lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

June 18, 1969: Three children are wounded when they step on a communist mine while playing near their home in Quan Long (Ca Mau) city, An Xuyen province.

June 19, 1969: In Phu My, Thua Thien province, communists assassinate a 54-year old man and his 70-year old mother.

June 24, 1969: A 122mm communists rocket strikes the Thanh Tam hospital in Ho Nai, Bien Hoa province, killing one patient.

June 30, 1969: Communist mortar shells destroy the Phuoc Long pagoda in Chanh Hiep, Binh Duong province; one Buddhist monk is killed and ten persons wounded.

June 30, 1969: Three members of the People's Self-Defense Force are kidnaped from Phu My, Bien Hoa province.

July 2, 1969: Two communist assassins enter a hamlet office in Thai Phu, Tay Ninh province, shoot and wound the hamlet chief and his deputy.

July 17, 1969: A grenade is thrown into Cho Con market, Da Nang, wounding 13 civilians, most of them women.

April 22, 1960: A communist unit attacks the Chieu Hoi center in Vinh Binh province killing five persons, including two women and a youth, and wounding 11 civilians.

July 18, 1969: Police report two incidents of B-40 rockets being fired into trucks on the highway, one in Quang Duc province in which three civilians were wounded and one in Darlac province which killed the driver.

July 19, 1969: Communist seize and shoot Luong Van Thanh, a People's Self-Defense Force member, Tan Hoi Dong, Dinh Tuong province.

July 30, 1969: Communists rocket the refugee center of Hung My, Binh Duong, wounding 76 persons.

August 5, 1969: Two grenades are thrown into the elementary school in Vinh Chau, Quang Nam province, where a school board meeting is taking place. Five persons re killed and 21 are wounded.

August 7, 1969: Communist sappers set off some 30 separate plastique charges in the U.S. Sixth Evacuation Hospital compound, Cam Ranh Bay, killing two and wounding 57 patients.

August 13, 1969: Officials in Saigon report a total of 17 communist terror attacks on refugee centers in Quang Nam and Thua Thien provinces, leaving 23 persons dead, 75 injured and a large number of homes destroyed or damaged.

August 26, 1969: A nine-month-old baby in his mother's arms is shot in the head by terrorists outside Hoa Phat, Quang Nam province; also found dead are three children between ages six and ten, an elderly man, a middle-aged man and a middle-aged woman, a total of seven, all shot at least once in the back of the head.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site