lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Minh-Vân

Trúc-Lâm Yên-Tử (1) Tựa gốc; (2) Tựa do TLYT đặt lại cho phù hợp với tinh thần của trang nhà và Hội Sử Học.

***

Nền Tảng Tân-Quốc-Ngữ Và Những Sai Lầm Nghiêm-Trọng Của Bộ GD và ĐT Nhà Cầm Quyền CHXHCNVN (2)

Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT Nhà Nước CHXHCNVN (1) (Đã Hiệu Đính)

Minh-Vân

Kính cáo :

"Cùng Cộng Đồng Người Việt Trong Và Ngoài Nước "

Chúng tôi viết bài nầy để gởi trực tiếp đến "Bộ Giáo Dục và Đào Tạo", thông qua Nhà Nước,Chính Phủ và các Cơ quan Trung Ương thuộc ngành Văn Hóa - Giáo Dục Nhà Nước CHXHCNVN. Xin trình gởi Hàn Lâm Viện Khoa Học, Viện Sử Học Quốc Gia, các Nhà Văn Hóa chúng tôi may mắn được biết Đ/chỉ riêng. Cùng xin được gởi đến một số Trang Mạng và Báo chí có uy tín tại Quốc Nội và Quốc tế, nếu được quý Ban Biên Tập đồng cảm quan tâm đón nhận cách nhiệt tình, hy vọng sẽ được chuyển tải đến Cộng Đồng Người Việt ở bốn phương trời Thế giới, để rộng đường dư luận với nhiều  sự nhận định của mọi người. Đồng thời chúng tôi cũng mạo muội xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng trong sự góp ý, sửa chữa, thay đổi, bổ sung, không phân biệt Tôn Giáo, Đảng phái, Sắc Tộc, Tuổi tác, Giới tính và Địa vị Xã Hội, dù được sự đồng tình chấp nhận hay phản bác, đều rất đáng trân trọng đối với chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi xin phép được gởi đến Lm. Bề Trên Giám Tinh Dòng Tên Việt-Nam và Thông trình lên Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, xin vì ý thức Trách nhiệm và Tinh thần Dân tộc, thỉnh cầu Quý Ngài lên tiếng can thiệp bảo vệ nền Văn Học Nước Nhà, chặn đứng mọi hình thức lộng hành Văn học đến điên loạn như hiện nay. Kính xin Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam và Cộng Đồng Dân Tộc cảm thông cho nhiều thiếu sót.

***

Mục Lục

Dẫn Nhập
I. Chủ Trương "Cải Tổ" Chữ Tân-Quốc-Ngữ

II. Miêu-Duệ Nguyễn-Ngu-Í
III. Vần Tân-Quốc-Ngữ, Một Cấu Trúc Chữ Viết Có Đầy Đủ Bản Sắc Dân Tộc
IV. Chữ Tân Quốc Ngữ, Rất Xa Lạ Với Thế Giới Đương Đại
V.  Tính Ưu Việt Của Văn Phạm Tân-Quốc-Ngữ
VI. Những Đao Phủ Thủ Tinh Thần
VII. Những Hình Thức Cải Tổ
VIII. Trách Nhiệm Về Ai?
IX. Nhà Toàn-Cầu Bác-Học Danh-Gia
X. Cần Chấn Chỉnh Những Hình Thức Lai Căng Mất Gốc

XI. Văn Học Dân Tộc Là Linh Hồn Của Tổ Quốc
XII. Thất-Tinh-Hội
XIII. Sự Đóng Góp Của Các Thừa Sai Hải Ngoại Và Nhiều Học Giả Công Giáo Pháp Cho Nền Văn Học Việt-Nam
XIV. Những Vấn Nạn
XV. Công-Tội Về Ai ?
XVI. Trách Nhiệm Và Quyền Hạn Của Bộ GD&ĐT
XVII. Các Nhà Văn Hóa Dân Tộc Đã Đứng Trước Một Bức Tường Siêu Thép, Bất Khả Xâm Phạm
XVIII. Thế Hệ Dụng Ngữ
XIX. Nguyện Vọng
XX. Kết Luận

Trúc-Lâm Yên-Tử:  Có hai loại chú thích, số nhỏ trong ngoặc đơn là của tác giả Minh-Vân; số lớn trong ngoặc đơn là của TLYT. Phần chú thích của tác giả nằm cuối bài; phần của TLYT nằm bên trên được phân biệt bởi ba dấu *.

(1) Đây là ý kiến riêng của tác giả Minh-Vân. Thực ra việc xử dụng quốc-ngữ đã được nhà văn Nhượng-Tống đưa vào thực tế khi ông tham gia vào báo Khai Hóa (1921), Thực nghiệp dân báo (1924) v.v..., ông Hồ-chí-Minh chỉ là người nối tiếp tiền nhân; (2) Chữ Nôm cũng đã xử dụng dưới triều Tây-Sơn của vua Quang-Trung; (3) Đất nước sẽ may mắn hơn nếu người chiến thắng và thống nhất đất nước là vua Quang-Trung; (4) Trong tinh thần đại chúng của Hội Sử Học cũng như trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử chúng tôi vẫn quen xử-dụng cụm từ ngày 30-04-1975 hơn là giải-phóng; (5) Ngoài ra còn có những cuộc chiến khác sau năm 1975, như cuộc chiến với Cao Miên năm 1978, Trung Việt năm 1979, Trung Việt 1984 - 1985; (6) Cắt từ "Chỉ nghe ...rằng" trang 58, đoạn này không phản ảnh thực tế của miền Nam, nếu có chỉ là vài trường hợp cá nhân; (7) Việt-Nam Tự-Điển do Lê-Văn-Đức cùng một nhóm văn hữu soạn, Lê-Ngọc-Trụ hiệu-đính, nhà sách Khai Trí xuất bản tại Sài-Gòn Việt-Nam năm 1970 và tái bản ở Hoa-Kỳ vào thập niên 1980; (8) Sự kiện ra hải ngoại của ông Hồ-chí-Minh là tìm phương sinh sống, việc làm làm cách mạng hay cứu nước (theo quan niệm riêng của ông ta) cũng chỉ đến sau khi đơn xin vào làm trong cơ quan thuộc địa của Pháp bị bác bỏ; (9) Nếu ông Hồ là nhân vật thông thái nhiều mặt thì đã không du nhập chủ nghĩa cộng sản vào đất nước Việt-Nam. Nguyễn-Duy-Ân, một cộng tác viên của Hội Sử Học có bài Hồ-Chí-Minh đại thi hào chôm chỉa, và đây có thể là một khía cạnh thông thái khác của nhân vật họ Hồ mà chúng ta cần phải biết thêm; (10) Nhìn trường hợp cụ Huỳnh-Thúc-Kháng; (11) Xin cắt bỏ vì xử dụng quá nhiều lần;

***

VI.  NHỮNG ĐAO PHỦ THỦ TINH THẦN

Bảo thủ cục bộ là tự cô lập mình. Định kiến, xuyên tạc là hành động Tiểu nhân. Phản bội không thuộc truyền thống người Việt vốn là Dân Tộc "uống nước nhớ nguồn", bao giờ cũng "Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, ăn cơm nhớ kẻ đâm xay giầng sàng". Là người Việt đúng nghĩa, Cộng Đồng Việt-Nam phải hạ quyết tâm cùng bảo vệ chân lý, bảo vệ lợi ích chính đáng của Dân tộc, Hệ thống Chữ Tân-Quốc-Ngữ, không bao giờ để trở thành hỗn độn do sự hãnh tiến rởm đời (snob) của một thiểu số người có quyền thế, tưởng mình là nhất. Một Cơ quan Văn Hóa có quy mô Quốc gia, qua suốt mấy thập kỷ nay thiếu vắng tầm nhìn Văn Hóa Dân tộc. Một Cơ quan Kiểm duyệt Nhà Nước không bao giờ biết nhìn xa trông rộng, vẫn a tòng thấp kém, đã để lộ rõ bản chất tầm thường!

Chúng tôi không hề dám cường điệu, nói ngoa, phóng đại, để xuyên tạc, cố bi đác hóa vấn đề. Nhưng xét đã đến lúc mọi người từ các vị Cao niên đến các cháu trẻ tuổi vừa bước vào đời, đã là người Việt, đều cần phải lên tiếng, phải can thiệp, phải có thái độ, phải có trách nhiệm trân trọng và bảo vệ nền Văn Học Việt-Nam chúng ta.

Để chứng minh điều đó, chúng tôi xin đơn cử Một Quyển sách có chủ trương dưa vào Chương trình "Giáo Khoa" hiện nay, được Tp. Đà-Nẵng cho ra lò. Nó đã khiến Phụ huynh học sinh giật nẫy mình, choáng váng. Họ kêu Trời, Trời không đáp, réo Đất, Đất làm ngơ!

Một bạn đọc đã gởi đến chúng tôi bức thư của một Phụ huynh Học sinh, có ý giới thiệu cách viết sáng tạo vô cùng mới mẽ trong hệ thống Giáo Khoa, do một số Quan Viên Nhà Nước vừa phát động. Cụ thể người ta đã manh nha đưa vào Chương trình Giáo khoa mục đích khuếch đại phương pháp Cải tổ Chữ Tân-Quốc-Ngữ của Bà NGUYỄN-THỊ-BÌNH một cách quy mô hơn! Chúng tôi xin sao lại trang thư nầy, để Cộng Đồng người Việt trong nước và Hải ngoại tham khảo Văn học mới của Quyển Sách Tân Giáo Khoa đang tiếp tục tiến bước đến giai đoạn "Ngu ý hóa" Tuổi trẻ ngày mai. Nếu Tác phẩm nầy là của một cá nhân nào đó, chúng ta không phải bận tâm, nhưng đây là của cả một Tập thể Quan chức Trí thức Văn hóa, thuộc hệ Nhà Nước vừa thực hiện, đã bị phát giác. Đó mới là điều nhức nhối, đã khiến chúng tôi cảm thấy rụng rời, như một hiện tượng "Báo động đỏ" cho cho sự phá hoại toàn diện nền Văn học Việt-Nam của Bộ GD&ĐT của Nhà nước XHCN VN!

Quả thực, chúng tôi chưa dám tin đây là sự thật, mặc dù cũng đã nghe nhiều lời đồn đãi khá sôi nổi trong dư luận, nhưng vẫn chưa thấy được tận mắt quyển sách Tân Giáo Khoa kia, nên còn cần phải đặt rất nhiểu nghi vấn. a) Không có lửa, sao có khói? b) Một sự xuyên tạc, sao lá thư dám nêu lên xuât xứ đầy đủ Họ Tên của: 1- Tác giả, 2- Giám đốc chịu Trách nhiệm Xuất bản, 3- Tổng Biên Tập, rất ư là cụ thể. c) Còn xác định: 1- Nhà Xuất Bản, 2- Cơ sở In, 3- Cả số liệu in ấn. Có nghĩa rằng lá thư nầy không hề là một trò đùa. Nếu vậy, cũng có nghĩa rằng nền Văn học Việt-Nam sắp giãy chết dưới những bàn tay Đồ Tể Tâm Hồn, đã có tổ chức thành Tập thể quyết đẩy Văn Học Việt đi vào con đường tự diệt!

Chúng tôi xin trích Y Nguyên văn Bức thư để Bạn đọc bốn phương tường lãm, đánh giá để được rộng đường dư luận:

"TIẾNG VIỆT NHƯ THẾ NÀY À ?

"Tôi iu tiếng nước tôi, từ khi mới gia đời..."

"Thiệt đúng nà bó chân nuôn!

"Chào thua VN nuôn, thế mà xuất bản được cũng hay thật!

"Sai luôn trong câu:“Dù ai đi ngược về xuôi / Nhớ ngày DỖ (giỗ) Tổ, mùng mười tháng Ba”.

"Chưa hết, từ “cây NÊU” được viết thành “cây LÊU”. Ngoài ra, còn xuất hiện rất nhiều lỗi khác, đặc biệt là bỏ sai vị trí của dấu câu, viết hoa – viết thường.

"Thông tin in trên cuốn vở này cho thấy, tác giả là Đặng Thị Lanh, chịu trách nhiệm xuất bản “Giám đốc Trương Công Báo”, “Tổng biên tập Hoàng Văn Cung”. Vở này do Nhà Xuất bản Đà Nẵng xuất bản, nhưng in tại Công ty in Tổng hợp Cầu Giấy. Số liệu lưu chiểu cho thấy, nhà xuất bản này đã in 2000 cuốn. Trình độ các Tiến sĩ, Thạc sĩ VN XHCN như thế lày thì bó tay rồi...!

Ôi, Tiếng lước tôi từ khi mới gia đời.... (<mariadothikimloan@GMail.com> tới <minh vansg@GMail. com> 17:31 31.5.2012).

Xét ra Quy định 30.11.1980 đã tạo ra sự nhức nhối cho nền Văn hóa Dân Tộc Việt-Nam. Tự nó đã biểu hiện một lối viết không kỷ cương, vô luật lệ, khiến mỗi ngày một nhiều phần tử “Xấu hay làm tốt, Dốt hay nói chữ”, muốn phát kiến những ngẫu hứng vô nguyên tắc, để phô trương mình là một “Học Giả”, một nhà “Ngôn Ngữ Học”, đã đẩy nền Văn Học Nước nhà ngày thêm rách nát, thêm méo mó chẳng giống ai! Đã cụ thể đi đến một thực trạng đau lòng như ta đã thấy rõ hôm nay. Quy định 30.11.1980 của Bà Nguyên Bộ Trưởng NGUYỄN-THỊ-BÌNH đã thể biện được những gì và đã đẩy nền Giáo Dục Quốc gia đi về đâu? Nó đã cụ thể chưa và còn có thể chối cãi đàng nào nữa?

Còn ai không nhận thấy loại sách Giáo Khoa nầy không thuộc hệ thống Giáo Khoa trên bình diện Quốc Gia của Bộ GD&ĐT Nước CHXHCNVN ư? Tác giả Biên soạn, Ban Biên tập, Hội đồng Kiểm duyệt, Thượng Quan ký Giấy Phép Xuất bản là ai? Có trình độ ngang tầm là Gs. Ts, Ths, Cử nhân, hay cũng chỉ là lớp Công nhân khuân vác hè phố, thiếu khả năng phân biệt đúng sai? Họ thuộc thành phần Quan chức Nhà nước, hay cũng chỉ hạng con em các tầng lớp Chợ trời? Họ có tầm cỡ Giáo Dục Quy mô Quốc gia của Nhà Nước XHCNVN không? Hệ quả tất yếu NGUYỄN-THỊ-BÌNH và nọc độc còn tồn đọng tại Bộ GD&ĐT đang lan rộng và thấm sâu trong xương tủy ngành Giáo Dục ngày nay! Ai phải chịu trách nhiệm tinh thần về hậu quả Đào tạo ngu dân hóa nhiều thế hệ đã, đang và sẽ tiếp tục xuất thân từ Mẫu Giáo đến Đại Học, Cao học, nhưng thực chất... sẽ là gì?

Quy định i và y đã giúp cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo rút được những bài học nào trước một biểu hiện tệ hại cho nền Văn học như thế. Phải chăng ngày nay con em quý Ngài đã đi đến giai đoạn Cải tổ biến thành loại Vần "Siêu-Tân-Quốc-Ngữ" đến độ phá hoại Văn Học Dân tộc mà từ xưa vốn chưa bao giờ xuất hiện loại Dịch bệnh thâm độc nầy! Liệu người ta còn lo chuyện Cải Tổ Chữ Tân-Quốc-Ngữ đến mức độ nào nữa đây? Hiện tượng nầy, còn là kỷ lục, nổi trội và đáng thương hơn Giải thưởng Hội Nhà văn Việt-Nam 2008 mà Tác giả NGUYỄN-THANH đã mượn 2 câu thơ của Đại Văn Hào NGUYỄN-DU, để diễn tả tâm trạng mình: "Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào"!

Mặt mình dơ không lo rữa, lo phê phán đít người không sạch! Đó là bản chất của nhiều thành phần thông thái thời đại! Sao ưa bới lông tìm vít, sao mê phê phán, sửa chửa những điều vượt quá trình độ hiểu biết của mình?

Phải chi Bộ ba LANH-CUNG-BÁO được mời ra làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục Pháp, Anh, Ý, Đức, Tây, Bồ... thì họ đã ký ngay Quy định cải đổi hoàn toàn nền Văn Học và cấu trúc ghép vần của các nước "Lạc Hậu" nầy, cho Học sinh họ đở khổ, vì có nhiều rắc rối hơn Chữ Việt ta bội phần. Tiếc thay nước họ vô phúc, thiếu Nhân tài đậm đặc như Giao Chỉ Quận ngày nay! 

Tác phẩm Giáo Khoa nói trên, không thể do một người vô ý thức, cũng không phải của nhóm Dân đen ngu dốt chơi ngông, nhưng của cả một Tổ chức, một tập thể Quan chức Bậc thầy đất nước, thuộc diện có máu mặt trong hệ thống Giáo Khoa Dân tộc. Trong đó không thiếu những khuôn mặt có Học hàm Học vị Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử Nhân! Ghế thư ký, trực phòng tồi nhất cũng phải xuất thân Tốt nghiệp Cao Đẳng. Nói chung đều là hàng Trí giả cao cấp, gồm Soạn giả, Giám Đốc, Ban Biên Tập, Nhà Xuất Bản, Công Ty in Tổng Hợp, đâu phải một nhóm "tôm cá xà bần" giữa chợ? Một tầng lớp Trí thức chọn lọc như thế, lại không ai phát hiện ra cách viết lách trong một Tác phẩm Giáo Khoa, dưới cấp cả dân xó chợ đầu đường! Đáng thương cho Dân Tộc Việt-Nam!

Trong khi đó, giới phụ huynh học sinh, thuộc tầng lớp Bình dân ít học, chỉ nhìn qua đã phát hiện ngay được sự dốt nát trong ngành Giáo Khoa đến vô tiền khoán hậu nầy, xuất phát từ các Nhà Thông thái thuộc hàng Quan Viên bậc Thầy Tổ Quốc. Không là điều lạ sao? Còn tuyệt diệu hơn, Vị Quan Viên và ban bệ Cơ Quan Kiểm duyệt Nhà nước có bề thế và quy mô như vậy cũng đã Ấn ký một Quyết định cho phép Xuất bản Tác phẩm Giáo Khoa cỡ đó. Phải chăng Quý Ngài thực tình không đủ trình độ để thấy được những sai lầm sơ đẳng nhất, mà trẻ con cũng thừa thấy được, hay cùng một hệ phá hoại Văn hóa Đất Nước như nhau?

Ai đã thọc tay vào sự phá hoại Văn hóa Việt-Nam cách tịnh vi và đầy khoa học, được kéo dài từ Bà NGUYÊN-THỊ-BÌNH đến nay? Ai phải liên đới chịu trách nhiệm cho một Tổ chức vừa hữu hình vừa vô hình đáng ghê tởm nầy? Xin nhường quyền phán định cho Cộng Đồng Người Việt ở tận khắp bốn phương trời Thế giới.

Phải chăng đây là một cuộc "Trắc Nghiệm" có quy mô lớn, như một hình thức thả diều xem gió, để tiến đến một cuộc Cách Mạng Văn Hóa đợt II cho thật thâm sâu trên toàn Đất Việt? Nếu không gặp sự đối kháng nào, thì những mâm bát nầy sẽ còn đục khoét hoàn toàn cân nảo nền văn hóa Việt-Nam đến mức độ nào? Quyền Phán quyêt nầy hoàn toàn tùy thuộc Thẩm quyền của Nhà Nước CHXHCNVN.

Chúng tôi tha thiết thỉnh cầu Bộ Chính Trị, Nhà Nước và Chính Phủ cần có thái độ cụ thể và biện pháp mạnh đối với tập thể phá hoại nền Văn học Dân tộc có tổ chức nầy cách công khai. Cần loại trừ các phần tử "Sâu Văn Mọt Sách" ra khỏi ngành Giáo dục không thương tiếc. Chận đứng mọi hành vi phá hoại có tính gián điệp, đang âm thầm đục khoét não trạng Tổ Quốc ta cho thối rữa, hầu hủy diệt nền Văn Học Nước Nhà tiếp tục cảnh ngu dân thời SĨ-NHIẾP.

Nếu không bị Quần chúng phản đối kịp thời, ngày mai loại Việt văn "Siêu Tân-Quốc-Ngữ" sẽ xuất hiện phổ biến khắp nơi nơi kể cả các loại Văn bản Pháp lý, không loại trừ trên bình diện giao dịch Quốc Tế, cũng sẽ vô cùng thê thảm! Lúc đó người ta phải mượn chữ viết Đàn Anh Nước Ngoài để giao dịch Quốc tế như một loại chữ "Quan Thoại" riêng dành cho lớp Quan quyền Quý phái! Quần chúng hãy trở về với chế độ ngu dân vô học như Quốc Dân Thiên Triều với Chữ hộp Ô vuông.

Trong chế độ Giáo dục gần như xả láng ngày nay, ai cấm người ta làm Hợp đồng Kinh tế và viết Đơn từ như mẫu mã dưới đây, để đệ nạp lên Tòa Án, các cấp Chính quyền Nhà nước theo kiểu BÌNH – LANH mọi rợ:

KỘNG HÒA XẢ HỘI CHŨ NGỈA VIỆC NAM
Dộc lậb-Tự zo-Hạnh fúc

DƠN TRANH CHẤB KHẨNG KẤB

Dà Nẳn, ngày 17 thán 6 năm 2012.
Kính gởi : Ủy Pang Nhâng Zâng  Tf. Dà nẳn,

Thưa Ủy Pang, thưa Qí kấb,

Chúng tôi, Trầng Thỵ Záb, sanh 19,8,1950, Dịa chỉ thườn trú: 15 Trưn Nử Vươn, Fườn Thạt zán, Dà nẳn. Số CMND/Giấy ĐKKD: 024.299.735, Ngày kấb: 14.6.2006, Nơi kấb: Tp. Dà nẳn. Qốc tịch: Việc Nam.

Đối tượng tranh chấb: Nguiển thỵ Pình, sanh 11.05.1972. Dịa chỉ: thườn trú 18  đườn Lạt Long Qân, Dà nẳn. Số CMNZ: 024.605.859, Ngày kấb: 21.01.2008, Nơi kấb: Tf. DN. Diện thoại: 0511.3852.769. Qốc tịch: Việc Nam. Chủ kăng hộ sát vách nhà chúng tôi.

Nội zung tranh chấb: đang tái thiếc kăng hộ và đã tùy tiệng léng lút đục tườn và trụ pê tông kăng hộ chúng tôi và dúc pê tông áb sác Tườn, Dà, Cột nhà chúng tôi nhưng ko thông qa í kýến kủa chúng tôi, là hành vi vi fạm sẽ đem đến nhiều nguy hại cho tài sản lyền kề, có thể sụp nhà và gâi nguy hyểm đến sinh mạn za đình chúng tôi, một khi pị sụt móng, vì nhà không đóng kừ đào móng zưới kột trụ sắc kao đến gần 8 mét.

Iêu kầu :

- Puột i thỵ  fải tháo zỡ trả lại hiện trạn pan đầu theo ranh đấc thẳn đứn.

- Kyểm tra vyệt xây zựn kó zấi fép không ?

- Nếu kó thì vyệt thi kông có dúng qi trỳnh kĩ thuậc xâi zựng theo sơ dồ thiếc kế dã dượt zuyệc ký không?

Dể đảm pảo sự nghyêm minh của Fáb Luậc, tôi xin:

UPND thành fố lậb pyên pản dối với việt vi fạm của i thỵ, puộc i thỵ fải ngyêm chỉnh chấb hành nội zung Pyêng Pảng hòa gyải ngày 8.9.2012 là fải ngưn ngay vyệt thy kông xâi zựn cho dến khi có kết qả giải quiết tranh chấb của Kơ qang có thẩm quiềng.

Puộc i thỵ ngiêm chỉnh chấb hành “Ngĩa vụ tôn trọng, pảo dảm trậc tự an toàn xã hội trong xâi zựng” qy định tại Đyều 264 Bộ Luậc Zân Sự.

Xin chân thành piếc ơn Ủy Pan và Qí Kấb,

Đà Nẵng, ngày 17 thán 6 năm 2012.

Dươn dơng,

(Kí tênh)                                         

Trầng Thỵ Záb

Những loại Đơn trương thế nầy, UBND Tp. ĐN có "zui zẽ" thụ lý và có thỏa mãn cho đương đơn cuồng ngông, cố tình khinh miệt đến thế này không? Nếu không, sao cả một tập thể Viên chức trong Hệ thống Giáo Khoa Nhà nước tích cực Hổ trợ và được Ban ngành Kiểm duyệt Nhà nước ưu ái ký giấy phép cho ấn hành loại Sách Giáo Khoa không kém phần ngông cuồng khinh miệt cả một Dân Tộc Việt? Như thế có ý gì, có nghĩa gì và có dụng tâm gì?

Cộng Đồng người Việt trong cũng như ngoài nước không thể tha thứ được cho hành động khinh suất nầy của Nhóm Cán Bộ Nhà Nước hiện hành nầy. Ai có thể đọc trôi viết gọn đoạn văn ngắn nầy không? Nó có tính Độc lập Dân Tộc hơn loại chữ Nhà Nước ta đã sử dụng từ năm 1945 đến nay không? Nó còn dễ đọc hơn, và có tiến bộ hơn cả các bài viết của Thầy BEN-TÔ THIỆN, I-RÊ-XI-CÔ (IGESICO) VĂN-TÍN và các Giáo sĩ Truyền Giáo đã viết trước Thập kỷ 60 Thế kỷ XVII hay còn thụt lùi lạc hậu man di hơn nữa? Dân Việt muốn được đọc trôi, viết gọn loại "Văn chương Siêu Dân tộc" nầy, có phải trở lại ghế nhà trường để đươc Thầy cô thuộc lớp người Miêu duệ "NGU-Í NHUIỄN-THỴ-PỲNH" đào tạo lại.

Là Hàng Trí thức có trình độ Văn hóa chuyên nghiệp tầm cỡ Quốc gia như Tác giả ĐẶNG-THỊ-LANH, Giám đốc TRƯƠNG-CÔNG-BÁO, Tổng biên tập HOÀNG-VĂN-CUNG và tập thể Nhà Xuất bản Đà-Nẵng, Công ty in Tổng hợp Cầu-Giấy, kể cả Ban bệ Kiểm duyệt Nhà Nước CHXHCNVN phải nghĩ gì? Đây không phài là hệ lụy (corollary) từ nền tảng Cách Mạng Giáo Dục của Bà NGUYỄN-THỊ-BÌNH đó sao? Giả dụ rằng chúng tôi đổi mới cách viết Cao danh quý tánh các Ngài là DẶN THỴ LANH, TRƯƠN KÔNG PÁO), HOÀN VĂN KUNG... liệu Bản thân các Ngài và Tôn tộc cháu con có gật đầu chấp nhận cách hãnh tiến vì Ta và giòng tộc đã đổi mới theo nếp sống Văn Minh vượt bậc nầy không? Nếu thấy thế là trái mắt, là bất thường, sao xem hành động tùy tiện chuyển đổi cả một hệ thống Văn Học Dân  tộc đến vô tội vạ như thế, Là Nhà Trí thức, là hàng Mô phạm Quý Ngài không xem đó là điều xúc phạm đến cả Cộng đồng Người Việt trên khắp Năm Châu Bồn Biển ư?

Quý vị có suy nghĩ gì về những cảnh tượng phá hoại tinh thần như những tay Sát thủ Tâm hồn Việt đến mức tởm lợm (keck) thế nầy không? Đây là bản chất phá hoại của Bộ GD&ĐT xuất hiện từ thời Bao cấp vẫn còn được tồn tại và có chiều hướng phát động quy mô hơn? Xét ra, Bộ GD&ĐT phải tự cảm thấy ô nhục trước một Ngoại kiều người Mỹ đã nói và viết tiếng Việt chuẩn xác gấp 10 lần Bộ trưởng Giáo dục Nhà nước NGUYỄN-THỊ-BÌNH. Xin được đơn cử cụ thể sau đây:

Người ta chưa từng gặp được mấy nhân vật có tầm cỡ GsTs Việt Văn, nếu không phải Cư dân Nội thành Hà-Nội chính hiệu (không hiểu chung chung là dân nhập cư, người ngoại ô và ở ven đô Hà-Nội), đã phát âm tiếng Việt đúng và hay như Lm. JOHN TABOR, người Mỹ phục vụ tại Giáo phận Đà-Nẵng trước 1975. Ngài nhập Quốc Tịch Việt-Nam, và Ngài đã phiên âm tên mình, JOHN TABOR, ra Hán-Việt là "DƯƠNG-TÂN-BẰNG". Ngài cắt nghĩa DƯƠNG-TÂN-BẰNG là "Người Bạn Mới từ Đại Dương". Lm. DƯƠNG-TÂN-BẰNG bị trục xuất, đã sang Thái-Lan sau ngày Giải phóng, trú tại Udongtani 41000, Thailand. Ngài đã phát âm tiếng Việt rất chuẩn, chính xác như một người dân Trí thức Hà-Nội. Chính xác hơn hầu hết các Nhà Giáo, các Lm. người Việt ở các Tỉnh và thành phố khác trong cả nước.

Bất cứ ai nghe ngài giảng nhưng không thấy mặt đều lầm tưởng là người Hà-Nội thực thụ, không thể nhận ra là một người ngoại quốc. Không ai có thể viết sai chính tả với tiếng nói và giọng đọc của Ngài. Phân biệt được độ đoản của "i" (ngắn) và độ trường của "y" (dài). Tách bạch rạch ròi giữa dấu Hỏi và dấu Ngã. Nghe phân biệt rõ C và T, N và NG sau nguyên âm, không tạp nhạp lẫn lộn giữa i và y. Mỗi lần tiếp xúc với Ngài, đã khiến chúng tôi cảm thấy ngượng. Mình là người Việt, nhưng không có được âm giọng tiếng Việt như Ngài. Tuy rằng Ngài mới đến Miền Nam Việt-Nam từ thập niên 60 của Thế kỷ XX, chưa từng đặt chân đến Hà-Nội dù chỉ một ngày. Nhưng đã học và nghiên cứu kỹ âm sắc tiếng Việt với Lm. NGUYỄN-CHÂU-HẢI tại Đà-Nẵng, một Linh mục dân Bắc 54.  

Trong khi đó, một Bộ Trưởng Giáo Dục đã từng định cư tại Thủ-Đô Hà-Nội, đảm nhiệm một Thiên chức làm Thầy các bậc thầy một Đất nước. Bậc Thầy mọi cấp Trí thức từ Đại Học, trên Đaị Học. Dù ai có là Gs, Ts, Học giả, Nhà Văn hóa, cũng phải cúi đầu vâng dạ tuân hành, lại không có một tầm hiểu biết cơ bản về nguyên tắc phát âm tiếng Việt, không phân biệt được âm hưởng giữa i và y cũng là chuyện vô cùng đáng tiếc! Không cảm thấy ngượng với người nước ngoài và không thẹn với Khối Trí thức Dân tộc là cộng đồng SV-HS, lớp con em trực thuộc quyền đào tạo của mình, để các cháu phải phản ứng, phải khóc ré lên. Quà là hiện tượng báo động một sự điêu tàn Đất nước! Mĩa mai thay!

Chúng tôi chỉ xin đơn cử một vài Thư Phản hồi bộc lộ sự thao thức của nhiều Tác giả lo lắng cho cách viết lách của ta hiện tại. Dưới đây là Bức thư của một trong số các cháu Sinh viên:

“Chào ông! Sau khi đọc xong bài viết Thỉnh Nguyện Thư (3) của ông con rất tự hào về hệ thống chữ viết của Việt Nam.

“Đâu phải dân tộc nào cũng có được hệ thống chữ  viết hoàn chỉnh và khoa học đến như vậy.

“Việt Nam nằm gần Lào, Campuchia, Trung Quốc và nhất là bị ảnh hưởng rất lớn của nền văn hóa Trung Quốc, ấy vậy mà hệ thống chữ viết của Việt Nam lại tiến bộ hơn. Người Việt Nam dễ dàng tiếp cận được với nền văn hóa thế giới hơn.

“Hệ Thống chữ viết của Việt Nam phân định rất rõ ràng các nguyên âm phụ âm, a, ă, â.... khắt khe với lỗi chính tả. Ấy vậy mà những nguyên tắc ấy đang dần bị bãi bỏ. Thật là đáng buồn.

“Bây giờ, đang dần hình thành thêm ngôn ngữ Teen và ngôn ngữ IT.... những người lớn tuổi không thể nào hiểu  nổi được ngôn ngữ đó, mặc dù nguyên tắc chính tả vẫn còn.

“Rồi thế hệ con em chúng ta sẽ không còn nguyên tắc nữa, sau  này không biết sẽ hình thành thêm ngôn ngữ gì nữa. Rồi sẽ có 1 ngày công dân Việt Nam sẽ giao tiếp với nhau bằng chữ viết một cách khó khăn. Thật đáng buồn thay!!” ("thanh huuu" <sohuyet_girl@yahoo.com> 21:04.06.10.2011).
Xin đơn cử thêm một thư khác cùa một Trí giả trong số Bạn đọc lớn tuổi cũng tỏ bày những tâm trạng từng ray rứt của mình không kém :

“..... Bài GIU-DÀ THỜI ĐẠI @ của ông khi đưa lên mạng từ 23 trang sẽ thành hơn 30 trang... Chưa kể Thỉnh Nguyện ThưMINH VÂN còn dài hơn gấp mười mà có trên Google cũng là niềm hảnh diện cho tác giả biết bao.

“Nếu đọc sách truyện thì trăm trang là chuyện bình thường, nhưng tôi chưa có dịp đọc thấy một bài KHẢO LUẬN nào mà dài đến hàng trăm trang. Các bài viết của ông phải nói đúng là những bài khảo luận, vì ông nói có sách mách có chứng, có bố cục mạch lạc và lý luận chặt chẻ. Không mấy ai có trình độ viết dài hai ba trăm trang mà thu hút độc giả đến như thế!

“Tôi còn nhớ mãi Thỉnh Nguyện Thư 8.12.2010 (3)  của ông, một CÔNG TRÌNH vô tình tôi được xem, có đoạn bàn về CHỮ QUỐC NGỮ..., Tôi phải khâm phục sự hiểu biết sâu và rộng v.v... của Tác giả! Tôi vẫn có ý định viết nhiều bài nữa để đánh đố những lề thói càn rỡ trong và ngoài Giáo hội nhưng... 

“Xin chúc mừng Tác giả  và mong SẼ CÓ NHIỀU BÀI KHÁC HƠN. Thân kính. LÊ THƯƠNG”. (thuongle <thien-thanbenho.555@yahoo.com>, 17:52 Ngày 29 tháng 10 năm 2011.“Re: "HÝ HỌA !! MINH VÂN" 00:13.15.10.201).

Như thế thì Bà Bộ Tưởng GD&ĐT lại cho là Tiến bộ, là Cải cách văn học, văn hóa ư? Là bộ mặt Văn minh, là đơn giản và gọn nhẹ cách viết đấy ư?

MINH-VÂN @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site