lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1974

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 và 1975

1/ Cô lái đò

cô lái đò

Ngày 13/01/1974 phát hành bộ tem Cô lái đò

2/ Kỷ niệm ngày chiến hữu đồng minh

kỷ niệm ngày chiến hữu đồng minh, chiến hữu Việt Mỹ

Ngày 28/01/1974 phát hành bộ tem Kỷ niệm ngày chiến hữu đồng minh

3/ Kỷ niệm Hai bà Trưng

tem Hai Bà Trưng, lich su viet nam

Ngày 27/02/1974 phát hành bộ tem Kỷ niệm Hai bà Trưng, vị vua Bà đầu tiên của tộc Việt đã đánh bại đoàn quân xâm lược Tàu phương Bắc.

4/ Ngày nông dân

ngày nông dân 26031974

Ngày 26/03/1974 phát hành bộ tem Ngày nông dân

5/ Kỷ niệm Hùng Vương

Quốc tổ Hùng Vương

Ngày 02/04/1974 phát hành bộ tem Kỷ niệm Hùng Vương

6/ Thư viện Quốc gia

thư viện quốc gia Việt Nam, bibliothèque nationale

Ngày 14/04/1974 phát hành bộ tem Thư viện Quốc gia với hai loại tem mang giá 10đ và 15đ; lần thứ hai năm 1975 với loại tem mang giá 5đ, nhưng chưa kịp phát hành rộng rãi thì xảy ra biến cố 30/04/1975.

7/ Thương binh

Người Thương Binh Việt Nam, Thương Phế Binh Việt Nam

Ngày 01/06/1974 phát hành mẫu tem Thương binh in lại giá tiền

8/ Ngày quốc tế viện trợ

ngày quốc tế viện trợ

22/06/1974 phát hành bộ tem Ngày quốc tế viện trợ

9/ Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng in lại giá tiền

luật người cày có ruộng

Ngày 02/07/1974 phát hành tem Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng in lại giá tiền

10/ Du lịch

du lịch việt nam

Ngày 12/07/1974 phát hành bộ tem Du lịch

11/ Hoa lan

các loại hoa lan việt nam đà lạt, cacloaihoalanvietnamdalat

Ngày 18/08/1974 phát hành bộ tem Hoa lan

12/ Vũ điệu dân tộc in lại giá tiền

vũ điệu dân tộc

Ngày 01/08/1974 phát hành tem Vũ điệu dân tộc in lại giá tiền

13/ Các loại bướm in lại giá tiền

tem phạt con bướm, các loài bướm việt nam, cacloaibuomvietnam

Ngày 01/10/1974 phát hành bộ tem phạt Các loại bướm in lại giá tiền

14/ Kỷ niệm đệ bách chu niên liên hiệp bưu chính quốc tế

bưu chính quốc tế

Ngày 09/10/1974 phát hành bộ tem Kỷ niệm đệ bách chu niên liên hiệp bưu chính quốc tế

15/ Ngày khí tượng quốc tế và tem Ngày viễn thông thế giới in lại giá tiền

IUT

18/11/1974 phát hành tem Ngày khí tượng quốc tế và tem Ngày viễn thông thế giới in lại giá tiền

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 và 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site