lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Minh-Vân

Trúc-Lâm Yên-Tử (1) Tựa gốc; (2) Tựa do TLYT đặt lại cho phù hợp với tinh thần của trang nhà và Hội Sử Học.

***

Nền Tảng Tân-Quốc-Ngữ Và Những Sai Lầm Nghiêm-Trọng Của Bộ GD và ĐT Nhà Cầm Quyền CHXHCNVN (2)

Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT Nhà Nước CHXHCNVN (1) (Đã Hiệu Đính)

Minh-Vân

Kính cáo :

"Cùng Cộng Đồng Người Việt Trong Và Ngoài Nước "

Chúng tôi viết bài nầy để gởi trực tiếp đến "Bộ Giáo Dục và Đào Tạo", thông qua Nhà Nước,Chính Phủ và các Cơ quan Trung Ương thuộc ngành Văn Hóa - Giáo Dục Nhà Nước CHXHCNVN. Xin trình gởi Hàn Lâm Viện Khoa Học, Viện Sử Học Quốc Gia, các Nhà Văn Hóa chúng tôi may mắn được biết Đ/chỉ riêng. Cùng xin được gởi đến một số Trang Mạng và Báo chí có uy tín tại Quốc Nội và Quốc tế, nếu được quý Ban Biên Tập đồng cảm quan tâm đón nhận cách nhiệt tình, hy vọng sẽ được chuyển tải đến Cộng Đồng Người Việt ở bốn phương trời Thế giới, để rộng đường dư luận với nhiều  sự nhận định của mọi người. Đồng thời chúng tôi cũng mạo muội xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng trong sự góp ý, sửa chữa, thay đổi, bổ sung, không phân biệt Tôn Giáo, Đảng phái, Sắc Tộc, Tuổi tác, Giới tính và Địa vị Xã Hội, dù được sự đồng tình chấp nhận hay phản bác, đều rất đáng trân trọng đối với chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi xin phép được gởi đến Lm. Bề Trên Giám Tinh Dòng Tên Việt-Nam và Thông trình lên Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, xin vì ý thức Trách nhiệm và Tinh thần Dân tộc, thỉnh cầu Quý Ngài lên tiếng can thiệp bảo vệ nền Văn Học Nước Nhà, chặn đứng mọi hình thức lộng hành Văn học đến điên loạn như hiện nay. Kính xin Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam và Cộng Đồng Dân Tộc cảm thông cho nhiều thiếu sót.

***

Mục Lục

Dẫn Nhập
I. Chủ Trương "Cải Tổ" Chữ Tân-Quốc-Ngữ

II. Miêu-Duệ Nguyễn-Ngu-Í
III. Vần Tân-Quốc-Ngữ, Một Cấu Trúc Chữ Viết Có Đầy Đủ Bản Sắc Dân Tộc
IV. Chữ Tân Quốc Ngữ, Rất Xa Lạ Với Thế Giới Đương Đại
V.  Tính Ưu Việt Của Văn Phạm Tân-Quốc-Ngữ
VI. Những Đao Phủ Thủ Tinh Thần
VII. Những Hình Thức Cải Tổ
VIII. Trách Nhiệm Về Ai?
IX. Nhà Toàn-Cầu Bác-Học Danh-Gia
X. Cần Chấn Chỉnh Những Hình Thức Lai Căng Mất Gốc

XI. Văn Học Dân Tộc Là Linh Hồn Của Tổ Quốc
XII. Thất-Tinh-Hội
XIII. Sự Đóng Góp Của Các Thừa Sai Hải Ngoại Và Nhiều Học Giả Công Giáo Pháp Cho Nền Văn Học Việt-Nam
XIV. Những Vấn Nạn
XV. Công-Tội Về Ai ?
XVI. Trách Nhiệm Và Quyền Hạn Của Bộ GD&ĐT
XVII. Các Nhà Văn Hóa Dân Tộc Đã Đứng Trước Một Bức Tường Siêu Thép, Bất Khả Xâm Phạm
XVIII. Thế Hệ Dụng Ngữ
XIX. Nguyện Vọng
XX. Kết Luận

Trúc-Lâm Yên-Tử:  Có hai loại chú thích, số nhỏ trong ngoặc đơn là của tác giả Minh-Vân; số lớn trong ngoặc đơn là của TLYT. Phần chú thích của tác giả nằm cuối bài; phần của TLYT nằm bên trên được phân biệt bởi ba dấu *.

(1) Đây là ý kiến riêng của tác giả Minh-Vân. Thực ra việc xử dụng quốc-ngữ đã được nhà văn Nhượng-Tống đưa vào thực tế khi ông tham gia vào báo Khai Hóa (1921), Thực nghiệp dân báo (1924) v.v..., ông Hồ-chí-Minh chỉ là người nối tiếp tiền nhân; (2) Chữ Nôm cũng đã xử dụng dưới triều Tây-Sơn của vua Quang-Trung; (3) Đất nước sẽ may mắn hơn nếu người chiến thắng và thống nhất đất nước là vua Quang-Trung; (4) Trong tinh thần đại chúng của Hội Sử Học cũng như trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử chúng tôi vẫn quen xử-dụng cụm từ ngày 30-04-1975 hơn là giải-phóng; (5) Ngoài ra còn có những cuộc chiến khác sau năm 1975, như cuộc chiến với Cao Miên năm 1978, Trung Việt năm 1979, Trung Việt 1984 - 1985; (6) Cắt từ "Chỉ nghe ...rằng" trang 58, đoạn này không phản ảnh thực tế của miền Nam, nếu có chỉ là vài trường hợp cá nhân; (7) Việt-Nam Tự-Điển do Lê-Văn-Đức cùng một nhóm văn hữu soạn, Lê-Ngọc-Trụ hiệu-đính, nhà sách Khai Trí xuất bản tại Sài-Gòn Việt-Nam năm 1970 và tái bản ở Hoa-Kỳ vào thập niên 1980; (8) Sự kiện ra hải ngoại của ông Hồ-chí-Minh là tìm phương sinh sống, việc làm làm cách mạng hay cứu nước (theo quan niệm riêng của ông ta) cũng chỉ đến sau khi đơn xin vào làm trong cơ quan thuộc địa của Pháp bị bác bỏ; (9) Nếu ông Hồ là nhân vật thông thái nhiều mặt thì đã không du nhập chủ nghĩa cộng sản vào đất nước Việt-Nam. Nguyễn-Duy-Ân, một cộng tác viên của Hội Sử Học có bài Hồ-Chí-Minh đại thi hào chôm chỉa, và đây có thể là một khía cạnh thông thái khác của nhân vật họ Hồ mà chúng ta cần phải biết thêm; (10) Nhìn trường hợp cụ Huỳnh-Thúc-Kháng; (11) Xin cắt bỏ vì xử dụng quá nhiều lần;

***

II. MIÊU-DUỆ NGUIỄN-NGU-Í

Quan điểm NGUIỄN-NGU-Í đúng sai, hay dở, tốt xấu thế nào, chưa một lời bình luận, nó đã được chôn chặt vào lòng đất Biên-Hòa từ lâu, không một người tỉnh táo nào còn muốn khơi dậy những bức xúc đáng thương của thời xa xưa ấy! Dẫu sau này, tư tưởng Cách Mạng Văn Học  NGU-Í được một Cá nhân, một Tổ chức Xã hội, một Tập thể, một Tôn giáo nào xem là "Đúng""Hay" đi nữa, nhưng chưa được hàng Trí giả trong Cộng đồng Dân tộc, gồm các Học giả, Nhà Mô phạm, Nhà Văn Hóa, Ngôn ngữ học, Văn nhân, Thi sĩ, Nhà báo, Ký giả... nghiên cứu sâu sắc, thảo luận rộng rãi trong nhiều Buổi Hội Thảo có quy mô Quốc gia, cùng đồng tình chấp nhận, thì đó cũng chỉ là một nhận định cá nhân, cục bộ, dù có tư cách gì chăng nữa. Vì Chữ Tân Quốc ngữ ngày nay đã trở thành một Định Chế Pháp Lý của một Dân Tộc, một Quốc Gia.

Nhưng không ngờ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quy định lấy "i" thay "y" do Bà Bộ Trưởng NGUYỄN-THỊ-BÌNH ấn ký ngày 30.11.1980, đã khiến các nhà Văn Hóa tầm cỡ có nhiều phản ứng khác nhau. Nói chung là đối nghịch với Quy định thiếu khôn ngoan và thận trọng của một cấp Bộ, vô nguyên tắc, vượt quyền hạn một Bộ Trưởng Giáo dục.

Khi thay đổi toàn bộ hay một phần trong trong hệ Văn Học Đất nước, phải có sự đồng tình của hàng Trí Giả Dân tộc qua những cuộc Hội thảo có quy mô Quốc gia, được sự đồng tình toàn thể, có Biên bản chuẩn nhận hợp pháp trước khi ban hành Quy định sửa đổi, dù chỉ một phần!

Ký một Quy định sửa đổi cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ do một cá nhân hay phe nhóm chỉ là hành động đơn phương có tính tùy tiện. Trên nguyên tắc là xâm phạm Văn Hóa không thể chấp nhận được. Quy định thay đổi cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ của Bộ GD&ĐT ngày nay là một hành động đơn phương, hoàn toàn sai trái. Để ổn định lại được căn bản một nền Giáo Khoa thống nhất, đào tạo và in ấn lại hàng nghìn Tác phẩm giáo dục, cách riêng là nguyên tắc soạn thảo in ấn Từ điển cho được thống nhất từ trong cũng như ngoài nước hiện nay là điều hoàn toàn không thể. Muốn hồi phục lại tính Giáo Khoa và bảo tồn nguyên tắc Từ Điển như thế, rõ ràng phải tiêu tốn nhiều Thập kỷ, thậm chí nhiều Thế kỷ! Quy định nầy đã tạo cho nhiều nhà Văn hóa phải trăn trở!

Sự sai lầm từ Quy định i và y, do một ý thức thiển cận quá độc đoán, đã gây ra hàng loạt hậu quả tai hại và vô cùng nghiêm trọng, với những hậu quả nối tiếp sau nầy.

A. Các biểu hin nng nề :

Ngay sau khi Quy định iy (ngày 30.11.1980) ra đời, các nhà Trí thức đã có nhiều phản ứng khác nhau về việc lấy "i" thay cho "y" như Bộ GD&ĐT đã thấy rõ. Nhưng không vì đó mà Quy định ngớ ngẫn nầy đã được xem xét, sửa đồi, bổ sung hay hủy bỏ sự sai lầm quá sơ đẳng của mình. Bộ đã bảo thủ một vấn đề sai lầm và rất sai lầm, tưởng chừng bé nhỏ, nhưng đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng trong Cộng-đồng Dân Tộc, tạo ra một sự đổ nát quá lớn cho nền Văn học, Văn hóa Nước nhà hiện nay. Chúng ta sẽ thấy rõ sau nầy.     

B. Những phản ứng động trời :

Trước sự im lặng của Bộ GD&ĐT, đã có những phản ứng tiếp theo còn phức tạp hơn. Thay vì phản đối theo tinh thần xây dựng qua văn bản, đã không thiếu người từng tỏ ra nhiều lối "chơi chữ" có hiện tượng đánh phá, đối đầu với Bộ GD&ĐT. Họ chống lại QĐ của Bộ GD&ĐT thích ăn có theo Nhà Cải Cách NGUIỄN-NGU-Í mà không đủ trình độ nghiên cứu. Người ta đã không thèm viết Địa Lí, Sử Kí, Lí Lịch như Bộ quy định. Họ lại viết là Họa S, Nhạc S, Ca S, hoàn toàn đảo ngược NGUYÊN-THỊ-BÌNH! Đã chưa là những bằng chứng cụ thế để Bộ thấy rõ đó là "Một Bài Học" đáng nhớ muôn đời hay sao?

Bà BÌNH cũng đã đủ bén nhạy và cảm thấy hãi sợ trước những cái tát dồn dập và đau điếng đó! Nhưng vì sĩ diện, Bà Bộ Trưởng đã không tuyên bố hủy bỏ Quy định sai lầm của mình, càng không dám tỏ ra cứng rắn nghiêm cấm lối viết tùy tiện của đối phương, Bà buộc phải âm thầm nhượng bộ, để khỏi bị lộ những hình thức tấn công tinh tế nầy, Bà đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", đã phải chấp nhận các kiểu viết đối nghịch Quy định của mình, để rồi cho rằng "viết thế nào cũng đều đúng cả"! Có nghĩa ngành Giáo Khoa không được bắt lỗi Chính tả giữa iy nữa!

Đã không dám bắt lỗi Chính tả họ, có nghĩa rằng Bộ GD&ĐT đã "tự tay" xé bỏ Quy định của mình, vứt vào sột rác ngay từ thuở ban đầu mà không thương tiếc, cũng không thấy mặc cảm. Từ đó đã mở đường cho một lối viết phá hoại, vô nguyên tắc, đưa Chữ Tân-Quốc-Ngữ đi đến chỗ rách nát và ghê tởm, vì Bộ GD&ĐT đã đầu hàng, đã trở thành "Ba Phải", xem cách viết nào cũng đều đúng "tuốt tuồn tuột" như nhau!

C. Văn hc Vit-Nam đã trở thành Quái thai :

Chữ Tân-Quốc-Ngữ đã đi vào một "Kỷ-Nguyên-Mới"! Đã đến lúc tự do, người ta đã manh nha cải cách rõ mặt hơn nữa. Nhiều nhà "Trí thức" đã "phát minh" một lối “chơi ngông” tiếp theo. Đã xuất hiện nhiều Văn bản viết theo kiểu phá hoại, không còn cần phân biệt k, c trước nguyên âm và c, t, n, ng sau nguyên âm... là điều Bộ GD&ĐT không đề cập đến trong Quy định, nghĩa là chưa tuyên bố hủy bỏ Quy tắc Chính tả của Chữ Tân-Quốc-Ngữ.

Có nghĩa rằng Bộ GD&ĐT còn manh nha tiến thêm bước nữa, sẽ hủy bỏ mọi lề lối chính tả, cho phép Học sinh được tùy nghi viết í kyến, lí lch, kải kách, kanh tâng, t học, ka hác... bất chấp mọi nguyên tắc chính tả như phát kiến của Tiên sinh NGUIỄN-NGU-Í mà Bộ đã có biểu hiện cho là hợp lý, ta sẽ lần lược thấy rất cụ thể sau nầy. Như thế có lẽ "Văn Minh" hơn, Dân chủ hơn và "Bình" dân hơn, đã thể hiện đúng tên của Bà Bộ Trưởng trong trình độ Văn hóa của mình. Người ta đã từng đánh giá các Nguyên tắc cấu trúc Chữ Tân-Quốc-Ngữ của G/sĩ ĐẮC-LỘ là Âu-hóa, trở thành cổ hủ, lạc hậu, lỗi thời, ngăn chặn bước tiến Văn minh, cần phải loại bỏ tức khắc là thể hiện đầy đủ Bộ mặt Văn hóa Dân Tộc!  

Có nghĩa rằng, để được thoải mái hơn, ta nên bỏ tất cả mọi nguyên tắc chính tả, viết thế nào cũng được, không cần phân biệt c-t (chú bát và chén bác), gi-d (Cô gì, cái dì), dấu hỏi-ngã (ngũ gục, hàng ng), c-k (kanh kải), b-p (Fáb luật)… khi đọc miễn sao mọi người đều nghe được và vẫn hiểu được là đủ. Nói và Viết theo kiểu mà người Tây phương gọi là "Tiếng Bồi", đó là biểu hiện nên văn minh của Dân tộc ta, bất chấp Văn phạm và mọi cấu trúc ghép Vần. Như thế, nó sẽ có ý nghĩa hơn cách thay đổi cái nầy và bảo thủ cái khác. Khỏi cần hướng dẫn tỉ mỉ các nguyên tắc phức tạp xa xưa!

Người ta có quyền bỏ "d" và “gi” thay “j” (trang jấy thay trang giấy, jồi jào thay dồi dào), viết “q” thay “qu”, qần chúng thay quần chúng, viết "i" thay "y" nhân quiền, thay nhân quyền, tất cả vẫn như nhau. Cứ lấy “f” thay “ph”, fương fáp thay phương pháp, lấy “b” thay cho “p”, hiệb nhất thay hiệp nhất. Như thế là thể hiện được sự tiến bộ Văn Học Dân Tộc. Còn biểu hiện được nét Văn minh Thập cẫm, lai căng Tàu Mỹ rất ư là hiện đại. Đáng báo động là ngay trong Từ điển tiếng Việt ngày nay cũng đã nở rộ Nét Đẹp Văn Hóa Thập Cẫm Quốc Tế như vậy! (xin đơn cử sau).  

Chúng tôi cũng còn nhớ ALAIN GUILLEMIN, một Tác giả người Pháp, đã phê bình lối cấu trúc chữ An-Nam của Giáo Sĩ ALEXANDRE DE RHODES (A-LỊCH-SƠN ĐẮC-LỘ, G/sĩ ĐẮC-LỘ) là quá khắt khe (dur) và cứng ngắc (rigide). Đã dựa vào nhận định nầy, không thiếu người Việt tưởng rằng cách ghép vần trong hệ thống Chữ Tân-Quốc-Ngữ là quá khắt khe, là không cần thiết. Chỉ việc phân biệt giữa các chữ ct, n ng sau nguyên âm, của mỗi từ vựng (sắc màu và sắt thép, nhân đức và nhâng nháo), theo họ, trong phát âm: "sắc" và "sắt",  "nhân" và "nhâng", nghe nói và nghe đọc như không có gì khác nhau, chỉ tạo thêm sự nhiêu khê và rắc rối. Càng không cần phải phân biệt i y (iết kiến và yết kiến), phát âm như nhau, phân i và y ra tách biệt, cũng chỉ thêm phức tạp. Phát âm d gi (cô và cái ) cũng như nhau. Càng không cần phải tách biệt dấu hỏi và dấu ngã (nhẩn nha và nhẫn cưới), thêm nhiều luât lệ quá chi li, chỉ tạo thêm nhiều phức tạp. Họ đã "Lầm"!

Năm 1969, Tiên sinh NGUIỄN-NGU-Í đã ấn hành một Tác phẩm có Nhan đề "Qê Hương" (Quê Hương). Nó pha trộn đủ thể loại Văn chương: Thơ, Truyện, Tùy bút, Kịch, Nhạc, Hồi ký... Tác phẩm này được Cụ CHÂU-HẨI-KỲ phải khóc thét, Cụ cho là một "kỳ thư" chưa hề thấy trong văn học Việt-Nam! Người ta còn đọc thấy những vần thơ theo thể loại Cách Mạng của Ông, xem ra rất phù hợp với Bà Bộ Trưởng NGUYỄN-THỊ-BÌNH, Miêu duệ NGUIỄN-NGU-Í:

"Ngày mai vạn cánh vời bay,
"Thuiền tung buồm cuốn, ngàn mây ánh hường".

Ta đã thấy i ngắn thay y dài xuất hiện trong chữ "Thuiền", Độc giả rất dễ đọc nhầm "thiền" hơn là thuyền.

Xin đừng vì “Cái Tôi” của mình quá lớn, để tỏ ra là một kẻ thức thời, biết đi trước mọi người như NGU-Í và phải đứng trên mọi người là Bà Bộ Trưởng! Đó là sự phá hoại nét đặc thù âm vận chữ Việt do Cộng Đoàn Dòng Tên phát kiến và G/sĩ ĐẮC-LỘ hoàn chỉnh. G/sĩ đã hiến trọn đời mình để nghiên cứu cấu trúc ghép vần hệ thống Chữ Việt-Nam-Hóa Mẫu-Tự La-Tinh qua hàng chục năm công sức, cộng với hàng trăm Học giả Quốc tế (Tây, Bồ, Pháp, Việt, Ý...) đã dày công nắn nót, dũa mài nối tiếp. Thì mỗi "Học giả" NGUYỄN THỊ-BÌNH, không đủ trình độ để đơn phương bổ sung, chính dổi cho hoàn hảo hơn. Nói thế, liệu chúng tôi có phiến diện, có ngây thơ, có chủ quan, có thiên kiến và có cường điệu lắm không? Bộ GD&ĐT có quyền đánh giá và phê phán và nghi ngờ. Chúng tôi xin lắng nghe và giải trình mọi phản biện của Quý Bộ và Bạn đọc khắp nơi.

D. Chữ Tân-Quốc-Ngữ có một Cấu trúc ghép Vần tinh vi đến tuyệt đối :

Những nhận định ở trên, chỉ mới xét về suy luận theo cái nhìn thường tình đơn giản, thiếu chuyên môn. Nhưng thực tế, nếu nghiên cứu kỹ, xét cho sâu, cho sát về cả chiều sâu lẫn bề dày Âm sắc ngôn ngữ tiếng Việt, thì Cấu trúc ghép Vần Chữ Tân-Quốc-Ngữ của G/sĩ ĐẮC-LỘ đã là chi li, tỉ mỉ đến mức độ tinh vi tuyệt đối. Các Nhà Văn Hóa, Nhà Ngữ Học Dân tộc có tầm cỡ từ cổ chí kim đều xác định rằng không một ai có khả năng cải biến Chữ Tân-Quốc-Ngữ, để tìm được độ chuẩn xác, gọn nhẹ, thâm thúy và hợp lý hơn, trong đó có Gs. TRẦN-TRÍ-DÕI, khoa Ngôn ngữ học thuộc Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà-Nội đã trao đổi với vietmamnet. Đây là trọng tâm mà chúng tôi muốn chứng minh cụ thể và nhấn mạnh trong bài viết nầy.

Nếu phải phân tách về "Cấu trúc ghép Vần Chữ Tân-Quốc-Ngữ" cho cặn kẽ, chi li, chính xác, thì dù là một Nhà Trí thức tầm cỡ, có đủ trình độ uyên bác đi nữa, cũng đỏi hỏi phải soạn thảo nguyên một Pho sách đồ sộ, may ra mới có thể tạm chứng minh, có đủ tính thuyết phục mọi người. Nhưng với một trình độ hạn chế của mình, chúng tôi cũng chỉ được phép gói gọn trong vài chục trang giấy bằng đôi nét chấm phá bất dắc dĩ, để nói lên nhứng điểm nổi bật mà thôi. Sự thiếu sót kể cả sự lầm lẫn cá nhân sẽ không thể nào tránh khỏi, còn mong chờ Bạn đọc góp ý chỉnh sửa và bổ sung với tất cả Dân tộc trong tinh thần Xây dựng chung.

MINH-VÂN @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site