lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Lu-Hà 

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hồ Chí Minh Chùm 16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Dân Trí Dần Cao
cảm tác khi nghe hội luận cuả đài sbtn

Đáng mừng dân trí dần cao
Hết rồi hình ảnh Giáp Hồ biểu dương
Dập vùi sóng gió biển đông
Chống Tàu đâu phải khoa trương cờ hồng
Công hàm bán nước hiến dâng
Biên cương lãnh hải chủ trương giặc Hồ
Dân ta bưng bít đã lâu
Mất quyền làm chủ phận bò kiếp trâu
Rủ nhau điểm hẹn toàn cầu
Con Hồng cháu Lạc lệ trào máu rơi
Tự do dân chủ  phương trời
Truyền thông hải ngoại ngậm ngùi Việt Nam
Hỡi ai còn có lương tâm
Đồng thanh vạch mặt tà dâm lạc loài
Hồ Đồng Giáp Duẩn tôi đòi
Thọ Chinh Dũng Triết Mạnh Mười bao tên
Chỉ vì tham cuả hám tiền
Đất rừng hải đảo tài nguyên cạn dần
Dân hèn chạy vạy lo ăn
Bon chen kèn cưạ bần hàn tháng năm
Bằng lòng căm chịu tối tăm
Miễn sao yên phận lỗi lầm tại ai?
Châu Phi cách mạng hoa lài
Tân Cương Tây Tạng sục sôi oán hờn
Xót xa cho những cô hồn
Trường Sơn tầm tã nỉ non khóc thầm...!

3.7.2011 Lu Hà

 

Chổng Mông Mà Dòm
Cảm tác từ bức ảnh qua bài báo cuả Lão Móc

Tâm hồn phới phới dạt dào
Bế con cắp nách ngẩn ngơ má đào
Ruộng đồng nứt nẻ được chia
Mưu mô cải cách vịt vờ đảng ta
Chủ trương đã có bố già
Lưà dân vào bẫy cơ đồ nước non
Lưu manh chủ nghiã ác ôn
Rập rình Trung Cộng ép du côn lột truồng
Mấy năm ân ái vợ chồng
Rồi vào hợp tác chổng mông mà dòm
Bố cu trơ cái thân còm
Cớ sao mẹ đĩ mõm mòm thịt da?
Cấm dân tự ý làm giàu
Kinh tế phát triển Mao Hồ đòi chia...
Ngô nghê lý luận quanh co
Mấy đời cộng sản bao giờ mới thôi?
Du côn du đảng gặp thời
Lưu manh vô sản thành bầy chó săn
Trung thành theo đóm ăn tàn
Ú a ú ớ một đàn đười ươi
Đâm thuê chém mướn lên voi
Hành hung bá đạo giết người dã man
Chí Minh dẫn dắt toàn dân
Thiên đường nô lệ tro tàn khói mơ
Tung hô vạn tuế thiên triều
Bác Mao đã nói bao giờ lại sai
Khổ chưa dân Việt ta ơi!
Mau mau tỉnh dậy chống loài đười ươi?

12.1.2011 Lu Hà

 

Gang Thép Đít Nồi

"Miệng nhà sang có gang có thép.
Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm"
Nào bằng cộng đảng gian dâm
Tuyên truyền tà thuyết nhẫn tâm hại nòi

Dân khu đen mấy đời cực khổ
Bởi là vì bè lũ đười ươi
Tôn con khỉ đỏ dài đuôi
Từ hang Pắc Bó xưng thày gọi cha

Mẹ bố nó mịt mù chủ nghiã
Chẳng hiểu gì chúng cứ mị dân
Đấu tranh ngọn lưả điêu tàn
Tham vòng danh lợi máu tràn lệ rơi!

Miệng nhà quan có bôi có nhớt
Đít dân nghèo vưà rát vưà đau
Đi đâu cũng chẳng ngồi lâu
Thức khuya dậy sớm âu sầu nắng mưa

Hồ Chí Mít ba hoa trần tục
Cả cuộc đời tiết dục vì dân
Râu xanh nhầy nhuạ nhà sàn
Vệ binh mấy đưá bần thần ngẩn ngơ...

Các cháu gái ngây thơ ngơ ngác
Bầy cừu non nhớn nhác than ôi
Váy đầm ướt át tả tơi
Mới mười ba tuổi dã dời đầu xanh...

Lão dâm tặc Chí Minh sa đoạ
Rước vào chuà uế xú lưu danh
Xác còn quàn lại Ba Đình
Ngàn thu ô nhục trời xanh đục ngầu

Cũng chỉ tại các cô các chú
Mặt trận ma giải phóng miền Nam
Gửi đoàn thiếu nữ ra thăm
Để con dê đực nhẫn tâm dập vùi...

Chúng chồm hổm ăn chơi hưởng thụ
Vẫn la làng đầy tớ nhân dân
Vét vơ tham nhũng lan tràn
Miệng quan chôn trẻ Việt gian lộng quyền.

30.6.2011 Lu Hà

 

Truyền Thống Vô Liêm Sỉ

Sự Sơn chúng nó đồng thanh
Tiếp tay cho giặc Chí Minh gọi thày
Ngoại giao giáo dục lang sài
Bầy đàn hung dữ cắn người Việt Nam
Lợi quyền thối nát lương tâm
Khom lưng đại Hán hiếp dâm dân lành
Cẩm Đào miệng thét hoà bình
Đầm đià ngư phủ sử xanh oán hờn
Hoàng Trường thê thảm âm hồn
Biển đông Nam Á sóng cồn lệ rơi!
Văn Đồng lão tặc dở hơi
Cùng Hồ Chí Mít thối thây mặt dày
Ngục trung nhật ký cuả ai?
Râu xanh trụy lạc một thời đảo điên
Tự do độc lập tuyên truyền
Mị dân phản động chính quyền  Việt gian
Xuất thân giòng giõi lăng loàn
Nguyễn Hồ Sĩ Tạo lường gàn muôn dân
Đá gà đá vịt sát nhân
Hai miền Nam Bắc tro tàn khói bay
Cháu con một lũ lạc loài
Công an mật vụ đoạ đầy  dân oan
Mạo danh sở hữu toàn dân
Sân chơi du lịch ác ôn bạo tàn
Dồn dân cướp đất dã man
Phố Tàu tràn ngập lấn dần khắp nơi
Manh tâm giúp giặc diệt nòi
Giàu sang phú quý mấy đời đười ươi.

Chú thích: Hồ Xuân Sơn, thứ trưởng ngoại giao cs
Nguyễn Thế Sự, giáo sư đại học cs

8.7.2011 Lu Hà

 

Công Hàm Bán Nước

Ngày  mười bốn tháng chín bán nước
Phạm Văn Đồng Hồ tặc thông qua
Công hàm thưà nhận giặc Tàu
Mười hai hải lý lấn vào biển đông

Tình non nước bốn phương sôi động
Chống nội xâm độc đảng Việt gian
Chí Minh thiên cổ tội nhân
Lưu manh truyền thống lường gàn muôn dân

Điện Biên Phủ giả nhân tráo nghiã
Ép thực dân tâm điạ hiểm sâu
Xiết vòng độc lập kim cô
Mưu mô cạm bẫy Mao Hồ chủ trương

Theo chủ nghiã nhai xương uống máu
Đất nước này sa đoạ vì ai?
Lương tâm đồi bại suy đồi
Tình làng nghiã xóm dập vùi còn đâu?

Bởi chính hắn cha già dâm tặc
Không rõ ràng nguồn gốc từ đâu
Mập mờ bí mật quốc gia
Hành tung dấu nhẹm yêu ma lộng hành

Xác thối rưã ruồi xanh lồng lộn
Bầy chuột dơi lộn nhộn tranh ăn
Văn nô đảng trí suy tàn
Mua bằng bán chức công an cắn càn

Không thể sống ươn hèn mãi thế
Hàng triệu người buốt nhói tim can
Nhìn trông Tàu cộng lấn dần
Quê hương ta đó muôn vàn thiết tha

Hãy đứng dậy giữ bờ yên cõi
Dẹp nội xâm chó sói vuốt nanh
Trước tiên loại bỏ Chí Minh
Hư danh huyền thoại Ba Đình phá tan

Kế tiếp đến Việt gian đủ loại
Từ trung ương cho chí điạ phương
Dẹp ngay chi bộ phố phường
Miền xuôi miền ngược đồng lòng đứng lên

Phải tự cứu giang sơn xã tắc
Phất cờ vàng theo bước cha ông
Xé tan cờ đỏ máu nồng
Nghìn năm ngọn sóng Bạch Đằng Cửu Long!

14.7.2011 Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site