lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Namu

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

November 3, 1966: Communist squads infiltrate the outskirts of Saigon, fire 24 recoilless rifle shells on the city. Among the buildings hit are Saigon Central Market, Grall Hospital, Saigon Cathedral, a seminary chapel and several private homes. Eight persons are killed and 37 seriously wounded.

November 4, 1966: Communists lob mortar shells into a village in Hau Nghia province, killing one civilian and wounding eight.

November 4, 1966: Communist attack an outpost in Tay Ninh province, killing six civilians and wounding Revolutionary Development team members.

November 7, 1966: A communist squad on Provincial Road 8, Quang Duc province, abducts a hamlet chief and deputy chief.

November 8, 1966: In Chau Doc province, a 53-year old woman is tortured and shot to death; a note pinned to her body accuses her of supporting the South Vietnamese government.

November 16, 1966: A terrorist bomb-laden bicycle on Nguyen Van Thoai Street, Saigon, explodes; two South Vietnamese soldiers and a civilian are wounded.

November 19, 1966: Eight mortar rounds on Can Giuoc, Long An province, kill two children; 12 civilians are wounded some 20 mortar rounds drop on Can Duoc, wounding five civilians.

November 20, 1966: Two policemen are wounded when they attempt to remove several communist banners equipped with explosive devices.

November 23, 1966: Three terrorists dressed in South Vietnamese army uniforms kill a policeman guarding a bridge at Khanh Hung (Soc Trang), Ba Xuyen province. While escaping, they throw two
grenades, wounding seven civilians and two soldiers.

November 26, 1966: A Claymore-type mine is set off in the playground of the Trinh Hoai Duc boys' school, An Thanh, Binh Duong province. Korean troops are using adjacent area as a training site. Three Koreans are killed and a Vietnamese student is wounded.

November 30, 1966: Communist shell Tan Uyen market, Bien Hoa province, killing three civilians and wounding seven.

December 4, 1966: A village chief in Gia Dinh province is abducted from his home in Phu Lam by four men and assassinated by rifle fire.

December 7, 1966: Tran Van Van, Constituent Assemblyman, is assassinated while en route to the National Assembly building; death weapon is a .32 caliber East German pistol; his killers are captured.

December 10, 1966: A terrorist throw a grenade into the Chieu Hoi district playground, Binh Duong City, severely injuring three children.

December 10, 1966: A taxi on Highway 29, Phong Dinh province runs over a mine. Five passengers, all women, are killed and the driver badly wounded.

December 13, 1966: Revolutionary Development personnel attend a course at the Ca Mau school, An Xuyen province; a charge explodes in the classroom, killing three and wounding nine.

December 20, 1966: A squad infiltrates a hamlet in Quang Tin province, kidnaps a former Viet Cong member who recently defected, carries him to another location and shoots him.

December 27, 1966: National Constituent Assemblyman, Dr. Phan Quang Dan, narrowly escapes death when his car explodes in Gia Dinh province. A charge is concealed beneath the vehicle and detonates as Dr. Dan opens the door. Dan escapes with minor wounds but a woman passerby is killed and five civilians wounded. January 6, 1967: A South Vietnamese policeman kin Tan Chu, Kien Phong province, is shot and killed while members of his family look on.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site