lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu Hà 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thiếu từ chùm 11 đến 53. Xin mời độc giả thưởng thức từ chùm 54...Chân thành cáo lỗi cùng thi sĩ Lu-Hà và quý độc giả. TLYT kính báo (16-04-2014) 

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11_20, 21_30, 31_40, 41_50, 51_60, 61_70, 71_80, 81_90, 91_100, 101_110, 111_120, 121_130, 131_140, 141_150, 151_160...

Nhơ Nhuốc Mặt Mày

Ai hay con gái ế chồng
Quanh năm sớm tối chổng mông mà sầu
Hỏi thằng con rể đi đâu?
Sao không chúc thọ lão già bạc râu
Tướng quân sáu nẻo ta bà
Hồn còn vơ vẩn mịt mù tối tăm
Muốn yên đành phải ngậm tăm
Đảng không cho chết tím bầm ruột gan
Sống trong tình trạng dế giun
Khác chi thực vật thân tàn anh Văn
Đồng Chinh Duẩn Thọ thở than
Suối vàng Hồ khóc chưá chan ân tình
Trần gian tội ác tầy đình
Chết đi chẳng đặng ruồi xanh bám đầy
Thương con nhơ nhuốc mặt mày
Trong ngoài một lũ cáo cầy vây quanh
Oán thù ngùn ngụt trời xanh
Cô hồn tử sĩ bất bình lao nhao
Quân đoàn ngập ngụa máu đào
Khe Sanh tử điạ ngàn thu căm hờn
Mẹ cha sùi sụt nguồn cơn
Trường sơn một dải sóng cồn trào dâng
Điện Biên Phủ, trốn điạ đàng
Xú danh tướng Giáp gạt lường thế nhân
Bù nhìn cốt để lưà dân
Mao Hồ khục khặc La Trần miả mai
Luồn chui một kẻ bất tài
Vào hàng danh tướng lạc loài việt gian
Nắn bi lão tặc vô luân
Vưà đi vưà đái là Trần Dân Tiên
Vênh vang con gái đứng bên
Thây ma đánh bóng phóng viên chụp liền
Báo đài trơ tráo bao phen
Mang con gái Giáp tuyên truyền mị dân.

8.9.2011 Lu Hà

Nhãn Tiền Thấy Chưa
Cảm tác qua bài báo cuả Lê Diễn Đức

Bộ mày chống đảng hay sao?
Mà đòi trong sạch con bò cái tơ
Vợ tao tuổi mới còn thơ
Cháu ngoan chút chít yêu tao đây này
Hoàng triều thái thượng Đỗ Mười
Đã ngoài chín chục máu dê dối già
Tham nhũng là chuyện trong nhà
Bảo nhau kín miệng mới là người khôn
Khéo ăn vét điã lòn chôn
Đưá nào cũng hưởng mùi nồn hiểu chưa?
Tao tuy thôi tổng bí thư
Xa trời gần đất đá gà còn hăng
Đưá nào dân chủ dung dăng
Đa nguyên chính trị mối xông cưả đền
Ma Hồ che trở vững bền
Nga xô lơi lỏng nhãn tiền thấy chưa...?

16.5.2011 Lu Hà

Nhẫn Tâm Diệt Chủng

Phạm Tuyên con cuả Phạm Quỳnh
Huân chương phản tặc nào danh giá gì?
Trí Quang đao phủ giết người
A di đà Phật ngậm ngùi khổ đau...
U mê tăm tối mịt mù
Phỉ cha báng Phật nhạt nhoà năm canh
Thương hồn Quảng Đức mây xanh
Tro tàn một nắm Chí Minh cả cười...
Mưu mô chi bộ đười ươi
Nhập từ Trung Cộng biển khơi não nùng
Mỏ dầu phùn phụt biển Đông
Công hàm bán nước Văn Đồng còn đây
Từng đoàn cẩu tặc dắt tay
Trọng Sang Hùng Dũng đường dây làm giàu
Sống trên xương máu đồng bào
Vợ chồng con cái má đào mỹ nhân
Hảo lơ sớm tối ái ân
Khả Phiêu co giật giang san lụi tàn
Công an hùng hổ dã man
Ác ôn mật vụ đánh dân trong đồn
Chỉ vì mấy lạng thịt nồn
Đô la rơi rụng bán chôn diệt nòi
Từng đàn gái điếm ra khơi
Lao nô xứ lạ lệ rơi mấy hàng...
Than ôi, dân tộc lỡ làng
Tuyên truyền lường gạt thiên đàng dựng xây!

26.8.2011 Lu Hà

Nhấn Chìm Việt Gian
tặng người mạo danh ông Nguyễn Cao Kỳ

Bỗng dưng có kẻ mặt trơ
Mạo danh phó tổng cộng hoà Miền Nam
Cao Kỳ đâu nỡ nhẫn tâm
Viết lời xằng bậy gian dâm như mày
Tuy rằng cũng có cái sai
Cuối đời lẩm cẩm tiếc thay anh hùng
Nực cười tiểu tốt bất lương
Xảo ngôn trí trá hòng tung hoả mù
Giả Chân tạo dựng lu loa...
Chí Minh bậc cụ côn đồ năm xưa
Thành Long máu lệ nhạt nhoà
Âm hồn quằn quại nghìn thu thảm sầu
Hô hào nhuộm đỏ toàn cầu
Đến nay chó vẫn gâu gâu suả hoài
Mác Lê trình độ bất tài
Con gà thiến sứt gáy dài nưả đêm
Phũ phàng giấc mộng êm đềm
Thông tin mạng lưới nhấn chìm Việt gian!
Mẹ mìn dân chủ chưá chan
Tự do độc lập trăm ngàn đắng cay
Triệu nhà tan nát vì ai?
Đánh thuê trên mạng đoạ đầy lương tâm!

4.6.2011 Lu Hà

Nhà Sư Cộng Sản

Trời ơi! Thày thật dữ dằn
Để cho nhân thế tâm thần chẳng yên
Cô hồn ảo não kêu rên
Mậu xuân sáu tám đảo điên thế trần
Thày theo chủ thuyết vô thần
Nâu sồng sớm tối lường gàn muôn dân
Sao không an phận tu thân
Đảng viên cộng sản bần hàn nước non
Còn đâu là tấm lòng son
Thiên đường vật chất vùi chôn cưả thiền
Bờ mê bến giác u phiền
Não tâm bấn loạn triền miên hãi hùng
Quê hương tổ quốc não nùng
Mao Hồ ngạ quỷ âm vang đoạ đầy
Cớ sao thày lại mê say
Theo nghề tình báo đổi thay cõi lòng
Mái chuà sương đọng chiều thương
Vào ra sớm tối thê lương thế trần
Giai không tứ đại lưã lần
Tình thù chan chưá trở trăn nỗi niềm
Từ bi hỉ sả đắm chìm
Chày kinh chểnh mảng trái tim rưã tàn...

24.5.2011 Lu Hà

Nhà Nhà Yên Vui
Tặng Hoa Lài

Hương thơm thoang thoảng hoa lài
Sông Hương bến Ngự bồi hồi lòng ta
Hò ơ! cô gái má đào
Thiết tha yểu điệu dạt dào tình quê
Dặm trường muôn nẻo sơn khê
Cùng anh tâm sự tỉ tê mặn mà
Ngày tàn cộng sản chẳng xa
Việt Nam dân chủ tự do lại về
Phao câu gà cắt bỏ đi
Tiết canh lòng lợn hả hê vui cười
Dang tay chào đón Hoa Kỳ
Bạn bè thế giới Âu Tây hoàn cầu
Rã tan đại Hán ba Tàu
Bình an hạnh phúc nhà nhà yên vui!

17.5.2011 Lu Hà

Ngửi Mùi Thịt Quay

Luyện ơi! Bác cuả cháu đây
Lê Nin Các Mác giang tay đón chờ
Mao Dân Thanh Đặng dật dờ
Đồng Chinh Duẩn Thọ vật vờ hồn ma
Âm dương đôi ngả thiết tha
Mong chờ cháu xuống mặn mà yêu thương
Cùng loài chó má bất lương
Di truyền nòi giống vẻ vang tự hào
Đấu tranh dưới ngọn cờ đào
Lan Viên Tố Hữu ngọt ngào ngâm thơ
Suối vàng đâu nỗi bơ vơ
Anh em đồng chí dạt dào thủy chung
Kinh hoàng náo loạn Bắc Giang
Một dao ba mạng cờ hồng máu chan
Ung dung sát thủ cháu ngoan
Đầu trâu mặt ngưạ công an bạn bầy
Năm Cam đồng loại cáo cầy
Đảng viên chi bộ dưới này đông vui
Luyện ơi! Chớ có sụt sùi
Tử hình cháu xuống ngửi mùi thịt quay
Bác Hồ máu mủ toàn thây
Âm u điạ phủ kià bầy quỷ vương!

12.9.2011 Lu Hà

Ngón Tay Bất Lực Xỏ Xiên

Thơ văn ta cứ viết ra
Bất tài chỉ ngón hai ba nhịp nhàng
Bần nông cốt cán xếp hàng
Thị trường tư bản khang trang cưả nhà
Chủ trương thằng mõ sang giàu
Công ơn đảng bác thật là chưá chan
Mấy thằng mật vụ chó săn
Canh chừng trên mạng suả tràn gâu gâu
Giáo điều Mao Mác mịt mù
Dở ngô dở ngọng thật là thảm thương
Ngón tay chỏ xuống thê lương
Gày gò lấy điểm gạt lường bà con
Thày Hoàng thổ lộ nguồn cơn
Chuyên môn kiến thức chui luồn cưả quan
Kià ông Kiến Quốc họ Phan
Góp công xây dựng mà thân bị tù
Đảng ta chỉ thích ngu lâu
Độc tài cai trị ba Tàu chống lưng
Xua bầy chó dái lên trang
Ngón tay chỉ xuống điạ đàng âm u
Trò hề dân chủ phiếu bầu
Dùng con chuột điện nhởn nha sớm chiều
Xỏ xiên bất lực cú diều
Ngán cho bã đậu bao điều thị phi
Muá may mấy ngón tay hề
Báo công lấy điểm hả hê đảng cười? ? ?

20.8.2011 Lu Hà

Nghiệp Chướng Mao Hồ

" Bác Mao không ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao"
Hán gian bành trướng nhờ đâu?
Tiếp tay cộng sản chính là Việt gian
Mao Hồ hai con chó săn
Quen ăn cứt Mác giết dân hại nòi
Canh nhà gác cưả đười ươi
Không thần không thánh coi trời bằng vung
U mê phá hủy môi trường
Khinh thường vũ trụ ngăn sông phá rừng
Dân đen chết đói thê lương
Chúng còn chủ nghiã thiên đường dựng xây
Xác người chồng chất càng dày
Mao Hồ nghiệp chướng đoạ đầy Việt Trung.

21.6.2011 Lu Hà

Nghề Mạt Hạng

Cái nghề mạt hạng nói leo
Suốt đời chó cũng muốn trèo lên cao
Ngán cho bã đậu trong đầu
Bạ ai cam cũng đôi câu chen vào
Thiên đàng xã nghiã mịt mù
Trăm năm sự nghiệp ngu lâu dạm trường
Ba gai bầy vẹt khoa trương
Trái tim vô cảm nhà trường dựng xây
Giết người lạc thú điên say
Trường Chinh Tố Hữu mặt dày làm thơ
Thằng cam ngơ ngẩn ven bờ
Còn mình còn đảng mịt mờ đại dương
Ba Tàu bành trướng biển Đông
Mà sao cam vẫn dở ông dở thằng
Nguyện làm tôi tớ nổ xằng
Ưu tiên đãi ngộ giàu sang hơn người
Cam tâm mật vụ đánh hơi
Làm công an mạng lạc loài việt gian!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11_20, 21_30, 31_40, 41_50, 51_60, 61_70, 71_80, 81_90, 91_100, 101_110, 111_120, 121_130, 131_140, 141_150, 151_160...

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site