lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

- Hội sử-học Việt-Nam tố cáo đảng cộng sản Tàu phạm 25 tội ác chống nhân loại, xâm lược, và diệt chủng dân tộc Việt-Nam, Tây Tạng và Pháp Luân Công

- The Vietnamese historical association denounces the Chinese Communist Party for its crime against human beings, of aggression and of genocide toward the Vietnamese ethnic, the Tibetans and Falun Gong.

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa Qua Hình Ảnh

Quân-Sử Việt-Nam từ lúc hình thành năm 1946 cho đến lúc tạm gác súng vào ngày 30/04/1975

Lịch Sử Việt Nam 4000 Năm Dựng Nước Và Giữ Nước | Thư viện Quân Sử Lịch Sử Việt Nam | Bí Ẩn Sử Việt

Lịch Sử Việt Nam 5000 Năm Dựng Nước Và Giữ Nước

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Ảnh (1946-1975 và sau đó) 

Nhị thập thất đại thần tướng Việt Nam Cộng Hòa; Tham Nhũng Quân Đội Bán Súng Cho Việt Cộng; Thiếu Úy và Thiếu Tướng

Thập Bát Đại Thần Tướng Việt-Nam Thời Cận Đại (Bảng số một) :

1/ Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955); 2/ Thần tướng Phan-quang-Đông (1929-1964); 3/ Thần tướng Trương Quang Ân, Dương-thị-Thanh (1932 - 1968; 1931-1968); 4/ Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970); 5/ Thần tướng Lê-đức-Đạt (? - 1972); 6/ Thần tướng Trần-thế-Vinh (1946-1972); 7/ Thần tướng Nguỵ-văn-Thà (1943-1974); 8/ Thần tướng Nguyễn-xuân-Phúc (1938 - 1975); 9/ Thần tướng Đỗ-hữu-Tùng (? - 1975); 10/ Thần tướng Nguyễn-hữu-Thông (1937 - 1975); 11/ Thần tướng, Thiên tài quân sự Nguyễn-văn-Hiếu (1929-1975); 12/ Thần tướng Nguyễn-văn-Long (1919 - 1975); 13/ Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975); 14/ Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975); 15/ Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975); 16/ Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975); 17/ Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975); 18/ Thần tướng Hồ-ngọc-Cẩn (1938-1975)

Tài liệu QUÂN NHÂN HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG; CÁC VỊ PHÓ ĐỀ ĐỐC HẢI QUÂN V.N.C.H. (1); CÁC VỊ SĨ QUAN CẤP TÁ ; NGƯỜI HÙNG CỦA HẢI QUÂN V.N.C.H.*; LỜI CHÂN TÌNH của “THỦY THỦ KHÔNG SỐ QUÂN”; Cần xét lại ý nghĩa đích thực Ngày Quân Lực 19-6 (?!!); Chương Trình Định Cư TPB/VNCH tại Hoa Kỳ_Một sự LỪA ĐẢO TPB VNCH đang thành hình từ trong nước ra hải ngoại...; Ngày Quân Lực 26-10 Và Ngày Quân Lực 19-06 (hiệu đính ngày Hoàng-Sa 19-01-2015); Bản Lên Tiếng Thứ 39_Lời Kêu Gọi Các Ban Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30-04-2014 - Tưởng Niệm 30-04, Tưởng-Niệm Và Vinh-Danh Đại Tướng Nguyễn-văn-Hiếu; Bản Lên Tiếng Thứ 38_ Ngày Quân Lực 26-10 Và Ngày Quân Lực 19-06; Quân-Sử Việt-Nam Diễn Binh Ngày Quân Lực 19-06-1973; Ý Nghĩa và Lịch Sử Ngày Quân Lực 19-6-1965; Ý Nghĩa Ngày Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 19.6; Lịch sử Ngày Quân Lực - 19/6;

Quân Sử Việt Nam - Trần Hội & Trần Ðỗ Cẩm; Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955); Thần tướng Phan-quang-Đông (1929-1964); Người Lính Không Hề Chết;

Quân Đoàn I: Quân Khu I Quân Đoàn I; Quân Đoàn I Quân Khu I VNCH - 1975  1, 2, 3, 4, 5 - Nhiều tác giả; Trận Lam Sơn 719 Hạ Lào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 - Nhiều Tác Giả; Chiến Dịch Lam Sơn 719; Tướng Ngô Du và Quân Đoàn II; Chiến trường vùng Gia Hội, bãi Dâu, quận II, thành phố Huế;

Quân Đoàn II: Trận Ban Mê Thuột; Thiếu tướng Phạm Văn Phú và Quân Đoàn II; Quân Đoàn II Quân Khu II VNCH - 1972 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Quân Đoàn II Quân Khu II VNCH - 1975 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Nhiều tác giả; Thần tướng Trương Quang Ân và phu nhân (1932 - 1968; 1931-1968); Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975); Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn và Quân Đoàn II; Mặt trận Tân Cảnh và tư lệnh chiến trường : từ Thiếu tướng Lê Ngọc Triển đến Đại tá Lê Đức Đạt; Trận Tân cảnh 23-4-1972: Kẽm Gai Bọc Thây Anh Hùng; Những Giờ Phút Sau Cùng Của Quân Đoàn II; Cuộc Rút Quân Trên Đường Số 7 Ngày 17 Tháng 3 Năm 1975 và những hệ lụy sau đó; Nhìn Lại Trận Ðánh Ban Mê Thuột 1975; Chiến Trường Bình-Định Và Mãnh Sư Nguyễn-Mạnh-Tường;

Quân Đoàn III: Tưởng-niệm 42 năm đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu tuẫn-quốc; Vấn Đề Tình Báo Hoa Kỳ và cái Chết Bí Mật của Các Tướng Lãnh Tài Ba QLVNCH; Vén màn bí mật về cái chết tướng Hiếu (Bổ túc thông tin ngày 26-05-2015); Một Số Bàn Tán về Tin Thủ Phạm Giết Tướng Hiếu; Một Cái Chết Bí Ẩn; Cựu Tổng Thống Thiệu Trả Lời Về Cái Chết Của Tướng Hiếu; Vấn Đề Tình Báo Hoa Kỳ và cái Chết Bí Mật của Các Tướng Lãnh Tài Ba QLVNCH; Số Mạng Của Một Người Ái Quốc; Bàn về cái chết của tướng Nguyễn-văn-Hiếu; Quân Khu III Quân Đoàn III; SNOUL, TƯỞNG RẰNG ĐÃ XONG… (Kb. NguySaigon); Trần-văn-Thưởng | Một Chút Vương Vấn Quân Sử Về Trận Đánh Snoul;

Quân Đoàn IV: Trận Đánh Cuối Cùng Của Quân Đoàn IV; Quân Khu IV Quân Đoàn IV; Những Giờ Sau Cùng Của Tướng Nguyễn Khoa Nam - Lê Ngọc Danh; Những Kỷ Niệm Gia Đình Với Tướng Nguyễn Khoa Nam - Nguyễn Thái Dương; Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970); Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975); Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975);

Minh xác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ v/v Tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Ngày QLVNCH 19-6;

Cảnh Sát Quốc Gia, Cảnh Sát Dã Chiến, Cảnh Sát Đặc Biệt, Biệt-Đội Thiên-Nga: Huế, những ngày thanh bình trước Tết Mậu Thân - 1968Biệt-Đội Thiên-Nga, Nữ Chiến Sĩ Tình Báo; Thiếu-Tướng Nguyễn-Ngọc-Loan Một Đời Tận-Tụy Với Nước Non; Ai bắn què chân con hùm xám Nguyễn Ngọc Loan?; Tướng Nguyễn Ngọc Loan; Thiếu Tướng NGUYỄN NGỌC LOAN Và Huế trong Mậu Thân 1968;

Địa Phương Quân_Nghĩa Quân: Địa-Phương-Quân và Nghĩa-Quân của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa; Hãy Bắn Lên Đầu Tôi; Trận Đánh Đồn Nghĩa-Quân Bà Tà Năm 1965; Thiên Anh Hùng Ca Viết Cho Địa Phưong Quân_Nghĩa Quân QLVNCH; Trận Đánh Cuối Cùng Của Địa Phương Quân Quận Thủ-Thừa Tỉnh Long-An; Chiến Trường Bình-Định Và Mãnh Sư Nguyễn-Mạnh-Tường; Cái Chết Oai Dũng Của Chuẩn Úy Nguyễn Văn Phần;

Hải Quân:

Hải Quân phó Đô Đốc Chung Tấn Cang; Hải Quân Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh; Hải Quân Đại Tá Hồ Tấn Quyền; Hải Quân Đề Đốc Trần Văn Chơn; Hải Quân Đại Tá Lê Quang Mỹ; Nguyên Đề Đốc Tư Lệnh Hải Quân V.N.C.H. TRẦN VĂN CHƠN; Hội sử-học Việt-Nam lên tiếng yêu cầu ban tiếng Việt đài VOA điều chỉnh những thông tin sai lầm về hải quân trung tá Nguỵ-văn-Thà và 74 tử-sĩ Hoàng-sa của Việt-Nam Cộng-Hòa;

Lịch-Sử Quân-Sự Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa (Từ chương I đến chương VIII);

Chương I: Bối cảnh khai sinh Quân Đội Việt-Nam Và Những cảm nghĩ về các tổ-chức Quân-Đội Việt-Nam  giữa Thế kỷ 20; Chương II: Sơ Lược Tổ Chức Của Hải-Quân Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân; Chương III: Vùng Sông Ngòi_Hành-Quân Lưu-Động; Chương IV: Những Chiến Dịch Trong Vùng Sông Ngòi_Hải Quân Phối Hợp Với Quân Bạn; Chương V: Vùng Duyên Hải_Hành-Quân Lưu-Động Biển*; Chương VI: Từ Mật Khu Vũng Rô Đến Những Diễn Tiến Trước Khi Xảy Ra Hải Chiến Hoàng Sa và Hải Chiến Hoàng-Sa Ngày 19-01-1974; Chương VII: Cuộc Đàm Thoại Bất Ngờ (1); Chương VIII: Những Biến Chuyển Quân Sự Và Các Cuộc Rút Quân Bằng Đường Thủy;

Trận Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974 cùng những Chứng Liệu Lịch Sử; 40 năm Hoàng Sa! Nỗi hận ngàn đời!; 5 Vùng Duyên Hải và 2 Vùng Sông Ngòi; Trận Hải Chiến Tại Quần Đảo Hoàng Sa - Trần Đổ Cẩm; 24 Năm Sau Nhớ Về Trận Hải Chiến Hoàng Sa - Vũ Hữu San; Trận Hải Chiến Hoàng Sa Và Giọt Nước Mắt Vị Tư Lịnh Hải Quân - Lê Văn Thự; Đường Mòn Hoàng Cơ Minh - Giao Chỉ; Những Giờ Phút Sau Cùng Của Cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh; Hoàng Sa - Tường Trình 35 năm sau: 30 phút và 35 năm - Thế Anh thực hiện phỏng vấn; Tuyên Cáo Về Việc Chọn Ngày 19/01 Mỗi Năm Là Ngày Hoàng Sa; Internet Trung Cộng Nói Về Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư; Tựa Giới Thiệu Dự Án Hải Chiến Hoàng Sa - Vũ Hữu San Và Trần Đổ Cẩm; Bức Thư 15 Năm Trước - Vũ Hữu San; Hồi Ký Của Người Về Từ Hoa Lục Đỏ - Bí Thư Thắng; Trận Hải Chiến Hoàng-Sa Theo Tài-Liệu Trung-Cộng - Trần Ðỗ Cẩm; Nhớ Chiến-Sĩ Việt-Nam Hy Sinh Bảo-Vệ Hoàng-Sa; Danh-Sách Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa Tham Dự Trận Hải Chiến với Trung Cộng ngày 19-1-1974; Long Ly | Hoàng Sa nỗi buồn lịch sử; Hải Chiến Hoàng-Sa Ngày 19-01-1974 (bản gốc); Vĩnh-Liêm | Hoàng-Sa Hải Chiến Sử; - Ngụy-văn-Thà : Hoa Máu Bừng Nở Trong Cô Nghiệt;

Không Quân: KQVNCH = Giây Phút Nát Lòng .. Giờ Thứ 25 ở Tân Sơn Nhất; Một phi vụ tấn kích ngày 30 tháng 4 năm 1975 - Song Lộc; Kế Hoạch Đánh Chìm 43 Tàu Chiến Của Bọn Tầu Cộng Tại Hoàng-Sa Ngày 19-01-1974;

Sư-đoàn 1 Bộ-Binh: Quân Sử Sư Đoàn 1 Bộ Binh;

Sư Đoàn 2 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 2 Bộ Binh;

Sư Đoàn 3 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 3 Bộ Binh;

Sư Đoàn 5 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 5 Bộ Binh;

- Hành Quân Snoul - Nguyễn Văn Tín; Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975);

Sư Đoàn 7 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 7 Bộ Binh;

Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975); Trận Đánh Cuối Cùng Của Quân Đoàn IV;

Sư Đoàn 18 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 18 Bộ Binh;

Sư Đoàn 21 Bộ BinhQuân Sử Sư Đoàn 21 Bộ Binh; Tia sét miền Tây - Đại Tá Ngô văn Điều - Sư Đoàn 21BB Sét Miền Tây;

Sư Đoàn 22 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 22 Bộ Binh;

- Trận Tân cảnh 23-4-1972: Kẽm Gai Bọc Thây Anh Hùng; Sư đoàn 22 Bộ Binh và Các Chiến Trường; Chiến Trường Bình-Định Và Mãnh Sư Nguyễn-Mạnh-Tường;

Sư Đoàn 23 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 23 Bộ Binh;

- Thần tướng Trương Quang Ân và phu nhân (1932 - 1968; 1931-1968); Mặt Trận Tam Biên 1972;

Quân Sử Sư Đoàn 25 Bộ Binh: Quân Sử Sư Đoàn 25 Bộ Binh;

Liên Đoàn Sư Đoàn Biệt Động Quân: Hội sử-học Việt-Nam thành kính phân ưu cùng gia đình cố thiếu tướng Đỗ-kế-Giai; Thường Đức: Trận đánh quyết định số phận của Miền Nam!; Biệt động quân Việt-Nam Cộng-Hòa;  Biệt động quân QLVNCH; Trận Tống Lê Chân 1973 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Trần Đổ Cẩm, Nguyễn Văn Khiết và Phan Nhật Nam; Trận chiến cuối cùng của Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa; Thần Tướng Hồ-ngọc-Cẩn (1938 - 1975); Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân Tại Hạ Lào; Tonle Tchombe (Tống Lê Chân); Tống Lê Chân- Tiền Đồn Quá Xa; Tử Thủ Tống Lê Chân;

Sư Đoàn Nhảy Dù: Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng; 34 Năm Nhớ Về Mặt Trận Thường Đức; Trận Thường-Đức, Cuộc Thư-Hùng Nam Bắc Cuối Cùng; Đồi 1062_Thường-Đức; Mặt Trận Thượng-Đức; Anh Hùng Nguyễn Đình Bảo và Trận Charlie 1972 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - nhà văn Phan Nhật Nam, Mũ Đỏ Đoàn Phương Hải và Phạm Anh Dũng; Máu Lửa...Charlie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Mũ Ðỏ Ðoàn Phương Hải; 12th Airborne Battalion's Battle at the Newport Bridge, Saigon - Lt. Colonel Quyen Bui; Lịch Sử Trận Cầu Tân Cảng 1975 - Cựu Trung tá Bùi Quyền; Vòng hoa gởi người phục quốc - Mũ đỏ Đoàn Phương Hải; Điểm Danh Mũ Đỏ - Tướng Nguyễn Khoa Nam - ĐỘI DZÙ; Giá trị của một chiến thắng - Phan Nhật Nam; Tháng tư thật chết với quê hương - Phan Nhật Nam; Người lính vẫn sống sau trận lửa - Phan Nhật Nam; Cơn Uất Hận Hạ Lào - Mũ Ðỏ Bùi Ðức Lạc; Về Kontum;

Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến: Chiếm lại con đường, cửa Sập, chiếm lại Kỳ Đài;  Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lăng - Trung tá Trần Văn Hiển; Người Lính Nguyễn Xuân Phúc - Ngọc Thủy; Đêm Hạ Lào, Đêm Sao Dài Quá (Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến); Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh (TQLC) Tại Căn Cứ Hỏa Lực Hồng Hà; Hành quân Lam Sơn 719; Người Lính Không Hề Chết;

Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù (Lực lượng Đặc Biệt, Biệt Kích, Lôi Hổ, Hồn Ma Biên Giới): Nỗi đớn đau trong ngày tàn cuộc; LĐ81/BCND Và Những Ngày Tháng Tư; Chào Cô ... Em Gái Biệt Kích Dù; Lịch Sử Của Biệt Cách Dù Việt Nam 1, 2, 3, 4 - Hoàng Khởi Phong;

Quân Trường: 

Quân Nhu, Quân Cụ: 

Quân Cảnh: 

Pháo Binh: 

Thiết Giáp Binh: 

Thiếu Sinh Quân Việt NamHuyền Sử Thiếu Sinh Quân Việt Nam, Trận Chiến Đấu Bi Hùng Cuối Cùng Của Thiếu Sinh Quân Việt Nam - Nguyễn Anh Dũng & Lâm A Sáng;

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site