lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Thơ Tình Chùm 243

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Bóng Chiều Buông

Ai kêu tôi đó có tui đây
Văng vẳng bên tai vọng bến này
Trùng dương sóng vỗ trăng hò hẹn
Chấp chới thuyền xa biển đoạ đầy...

Người ở quê nhà kẻ cuối trời
Chiều chiều đứng ngóng cánh buồm trôi
Hải âu tha thiết chòm mây bạc
Áo trắng em chưa vướng bụi đời...

Khoác áo chinh nhân cảnh tứ phương
Có còn nhớ đến bến chiều hoang
Mảnh mai vóc liễu buồn heo hút
Em nhớ anh nhiều có biết không?...

Biển vẫn rì rào sóng bạc đầu
Làm sao chở hết nỗi thương đau
Tâm tình xao xuyến lòng nhung nhớ
Thổn thức năm canh lệ ưá sầu...

Sóng vỗ từng cơn càng khắc khoải
Thương con chim Cuốc xa tình ái
Đằng đẵng tháng ngày chẳng xót xa
Có ai hiểu nỗi buồn con gái?...

chú giải: thơ nối tiếp câu đầu cuả Thimyngoc Huynh: " Ai kêu tôi đó, có tui đây "
7.7.2012 Lu Hà

 

Tìm Về Nguồn Cội
tặng Mai Hoài Thu

Em cứ khóc vào trang anh mãi
Nỗi thương hoài tê tái lắm thôi
Xót xa chút hận tình đời
Cuả người thiếu phụ xa xôi biển hồ

Chiều Mỹ Quốc vương sầu lệ nhỏ
Giọt sương rơi lã chã đìu hiu
Xứ người cánh nhạn dập dìu
Bóng hồn thục nữ liêu xiêu rã rời...

Mai em chết ai người đưa tiễn
Nưả chừng xuân lận đận xót xa
Cuốc kêu trong cõi ta ba
Có duyên không phận dãi dầu đầu xanh

Mai anh chết yến oanh rười rượi
Một đời thơ đắm đuối sông hồ
Mảnh hồn lạc lõng bơ vơ
Tìm nàng thi sĩ bên bờ sông ngân

Bao kẻ khác bần thần nhung nhớ
Thắp nén nhang nấm mộ chiều hoang
Lang thang kià đám mây hồng
Tìm về nguồn cội quê hương thuở nào...

Tuy xa cách rì rào biển cả
Đọc thơ em ảo não lòng anh
Mái đầu ta vẫn còn xanh
Hoàng hôn tím lạnh rũ cành phù tang

Mộng huyền ảo lão Trang hoá bướm
Chuyện người xưa đom đóm tàn bay
Nhân tình thế thái đắng cay
Năm canh rầu rĩ vơi đầy nỉ non

Ngày trống trải nỗi buồn sầu tủi
Hồn thơ nay bặm bụi trần ai
Thướt tha kià mái tóc dài
Lược gương biếng chải u hoài sầu miên

Em cứ khóc muộn phiền than vãn
Đời dối gian tủi hận em tôi
Thuyền tình chấp chơi chơi vơi
Lênh đênh sóng vỗ biển khơi mịt mù...

Thơ em viết chia ra mười đoạn
Càng đọc càng bấn loạn tim can
Năm châu bốn bể chưá chan
Bạn bè thân hữu xa gần xót thương!

cảm tác bài thơ:Nếu Một Mai cuả Mai Hoài Thu
8.7.2012 Lu Hà

 

Lưng Đèo Ngẩn Ngơ

Ba lăm đâu đã gọi già
Mắt xanh biêng biếc mặn mà xinh tươi
Môi se chỉ thắm nét cười
Phan An thiếu phụ yêu đời thiết tha
Dẫu rằng cát bụi xông pha
Thuyền trôi sóng vỗ la đà trời mây
Ngao du sơn thủy tháng ngày
Ngâm nga khúc hát đắm say dạt dào
Lâm Như Hoa cũng nghẹn ngào
Bốn mươi hoa nở nhụy đào ngất ngây
Cuộc đời đôi lúc đắng cay
Xuân tình xao động vơi đầy nỉ non
Năm mươi phận gái đòi cơn
Hương Nguyên khao khát sóng cồn biển dâng
Bao phen trắc trở lỡ làng
Bão nào vùi dập lâng lâng má hồng
Tớ không thích hoạ thơ đường
Sáu mươi như Triệu Tử Long kém gì?
Trường thương tuấn mã dẻo dai
Chồn chân mỏi gối trần ai cứ trèo
Càng già càng dẻo càng leo
Đồi cao dốc đứng lưng đèo ngẩn ngơ...

cảm tác từ ba bài thơ xướng hoạ cuả Phan An, Lâm Như Hoa và hương Nguyên
8.7.2012 Lu Hà

 

Con Ơi! Mẹ Buồn
tặng mẹ con Mai Hoài Thu

Mẹ con tha thiết chưá chan
Tân niên Lạc Việt thi đàn thơ ca
Tina  cùng với Hoài Thu
Gánh tình vai chuyển bể dâu ngậm ngùi...

Ba sinh biển động sóng vùi
Ngàn năm nước chảy sụt sùi bèo trôi
Vấn vương nuối tiếc một thời
Chuốc bao khổ lụy cuộc đời trầm luân

Muộn phiền rũ bụi trần gian
Tình điên khổ hạnh muôn vàn khổ đau
Con ơi! Trong cõi ta bà
Đào nguyên lạc lối sa đà giọt mưa

Phong sương dầu dãi bốn muà
Đa tình cổ hận tương tư mãi hoài
Trập trùng sóng ái chơi vơi
Năm canh rầu rĩ con ơi! Mẹ buồn !

cảm tác thơ thất ngôn Mai Hoài Thu: Thoát Ly
8.7.2012 Lu Hà

 

Bến Giang Đầu

Tí tuổi mà như hai cụ non
Hoài Thu Lãm Thắng lại đòi cơn
Lão Trang hoá bớm huyền vi đạo
Nhập thể thần linh trở lại nguồn

Núi Tản sông Đà bướm ngẩn ngơ
Mưa giăng ướt lạnh má xuân đào
Bóng cô thục nữ như mây gió
Nhảy nhót chim đuà lạc cõi thơ

Chờ lúc trăng lên chồi biếc xanh
Long lanh đáy nước khúc tư tình
Khuân vàng in xuống thuyền ai động
Tăm cá sôi lên chúc mộng lành

Lữ khách xa nhà sầu cố quốc
Ý thu rạo rực cả lòng nhau
Bạn đó bên này xa vạn dạm
Trong mơ hẹn gặp bến giang đầu

cảm tác từ thơ đường cuả Mai Hoài Thu và Nguyễn Lãm Thắng: Ý Thu
10.7.2012 Lu Hà

 

Xuôi Dòng Chiêm Bao
tặng Thimyngoc Huynh

Quê em anh vẫn ước mong
Bao năm xa cách tình thương dạt dào
Thăm con đường cũ xôn xao
Bướm ong bay lượn má đào em xinh

Bến đò soi bóng dưà xanh
Xum xuê vườn ngọc yến oanh truyền cành
Đôi ta dạo gót sân đình
Thanh mai trúc mã mộng lành hồn vương

Khăn the áo gấm từ đường
Họ hàng hồ hởi nức lòng hương bay
Thăm căn nhà nhỏ khói cay
Bàn thờ tiên tổ đắm say mặn nồng

Hỏi anh có thấy thích không?
Se duyên chỉ thắm Mỹ Luông là nhà
An Giang chợ mới trăng ngà
Ông bà cô chú đậm đà tình quê

Phong ba dặm nẻo sơn khê
Dãi dầu mưa nắng dầm dề gió sương
Nôn nao sóng nước quê hương
Thuyền anh mát mái xuôi dòng chiêm bao...!

cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: "Mời Anh về Quê Ngoại Em"

10.7.2012 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site