lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Trang Thơ Văn Nguyễn-Duy-Ân 

Hồ Chí Minh: Đại thi hào chôm chỉa!

1, 2

Giáo sư Lê Hữu Mục đã phân tích, lý luận và chứng minh rất thuyết phục rằng tập thơ Hán ngữ “Ngục Trung Nhật Ký” không phải là tác phẩm của Hồ Chí Minh, mà là của một người tù Trung Hoa. Tập thơ chẳng có gì xuất sắc nhưng nổi tiếng là vì được tráo tên tác giả, một người nổi tiếng như Hồ Chí Minh; lại được dàn đồng ca văn nô, bồi bút hết lớp nầy đến lớp khác của đảng Cộng ra sức đánh bóng, tô vẽ!

Trong sách “Hồ Chí Minh thơ toàn tập” do nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM và Trung tâm nghiên cứu quốc học năm 2000, ngoài bản dịch tập thơ nói trên, có chưa tới mươi bài thơ “thất ngôn bát cú” còn lại tất cả là loại vần vè theo kiểu “thơ Con Cóc”, ví dụ:

Hòn đá to hòn đá nặng
Một người nhắc không đặng
Một người nhắc không lên
Hòn đá to hòn đá bền
Nhiều người nhắc lên đặng

Rất khác xa với văn phong, khẩu khí cao ngạo như những bài như: “Tặng Thống chế Pê- tanh”, “Tặng Toàn quyền Đờ-cu.” Hoặc bài:

 

Chơi Trăng

Gặp tuần trăng sáng, dạo chơi trăng,
Sẵn nhắn vài câu hỏi chị Hằng:
“Non nước tơi bời sao vậy nhĩ?
Nhân dân cực khổ biết hay chăng?
Khi nào dấy được quân anh dũng,
Để dẹp cho tan bọn nhố nhăng?
Nam Việt bao giờ thì giải phóng?
Nói cho nghe thử, hỡi cô Hằng?”

                      *
Trăng rằng: “Tôi kính trả lời ông,
Tôi đã từng soi khắp núi sông
Muốn biết tự do chầy hoặc chóng,
Thì xem tổ chức khắp hay không.
Nước nhà giành lại nhờ gan sắt
Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng.
Tổ chức, tuyên truyền càng rộng rãi,
Tức là cách mạng chóng thành công.”

Ngày 21 tháng 8 năm 1942
Hồ Chí Minh

Họa:
Biết Chăng Trời?

Dưới bóng mặt trời dưới ánh trăng
Có chi vĩnh cửu mãi thường hằng?
Cớ sao lũ Cộng luôn gian ác
Chẳng hiểu ông Trời có biết chăng?
Giáng đấng anh hùng mau xuất thế
Xua bầy đảng trị hết lăng nhăng
Khi toàn dân Việt vùng lên được
Hồ cáo lòi đuôi bịp chị Hằng.

                     *
Chú Cuội bảo Hồ: “Tớ kém ông!
Dám đem dâng hiến cả non sông
Giết người tiếng thét vang trời đất
Cướp của lời than dậy khoảng không
Chối bỏ tổ tiên thờ Mác-Xít
Dưỡng dung đạo tặc dựng Khu, Đồng...
Linh, Mười, Duẩn , Thọ, Phiêu, Lương, Mạnh...
Kháng chiến toàn dân: đảng cướp công!” 
17- 12- 2002
nguyễn duy ân

Hoặc rất kiêu căng như bài:

Vịnh Trần Hưng Đạo

Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu tới đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công.
Hồ Chí Minh
(Bài nầy không có trong tuyển tập thơ HCM nói trên)

Hoạ:
1/ Chớ có huênh hoang

Sao đem bôi nhọ đấng anh hùng?
Dám sánh hồ đồ hở Nguyễn Cung?
Gia phả có đâu nơi tộc Lạc?
Cội nguồn chẳng thấy ở tông Hồng!
Trên đầu giáo chủ Mao, Lê, Mác!
Dưới trướng lâu la Duẩn, Giáp, Đồng…!
Cõng rắn Nga, Tầu không biết nhục!
Lại còn khoác lác để tranh công!
(1996)

2/ Lời Thánh phán

Chính mi là đứa đại gian hùng!
Xảo trá! Biết gì kiếm với cung!
Mặt chuột tai dơi nhờ trát phấn
Tâm xà trí cáo được tô hồng
Từng gây máu thắm mờ sông núi
Đã tạo xương khô trắng ruộng đồng
Thiên hạ không đui, đừng phét lác
Gian tà, lấy tội kể là công!
(1998)
nguyễn duy ân
(Thời Đại Hồ Chí Minh Bán Nước.)

Có lẽ Hồ không làm được thơ  theo thể thất ngôn bát cú,  mà do bọn bồi bút làm ra rồi đưa cho Hồ nhận làm tác giả:

Theo báo CAND, ngày 5.11.09 bài thơ “Thưởng trà” (chưa từng được phổ biến) là cụ Huỳnh Thúc Kháng ứng khẩu trong lần hội kiến với Hồ Chí Minh, do Hồ yêu cầu và ra đề tài khi được cụ Huỳnh pha trà thơm mời, Hồ khen tài “xuất khẩu thành chương” và đã mời cụ  Huỳnh tham gia chính phủ lâm thời:

Thưởng trà

Trà trà nước nước buổi hôm mai
Yêu nước nên ta nhớ nước hoài
Nâng chén sơn hà xem nóng nguội,
Mở bình xã hội thử đầy vơi
Nhiệt thành lòng quạt phừng phừng đỏ
Tâm huyết hơi ùn sục sục sôi
Ai nấy bảo nhau lo quạt nước
Quạt cho đặng nước để mà xơi

Huỳnh Thúc Kháng

“Thi hào vĩ đại” như Hồ dám “ra đề tài” cho người khác xướng mà không biết ứng khẩu họa lại được một câu!

Nghĩa  bóng của câu thơ “Quạt cho đặng nước để mà xơi” có lẽ  đã làm Hồ nghi kỵ nên sau khi mượn tên tuổi và uy tín cụ Huỳnh để cho Võ Nguyên Giáp tiêu diệt các đảng phái quốc gia, Hồ đã lừa cụ vào Quãng Ngãi để đầu độc! “Quạt cho đặng nước” thì chỉ có Hồ và đảng Cộng “xơi” chứ cụ Huỳnh cũng đòi “xơi” thì phải bị thanh toán trước, trừ hậu họa mà thôi!

1, 2

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site