lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Minh-Vân

Trúc-Lâm Yên-Tử (1) Tựa gốc; (2) Tựa do TLYT đặt lại cho phù hợp với tinh thần của trang nhà và Hội Sử Học.

***

Nền Tảng Tân-Quốc-Ngữ Và Những Sai Lầm Nghiêm-Trọng Của Bộ GD và ĐT Nhà Cầm Quyền CHXHCNVN (2)

Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT Nhà Nước CHXHCNVN (1) (Đã Hiệu Đính)

Minh-Vân

Kính cáo :

"Cùng Cộng Đồng Người Việt Trong Và Ngoài Nước "

Chúng tôi viết bài nầy để gởi trực tiếp đến "Bộ Giáo Dục và Đào Tạo", thông qua Nhà Nước,Chính Phủ và các Cơ quan Trung Ương thuộc ngành Văn Hóa - Giáo Dục Nhà Nước CHXHCNVN. Xin trình gởi Hàn Lâm Viện Khoa Học, Viện Sử Học Quốc Gia, các Nhà Văn Hóa chúng tôi may mắn được biết Đ/chỉ riêng. Cùng xin được gởi đến một số Trang Mạng và Báo chí có uy tín tại Quốc Nội và Quốc tế, nếu được quý Ban Biên Tập đồng cảm quan tâm đón nhận cách nhiệt tình, hy vọng sẽ được chuyển tải đến Cộng Đồng Người Việt ở bốn phương trời Thế giới, để rộng đường dư luận với nhiều  sự nhận định của mọi người. Đồng thời chúng tôi cũng mạo muội xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng trong sự góp ý, sửa chữa, thay đổi, bổ sung, không phân biệt Tôn Giáo, Đảng phái, Sắc Tộc, Tuổi tác, Giới tính và Địa vị Xã Hội, dù được sự đồng tình chấp nhận hay phản bác, đều rất đáng trân trọng đối với chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi xin phép được gởi đến Lm. Bề Trên Giám Tinh Dòng Tên Việt-Nam và Thông trình lên Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, xin vì ý thức Trách nhiệm và Tinh thần Dân tộc, thỉnh cầu Quý Ngài lên tiếng can thiệp bảo vệ nền Văn Học Nước Nhà, chặn đứng mọi hình thức lộng hành Văn học đến điên loạn như hiện nay. Kính xin Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam và Cộng Đồng Dân Tộc cảm thông cho nhiều thiếu sót.

***

Mục Lục

Dẫn Nhập
I. Chủ Trương "Cải Tổ" Chữ Tân-Quốc-Ngữ

II. Miêu-Duệ Nguyễn-Ngu-Í
III. Vần Tân-Quốc-Ngữ, Một Cấu Trúc Chữ Viết Có Đầy Đủ Bản Sắc Dân Tộc
IV. Chữ Tân Quốc Ngữ, Rất Xa Lạ Với Thế Giới Đương Đại
V.  Tính Ưu Việt Của Văn Phạm Tân-Quốc-Ngữ
VI. Những Đao Phủ Thủ Tinh Thần
VII. Những Hình Thức Cải Tổ
VIII. Trách Nhiệm Về Ai?
IX. Nhà Toàn-Cầu Bác-Học Danh-Gia
X. Cần Chấn Chỉnh Những Hình Thức Lai Căng Mất Gốc

XI. Văn Học Dân Tộc Là Linh Hồn Của Tổ Quốc
XII. Thất-Tinh-Hội
XIII. Sự Đóng Góp Của Các Thừa Sai Hải Ngoại Và Nhiều Học Giả Công Giáo Pháp Cho Nền Văn Học Việt-Nam
XIV. Những Vấn Nạn
XV. Công-Tội Về Ai ?
XVI. Trách Nhiệm Và Quyền Hạn Của Bộ GD&ĐT
XVII. Các Nhà Văn Hóa Dân Tộc Đã Đứng Trước Một Bức Tường Siêu Thép, Bất Khả Xâm Phạm
XVIII. Thế Hệ Dụng Ngữ
XIX. Nguyện Vọng
XX. Kết Luận

Trúc-Lâm Yên-Tử:  Có hai loại chú thích, số nhỏ trong ngoặc đơn là của tác giả Minh-Vân; số lớn trong ngoặc đơn là của TLYT. Phần chú thích của tác giả nằm cuối bài; phần của TLYT nằm bên trên được phân biệt bởi ba dấu *.

(1) Đây là ý kiến riêng của tác giả Minh-Vân. Thực ra việc xử dụng quốc-ngữ đã được nhà văn Nhượng-Tống đưa vào thực tế khi ông tham gia vào báo Khai Hóa (1921), Thực nghiệp dân báo (1924) v.v..., ông Hồ-chí-Minh chỉ là người nối tiếp tiền nhân; (2) Chữ Nôm cũng đã xử dụng dưới triều Tây-Sơn của vua Quang-Trung; (3) Đất nước sẽ may mắn hơn nếu người chiến thắng và thống nhất đất nước là vua Quang-Trung; (4) Trong tinh thần đại chúng của Hội Sử Học cũng như trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử chúng tôi vẫn quen xử-dụng cụm từ ngày 30-04-1975 hơn là giải-phóng; (5) Ngoài ra còn có những cuộc chiến khác sau năm 1975, như cuộc chiến với Cao Miên năm 1978, Trung Việt năm 1979, Trung Việt 1984 - 1985; (6) Cắt từ "Chỉ nghe ...rằng" trang 58, đoạn này không phản ảnh thực tế của miền Nam, nếu có chỉ là vài trường hợp cá nhân; (7) Việt-Nam Tự-Điển do Lê-Văn-Đức cùng một nhóm văn hữu soạn, Lê-Ngọc-Trụ hiệu-đính, nhà sách Khai Trí xuất bản tại Sài-Gòn Việt-Nam năm 1970 và tái bản ở Hoa-Kỳ vào thập niên 1980; (8) Sự kiện ra hải ngoại của ông Hồ-chí-Minh là tìm phương sinh sống, việc làm làm cách mạng hay cứu nước (theo quan niệm riêng của ông ta) cũng chỉ đến sau khi đơn xin vào làm trong cơ quan thuộc địa của Pháp bị bác bỏ; (9) Nếu ông Hồ là nhân vật thông thái nhiều mặt thì đã không du nhập chủ nghĩa cộng sản vào đất nước Việt-Nam. Nguyễn-Duy-Ân, một cộng tác viên của Hội Sử Học có bài Hồ-Chí-Minh đại thi hào chôm chỉa, và đây có thể là một khía cạnh thông thái khác của nhân vật họ Hồ mà chúng ta cần phải biết thêm; (10) Nhìn trường hợp cụ Huỳnh-Thúc-Kháng; (11) Xin cắt bỏ vì xử dụng quá nhiều lần;

***

XIV. NHỮNG VẤN NẠN

Đã có đôi nhà nghiên cứu Văn học Việt-Nam từng thắc mắc, theo Vần Việt chỉ có nguyên âm a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư đều được TRƯƠNG-VĨNH-KÝ tạo thành hợp âm, Cách, riêng nguyên âm i đã có iu, in, ít, iên, ích, còn hợp âm y thì không…. Trong Chữ Tân-Quốc-Ngữ  không từng có các vần hợp âm ya, yu, ynh, ych… Như vậy, trên nguyên tắc, một khi viết ynh, yu, ya đều sai định luật cấu trúc ghép Vần Tân-Quốc-Ngữ. Thì hiện nay với Quy định lấy i thay y của Bộ GD&ĐT là đúng nguyên tắc hợp âm của TRƯƠNG-VĨNH-KÝ.

Ta cần đặt lại vấn đề, lấy giả thuyết rằng, trong quyển Vần Quốc-Ngữ nếu thực tế đã có hợp âm ya, yu, ynh, ych… Thì người ta đã viết "cái đynh", "tỳnh cảm", "lyu đyu", "đých thực", "đỵa lý", "Bỳnh an" thay cho cái đinh, tình cảm, liu điu, đích thực, địa lý, Bình an.

Vì thế đã không một ai đặt tên cho con gái rượu là NGUIỄN-THỴ-BỲNH, vì cấu trúc ghép vận nầy đã không có trong Từ Điển Việt – Bồ – La và Phép Giảng 8 ngày của G/sĩ ĐẮC-LỘ....!

Cũng vì đã không có các hợp âm ya, yu, ynh, ych, nhưng không một ai tìm gặp các chữ  "Huình tộc", "Nguiễn tộc", "Huinh đệ", "canh khuia", "khuỉu tay", "uình uịch", "iết kiến", "iến anh", "iên ổn"… cả! Vì thế, nếu căn cứ vào Vần Quốc-Ngữ để viết là HUÌNH-TỊNH-CỦA, NGUIỄN-THỴ-BỲNH là là sai với cấu trúc ghép vần G/sĩ ĐẮC-LỘ đã áp dụng trong Từ điển Việt – Bồ – La và Tác phẩm Phép Giảng 8 Ngày do Ngài biên soạn! Vì thế người ta đã viết "Nguyễn tộc", "Huynh đệ", "canh khuya", "khuỷu tay", "uỳnh uỵch", "yết kiến", "yến anh", "yên ổn" là những hợp âm không tìm thấy trong Tập Vần Quốc-Ngữ của TRƯƠNG-VĨNH-KÝ. Vậy ai đúng ai sai? Nên căn cứ vào Họ TRƯƠNG hay phải theo ĐẮC-LỘ cho cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ được hợp lý, thống nhất, để không lẫn lộn và mâu thuẩn giữa i và y?

Căn cứ vào cách ghép chữ của G/sĩ ĐẮC-LỘ có sự khác biệt về chữ y, nhưng không thể nào chỉnh đổi được. Điều đó đã khiến Nhà Ngữ học TRƯƠNG-VĨNH-KÝ phải nghiên cứu ti mỉ và thận trọng hơn. Do đó các hợp âm y đã có một Quy Tắc riêng xác định rằng, tuy không có hợp âm ya, yu, yê…, nhưng khi các hợp âm ia, iu, iê, inh... "đứng đầu từ ngữ" (iên), hoặc nối kết với một nguyên âm khác trước "i" (uiê, uiu) thì "i" phải đổi thành "y”. Chính vì thế, ta đã viết uỳnh uch, chứ không viết "uình uịch", Nên ta phải lấy y thay cho i trong Hunh, Nguyễn, canh khuya, khuu tay. Đó là một Quy ước đã trở thành Quy tắc, Tiên sinh TRƯƠNG-VĨNH-KÝ đã xem đó là một trong những “Luật Trừ Bất Thành Văn” trong cấu trúc ghép Vần Chữ Tân-Quốc-Ngữ.

Xưa nay chưa từng có một Nhà Văn hóa, một Học giả tiền bối phản bác. Luật Trừ Bất Thành Văn là những thực tại không thiếu ở mọi nền Văn Học trên thế giới. Chưa một Nhà Trí  thức nào từ cổ chí kim đã dám chỉnh đổi Quy tắc nầy, ngoại trừ Bộ GD&ĐT thời XHCN ngày nay. Những Định luật bất thành văn trong Văn hóa đều bất di bất di bất dịch ở mọi thời và mọi nước. Cách riêng Văn học Âu-Tây còn nhiều luật trừ rất nhiêu khê và phức tạp hơn gấp nhiều lần, nhưng không một ai dám đơn giản hóa, như đã đơn cử trên.

Không chi có mỗi giai đoạn đầu phát triển, khi Chữ Tân-Quốc-Ngữ chưa thành hình cụ thể là một hệ thống Văn Học, thì cách viết luôn biến chuyển thiên hình vạn trạng. Thậm chí  đến cả Thế kỷ XIX, khi Từ điển Việt – Bồ – La của G/sĩ ĐẮC-LỘ chưa được phổ biến rộng khắp và chưa được nghiên cứu kỹ để được áp dụng đồng nhất. Phải đợi đến khi quyển Vần Quốc-Ngữ của Nhà Đại ngôn ngữ học TRƯƠNG-VĨNH-KÝ chào đời, cùng với sự cộng tác đắc lực của các Học giả kế nghiệp Tiên sinh đã tích cức đầu tư công sức khai thác sâu rộng, phát triển đầy đủ, mới trở thành một Quy Luật Chính Tả nghiêm ngặt, buộc mọi thành phần Văn Nhân Học Sĩ phải tuân hành tuyệt đối, hầu thống nhất một nền Văn Học Dân Tộc, là manh nha thống nhất Dân trí một đất nước, quy tụ thành một ý chí Dân tộc đồng nhất có ý thức quật cường, mới mong củng cố được một tinh thần tiến đến giai đoạn đòi hỏi Chủ quyền Độc lập cho Tổ Quốc Việt-Nam, loại cho bằng được cả Thiên Triều lẫn Mẫu Quốc.

Khi đó mới mong thoát khỏi ách nô lệ triền miên luôn đặt trên đầu trên cổ Dân ta từ ngày trái đất mới hình thành, chưa chừng còn kéo dài đến "Ngày Tận Thế" cũng nên, (!) một khi ta chưa có được nền Văn học Độc lập và thống nhất.

Ý thức đó đã được hàng Trí giả bảo trọng và tuân hành thống nhất cho đến ngày nay. Cố Chủ Tịch HỒ-CHI-MINH và Cố Tổng thống NGÔ-DÌNH-DIỆM cũng đã thấy và đặt trọng tâm vào đó từ những ngày còn bôn ba Hải ngoại để tìm con đường cứu nước.

Ngoại trừ sự xuất hiện những phần tử thiểu số thất học, hay vô ý thức mới có biểu hiện phá hoại sự thống nhất Văn học Dân Tộc, còn muốn kéo dài và nhân rộng trong Giáo Khoa cho đến một ngày hoàn toàn đổ nát cả Tiền đồ Tổ Quốc mới thôi. 

Tạp chí Văn nghệ, số 11 tháng 4 năm 1958 cũng đã thao thức và nhắc đến những tác phẩm của Tiên Sinh TRƯƠNG-VĨNH-KÝ: "Kể cho đến bây giờ, ít có cuốn sách nào cung cấp cho ta nhiều thông tin về ngữ pháp tiếng Việt như mấy cuốn sách không lấy gì làm dày của ông (T.V.KÝ, MV. chú thích). Trong mấy cuốn này không thiếu những phát hiện quan trọng mà ngày nay chẳng mấy ai nhắc đến, trong khi lẽ ra nó phải được những người đi sau tiếp thu và khai triển, đào sâu hơn nữa". Thay vì phải được nghiên cứu kỹ để khai thác, đào sâu hon nữa, hầu tiếp thu thêm những điều chưa tìm thấy hết, nhưng vì "quá thông thái", người ta đã sớm đi vào phá hoại, loại dần những nét đẹp tinh tế của nền Văn học Việt-Nam vì không có đủ trình độ hiểu biết cả những nét sơ đẳng nhất của Cái Cốt Lõi trong Văn Học Nước Nhà!

Văn học là một cái gì thâm thúy, tinh vi, tỉ mỉ và tế nhị. Nó được hình thành qua nhiều Thế kỷ, người ta có quyền đề nghị bổ sung để được hoàn chỉnh hơn. Nhưng nếu không qua một quá trình nghiên cứu lâu dài và thật sâu rộng, chưa được thông qua nhiều cuộc Hội Thảo Văn Học quy mô có tầm cỡ Quốc gia, gồm các Bậc Thông thái có đủ tư cách đại diện khối Trí thức Cộng Đồng Dân Tộc, phải có tính hợp lý và đủ sức thuyết phục, được mọi người xác định là sự cần thiết phải thay đổi, thì không một ai được phép tùy tiện tạo ra một sự phá rào về các cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ đã trở thành Nguyên tắc, dù đó là những "Định Luật Bất Thành Văn".

Luật lệ các nền Văn Học mọi Quốc gia, đầu tiên cũng chỉ là thói quen dụng ngữ và dụng tự ở từng địa phương, lâu ngày tập hợp lại, trở thành Quy ước, dần dà, vô hình chung đã biến Quy tắc Cộng Đồng, sau đó mới trở thành những Luật lệ “Bất Thành Văn” và "Thành Văn". Những Luật nầy đều có một giá trị như nhau qua từng thời và cho mọi thời. Đó là những Quy Luật tự nhiên từ Bản làng, Bộ Lạc, Dân Tộc, Quốc gia và Quốc tế. Những Định luật tự nhiên đó hầu như bất di bất dịch đối với Nhân Loại. Những Quy Tắc Bất Thành Văn nói chung, đều thuộc phạm vị kinh nghiệm, ăn sâu trong tâm tư tình cảm con người, nên không bao giờ có một ai được quyền tùy tiện ra lệnh thay đổi.

Tôn trọng và bảo vệ Luân Lý, Đạo Đức, Thuần Phong Mỹ Tục, Huyết thống, là những quy tắc đời đời vẫn giữ, đều là những "Quy Luật Bất Thành Văn" của loài người.  Các Quốc gia đã dựa vào đó ban hành những Đạo Luật thành văn. Nhưng Đạo luật thành văn, vẫn là những Luật luôn thay đổi tùy thời, lệ thuộc theo Chế độ Chính trị và theo từng giai đoạn phát triển Xã hội theo ảnh hưởng Kinh tế, Chính trị, Tôn Giáo. Có tội danh là tử hình theo Luật pháp hôm qua, nhưng là án tù hữu hạn hôm nay (tội thâm lạm, biển thủ). Bên nầy là Anh Hùng Dân Tộc được tôn vinh ca tụng, bên kia là Tội Phạm Chiến Tranh bị đưa lên đoạn đầu đài! Những Quy luật Bất thành văn trong Phong tục, Tập quán, Đạo đức, Công bình, Bác ái... không bao giờ thay đổi theo thời.

Như thế các cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ cũng đã bị nhiều Quy tắc Bất thành văn  do kinh nghiệm gọt dũa qua thời gian dài, đã trở thành niêm luật tuyệt đối. Các Nhà Văn Hóa Tiền Bối, các Nhà Thông Thái tầm cao, các Học Giả thời danh, các nhà Trí thức kiệt xuất, đã vẫn tuân hành đúng quy tắc bất thành văn của G/sĩ ĐẮC-LỘ để lại. Học giả NHẤT-LINH và Nhóm TLVĐ của Ông đã không hề dám thay đổi quy tắc truyền thống cấu trúc bất khả xâm phạm của Chữ Tân-Quốc-Ngữ, một nguyên tắc bất di bất dịch xưa nay. Nhóm Thất-Tinh-Hội nầy chỉ nghiên cứu thêm nguyên tắc sử dụng "gạch nối" trong Danh xưng, như đã sử dụng gạch nối thống nhất trong các danh từ Việt hóa và Địa danh, họ đã đề nghị bổ sung "gạch nối" cho các "Tên, Họ, và Chữ Lót" của các Nhân vật. Tuy không một ai dám chấp nhận, nhưng cũng không bị đối kháng (Antagonistic), nên dần dà đã được sử dụng gần như đều khắp trên cả nước từ trước thập niên 40 của Thế kỷ XX.

MINH-VÂN @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site