lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

January 7, 1967: An explosion destroys a school and health station in Hong Ngu district, Kien Phong province.

January 8, 1967: In An Xuyen province, terrorists throw a grenade into the house of a hamlet chief. One of the children is killed and three other civilians are wounded.

January 12, 1967: Three civilians are killed and three South Vietnamese soldiers are wounded in an ambush of a truck on National Highway 14, two kilometers south of Tan Canh village.

January 15, 1967: At Thanh Tho, Quang Tin province, communists shoot a merchant when he refuses to give them two oxen.

January 21, 1967: Several communists force their way into Buon Ho, Darlac province, gather the people for a propaganda lecture; kidnap six young men.

February 6, 1967: Communists raid Lieu Tri, Quang Tin province, and abduct a teacher and a local officials. The teacher is killed.

February 6, 1967: A grenade is thrown onto the porch where Kontum deputy province chief is entertaining a group of South Vietnamese officials. The provincial Chief of Education is killed instantly; the Chief of Montagnard Affairs and another official die of wounds the next day. Eight other are seriously wounded.

March 4, 1967: Only two badly wounded prisoners survive as communist prison guards near Can Tho tie 12 South Vietnamese captives together, shoot and stab them before fleeing from advancing South Vietnamese troops; both survivors live despite having their throats cut.

March 5, 1976: In an nocturnal raid, terrorists murder two young Revolutionary Development workers in Vinh Phu, Phu Yen province. Seven additional Revolutionary Development team members are killed in the ensuing gunfight and four are wounded. The raid is the 113th attach on Revolutionary Development workers since the first of the year.

March 30, 1967: Recoilless rifle fire directed at homes of families of South Vietnamese troops demolishes 200 houses and kills 32 men, women and children in the capital city of Bac Lieu province.

April 13, 1967: A South Vietnamese entertainment troupe is the target of nocturnal raid in Lu Song hamlet, near Da Nang. The team chief and his deputy are killed; two team members are wounded.

April 14, 1967: Terrorists kidnap Nguyen Van Son in Binh Chanh district, Gia Dinh province; he is a candidate inthe elections for village council.

April 16, 1967: A squad enters Cam Ha, Quang Nam province and murders an election candidate. One child is killed and three civilians are wounded.

April 18, 1967: Sui Chon hamlet northeast of Saigon is attacked by assassins and arsonists who slay five Revolutionary Development team members, wound three, abduct seven; three of those slain are young girls, whose hands are tied behind their backs before they are shot in the head. One-third of the hamlet's dwelling is destroyed by fire.

April 26, 1967: Nguyen Cam, chief of Ba Dan hamlet, Quang Nam province, is shot and killed by a terrorist. Cam had been a candidate in recent elections.

May 10, 1967: A bus loaded with South Vietnamese civilians runs over a land mine near Than Bach Thach, Phu Bon province. One passenger is killed; the driver and five passengers are wounded.

May 11, 1967: More than 200 doctors and medical workers of the Republic of South Viet-Nam have been victims of the communists in the past 10 years, State Health Secretary Dr. Tran Van Lu-Y tells the World Health Organization in Geneva. He says 211 members of his staff have been killed or kidnaped; 174 dispensaries, maternity homes and hospitals destroyed; 40 ambulance mined or machine-gunned.

May 16, 1967: In two separate attacks in Quang Tin and Quang Tri provinces, communists kill eight Revolutionary Development team members and injure five.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site