lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Lu-Hà 

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hồ Chí Minh Chùm 15

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

 

Tội Trạng Hồ Đồng
cảm tác từ bức ảnh

Văn Đồng dùng báo nhân dân
Bất tài ngu dốt iả đùn ra sân
Cãi nhau chí choé trăm lần
Công hàm bán nước buôn dân thuở nào
Giặc Tàu bám chặt chẳng tha
Chừng nào cộng đảng đứng đầu quốc dân
Chí Minh phá phách làm càn
Tư duy hủ lậu Việt gian gà nòi
Đổi thay chế độ lỗi thời
Còn đâu giá trị cho loài đười ươi
Tháng năm phân vẫn nặng mùi
Hồ Đồng phóng uế biển khơi tập trùng
Lưỡi bò chúng liếm đến cùng
Sao không cắt bỏ Lạc Hồng đứng lên
Giang sơn lãnh hải tổ tiên
Chống Tàu cứu nước mấy phen sóng cồn
Cũng vì hai chữ sinh tồn
Hỡi ai còn có tâm hồn Việt Nam
Đồng lòng dân Việt quyết tâm
Xoá đi văn kiện công hàm bất lương.

29.6.2011 Lu Hà

Đười Uơi Thời Nào?
cảm tác từ tranh biếm hoạ

Hai con quỷ đỏ béo tròn
Phơ phơ đầu bạc vẫn còn phởn phơ
Ngu hèn bán đảo Trường Sa
Thai nhi rượu bổ lơ mơ má đào
Hảo lơ mấy ả ngẩn ngơ
Năm canh vật vã Đồng Hồ truy hoan
Tranh nhau mấy lạng thịt nồn
Giáp Chinh Thọ Duẩn Bằng Tôn cùng loài
Đầu chày đít thớt lả lơi
Ba Tàu luồn lọt giống nòi tang thương
Trường Sa xác nổi trập trùng
Luỡi bò đại Hán nổi khùng đảo điên
Ngư dân đi biển đắm thuyền
Cá tôm xơ xác chủ quyền còn đâu?
Cháu con thủ hạ lâu la
Dồn dân cướp đất máu trào lệ rơi!
Buả vây bắt bớ khắp nơi
Bịp mồm khoá họng tả tơi hãi hùng
Dân đen truy bức đến cùng
Tuyệt đường sinh lộ hết đường sinh nhai
Hôm nay lại thấy mặt dày
Bức tranh biếm họa đười ươi thời nào?

28.6.2011 Lu Hà

 
Bệnh Tâm Thần

Tâm thần rất sợ tâm thần
Xưa nay vẫn thế Việt gian gà nòi
Biết bao chó sói lang sài
Bắt giam trí thức đoạ đày thanh niên
Không điên tiêm thuốc điên liền
Dã man từ thuở Lê Nin hói đầu
Tiêm la bệnh lậu mủ trào
Nhật Thành cùng với Hồ Mao một bầy
Bây giờ con cháu cao tay
Mưu mô thủ đoạn hơn thày ngày xưa
Bọ hung cóc nhái dập dìu
Dấu tên dấu mặt đủ trò lưu manh
Vịt vờ tư tưởng Chí Minh
Theo voi nhai bã trời xanh oán hờn
Nưả Tàu nưả Việt lon ton
Buôn dân bán nuớc giang sơn điêu tàn
Thôi đừng giả nghiã giả nhân
Thẳng ngay tự nhận chó săn là nghề
Cũng vì cuộc sống mà thôi
Vợ xinh con đẹp nổi trôi luân hồi
Tâm thần chỉ để cho người
Ước mơ khoẻ mạnh đười ươi là mày

19.2.2011 Lu Hà

 

Đồ Đểu Giả

Bỗng có kẻ nổi khùng điên dại
Cũng học đòi phá thối phun thơ
Mạo tên danh bút Lu Hà
Lưu manh con cháu Mao Hồ thối tha

Thơ uế xú lắp ba lắp bắp
Chẳng ra vần bằng trắc than ôi!
Bon chen bảy chữ tôi đòi
Cóc hôi mèo chết dưới trời nhặng bâu

Đồ đểu giả sinh ra thiếu khí
Chửi lung tung chó dái ma cô
Trừ riêng chẳng động con hồ
Nâng bi dê cụ vẫn là muôn năm

Đồ khỉ đột ươn hèn như thế
Viết tràng giang đại hải vu vơ
Oán trời hận đất sinh ra
Việt Nam lại có Lu Hà làm thơ

Thơ với phú lao xao trần thế
Vạch mặt ai chuột cống mọt dân
Tham ô đục khoét nhấm dần
Đất đai chiếm đoạt dã man bạo quyền

Hồi tưởng lại phong luân u ám
Kể từ ngày cộng sản Chí Minh
Oán hờn sầu thảm trời xanh
Tổ tiên nòi giống điêu linh hoang tàn

Bọn vô lại nắm quyền chính sự
Chửi đàn anh ngày xưả ngày xưa
Lu loa nguyền ruả thây ma
Trần Hoàn Tố Hữu côn đồ còn ai ?

Chúng réo hết dưa giòi đồng bọn
Chốn âm u chuộc tội quỷ vương
Cho mình một khoảng trời riêng
Già Hồ nằm đó thiêng liêng phụng thờ

Con ong chuá mồ ma chẳng trọn
Nằm tênh hênh giữ cuả bàn thờ
Tranh ăn chí choé cắn nhau
Vẫn trò vu khống mặt trơ ai bằng.

Có mấy đưá mặt dày mày dạn
Mượn bút danh đần độn đua nhau
Thị lan Thị Nở thị Mơ
Cùng thằng Thuận Phẩm cóc già sổ thơ

Đồ đểu giả cha già dân tộc
Ăn cắp thơ nô bộc ganh đua
Ngục trung nhật ký lao nhao
Bọ hung chất ngất đỉnh cao ngập đầu

Mao Hồ thải tranh nhau đấu đá
Mộng trăm năm chủ nghiã Mác Lê
Cục to cục bé chán chê
Say sưa hưởng dụng ê chề nước non...!

12.7.2010 Lu Hà

 
Mạo Danh Văn Hoá

Mạo danh văn hoá như Hồ
Trò cười thiên hạ cơ đồ trôi sông
Đàn em tâng bốc thổi phồng
Bồng bềnh lổn nhổn mênh mông mãi hoài...
Toàn là thứ cuả học bồi
Bon chen cầu thực mấy nơi điạ cầu...
Nguyễn Ái Quốc, miếng thịt trâu
Hàm răng dính máu mịt mù ma chơi...
Nhập nhằng tên nhóm tên người
Độc chiêu yêu nước đười ươi chọn bầy...
Trung Hoa dân quốc đoạ đầy
Ăn lương đế quốc cáo cầy bảnh bao...
Thuổng thơ người khác chêm vào
Mặt trơ trán bóng ma cô lộn sòng
Cùng phường mèo mả gà đồng
Văn nô bồi bút ra công vẽ vời
Ngất nga ngất nghểu chơi vơi
Đại Nam Quốc Tự tượng phơi hãi hùng
Ba Tàu chiếm đoạt biển Đông
Chúng còn xì xụp Hồ Đồng khói nhang
Danh nhân con cóc chói chang
Chỉ loài cộng sản khoe khoang nhận bưà
Bàn dân đâu dễ mắc lưà
Thông tin mạng lưới phòng ngưà tiếm danh
Tội nhân thiên cổ tranh dành
Ba Đình một góc kinh thành Thăng Long
Ngàn năm đau xót nỗi lòng
Một trang ô uế xuôi dòng biển khơi
Mác Lê tà giáo lỗi thời
Danh nhân thế giới để cười ngàn thu!

4.8.2011 Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site