lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Minh-Vân

Trúc-Lâm Yên-Tử (1) Tựa gốc; (2) Tựa do TLYT đặt lại cho phù hợp với tinh thần của trang nhà và Hội Sử Học.

***

Nền Tảng Tân-Quốc-Ngữ Và Những Sai Lầm Nghiêm-Trọng Của Bộ GD và ĐT Nhà Cầm Quyền CHXHCNVN (2)

Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT Nhà Nước CHXHCNVN (1) (Đã Hiệu Đính)

Minh-Vân

Kính cáo :

"Cùng Cộng Đồng Người Việt Trong Và Ngoài Nước "

Chúng tôi viết bài nầy để gởi trực tiếp đến "Bộ Giáo Dục và Đào Tạo", thông qua Nhà Nước,Chính Phủ và các Cơ quan Trung Ương thuộc ngành Văn Hóa - Giáo Dục Nhà Nước CHXHCNVN. Xin trình gởi Hàn Lâm Viện Khoa Học, Viện Sử Học Quốc Gia, các Nhà Văn Hóa chúng tôi may mắn được biết Đ/chỉ riêng. Cùng xin được gởi đến một số Trang Mạng và Báo chí có uy tín tại Quốc Nội và Quốc tế, nếu được quý Ban Biên Tập đồng cảm quan tâm đón nhận cách nhiệt tình, hy vọng sẽ được chuyển tải đến Cộng Đồng Người Việt ở bốn phương trời Thế giới, để rộng đường dư luận với nhiều  sự nhận định của mọi người. Đồng thời chúng tôi cũng mạo muội xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng trong sự góp ý, sửa chữa, thay đổi, bổ sung, không phân biệt Tôn Giáo, Đảng phái, Sắc Tộc, Tuổi tác, Giới tính và Địa vị Xã Hội, dù được sự đồng tình chấp nhận hay phản bác, đều rất đáng trân trọng đối với chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi xin phép được gởi đến Lm. Bề Trên Giám Tinh Dòng Tên Việt-Nam và Thông trình lên Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, xin vì ý thức Trách nhiệm và Tinh thần Dân tộc, thỉnh cầu Quý Ngài lên tiếng can thiệp bảo vệ nền Văn Học Nước Nhà, chặn đứng mọi hình thức lộng hành Văn học đến điên loạn như hiện nay. Kính xin Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam và Cộng Đồng Dân Tộc cảm thông cho nhiều thiếu sót.

***

Mục Lục

Dẫn Nhập
I. Chủ Trương "Cải Tổ" Chữ Tân-Quốc-Ngữ

II. Miêu-Duệ Nguyễn-Ngu-Í
III. Vần Tân-Quốc-Ngữ, Một Cấu Trúc Chữ Viết Có Đầy Đủ Bản Sắc Dân Tộc
IV. Chữ Tân Quốc Ngữ, Rất Xa Lạ Với Thế Giới Đương Đại
V.  Tính Ưu Việt Của Văn Phạm Tân-Quốc-Ngữ
VI. Những Đao Phủ Thủ Tinh Thần
VII. Những Hình Thức Cải Tổ
VIII. Trách Nhiệm Về Ai?
IX. Nhà Toàn-Cầu Bác-Học Danh-Gia
X. Cần Chấn Chỉnh Những Hình Thức Lai Căng Mất Gốc

XI. Văn Học Dân Tộc Là Linh Hồn Của Tổ Quốc
XII. Thất-Tinh-Hội
XIII. Sự Đóng Góp Của Các Thừa Sai Hải Ngoại Và Nhiều Học Giả Công Giáo Pháp Cho Nền Văn Học Việt-Nam
XIV. Những Vấn Nạn
XV. Công-Tội Về Ai ?
XVI. Trách Nhiệm Và Quyền Hạn Của Bộ GD&ĐT
XVII. Các Nhà Văn Hóa Dân Tộc Đã Đứng Trước Một Bức Tường Siêu Thép, Bất Khả Xâm Phạm
XVIII. Thế Hệ Dụng Ngữ
XIX. Nguyện Vọng
XX. Kết Luận

Trúc-Lâm Yên-Tử:  Có hai loại chú thích, số nhỏ trong ngoặc đơn là của tác giả Minh-Vân; số lớn trong ngoặc đơn là của TLYT. Phần chú thích của tác giả nằm cuối bài; phần của TLYT nằm bên trên được phân biệt bởi ba dấu *.

(1) Đây là ý kiến riêng của tác giả Minh-Vân. Thực ra việc xử dụng quốc-ngữ đã được nhà văn Nhượng-Tống đưa vào thực tế khi ông tham gia vào báo Khai Hóa (1921), Thực nghiệp dân báo (1924) v.v..., ông Hồ-chí-Minh chỉ là người nối tiếp tiền nhân; (2) Chữ Nôm cũng đã xử dụng dưới triều Tây-Sơn của vua Quang-Trung; (3) Đất nước sẽ may mắn hơn nếu người chiến thắng và thống nhất đất nước là vua Quang-Trung; (4) Trong tinh thần đại chúng của Hội Sử Học cũng như trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử chúng tôi vẫn quen xử-dụng cụm từ ngày 30-04-1975 hơn là giải-phóng; (5) Ngoài ra còn có những cuộc chiến khác sau năm 1975, như cuộc chiến với Cao Miên năm 1978, Trung Việt năm 1979, Trung Việt 1984 - 1985; (6) Cắt từ "Chỉ nghe ...rằng" trang 58, đoạn này không phản ảnh thực tế của miền Nam, nếu có chỉ là vài trường hợp cá nhân; (7) Việt-Nam Tự-Điển do Lê-Văn-Đức cùng một nhóm văn hữu soạn, Lê-Ngọc-Trụ hiệu-đính, nhà sách Khai Trí xuất bản tại Sài-Gòn Việt-Nam năm 1970 và tái bản ở Hoa-Kỳ vào thập niên 1980; (8) Sự kiện ra hải ngoại của ông Hồ-chí-Minh là tìm phương sinh sống, việc làm làm cách mạng hay cứu nước (theo quan niệm riêng của ông ta) cũng chỉ đến sau khi đơn xin vào làm trong cơ quan thuộc địa của Pháp bị bác bỏ; (9) Nếu ông Hồ là nhân vật thông thái nhiều mặt thì đã không du nhập chủ nghĩa cộng sản vào đất nước Việt-Nam. Nguyễn-Duy-Ân, một cộng tác viên của Hội Sử Học có bài Hồ-Chí-Minh đại thi hào chôm chỉa, và đây có thể là một khía cạnh thông thái khác của nhân vật họ Hồ mà chúng ta cần phải biết thêm; (10) Nhìn trường hợp cụ Huỳnh-Thúc-Kháng; (11) Xin cắt bỏ vì xử dụng quá nhiều lần; (12) Đây là ý riêng của tác giả Minh-Vân;

***

XX. KẾT LUẬN

Viết bài nầy chúng tôi không dám có một cao vọng nào ngoài một mơ ước duy nhất là được sống trở lại trong một Xã Hội thuần Việt có đầy đủ Bản Sắc Dân tộc, không vọng ngoại, không lai căng, không thoái hóa, không biến chất đến hỗn độn, không muốn nhìn thấy một đất nước Văn minh bị phủ lên một bộ mặt bôi bác lạc hậu phi văn hóa. Muốn được gắn bó mãi mãi với một Niềm tin và Lòng Tự Hào Dân Tộc, loại bỏ mọi hình thức phá hoại có tính ngoại lai tụt hậu, đánh mất Tính Tự Tôn Dân Tộc của người Việt-Nam.

Với cái tuổi Ngoại Bác Tuần nầy, Tử Thần đang cầm Lưỡi hái rình rập từng giờ, không còn một mơ ước gì hơn là đem hết tâm huyết trong sức tàn lực tận của mình ra cống hiến cho Đất nước một phần bé nhỏ còn có thể, hơn là sống lây lất trong chuổi ngày còn lại, để vô tư đón chờ một cái chết do vi trùng tàn phá cách không thương tiếc.

Gởi Văn bản nầy, chúng tôi chỉ trông mong Nhà Nước Cộng Hòa Xã-Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa trên mọi mặt Văn Hóa Dân Tộc và Con Người.

Thân kính.

Sài-Hoa-Lệ Mùa hè 2012.

MINH-VÂN 
Đt. 0933.403.593, Ht. <minhvansg@gmail.com>

---

Chú thích :

(1)   Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt-Nam tại Âu-Châu <truclamyentu@truclamyentu.info>, đã đề nghị chúng tôi thay vì lấy Nhan đề "Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT Nhà Nước CHXHCNVN" bằng Nhan đề "Nền Tảng Tân Quốc Ngữ, Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của…". Chúng tôi thấy đề nghị thay đổi nầy cũng có cái lý của nó, gợi thêm một ý quan trọng hơn, nhưng Đề tài nầy chúng tôi đã gởi đến các Trang Mạng khắp nơi, nên đành giữ nguyên Nhan đề cũ. Ban Biên Tập cũng ngõ ý đề nghị chúng tôi chấp thuận cho đưa đề tài nầy vào Tài liệu Nghiên cứu Sử Học của Bổn Hội, chúng tôi rất lấy làm vinh dự, nếu được Quý BBT quan tâm. Chúng tôi cũng không trở ngại việc Bổn Hội và Quý Bạn đọc muốn thay đổi Nhan đề "Nền Tảng Tân Quốc Ngữ, Những Sai Lầm Nghiêm…" như Hội NCSHVN tại Âu-Châu đề nghị, chúng tôi vẫn không có ý kiến.

(2) Đã có BBT một tờ báo Điện tử Quốc tế tại Âu-Châu đề nghị chúng tôi đổi lại "Ngày 30 tháng 4" thay vì "Ngày Giải Phóng". Nhưng xét thấy Ngày Giải Phóng đã như một Thành ngữ quá phổ biến trong Đại chúng, nên nghĩ rằng dùng các thành ngữ mới là "Ngày Giải Phóng", là "Cách Mạng", quen tai hơn và có vẻ mọi người đều hiểu được ngữ nghĩa từng cụm từ, như một "Danh từ Thời đại"! Ngày 30 Tháng 4, hầu như đã quá xa lạ đối với giới trẻ ngày nay. Vì thế chúng tôi xin phép đươc dùng những cách nói thông dụng để mọi người có thể hiểu theo khái niệm của mình.

(3)   Thỉnh Nguyện Thư chúng tôi đã dâng gởi lên Hội Đồng Giám Mục và Cộng đồng Công Giáo Việt-Mam ngày 8.12.2010, giải bày một số vấn đề  nội bộ, trong đó có đoạn đề cập đến hành động xâm phạm quyền Tác Giả Chữ Tân-Quốc-Ngữ Việt-Nam.

(4)   Xin phân biệt giữa "Hà-Nội Nghìn Năm Văn Vật", khác với "Việt-Nam Bốn Nghìn Năm Văn Hiến" như đã từng có một số Tác giả ngộ nhận.

(5)   Chúng tôi nghĩ: người thời nay ỡm ờ thì đúng hơn, có thể do tâm trạng bức xúc nên Tg. viết lộn "Người xưa ỡm ờ" nên chúng tôi gạch đít và in đậm nét 2 chữ Người Xưa để Bạn đọc nghiên cứu thêm. Xét ra chưa có người xưa nào đã ỡm ờ như thế cả, ngoài mỗi NGUIỄN-NGU-Í, cũng chưa phải người xưa. còn tập đoàn NGUYỄN-THỊ-BÌNH đều là người Thời đại ngày nay cả! Dẫu là cá nhân, nhưng cá nhân của một tập thể Quốc gia, đã đủ gây tai hại không ít cho cho nền Văn hóa hiện tại. Ngộ nhỡ có sự nhầm lẫn, hiểu sai, xin Tác giả NPÐ vui lòng lượng thứ, và mong cho tôn ý bổ sung thêm.

===========================

Ghi chúCác đề tài chúng tôi viết có liên quan trong bài nầy, hầu hết được chuyển tải trên các Trang Mạng :

Thỉnh Nguyện Thư 8.12.2010

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/740-thinh.html Thỉnh Nguyện Thư. Minh Vân. Tiếng kêu tha thiết và cấp thiết của những Con Tim Công-Giáo gởi gắm vào sự “Lắng Nghe” của HĐGM nhân Ngày Đại Hội ...

- Administrator Chủ nhật, 23 Tháng 1 2011 14:55. Thỉnh Nguyện Thư.

Bản Tạm Kết

- clcgk.forumotion.net/t2683-topic Bản Tạm Kết Những Phản Ứng Của Tín Hữu Trong Nước và Hải Ngoại.

- tuoitreconggiao.net/archive/index.php/t-12452.html?s... Bản tạm kết những phản ứng của….

- clcgk.forumotion.net › ... › HỘP THƯ - BẢN TẠM KẾT NHỮNG PHẢN ỨNG của TÍN HỮU TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI 7 bài đăng - 1 tác giả - 12 Tháng Năm 2011

- tuoitreconggiao.net/archive/index.php/t-12452.html 3 Tháng Năm 2011 – Tình trạng đó vẫn thường xãy ra. Nếu thế, xin có thể truy cập trên Mạng hoặc, nếu cần, xin gởi đến Đ/c. <minhvansg@gmail.com> hay gọi đ/t ...

- <cungchuavaodoi.net> giới thiệu trên Trang Giáo Hội lúc 14:55 ngày 23.01. 2011,

- thongtinberlin.de/.../...BẢN TẠM KẾT NHỮNG PHẢN ỨNG của TÍN HỮU TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI. Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. ...... 2011,

- www.kitawebs.com/bantamket.htm

Những Giuđa thời đại @
- www.nuvuongcongly.net/.../những-giuda-thời-dại-thỉnh-cầu-hội-dồn... Những Giu-Dà Thời @)
- luongtamconggiao.wordpress.com/.../những-giuda-thời-dại-–-thỉnh-c Những Giu-Dà Thời @
- tuoitreconggiao.net/showthread.php?t=14775 Những Giu-Dà Thời @ – Up-to-the-minute Judas Iscariot.
- Duc H. Vu's Blog: Những Giuđa thời đại @ – Thỉnh cầu Hội Đồng ...
- vuhuyduc.blogspot.com/.../nhung-giua-thoi-ai-thinh-cau-hoi-ong.ht..

LỜI GIẢI TRÌNH

- LỜI GIẢI TRÌNH clcgk.forumotion.net/t2682-topic Lời Giải Trình gởi BBT. Tamlinhvao doi@ gmial.com.

Một Phát Hiện Của Các Nhà Khoa Học

- kitawebs.com/motphathiencuacacnha-kh.htm Một Phát Hiện Của Các Nhà Khoa Học.

Canh Tân Giáo Hội

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/741-canhtan.html

Hòa Hợp Tôn Giáo

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/746-hoa.html

Giáo Dục Ki-Tô-Giáo

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/742-giaoduc.html

Hội Nhập Văn Hóa Dân Tộc

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/743-hoi.html Hội Nhập Văn Hóa (1)

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/745-hoingap.html Hội Nhập Văn Hóa (3)

Thánh Lễ Và Kinh Nguyện Giáo Dân

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/747-thanh.html

Niềm Tin Và Hy Vọng

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/748-niem.html

Kết luận Thỉnh Nguyện Thư

- tamlinhvaodoi.net/categoryblog/749-ket.html

Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT
- gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2012/08/17/11030/ Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. 17 Tháng Tám 2012

- kitawebs.com/nhungsailamnghiemtrong.htm

- kitawebs.com/Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT.

- kitawebs.com/kthome.htm Những sai lầm nghiêm trọng của bộ gd&đt

- chinhphu.tuiban.net/.../minh-van-nhung-sai-lam-nghiem-trong-cua.h...

18 Tháng Tám 2012 –Minh Vân

Hỏa Ngục Trần Gian Là Thiên Đàng Mỹ Quốc

- www.truclamyentu.info/...quoctevietnam/… Hỏa Ngục Trần Gian Là Thiên Đàng Mỹ Quốc.

Như Những Tối Hậu Thư

- www.truclamyentu.info/tlls_quoctevietnam/nhunhungtoihauthu.htm.

- Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại :: View topic - Như Những Tối Hậu Thư... 1 bài đăng - 1 tác giả - 14 Tháng Ba Người Việt hải ngoại tại Mỹ vừa mới ký TNT gửi TT Obama. ... Subject: Fwd: " NHƯ NHỮNG TỐI HẬU THƯ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỸ" FYI ...

Những biểu hiện trí thức trên đất Mỹ

- Những biểu hiện trí thức trên đất Mỹ | GIA ĐÌNH NAZARETH www.giadinhnazareth.org Xã hộiSinh Hoạt Xã Hội. Ngữ nghĩa lộn sòng : Báo chí Mỹ, khuôn mặt Văn Hóa của một Quốc gia Văn minh nhất Thế giới, vẫn không thiếu những con người không còn phân biệt được ...

- Viet Quyen KitaWebs www.kitawebs.com/ Chúng tôi xin gởi đến Quý Vị đề tài "NHỮNG BIỂU HIỆN TRÍ THỨC TRÊN ĐẤT MỸ", để phản ảnh cách trung thực và cụ thể trình độ trí thức hiện nay trên đất Mỹ.

- kitawebs.com/kthome.htm NHỮNG BIỂU HIỆN TRÍ THỨC TRÊN ĐẤT MỸ (Viet Quyen KitaWebs Home Page)

- Lá Thư Âu-Châu Ngày 19092012 Trang nhà Quân Sử Việt Nam http://www.quansuvn.info - Những Biểu-Hiện Trí-Thức Trên Đất Mỹ - Minh-Vân

Thùng Rỗng Kêu To

- kitawebs.com/minhvan.htm

- vulep.blogspot.com/2012/09/thung-rong-keu-to.html

- THÙNG RỖNG KÊU an Do, 16 / 9  TRANG PHỤ LỤC: THÙNG RỖNG KÊU TO Minh-Vân

- www.truclamyentu.info/tlls_trang_minh-van/minh-van... (Yahoo)

- Facebook Cái Thùng Rỗng Minh-Vân @ Quân-Sử Việt-Nam Không thiếu một thiểu số người trong Xã ... (Yahoo)

- Facebook Cái Thùng Rỗng. Minh-Vân @ Trúc-Lâm Yên-T ... Alexandro khó mà tạo ra nh Việt Nam ... (Yahoo)

- Facebook Cái Thùng Rỗng Minh-Vân @ Quân-Sử Việt-Nam (Yahoo)

- MINH-VÂN @ Quân-Sử Việt-Nam Quân sử Việt Nam (Yahoo)

- http://www.truclamyentu.info/trang_minh-van.htm.

- Trang Thơ Văn Minh-Vân Quân Sử VN (Yahoo)

Đồng Cảm Với Cụ NGUYỄN-ĐÌNH-ĐẦU

- kitawebs.com/dongcamvoicu-nguyendinhdau.htm
- www.truclamyentu.info/tlls_trang.../Đồng Cảm Với Cụ Nguyễn-Đình-Đầu.htm
- www.quansuvn.info/D_1-2_2-189_4-4067_15-2 - Cached (Yahoo)
- www.truclamyentu.info/tlls_trang_minh-van/dong-cam.htm - Cached
- Trang Thơ Văn Minh-Vân (yahoo).
- Trang Thơ Văn Minh-Vân Quân Sử VN (Yahoo)

Những Vấn Nạn Tín Lý Đức Tin Vẫn Còn Nằm Trên Bàn Mổ

- www.truclamyentu.info/.../minh-van_nhungvanan...
- Trang Thơ Văn Minh-Vân (Yahoo)
- Trang Thơ Văn Minh-Vân Quân Sử VN (Yahoo)

Đặc Ân Bất Khả Ngộ Trên Ngôi vị Giáo Hoàng

- GIÁO XỨ TAM KỲ: Đặc ân BẤT KHẢ NGỘ của ĐGH gxtamky.blogspot. com/.../ac-bat-kha-ngo-cua-gh.... -

- quansuvietnam, lich su viet nam, quan su viet nam, ... Trang Thơ Văn Minh-Vân (Yahoo)

- Trang Thơ Văn Minh-Vân (Yahoo)

Chúng tôi chân thành cám ơn thịnh tình Quý BBT các Trang mạng đã dành cho chúng tôi sự ưu ái. Chúng tôi cũng xin cám ơn các Nhà Văn hóa, Học giả, các nhà Trí thức Bậc Thầy đã gởi thư góp ý, khen ngợi, động viên với tất cả sự khích lệ hết sức thịnh tình.

Bạn đọc có thể truy cập các đề tài trên tại trang Mạng Google và Yahoo. Tuy nhiên, cũng có những bài khó truy cập vì ảnh hưỡng thời gian và có trang mạng đã bị cắt bỏ. Nếu Quy vị cần, chúng tôi sẽ gởi trực tiếp qua "Thư Điện tử". Riêng Tác phẩm "Lắng Nghe & Nhận-Định", khó hy vọng được Xuất bản lúc nầy, cũng không thể có Trang mạng nào chuyển tải hết được. Nếu có một BBT. Trang Mạng chấp nhận chuyển tải để Bạn đọc theo dõi, chúng tôi sẽ rất vui gởi đến ngay. Bằng không, Quý Vị cần xem, xin cho biết, chúng tôi sẽ lần lượt gởi đến từng Chương, Đoạn để Quý vị đọc đở chán.

Chúng tôi vẫn xin dược lắng nghe mọi lời khen cũng như tiếng chê. Mọi ý kiến bổ sung, chỉnh sửa nội dung không đúng hoặc đề nghị cắt bỏ ý thừa vô bổ, đẻ chúng tôi sẽ hiệu đính sau nầy. Mọi sự phê phán của Quý Vị, kể cả bị phản đối nặng lời trong tinh thần Xây dựng nhiệt tình, chúng tôi xin đón nhận cách trân trọng như một lời chỉ giáo để sửa sai điều chỉnh.

Chúng tôi tin chắc bài viết nầy còn rất nhiều lầm lẫn và thiếu sót, mong quý vị lượng tình. Nếu được Quý Vị đón nhận cách vui lòng, xin phổ biến tiếp đến những người thân quen, để cùng chia sẻ trong tâm tình xây dựng.

Những bài viết của chúng tôi chưa đến được Quý Vị, xin gọi Đ/t 0933.403.593, hoặc liên lạc qua H/t. <minhvansg@gmail.com>.

Cầu mong một Ngày Mới sẽ trở lại cùng muôn người khắp thế. (Nếu có thể, xin xem tiếp Trang Phụ Lục đính kèm).

Đề  nghị không dùm cụm từ Chữ Tân-Quốc-Ngữ, xin xử dụng Tân-Quốc-Ngữ và bỏ chữ Chữ. Vì Chữ và Ngữ đồng nghĩa

MỤC LỤC
KÍNH CÁO
DẪN NHẬP
I. CHỦ TRƯƠNG "CẢI TỔ" CHỮ TÂN-QUỐC-NGỮ.

II. MIÊU-DUỆ NGUIỄN-NGU-Í.
A. Các biểu hiện nặng nề.
B. Những phản ứng động trời.
C. Văn học Việt-Nam đã trở thành Quái thai.
D. Chữ Tân-Quốc-Ngữ có một Cấu trúc ghép Vần tinh vi đến tuyệt đối.
III. VẦN TÂN-QUỐC-NGỮ, MỘT CẤU TRÚC CHỮ VIẾT CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN SẮC DÂN TỘC.
A.  Chữ Tân-Quốc-Ngữ là một Mô hình "Việt-Hóa Mẫu-Tự La-Tinh".
B. Cách cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ.
C. Một cấu trúc ghép vần độc đáo.
IV. CHỮ TÂN QUỐC NGỮ, RẤT XA LẠ VỚI THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI.
A. Một dạng cấu trúc mới "Chữ Tượng Thanh".
B. Ứng Dụng Được Trong Mọi Lãnh Vực Đào Tạo Khoa Học.
C. Hướng bổ sung.
V. TÍNH ƯU VIỆT CỦA VĂN PHẠM TÂN-QUỐC-NGỮ.
A. Cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ của G/sĩ ĐẮC-LỘ hiếm có "Phụ âm thừa".
B. Là một trong những loại Văn phạm ít Luật trừ và đơn giản nhất Thế giới.
C. Đơn âm của tiếng Việt, là nét đẹp đặc thù của một số nước Châu-Á.
VI.  NHỮNG ĐAO PHỦ THỦ TINH THẦN.
VII. NHỮNG HÌNH THỨC CẢI TỔ.
A. Những biểu hiện đối nghịch
B. Gạch nối hầu như bị hủy bỏ hoàn toàn lại biến thành nhiều lẫn lộn
VIII. TRÁCH NHIỆM VỀ AI ?
IX. NHÀ TOÀN-CẦU BÁC-HỌC DANH-GIA
X. CẦN CHẤN CHỈNH NHỮNG HÌNH THỨC LAI CĂNG MẤT GỐC
A. Danh-từ-kép trong hệ đơn ngữ Chữ Việt
B. Từ Điển Việt-Nam hay Từ Điển Tổng Hợp Toàn Cầu
C. Các từ vựng Danh xưng
XI. VĂN HỌC DÂN TỘC LÀ LINH HỒN CỦA TỔ QUỐC
XII. THẤT-TINH-HỘI
XIII. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THỪA SAI HẢI NGOẠI VÀ NHIỀU HỌC GIẢ CÔNG   GIÁO PHÁP CHO NỀN VĂN HỌC VIỆT-NAM
XIV. NHỮNG VẤN NẠN
XV. CÔNG-TỘI VỀ AI ?
XVI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ GD&ĐT
XVII. MỘT BỨC TƯỜNG SIÊU THÉP, BẤT KHẢ XÂM PHẠM
XVIII. THẾ HỆ DỤNG NGỮ
A. Các cách dụng từ không chuẩn xác thời nay
B. Những cân não vọng ngoại hãnh tiến
C. Khi sử dụng Ngôn ngữ chuyên biệt, cần phân định rõ thế nào là Dân chủ, là Quân ch              
XIX. NGUYỆN VỌNG
XX. KẾT LUẬN
GHI CHÚ

MINH-VÂN @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site