúc say lúc chán thì sao chứ
Tâm sự bâng khuâng dạ rối bời

Tôi nhớ miên man đến một thời
Thương người em gái ở xa xôi
Em tôi hồi đó hồn nhiên lắm
Áo trắng em chưa vướng bụi đời

Thuở ấy ngày xưa lâu quá rồi
Khi em vưà mới khóc ra đời
Hân hoan cầu chúc hai thân phụ
Hưá hẹn em về làm vợ tôi

Tôi vẫn không quên những lối mòn
Chân đê xuống dốc trái dào non
Bước chân nao nức mùi hương thắm
Mong quả thơm tho trái chín tròn

Em tôi càng lớn lại càng xinh
Tôi vẫn thường hay nghĩ một mình
Huynh muội thân nhau từ tấm bé
Làm sao giữ mãi được ân tình?....

Em lại ngây thơ khoe với tôi
Rằng em quen biết một chàng trai
Dây mơ rễ má từ đâu đấy
Ngao ngán lòng tôi hương khói bay...

Từ đó trở đi tôi bỏ đi
Đời trai lãng tử dạt dào trôi
Lênh đênh bể ái thuyền vô định
Trong cõi luân hồi bao đắng cay

Mấy chục năm rồi vẫn nhớ em
Thương em vò võ mệnh hồng nhan
Xe duyên Nguyệt Lão tình phai nhạt
Để mặc cho tôi lạc nẻo trần?...

9.4. 2009 Lu Hà

 

Em Gái Ngày Xưa

Ai biết rằng ai vẫn nhớ thương
Tình xưa em dấu ở trong lòng
Thương nhau ngày đó thời xa lắm
Mỗi độ xuân sang luống thẹn thùng

Anh vẫn lén nhìn trộm bao lần
Mà lòng giả bộ vẫn bình an
Yêu em như thể muà xuân đến
Năm tháng qua đi tưởng lớn dần...

Cha Mẹ cuả em rất mến anh
Đặt nhiều hy vọng khoảng trời xanh
Ai ngờ giông bão mênh mông quá
Gió cuốn đời anh mộng chẳng thành

Biết vậy mà sao chẳng giận hờn
Sinh ra phải chiụ kiếp phong trần
Giang hồ muôn ngả tìm nơi chốn
Căn số vận vào bao dấu chân...

Anh đã lang thang khắp bốn phương
Quan san muôn dặm vượt trường giang
Ái hà bể khổ bao từng trải
Sóng gió xô anh thật phũ phàng

Để một chiều nay xa nhớ nhau
Sững sờ như thể áng mây qua
Cha ông hai đưá thành thiên cổ
Mẹ vẫn còn đây tóc bạc màu

Em vẫn thường qua thăm mẹ anh
Mảnh mai hương sắc đoá hương cành
Xuân qua thu lại tàn đông lạnh
Lá vàng rơi rụng mái đầu xanh

Em vẫn vô tư như thuở nào
Khoe rằng có cháu gọi lên bà
Mừng em con cháu tròn duyên phận
Anh chúc cho em đến tuổi già

17.1. 2009  Lu Hà

 

Lầm Lỡ

Lầm lỡ cho nên chuyện đã rồi
Trái tim yêu dấu cuả lòng tôi
Bao nhiêu năm tháng hằng mong đợi
Em vẫn nhởn nhơ lạc cuối trời

Ai biết đời tôi có tủi sầu
Trách người thục nữ hiểu chưa ra
Trời cao chẳng được như tâm nguyện
Trăng khuyết mây tàn ai biết đâu ?...

Ai nhớ bên ai buổi xế tà
Ven đê bày tỏ với trăng sao
Về nhà lại kể ngay cho mẹ
Cho vết thương lòng đau xót xa...

Từ đó trở đi tôi lặng câm
Để người thiên hạ khéo tay hơn
Mong sao duyên phận như thiên ý
Tôi chúc cho em được vẹn tròn

Người ở nơi đâu có thấy buồn
Đinh ninh thác gửi tấm lòng son
Nào ngờ duyên phận nơi trần thế
Hoa bước lên thuyền dạ héo hon

Kẻ muốn được yêu lại chẳng yêu
Lạnh lùng như thể áng mây thu
Hững hờ cho đến già năm tháng
Rồi lại tìm nhau đoá mộng đầu...

Tôi biết làm sao được hở trời
Cái thời ân ái lỡ buồn trôi
Hương hoa gửi gắm cho người khác
Tôi phải ra đi luống ngậm ngùi

Nay đã phong sương dạn mái đầu
Ngẩn ngơ nuối tiếc tấm tình xưa
Thương em bóng lẻ hồn cô quạnh
Vò gối năm canh hận má đào

Tôi đã lang thang khắp bốn phương
Đời trai lãng tử kiếp phong trần
Trùng dương khổ ải say màu sóng
Tôi vẫn thương em một tấm lòng

21.1. 2009 Lu Hà

 

Quên Một Trái Tim

Một trái tim rơi ôi thế nhân
Cuả người em gái vọng trời nam
Ra đi luống thẹn hồn non nước
Nuối tiếc tuổi xuân những tháng mòn

Nhớ lại bâng khuâng lệ ưá sầu
Tình ai như thể đoá hương thu
Mà sao tôi nỡ ra đi nhỉ
Chẳng ngỏ cho em để đợi chờ…

Tôi đã phong sương vạn nẻo trần
Nếm bao tủi cực nỗi gian truân
Thuyền trôi thứ lữ dời xa bến
Mang bóng hình em chẳng lụi tàn

Tôi nhớ con sông lúc xế tà
Bên người con gái tuổi hoa mơ
Ven đê đón gió tình xuân lại
Thoang thoảng mây thu chẳng hẹn hò

Em ơi sao lại vẫn ngây thơ
Chẳng biết tình tôi có đậm đà
Gió cuốn đời tôi theo sóng biển
Trùng dương biền biệt kiếp phôi pha

Thương xót vườn xưa ươm đoá hoa
Qua bao năm tháng vẫn mong chờ
Để rồi tan tác tình hoa vỡ
Cho kẻ si tình mộng ngẩn ngơ

Tôi lỡ bỏ quên một tuổi xuân
Thời gian cách trở dấu quan san
Bàng hoàng nhớ lại chiều thu ấy
Tôi biết tình tôi vẫn mặn nồng...

 3.2.2009 Lu Hà

Quan Quan Thư Cưu

Nhớ thương con chim Thư Cưu
Quan quan vắng vẻ âu sầu ven sông
Nước ơi cùng chảy chung giòng
Mà sao giọt đục gịọt trong lỡ làng
Thư Cưu chia ngả đôi đường
Tình ta chẳng trọn nỗi lòng càng đau
Ngậm ngùi nhớ bến bãi xưa
Khi con tu hú gọi muà yêu đương
Hai hàng phượng đỏ bên đường
Anh đi biền biệt bốn phương đất trời
Xa em chẳng nhắn dặn gì
Thư Cưu rau hạnh sâm si nỗi nhà
Quan san muôn dặm sơn hà
Cung đàn lạc lối em xa lấy chồng
Thuyền em rẽ sóng sang ngang
Sao anh chẳng đặng khoan dung cõi lòng
Quan quan chớ gọi theo giòng
Thư cưu trống mái giận lòng mãi sao?...
Nỗi niềm chôn dấu từ lâu
Thương con chim nhỏ sầu tư bên bờ
Chiều nay gió bấc mưa sầu
Thư cưu xa nhớ chân cầu thuở xưa
Tuổi vàng trái chín trăng mơ
Muốn ăn rau hạnh thì đưa đón về
Thuyền tình theo gió buồm mê
Lạc con sóng nước ê chề thư cưu
Đôi bờ rau má xanh tơ
Nhớ muà rau hạnh khi chưa lấy chồng
Thuyền ai! Duyên phận lỡ làng
Thư cưu ngao ngán đôi dòng đục trong?...

25 .3. 2009 Lu Hà

 

Nhớ Thương Thư Cưu

Từ ấy bên ai hương gió bay
Thư cưu đau đáu nỗi thương cay
Quan quan khắc khoải mong nhiều lắm
Thơ thẩn ven sông với tháng ngày

Sâm si hạnh thái đoá hoa xưa
Dào dạt tim côi ngóng đợi chờ
Yểu điệu thuyền quyên cô thục nữ
Hương nồng cỏ dại dưới trăng mơ

Cầm sắt làm chi điệu não nùng
Cung đàn lạc giọng gió qua sông
Thuyền ai thăm ván duyên lầm lỡ
Ngao ngán thư cưu lội giưã dòng

Gió cuốn đời ta xa lỡ thêm
Ven sông mờ mịt dấu chân chim
Thư cưu côi cút đừng kêu nưã
Kẻo động lòng ai mãi khóc thầm

Rau hạnh theo dòng sông nước kia
Hững hờ chảy mãi mối tình xưa
Thư cưu sao vớt lòng cho thắm
Héo hắt tình tôi như cánh hoa…

Rau hạnh vẫn tươi bên bến sông
Hững hờ dạo bước có buồn không?
Thư cưu nuối tiếc nhiều năm tháng
Nhớ hái cho nhau đẹp mớ lòng?….

Tạo hoá sinh ra một giống chim
Thư cưu yêu dấu cuả tình thâm
Ái ân quấn quít bên bờ bãi
Bao kẻ chung tình vẫn ngóng xem….

26.3. 2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site