lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Lu-Hà 

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hồ Chí Minh Chùm 13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Đỉnh Cao Tăm Tối

Cậy có tí văn chương bồi bút
Trường Nguyễn Du chăm chút đua đòi
Sông pha giưã chốn bụi đời
Kiếp thân nô bộc lạc loài biết chưa?

Nơi hải ngoại bôn ba kiếm chác
Giọng Thu Hương cục tác đong đưa
Gà già ăn quẩn cối ma
Bôi tro trát phấn mặt thoa da mồi

Thân xác đó theo loài dê cáo
Tiếc làm chi thảm hoạ lầm than
Râu xanh hãm dục cô thân
Hư thân mất nết dã tàn đầu xanh....

Nay có kẻ răng nanh mỏ đỏ
Lưỡi cú diều tráo trở dối gian
Cả đời yêu nước thương dân
Tội danh lấp liếm đổ tràn đàn em

Khéo đun đẩy giật giàm bấu víu
Vững lòng tin phe lũ lọc lưà
Theo đòi chủ nghiã ba xu
Cúc cung tận tụy ngọn cờ đảng treo

Cơn sóng hận vụng chèo khéo chống
Nhiệm vụ trao chiêng trống ly khai
Mưu toan kế sách con bài
Nưả trong thì đỏ nưả ngoài thì xanh

Chửi mấy đưá tội danh sẵn có
Lũ đàn em chó má côn đồ
Thông tin dư luận mơ hồ
Không che được nưã thì ta thẳng thừng

Thà thí tốt qua sông cứu chuá
Vẫn mẹo xưa chỉ đạo công an
Đỉnh cao chói lọi cò văn
Văn chương hiện thực điếm đàn nhục thay

3.8.2009 Lu Hà

 

 

Nghiệp Chướng Mao Hồ

" Bác Mao không ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao"
Hán gian bành trướng nhờ đâu?
Tiếp tay cộng sản chính là Việt gian
Mao Hồ hai con chó săn
Quen ăn cứt Mác giết dân hại nòi
Canh nhà gác cưả đười ươi
Không thần không thánh coi trời bằng vung
U mê phá hủy môi trường
Khinh thường vũ trụ ngăn sông phá rừng
Dân đen chết đói thê lương
Chúng còn chủ nghiã thiên đường dựng xây
Xác người chồng chất càng dày
Mao Hồ nghiệp chướng đoạ đầy Việt Trung.

21.6.2011 Lu Hà

 

Mẹ Ơi!
Kính tặng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

Trải bao mưa dập gió vùi
Bọt bèo trôi nổi luân hồi đắng cay
Thuyền đời vượt sóng trần ai
Qua cơn giận dữ thương người trần gian
Chí Minh đâu phải thánh thần
Hắt hiu như đám lưả tàn mà thôi
Thời gian tẻ lạnh buồn trôi
Mẹ ơi! Nhang khói tàn rơi nấm mồ
Cây rung hạt lệ xót xa
Chất chồng oan trái tiêu điều xóm thôn
Gây ra tủi nhục căm hờn
Ai mang chủ thuyết bần hàn quê hương
Nhà tranh lam khói bi thương
Vườn không xơ xác họ hàng lầm than
Mọi nhà khoai sắn đói ăn
Sông khô đồng cạn lê thân phong trần
Trách người ăn dối nói gian
Năm thê bảy thiếp thế nhân mịt mù
Độc thân giản dị thế ư ?
Nghiã nhân đạo đức mập mờ trắng đen
Văn thơ mượn tiếng hiền nhân
Linh hồn ngạ quỷ chay đàn chúng sinh
Yêu nước sầu thảm trời xanh
Thương dân mà tạo chiến tranh tro tàn
Theo chân ngoại quốc bon chen
Văn hoá tư tưởng rập khuân xứ người
Ngẫm xem thế thế kỷ qua rồi
Tóc xanh con đã bạc rồi mẹ ơi !
Nhạt nhoà ngấn lệ bờ mi
Bao la hồn khổ biển khơi đoạ đày....

1.5.2010 Lu Hà

 

Hỏi Thăm Ông Bùi Tín
Lời NTP

 

Hỏi ông Bùi Tín xa xôi
Cùng là con cháu gà nòi Việt Nam
Mấy lời những nước cùng non
Mịt mù tăm tối bần thần khóc than
Cha ông là Bùi Bằng Đoàn
Một nhà yêu nước bạn thân già Hồ
Cớ sao ông lại hồ đồ
Bỏ dân bỏ nước la đà trời Âu ?
Lập trường kiên định để đâu
Nước nhà đâu có bỏ tù bức ông?
Dù sao ông cũng có công
Sao không hưởng thụ sướng cùng đảng ta ?
Cao Kỳ tướng lãnh tài cao
Tìm về tổ quốc nghẹn ngào thiết tha
Sao ông không học người ta?
Thảm thương tiên tổ âm u suối vàng
Cha ông hẳn cũng đau lòng
Đưá con giác ngộ mộng vàng năm xưa
Tôi tuy đầu chạch mình cua
Tối tăm bồi bút ruồi bâu mịt mù
Quyết tâm theo bước ba Tàu
Con đường hai bác Mao Hồ vạch ra
Cam tâm thận phận con cò
Nhưng tôi đã có đô la chỉ đường
Cẩm nang học thuyết thiên đàng
Ba hoa con vẹt mênh mông biển hồ
Tiền vàng phe cánh ô dù
Nguyện làm con chó giữ nhà đảng ta.

22.4.2010 Lu Hà

 

Sự Nghiệp Ngu Dân
Cảm tác theo bài báo cuả Tạ Phong Tần

Ca dao có câu:
" Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở khi xưa mới về"
Ngày nay nhục nhã ê chề
Mác Lê mạo hoá dầm dề Chí Minh
Dâm ô bạc mái đầu xanh
Ba chòm lún phún nổi danh một thời
Trường Tô trụy lạc hơn người
Tinh trùng dơ dáy mọt đời Việt gian
Tất Trung Mạnh Dũng chưá chan
Tự hào quỷ đỏ dã man di truyền
Ngai vàng tập thể vững bền
Dân bầu đảng cử lợi quyền tranh ăn
Trối trăn ích kỷ hại dân
Trăm năm sự nghiệp ngu dân trồng người.

25.5.2011 Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site