lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Và Ai Nợ Huế ?

Đồng bào Huế biểu tình, đòi Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam và đám Việt gian, trả lại chồng, con, thân nhân bị thảm sát, mất tích, trong biến cố Mậu Thân 1968, qua Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự Việt cộng đóng tại Bãi Dâu, thuộc Quận II thành phố Huế, vào tháng 2/1973, sau ngày Hòa Đàm Paris được ký kết (Ngày 27/1/1973).

Hơn bốn mươi hai năm đã trôi qua, nói đến vụ tàn sát đẫm máu tại Huế vào Tết Mậu Thân 1968, do chính Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Đảng Cộng Sản Việt Nam, và những kẻ tội phạm như :

Trung Tướng Trần văn Quang, Tư Lệnh mặt trận Trị Thiên-Huế, Đại Tá Lê Tư Minh, Tư lệnh mặt trận Huế, Đại Tá Thân Trọng Một, Chỉ huy mặt trận cánh Nam (Vùng Quận III và phụ cận), Trung Tá Lê Trọng Đấu, Chỉ huy mặt trận cánh Bắc (Quận I, II), Đại Tá Nguyễn Đình Bảy, Trưởng Ty Công An, Tống Hoàng Nguyên Trưởng ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên. Hoàng Lanh, Hoàng Kim Loan, Phan Nam, Thành ủy viên và…quá nhiều.

Cùng bè lũ đám Việt gian nằm vùng, lợi dụng núp bóng trong Phật Giáo như:

Trí Quang, Đôn Hậu, Thiện Siêu, Chánh Trực, Như Ý.

Trong giới trí thức, sinh viên tại Huế như :

Giáo sư Lê văn Hảo, giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tôn Thất Dương Tiềm, Nguyễn Đóa, Tôn Thất Dương Kỵ.

Và trong đám sinh viên như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Lê Hữu Dũng, Lê Xuân Trường, Nguyễn Thiết, Nguyễn Hữu Vấn và nhiều… nhiều lắm… những tên cơ sở nằm vùng của Việt cộng tham gia trong vụ tàn sát đồng bào Huế.

Những kẻ tội phạm đó hiện có kẻ đã chết, có người vẫn còn sống, thế nhưng, dù đã chết hay còn sống họ vẫn là những kẻ đã mắc nợ dân Huế, mà người cộng sản hung bạo thường gọi những loại nợ đó là “Nợ máu nhân dân”, thế nhưng người quốc gia miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi với bản chất nhân đạo, hiền hòa chúng tôi không gọi như vậy mà chỉ gọi là nợ “Công bằng và Công Lý.”

Sau Mậu Thân 1968, vào ngày 26 tháng 6 năm 1968, lần đầu tiên Hoa Kỳ và Cộng sản Bắc Việt gặp nhau để thăm dò cho cuộc hòa đàm trong tương lai chấm dứt cuộc chiến.

Địa điểm gặp nhau là một ngôi nhà riêng của phía cộng sản Bắc việt tại Vertry-sur-Seine, tại Pháp.

- Phái đoàn Việt Nam cộng sản có Hà Văn Lâu và Nguyễn Minh Vỹ.

- Phái đoàn Mỹ có Cycrus Vance và Philippe Habib.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1968, phái đoàn Mỹ có Harriman, Vance, và Philippe Habib. Phía cộng sản Bắc Việt có Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Hà văn Lâu và thông dịch viên Nguyễn Đình Phương, chính thức gặp gỡ và bắt đầu bàn thảo cũng tại Vertry-Sur-Seine, Pháp.

Sau đó Hoa Kỳ mời Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa vào tham dự hòa đàm, phía cộng sản Hà Nội đưa phái đoàn Mặt trận Giải Phóng Miền Nam vào phái đoàn của họ, kể từ đó hòa đàm Tại Paris có bốn phái đoàn tất cả :

- Việt Nam Cộng Hòa.
- Hoa Kỳ.
- Cộng sản Bắc Việt.
- Mặt trận Giải Phóng Miền Nam.

Cuộc thương lượng kéo dài từ tháng 9 năm 1968 mãi đến ngày 27 tháng 1 năm 1973 mới kết thúc với bản thỏa hiệp được ký kết bởi đại diện 4 bên nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam gọi là :

“Hiệp Định Paris Nhằm Chấm Dứt Chiến Tranh và Lập Lại Hòa Bình Tại Việt Nam.”

Ngày ký Hiệp Định là ngày 27 tháng 1 năm 1973.

Ngày có hiệu lực và ngưng bắn là :

Đúng 7 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973.

Đại diện bốn phe ký vào nghị định thư gồm có:

1- Việt Nam Cộng Hòa: Tổng Trưởng Ngoại giao Trần Văn Lắm.
2- Chính phủ Hoa Kỳ : Bộ trưởng Ngoại Giao William P. Roger.
3- Chính phủ cộng sản Bắc Việt : Bộ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Duy Trinh.
4- Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam : Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thị Bình.

Hai cơ cấu quan trọng nhất trong nghị định thư Hòa Đàm Paris là:

1- Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự 4 bên.

Các thành viên của ủy ban này gồm có:
- Việt Nam Cộng Hòa.
- Hoa Kỳ.
- Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
- Bắc Việt.

Nhiệm vụ của Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự

Theo điều 16 của Hiệp Định thư thì :

- Thực hiện việc ngưng bắn trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam.

Bao gồm tất cả các bên ở miền Nam Việt Nam.

- Phối hợp, theo dõi kiểm tra 4 bên, trong việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định.

- Ngăn ngừa vi phạm và phát hiện vi phạm hiệp định ngưng bắn….v….v….

- Ban Liên hợp quân sự bốn bên sẽ bắt đầu hoạt động ngay sau khi ký hiệp định này, và sẽ chấm dứt hoạt động trong thời hạn sáu mươi ngày.

Mỗi bên chỉ định một đoàn đại biểu quân sự là 16 người tại khu vực địa phương… và do một sĩ quan cấp bậc Trung Tá chỉ huy.

Ủy ban Liên Hợp Quân Sự tại trung ương (Đóng tại Camp David, Phi Trường Tân Sơn Nhất), mỗi bên có 56 người và do một sĩ quan cấp tướng chỉ huy.

2- Ủy ban Quốc Tế kiểm soát và giám sát đình chiến.

Ủy ban này gồm các thành viên đại diện của 4 nước:

- Ba Lan
- Canada
- Hunggary
- Indonesia.

Các thành viên của ủy ban quốc tế này sẽ luân phiên làm chủ tịch trong từng thời gian do ủy ban quốc tế quy định.

Điều 11 của Hiệp Định Paris quy định sẽ có 7 ủy ban Liên Hợp quân sự khu vực, đóng tại vùng ghi trong bản đồ kèm theo và đóng tại các địa điểm sau :

Khu vực I : Huế
Khu Vực II : Đà Nẵng
Khu vực III : Pleiku
Khu vực IV : Phan Thiết
Khu vực V : Biên Hòa
Khu vực VI : Mỹ Tho
Khu vực VII : Cần Thơ

Như vậy sẽ có một phái đoàn quân sự của cộng sản Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, gồm khoảng 32 người lính và sĩ quan của bọn chúng, đến trú đóng tại thành phố Huế, ngay sau khi Hiệp định thư được 4 phe ký kết tại Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, và ngày có hiệu lực ngưng bắn là 7 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973.

Chúng tôi đã nhận được lệnh của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia tại Sàigòn là chuẩn bị đón phái đoàn Việt cộng và Bắc Việt, sẽ từ Hà Nội đến Huế bằng máy bay (Phi Trường Phú Bài), ngày, giờ, số phi vụ v…v…Chúng tôi sẽ phải hộ tống họ lên căn cứ của họ tại Bãi Dâu, thuộc Quận II, thị Xã Huế. Chúng tôi phải lo an ninh và hộ tống bọn chúng trong suốt thời gian 60 ngày bọn chúng đóng tại Huế, theo đúng thời gian Nghị định thư ấn định, ngoài ra Bộ Tư Lệnh cũng lưu ý chúng tôi rằng bọn họ được hưởng quy chế của một ngoại giao đoàn.

Cộng quân mưu toan chiếm vùng đất phía tây bắc Huế trước giờ ngưng chiến.

Ngày đình chiến có hiệu lực là 7 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973, thế nhưng vào khuya ngày 27/1/1973 rạng ngày 28/1/1973, cộng quân bất chấp Nghị định thư tái lập hòa bình mà bọn chúng vừa ký chưa ráo mực vào ngày 27/1/1973, bọn chúng xua quân tràn ngập vùng tây bắc thành phố Huế, chỉ cách thành phố Huế chưa đầy 20Km, đó là vùng xã Phong An thuộc quận Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên nằm phía trên quốc lộ I.

Ý định của địch là chiếm xã này trước giờ ngưng bắn có hiệu lực, tức 7 giờ sáng ngày 28/1/1973, như vậy đặt chính phủ VNCH vào chuyện đã rồi, không thể xua quân tái chiếm được nữa, vì nếu xua quân tái chiếm là vi phạm lệnh ngưng chiến.

Thế nhưng bọn chúng đã lầm, lầm lớn…

Tôi còn nhớ vào khoảng hơn 12 giờ khuya ngày 27/1/1973, Đại Úy Trần Văn Trinh, Trung tâm Trưởng Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực, hớt hải chạy sang phòng làm việc của tôi :

- Thiếu tá, Trung Úy Cuộc Trưởng cuộc Phong An xin gặp Thiếu tá trên hệ thống gấp lắm.

Tôi theo chân Đại úy Trinh sang Phòng Hành Quân. Nắm ống liên hợp của máy truyền tin Motorola tôi nói ngay:

- Tôi thẩm quyền Tango đây, anh nói đi.

Tôi nghe tiếng phát âm trong loa khuếch đại rất nhỏ:

- Em Trung úy…Trưởng cuộc Phong An đây thẩm quyền, Thẩm quyền cứu bọn em. Việt Cộng đã tràn ngập, trụ sở xã và cuộc cảnh sát bị bọn chúng vây rồi.

- Tôi đây, anh bình tĩnh, thiệt hại anh em như thế nào rồi ? Có ai bị thương, tử thương không ? Bọn chúng đông không ?

- Trình thẩm quyền có 2 anh em bị thương nặng, máu ra nhiều quá. Không có ai tử thương. Bọn chúng đông lắm thẩm quyền.

- Cố gắng kiếm cách cầm máu cho 2 anh em bị thương, có băng cá nhân không ?

- Có thẩm quyền.

- Hiện tại anh em có bao nhiêu người và cán bộ xã có bao nhiêu ?

- Anh em hiện diện 14 người, xã có 6 và một trung đội Nghĩa Quân.

- Tôi sẽ cố gắng ra với các anh càng nhanh càng tốt. Bằng mọi cách giữ vững tinh thần, giữ liên lạc với Trung Tâm Hành Quân và tôi.

- Cám ơn thẩm quyền, ông ra gấp với chúng tôi.

- Bắt buộc, tôi sẽ ra với các anh, rất sớm.

- Tôi dứt, các anh đợi tôi.

Tôi xoay qua nói với Đại Úy Trinh :

- Anh gọi Đại úy Tý, nói Tý lệnh của tôi, cho Đại Đội Phó Bác Sĩ Chung Châu Hồ sang ngay Trung Tâm Hành quân hướng dẫn cho anh em ngoài đó, săn sóc cho hai anh em bị thương. Nhớ cứ năm mười phút liên lạc với họ cho họ lên tinh thần.

Tôi dùng điện thoại tại trung tâm hành quân liên lạc trình Đại Tá Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu khu Thừa Thiên, Đại Tá Tôn Thất Khiên :

- Trình Đại Tá, Cuộc Trưởng Cảnh Sát xã Phong An vừa báo cho biết cộng quân đã tràn ngập xã Phong An, và hiện trụ sở xã và cuộc Cảnh sát đang bị chúng bao vây. Họ xin tiếp cứu giải vây, trình Đại tá.

Đầu dây bên kia Đại Tá Khiên trả lời tôi:

- Hiện tại Tiểu khu không còn lực lượng trừ bị nữa, lệnh ngưng bắn có hiệu lực đúng 7 giờ sáng ngày mai, mọi đơn vị Địa Phương Quân đã bố trí đâu ở đó giữ đất giữ dân, không còn lực lượng nào nữa. Cảnh Sát Dã Chiến của anh hiện tại có bao nhiêu ?

- Trình Đại tá hiện tại tôi có 500, vì ngày mai ngưng bắn, tôi sợ thành phố có biến động chính trị, nên tôi đã rút nguyên Đại đội CSDC về thành phố ứng trực trấn áp bạo động.

- Tốt, anh để lại 200 trừ bị giữ thành phố, số còn lại sáng sớm ngày mai anh đích thân chỉ huy giải tỏa xã Phong An.

- Dạ Đại tá, Đại tá còn chỉ thị gì nữa không?

- Không .

- Vậy tôi sửa soạn vì cũng đã gần sáng rồi.

- Tôi dứt, Đại Tá.

- Liên Thành, cẩn thận, nhớ vào tần số với Trung tâm hành quân Tiểu khu có gì xin họ yểm trợ.

- Dạ, cám ơn Đại Tá.

Tôi gác điện thoại, nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ sáng,

Đại Úy Trinh đang đứng cạnh tôi, tôi nói với Trinh :

- Trinh ơi, cận giờ quá rồi, mình không còn nhiều giờ đâu, anh gọi Vinh, Ân, Tý, Hồ 10 phút sau họp tại phòng hội.

Vì ngày mai ngưng bắn, nên đơn vị trong tình trạng cấm trại 100%, chỉ 10 phút sau chúng tôi đã có mặt tại phòng hội.

Mọi người đã đông đủ trong phòng hội, tôi cho anh em biết ngay tình hình xấu tại xã Phong An, địch đã tràn ngập và bao vây trụ sở xã, và cuộc Cảnh Sát Phong An, tôi đã trình Đại Tá Tỉnh Trưởng, ông không còn đơn vị Địa Phương Quân nào nữa để giải tỏa, vì vậy ông giao chuyện này cho anh em mình, mặc dầu nhiệm vụ này quá nặng đối với CSQG, nhưng lệnh thì phải thi hành, chúng ta cố gắng.

Theo lệnh Đại Tá Tỉnh trưởng mình sẽ giải tỏa áp lực địch tại xã Phong An, và cứu anh em mình ra khỏi vòng vây của bọn chúng.

Chúng ta hiện có 500 Cảnh Sát Dã Chiến đang ứng trực, tôi sẽ lấy 300, cùng với Đại Úy Tý đi tiếp cứu anh em và giải tỏa Xã Phong An. Số còn lại để lại thành phố làm lực lượng trừ bị, sẵn sàng trấn áp bạo động nếu xảy ra mọi biến động chính trị ngày mai.

Phân chia trách nhiệm chỉ huy như sau :

Thiếu tá Trương văn Vinh chịu trách nhiệm chỉ huy điều động, phản ứng cấp thời, mọi tình huống vào sáng mai tại thành phố Huế - Phụ Tá là Thiếu Tá Trương Công Ân phụ tá ngành CSĐB.

- Đại Úy Chung Châu Hồ, Đại đội phó CSDC với 200 CSDC, sẵn sàng hành động theo lệnh Thiếu Tá Chỉ Huy Phó.

- Đại úy Trần Văn Trinh, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực, theo sát tình hình ngưng bắn tại 13 quận và 73 xã, báo cáo tức thời với Đại Tá Tỉnh Trưởng, Bộ Chỉ Huy CSQG/Vùng I và Bộ Tư Lệnh Tại Sàigòn.

- Làm lệnh Hành quân trình đại Tá Tỉnh Trưởng ký với tư cách là chủ Tịch Ủy ban Phượng Hoàng tỉnh để hợp thức hóa cuộc hành quân của lực lượng CSQG/Thừa Thiên-Huế vào ngày mai tại Phong An.

Anh em có gì thắc mắc xin hỏi, còn bằng không chúng ta giải tán, tôi nói với Đại úy Tý :

Anh về chuẩn bị, lần này đi đánh giặc chứ không phải đi giải tán biểu tình, lựa những trung đội trưởng cứng cựa và có kinh nghiệm tác chiến, đúng 5giờ 30 sáng, tôi sang anh và chúng ta xuất phát.

Đúng 5:30 sáng ngày 28/1/1973 chúng tôi xuất phát từ doanh trại Đại đội CSDC 102, ra khỏi thành phố đi về hướng bắc, trực chỉ xã Phong An, quận Phong Điền.
Trời chưa sáng, lại có sương mù, ngồi trên xe mà lòng ngổn ngang trăm mối lo lắng. Lực luợng địch là thành phần nào mình cũng chưa biết, Chính quy ? Du kích địa phương ? Chúng nó bao nhiêu ?

Nào là anh em bị địch vây hãm, chỉ nghe câu nói của Trung Úy Cuộc Trưởng xã Phong An “Thẩm quyền cứu bọn em” mà lòng dạ xót xa, cho dù có chết cũng phải liều mạng sống để cứu anh em. Rồi thì trách nhiệm quá nặng trong vụ này, lực lượng CSDC không chuyên nghiệp trong nhiệm vụ tác chiến với địch, mang đi 300 anh em CSDC tức là mang theo 300 gia đình vợ con của họ, lỡ mà đụng nặng với địch bị tổn thất thì ăn làm sao nói làm sao với vợ con họ. Trời vẫn còn tối, đoàn xe chạy trong sương mù, tôi đã thức suốt đêm rồi mà sao chẳng thấy buồn ngủ mà chỉ thấy lòng lo lắng vì trách nhiệm quá nặng đang đè trên vai. Bỗng Trung Sĩ Trương văn Diệp ngồi sau cất tiếng:

- Ôn ơi, uống tí café cho tỉnh đi, miệng nói anh ta đưa cho tôi ly café. Tôi bỗng nhớ chuyện hết sức quan trọng vội chụp máy gọi Trung Tâm Hành Quân Cảnh lực, Đại Úy Trinh:

- Trinh Tango gọi.

- Tôi nghe thẩm quyền.

- Anh đã liên lạc với Chi khu Phong Điền chưa ?

- Rồi Tango, có tần số của Chi khu rồi, tôi chuyển cho ông , ông liên lạc ngang với họ đi.

- Nhận rõ.

Khoảng hơn 6 giờ sáng chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu. Sương mù chưa tan, cảnh vật chưa rõ ràng, tầm quan sát rất hạn chế. Đoàn xe dừng lại ngay trên quốc lộ I. Tôi cho lệnh Tý đổ quân và bố trí hàng ngang dọc theo bên trên quốc lộ I. Các trung đội đã vào vị trí sẵn sàng và đợi lệnh, Đại úy Tý đã đến sát gần tôi :

- Xong rồi anh, chúng tôi đợi lệnh anh.

- Anh đợi, tôi liên lạc với Trưởng Cuộc.

Trung sĩ Nguyễn Đình Ánh đã liên lạc được với Trung Úy Trưởng Cuộc Phong An, Ánh giao ống liên hợp cho tôi:

- Tango đây, tôi và đơn vị đã đến gần với anh rồi đó, yên tâm đi. Hai anh em bị thương ra sao rồi ? Từ khuya đến giờ có bị thêm ai nữa không ? Chúng tôi đang bố trí ngay quốc lộ, cách anh khoảng 300 mét mà thôi. Anh có thể cho tôi biết tình hình địch chung quanh như thế nào trước khi chúng tôi xông vào đưa các anh ra.

- Trình thẩm quyền, không hiểu sao từ khuya đến giờ bọn chúng không tấn công vào xã nữa, mà án binh bất động. Bọn chúng bố trí một tổ trong căn nhà trước mặt xã. Xa hơn nữa không quan sát được nên không biết bọn chúng đông hay ít. Ngay trên đưởng mòn từ quốc lộ đi vào xã, bọn chúng đã bố trí một chốt ở đó. Thẩm quyền và anh em cẩn thận.

- Tôi nhận anh rõ, lệnh cho mọi người sẵn sàng chúng tôi ào vào là rút ra ngay, hai anh em bị thương chúng tôi đã có đem theo hai băng- ca rồi, mình sẽ di chuyển họ ra trước.

- Anh đợi tôi, tôi dứt.

Đại úy Tý nghe rất rõ cuộc diện đàm của tôi và Trung úy Truởng cuộc. Tý hỏi tôi:

- Minh bắt đầu ?

- Đợi tí, để tôi chỉ rõ ràng cho anh đã.

Miệng nói tay chỉ phía trước:
Sương mù chưa tan, tầm quan sát rất hạn chế, chúng ta có thể lợi dụng lúc này, đang lúc tranh tối tranh sáng, chúng khó phát giác, anh đồng ý không ?

- Đồng ý.

Minh đã đến trụ sở xã này nhiều lần rồi, anh nhớ không ? Sau bờ làng chỉ khoảng một, hai trăm thước là trụ sở xã.

- Anh thấy đó, địa thế và mục tiêu rất khó để tấn công, vì từ một khoảng trống, đến bìa làng và mục tiêu nằm sau bìa làng. Bây giờ minh chia đôi lực lượng, anh 4 trung đội, tôi 4 trung đội. Mình áp dụng đội hình hàng ngang tấn công chiếm mục tiêu. Tuyến xuất phát tại đây, 4 trung đội của tôi dàn hàng ngang chạy thật nhanh chiếm bìa làng, tôi chiếm được bìa làng rồi, làm đầu cầu an ninh, đến phiên 4 trung đội của anh nhập vào với tôi tại bìa làng, và rồi từ đó anh cánh trái, tôi cánh mặt xông thẳng vào trụ sở xã, anh bảo vệ cạnh sườn phía trái cho tôi. Sau đó, bốn trung đội của tôi giữ mặt trước, anh mặt sau đưa anh em bị thương, và cán bộ xã, nghĩa quân rút ra quốc lộ ngay. Chúng tôi rút sau, bắn chận cho anh rút lui nếu bọn chúng nổ súng.

Mục đích của chúng ta là cứu anh em ra, chiếm lại đất, giữ dân là trách nhiệm của quân đội trong giờ phút đình chiến này chứ không phải của chúng ta.

- Anh hiểu rõ ý định điều quân của tôi chưa ?

- Hiểu rõ.

- Còn một điều nữa, lỡ tôi có bị thương, hay tử thương thì đừng quan tâm, tính sau. Anh thay tôi chỉ huy và phải cố gắng cứu anh em mình ra ngay. Ngược lại nếu anh có bị thương hay tử thương thì cũng vậy. Hành động dứt khoát, lưỡng lự chậm trễ là chết cả đám. Hy vọng là với sương mù như thế này bọn chúng không thấy mình.

- Tôi nhận rõ.

- OK anh giao cho tôi 4 trung đội.

Bốn trung đội hàng ngang ở tuyến xuất phát, sau khi đã nói rõ ý định của tôi và dặn dò anh em kỹ lưỡng, tôi nói với Thiếu Úy Sắc, anh là một trong những trung đội trưởng rất giỏi của Đại đội :

- Tôi bị gì anh thay tôi.

- Dạ

Xoay qua bốn trung đội tôi nói :

- Anh em thấy đó, từ đây đến bìa làng chỉ khoảng tối đa là 200 mét, khi tôi đếm một hai ba, chạy…là chúng ta chạy thật nhanh đến bìa làng, nếu bọn chúng phát giác, chúng nổ súng thì chúng ta nổ súng bắn trả ngay, đồng loạt và xông thẳng vào bọn chúng, còn nếu chạy lui là chết hết không còn một ai. Anh em nghe rõ chưa?

- Nghe rõ.

- Chiếm được bìa làng, chúng ta nằm lại, giữ chặt bìa làng làm đầu cầu an ninh cho 4 trung đội của đại úy Tý nhập vào với chúng ta.

- Tất cả sẵn sàng …một, hai, ba, chạy…

Chỉ một hai phút sau chúng tôi đã chiếm được bìa làng, mà địch không biết. Bốn trung đội của Tý khoảng ba phút sau cũng đã đến bìa làng nhập chung với chúng tôi.

Giai đoạn I đã xong, bây giờ đến giai đọan II. Từ bìa làng đến mặt sau của trụ sở xã cũng chỉ khoảng dưới 200 mét. Để tránh ngộ nhận, tôi nói Tý đợi, để tôi liên lạc với Cuộc trưởng trước khi xông vào xã, bằng không họ bắn mình tan xác vì tưởng mình là Việt cộng.

Trung sĩ Nguyễn Đình Ánh giữ máy truyền tin đã liên lạc được với Cuộc trưởng và Ánh giao ống liên hợp cho tôi:

- Tango đây, chúng tôi đã đến gần anh rồi, ngay bìa làng, một vài phút nữa chúng tôi sẽ đến bằng hướng sau của trụ sở xã, dặn anh em đừng bắn. Chúng tôi sẽ thanh toán mấy thằng Việt cộng nơi ngôi nhà tranh trước mặt anh, và sau đó mình bắt tay nhau, anh nhận rõ chưa?

- Tôi nhận rõ

- Tốt, tôi dứt.

Tôi nói nhỏ với Tý:

Khi 4 trung đội của tôi bắt đầu chạy chiếm phía mặt của trụ sở xã anh cho lệnh bắn tập trung M-79 và đại liên vào toán Việt cộng đang chiếm ngôi nhà tranh trước mặt xã, mấy trung đội kia, trách nhiệm đưa mọi người trong xã rút ở hướng sau ra quốc lộ.

Hai ba phút sau Tý bắt đầu cho lệnh bắn tập trung vào ngôi nhà tranh trước mặt xã.

Trong cảnh sương mù mờ ảo, trong không gian im lặng và tĩnh mịch tại vùng xã Phong An vào buổi ban mai, tiếng nổ của M-79, đại liên M-60, và súng M-16 rền trời, vang dội, của lực lượng Cảnh sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế. Địch đã bắn trả, bên phía của Tý có 1 Cảnh Sát Dã chiến bị tử thương và 2 bị thương.

Tôi yểm trợ cho Tý, và anh cùng 4 trung đội đã bắt tay được với anh em Cảnh Sát xã và cán bộ xã Phong An, đã đưa họ ra vùng an toàn ngoài quốc lộ I.

Tôi gọi máy về Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực :

- Trinh, Tango gọi

- Tôi nghe thẩm quyền, ông và anh em ra sao rồi.

- Chúng tôi đã vào được Xã Phong An, đưa hết anh em mình và cán bộ xã ra vùng an toàn rồi. Chúng tôi có 1 CSDC tử thương và 2 CSDC bị thương. Anh gọi trình BCH/Khu I và Bộ Tư Lệnh.

- Gọi Bác sĩ Chung Châu Hồ và ông Bảo, Trưởng ban Y tế ra gấp đưa anh em bị thương vào bệnh Viện. Hiện chúng tôi đang bố trí dọc Quốc lộ I đợi lệnh Đại Tá Tỉnh Trưởng.

- Nhận rõ thẩm quyền.

Tôi xoay qua hệ thống C-25 liên lạc với Đại Tá Tỉnh trưởng, Tiểu khu Trưởng :
- Trình thẩm quyền lực lượng chúng tôi đã vào được trụ sở xã Phong An và đã đưa hết anh em Cảnh Sát và cán bộ xã ra vùng an toàn rồi.
- Chúng tôi 1 CSDC tử thương, 2 CSDC bị thương cộng với 2 Cảnh sát xã hồi đêm, tổng cộng 4 bị thương.
- Địch phản ứng rất yếu, không hiểu tại sao. Theo tin tức của dân chúng trong vùng và của Cảnh Sát Đặc biệt thì bọn chúng có khoảng 3 tiểu đoàn, nhưng đóng sâu vào trong, cách trụ sở xã khoảng hai, ba cây số.
- Tôi và 300 Cảnh Sát Dã Chiến hiện đang bố trí dọc quốc lộ I, đợi lệnh Đại Tá.
Trong loa khuếch đại tiếng nói của Đại Tá Tỉnh Trưởng Tôn Thất Khiên nghe rất rõ :
- Liên Thành, anh làm tốt lắm, cố gắng giữ đừng cho bọn chúng tràn qua quốc lộ I, tôi sẽ điều động lực lượng Địa Phương Quân đến thay anh. Tôi sẽ ra gặp anh bây giờ.
- Nhận rõ thẩm quyền.
Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ sáng, như vậy thời gian ngưng bắn đã qua gần 2 giờ rồi, và thế nào rồi bọn Việt cộng cũng tố cáo ngược chúng tôi, Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế là đơn vị đầu tiên trong lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên “vi phạm” lệnh ngưng bắn của “Hiệp định Hòa bình Paris”. Tôi phải nghĩ câu trả lời, nếu báo chí hỏi đến, tôi phải chứng minh rằng chúng tôi, lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế phải hành động như vậy vì bọn lưu manh cộng sản đã xua quân chiếm dân, chiếm đất xã Phong An trước giờ hưu chiến, đặt chính phủ VNCH và chính quyền Thừa Thiên Huế vào chuyện đã rồi, là không thể đưa quân đội phản công, dành lại dân và lãnh thổ Xã Phong An, vì như vậy là vi phạm lệnh ngưng bắn.
Nhưng bọn chúng đã lầm, Đại Tá Tỉnh trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Thừa Thiên Huế Tôn Thất Khiên đã cương quyết không để mất dân, mất đất trong lãnh thổ trách nhiệm của ông, nên ông đã ra lệnh cho lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế với 300 Cảnh Sát Dã Chiến giải tỏa, áp lực địch, giữ dân và giữ đất Xã Phong An của VNCH.
Bọn ăn cướp cộng sản Bắc Việt xông vào nhà cuớp tài sản, cướp con cái của chủ nhà, vậy chủ nhà để yên cho chúng nó sao ? Phải lấy súng bắn vào đầu chúng và đuổi chúng ra khỏi nhà, đó là lẽ công bằng.
Khoảng 9 giờ 45 sáng, Đại Tá Tỉnh trưởng Tôn Thất Khiên có mặt ngay vị trí chúng tôi đang bố trí ở quốc lộ I, cách trụ sở xã Phong An không xa. Ông vừa bắt tay tôi vừa khen:
- Làm được lắm.
Tôi trình bày tình hình hiện tại và nêu thắc mắc của tôi, cộng quân phản ứng rất yếu không hiểu tại sao ? Có điều quan trọng nữa là Cảnh Sát Đặc Biệt vừa báo cho tôi biết, phái đoàn báo chí quốc tế tại Khách sạn Hương Giang đang trên đường ra đây, thế nào bọn chúng cũng đề cập đến vấn đề chúng ta vi phạm lệnh ngưng bắn, Đại tá muốn chận họ lại không, hay để cho họ tự do đi vào vùng hành quân ?
- Chận làm chi Liên Thành, cứ để cho tụi hắn vào, Việt cộng mưu toan chiếm đất, chiếm dân của mình, mình phải phản ứng đánh trả, bọn nó không tôn trọng lệnh ngưng bắn thì tại sao phải bắt mình tôn trọng.
Hai Đai đội Địa Phương Quân đang trên đường đến để thay cho anh, anh về lo việc trong thành phố.
- Mình đi vào trụ sở Xã.
Miệng nói chân bước, tôi hoảng hồn nói to:
- Đại Tá, chậm một tí, để tôi cho đơn vị mở đường, phía trước chưa an ninh.
Ông và tôi đi chậm lại, Tý đưa một trung đội đi mở đường phía trước, Trung đội đi mở đường vừa đi vừa bắn hằng loạt vào các bụi cây rậm bên đường và vừa la lớn :
“ Đầu hàng đi… đầu hàng đi… dơ tay lên… đôi súng xuống…”
Có lẽ chỉ là tiếng la bâng quơ của anh em CSDC đi mở đường la cho vui, nhưng bỗng có tiếng trả lời rất lớn, giọng Bắc:
“ Đừng bắn… Đừng bắn… các anh đừng bắn… cho chúng em đầu hàng…”
Từ trong bụi rậm bên đường, phía bên trái cạnh bờ sông, ló ra 6 Ôn lính cộng sản con, mặt mày non choẹt, tuổi khoảng 13, 14. hai tay họ dơ cao :
- Các anh đừng bắn, cho chúng em hàng.
Cảnh Sát Dã Chiến xông đến vây quanh còng tay từng người một.
Một cán binh trong đám họ có lẽ là tổ trưởng, hốt hoảng lên tiếng:
- Sao các anh lại trói chúng em ? Chúng em được lệnh vào Nam tiếp thu mà, sao lạ nhỉ…
Tôi nghe người lính nhỏ Bắc Việt chỉ khoảng 13 tuổi hỏi câu đó mà lòng xúc động, thấy thương họ quá. Ở tuổi này, những trẻ thơ của miền Nam đang quây quần bên cha, bên mẹ, bên chị, bên em, bên học đường bạn bè, thì những trẻ thơ miền Bắc lại bị bọn đầu sỏ cộng sản Việt Nam phỉnh gạt, lùa những trẻ nhỏ vào chiến trường miền Nam hy sinh mạng sống, đem xương trắng máu đào của tuổi trẻ thơ dại, xây đắp cho mộng tranh bá đồ vương của bọn chúng, cho chủ thuyết cộng sản vô luân vô đạo.
Tôi hỏi 6 người lính trẻ Bắc Việt :
- Các anh thuộc đơn vị nào ?
- Chúng em thuộc Công trường 6 chính quy.
- Các anh đến vùng này bao lâu rồi ?
- Chúng em mới xâm nhập vào tối hôm qua, khoảng 8 giờ tối.
- Với mục đích gì ?
- Chúng em được lệnh đến tiếp thu.
- Tại sao hồi đêm chúng tôi tấn công vào xã, nhổ chốt của các anh trước mặt xã mà các anh không đánh trả ?
- Chúng em chưa có lệnh, hơn nữa Chúng em rất sợ lính Dù Ngụy. Các anh là Lính Dù Ngụy ?
- Không phải, chúng tôi là Cảnh Sát Dã Chiến.
- Cảnh Sát Dã Chiến là gì cơ ?
- Đại khái là lực lượng Công An Xung Phong, đặc công.
- À ra thế, sao lại mặc dồ Dù Ngụy nhỉ ?
Thì ra bọn binh lính Việt cộng ngay cả đám chính quy, cũng phải nể sợ Chiến sĩ Nhảy Dù của quân lực VNCH vì thế mà bọn chúng chưa dám nổ súng.
A Di Đà Phật… cứu khổ cứu nạn… Cám ơn Chúa…
Cũng nhờ oai phong của “lính Dù Ngụy” mà chúng tôi thoát được một tai ương lớn, nếu không, với sức lực của CSDC làm sao chúng tôi đương đầu nổi với Công Truờng 6, chính quy Bắc Việt.
Đại Tá Tỉnh Trưởng hỏi một Cán binh cộng sản đang dứng gần Ông:
- Em bao nhiêu tuổi?
- Dạ em 15 tuổi .
- Gia đình ở đâu ?
- Chúng em ở ngoài Bắc.
- Các em có đói không ?
- Dạ đói lắm.
Đại Tá Tỉnh trưởng xay qua nói với tôi :
- Liên Thành, có chi cho họ ăn đi.
- Có bánh mì và nước ngọt trong Bộ Chỉ Huy mới tiếp tế ra. Và tôi đề nghị với Đại Tá :
- Sáu người này là lính Bắc Việt, là tù binh, tôi xin chuyển giao cho Phòng 2 Tiểu khu khai thác.
- Anh liên lạc với Trung Tâm Hành Quân Tiểu Khu, nói với họ lệnh của tôi, cho người ra nhận 6 tù binh.
Tôi nói với anh em CSDC :
- Mở còng cho họ, đem họ ra ngoài quốc lộ cho họ ăn uống đàng hoàng.
Toán lục soát tịch thu một súng B- 41, và 5 AK-47 của 6 cán binh Bắc Việt. Đó là chiến lợi phẩm của CSDC/Thừa Thiên Huế.
Tôi gọi trung tâm Hành Quân Cảnh Lực :
- Trinh, Tango gọi
- Tôi nghe thẩm quyền.
- Mình bắt được 6 tù binh, tịch thu 1 súng B-41, 5 AK-47. Theo lời khai, bọn họ thuộc đơn vị Công Trường 6, chính quy Bắc Việt. Tôi đã hỏi xong, anh liên lạc với Trung Tâm Hành Quân Tiểu Khu, nói với họ liên lạc với Phòng 2, cho người ra nhận 6 tù binh này vào khai thác thêm tin tức, đó là lệnh đại tá Tiểu Khu Trưởng.
- Nhận rõ thẩm quyền , tôi báo Khu I, Bộ Tư Lệnh và liên lạc Tiểu Khu ngay.
Gần 11giờ trưa, hai Đại Đội Địa Phương Quân đổ quân. Cấp chỉ huy của hai đại đội đó gặp Đại Tá Tỉnh Trưởng nhận lệnh, và họ dàn quân xông thẳng vào khu vực xã Phong An.
Chỉ 15 phút sau, súng nổ rền trời, súng nhỏ súng lớn, tiếng lựu đạn, tiếng B-40, tiếng nổ của M-72, M-79 trộn lẫn nhau. Trên hệ thống truyền tin C-25, tôi nghe cấp chỉ huy của hai đại đội đang ra lệnh, họ đang đụng lớn, họ đang đụng với Công trưởng 6 chính quy Bắc Việt. Công Trường 6 phản ứng mạnh, hai đại đội Địa Phương quân bị bật ngược trở lại, họ bố trí tại bìa làng đợi lệnh chứ không thể tiến sâu vào bên trong.
Khoảng gần 12 giờ trưa, một máy bay trực thăng bay vòng sát trên đầu chúng tôi và đáp ngay giữa đường nhựa. Chuẩn Tướng Lê văn Thân, Tư Lệnh Sư Đoàn I/BB (Cựu Tỉnh Trưởng Tỉnh Thừa Thiên) đến quan sát trận địa. Tại tá Tôn Thất Khiên và tôi đón Chuẩn Tướng Thân. Đại Tá Khiên thuyết tình tình hình với Chuẩn tướng Thân, và sau đó là lúc Sư Đoàn I/BB ra tay.
Khoảng 1:30 chiều, một đơn vị Sư Đoàn I/BB đổ quân. Súng nổ liên hồi, pháo binh từ cây số 17 bắn yểm trợ hằng lọat. Công Trường 6 Chính quy Bắc Việt phản ứng mạnh, đơn vị của Sư Đoàn I lùi dần, bố trí tại bìa làng.
Khoảng gần 3 giờ chiều, Trung Tướng Lâm Quang Thi, Tư lệnh Tiền Phương Quân Đoàn I, cùng với Chiến Đoàn Trưởng Chiến đoàn Nhảy Dù và ban tham mưu hành quân của ông ta có mặt tại mặt trận Phong An. Họ bàn thảo cùng với Chuẩn Tướng Lê Văn Thân và Đại Tá Tôn Thất Khiên.
Gần 4 giờ chiều, 2 tiểu đoàn của Chiến đoàn Dù đổ quân. Có thể nói đây là một màn trong một phim chiến tranh, tuyệt đẹp và hào hùng.
Lính Nhày Dù VNCH dăng hàng ngang, chạy từ tuyến xuất phát vào làng, không một ai cúi đầu, không một ai khom lưng, họ vừa chạy vừa bắn. Công Trường 6 Chính quy Bắc Việt phản công mạnh, nhưng gặp sức tấn công như vũ bão của 2 tiểu đoàn Nhảy Dù VNCH, bọn lính Bắc Việt đuối sức dần, tiếng súng nổ mỗi lúc mỗi nghe xa dần quốc lộ I.
Đến hơn 6 giờ chiều thì tiếng súng đã im. Hai tiểu đoàn Nhảy Dù của Quân Lực VNCH đã đánh tan Công Trưởng 6 chính quy Bắc Việt, đẩy bọn chúng vào tận chân núi xa, bọn chúng tháo chạy, mang theo mộng không thành chiếm đất dành dân trong giờ ngưng bắn.
Xin ngàn lần cám ơn người lính Việt Nam Cộng Hòa hào hùng.
Cũng cần nói thêm trong thời gian chiến trận Phong An đang diễn tiến, thì số ký giả ngoại quốc thuộc nhóm phản chiến tràn đến xã Phong An, chụp hình, quay phim, ghi nhận những sự việc mà bọn họ cho là VNCH vi phạm ngưng bắn, đề cung cấp cho cộng sản dùng làm lý cớ khiếu nại, truyên truyền xuyên tạc VNCH.
Tôi cho ngăn chận đám ký giả đó, không cho bọn họ chụp hình, tịch thu hết các phim trong máy ảnh và máy quay phim của bọn họ. Thế nhưng khoảng 2 tuần sau, cũng trong thời gian tháng 2/1973, có một hôm viên cố vấn đặc biệt của tôi gọi điện thoại mời tôi lên văn phòng của ông ta có chuyện cần bàn.
Tại văn phòng, ông ta rút trong hộc bàn ra tờ tuần báo Mỹ, số đặc biệt về ngày ngưng bắn tại Việt Nam, thì than ôi… Hình bìa của tờ tuần báo này là hình của tôi đang rút phim trong máy ảnh của ký giả tờ báo. Viên cố vấn nhìn tôi vừa cười, vừa nói :
- Tôi tặng anh tờ báo này làm kỷ niệm, cũng may người chụp hình và viết bài là phe ta.
Tôi ngạc nhiên và hỏi viên cố vấn :
- Làm sao hắn chụp được tấm hình này, vì hắn có hai cái máy ảnh đeo lủng lẳng, tòn ten nơi ngực, bị tôi lấy, mở cả hai máy ảnh đó hủy cả 2 cuốn phim rồi mà.
- Hắn chụp ảnh anh bằng chiếc máy ảnh là cái búp nịt to truớc bụng, hắn bấm lia lịa mà anh không hay.
Tôi cười và nói với viên cố vấn :
- Ông ơi tôi chịu thua.
Bây giờ ở xứ sở văn minh này, nhớ lại viết ra đây để thấy mình thiếu văn minh và tự hổ thẹn vì hành động đó.
- Huế Đòi Nợ
Chuyện khó tin nhưng có thật .
Phái Đoàn quân sự Quân Đội Nhân Dân Bắc Việt và quân Giải Phóng Miền Nam đến Huế ngày 30-1-1973, Chỉ Huy Trưởng CSQG/Thừa Thiên-Huế, Thiếu Tá Liên Thành và Lực lượng CSQG/ Thừa Thiên -Huế, hộ tống và giữ an ninh cho Việt cộng !
***
Trở lại câu chuyện Huế đòi nợ, nếu tôi nhớ không lầm, theo lịch trình do phái đoàn quân sự của VNCH cung cấp và của viên đại tá Mỹ giao cho tôi, thì đúng vào 12 giờ khuya ngày 30 tháng 1 năm 1973 một máy bay C-130 của Không quân Hoa Kỳ, sẽ từ Hà Nội chở 45 thành viên quân sự của cộng sản Bắc Việt và Giải Phóng Miền Nam đáp xuống Phi Trường Phú Bài-Huế.
Bổn phận của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế là tiếp nhận phái đoàn, đóng dấu nhập cảnh vào thông hành của bọn chúng, bảo vệ an ninh, và hộ tống bọn chúng lên căn cứ tại Bãi Dâu.
Tôi nhận lệnh thượng cấp đương nhiên là phải thi hành, nhưng trong lòng cay đắng, uất hận, và quá buồn cho nghịch cảnh trớ trêu. Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hy sinh mạng sống của họ cho ai ? Trên 5 ngàn dân Huế bị bọn này tàn sát, cỏ chưa kịp xanh trên những ngôi mộ oan khiên tại Ba Đồn. Tôi và chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia của tôi, chúng tôi trực diện chiến đấu chống quân cộng sản hằng bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ chúng tôi lùi bước, thì tại sao ngày hôm nay chúng tôi phải hộ tống bọn chúng vào giữa lòng thành phố Huế, nơi mà 4 năm về trước, Tết Mậu Thân 1968, lũ quỷ đỏ này đã tàn sát đồng bào Huế không nương tay.
Theo lịch trình, đúng 12 giờ đêm máy bay quân sự Mỹ chở bọn chúng hạ cánh tại phi trường Phú Bài, lực lượng chúng tôi đã có mặt tại phi trường Phú Bài vào khoảng 11 giờ khuya, trước bọn chúng một giờ. Lực lượng tôi mang theo để hộ tống đám này gồm có:
- Thiếu Tá Trương văn Vinh, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế.
- Thiếu Tá Trương Công Ân, Phụ Tá ngành Cảnh Sát Đặc Biệt.
- Thiếu úy Dương văn Sỏ, Trưởng cơ quan G-2
- Trung Úy Nam (Tôi xin lỗi đã quên họ) Trưởng ban ngoại kiều.
- 10 anh em Cảnh Sát Đặc Biệt.
- 2 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến.
- 1 xe Tuần Cảnh dẫn đầu.
Trách nhiệm chính của Thiếu tá Chỉ Huy Phó Trương văn Vinh và Trung Úy Nam Trưởng ban Ngoại Kiều là kiểm soát thông hành bọn chúng, đóng dấu và ký vào thông hành của bọn chúng cho phép bọn chúng nhập cảnh vào Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian 60 ngày (thi hành lệnh của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Tại Sàigòn) sau đó cho phép bọn chúng đặt chân vào lãnh thổ miền Nam Việt Nam-Huế.
Khoảng 11:30 khuya thì phái đoàn Liên hợp quân sự Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đến. Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ là một viên Đại Tá, nếu tôi nhớ không lầm thì ông chính là Đại tá Cố Vấn cho Đại Tá Tỉnh Trưởng Tôn Thât Khiên. Về phía Việt Nam Cộng Hòa là Trung tá….(tôi xin lỗi đã cố gắng hết sức nhưng không còn nhớ nổi tên họ của ông).
Chúng tôi chờ đợi chưa quá 30 phút thì từ hướng đông của phi trường Phú Bài, phi cơ đã xuất hiện với ánh đèn chớp đỏ, phi cơ đang ở độ thấp dần và sửa soạn đáp xuống phi đạo. Phải thành thật nói rằng, cá nhân tôi có một chút hồi hộp và cay đắng trong lòng, bao nhiêu năm chinh chiến đã trải dài qua ba thế hệ ông, cha, và anh em chúng tôi dân, quân, cán, chính, bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân, để ngày hôm nay đất quê hương đã phải gánh chịu một loại hòa bình bệnh hoạn, què quặt do ngoại bang ép đặt, rồi quê hương đất nước sẽ đi về đâu hỡi trời!
Đau thương Mậu Thân 1968 còn in vết sâu đậm đau buồn trong lòng dân Huế đã phôi pha đâu, Mậu Thân 1968, Hòa bình 1973, thời gian mới chỉ là 4 năm, vết thương còn chảy máu, thì giờ đây, chính chúng tôi phải đón tiếp, bảo vệ những tên sát nhân, những kẻ đã giết hại dân Huế không nương tay, nay bọn chúng chính thức đi vào Huế bằng tư cách ngoại giao. Và bọn chúng lại trú ngụ ngay tại Bãi Dâu nơi mà người bạn “Đồng minh thân thiềt Hoa Kỳ của VNCH” vừa mới xây cất xong cho những kẻ sát nhân một căn cứ để bọn chúng trú ngụ, mỉa may thay, lại ngay trên vùng đất mồ chôn tập thể những nạn nhân do bọn chúng sát hại vào Tết Mậu Thân 1968.
Rất nhanh trong đầu tôi có một ý nghĩ chợt đến…. và tôi sẽ thi hành hành động sau này…
Đang suy nghĩ mông lung, đúng là :
“Ngổn ngang trăm mối tơ vò” thì Thiếu Tá Trương văn Vinh Chỉ huy Phó nói lớn :
- Tango, máy bay ngừng rồi, mình đến đi .
- Ừ thì đi.
Chỉ khoảng 3 phút sau chúng tôi đã đến đứng sát cạnh máy bay phía sau đuôi, vì bọn chúng sẽ xuống máy bay bằng cửa “há mồm” phía sau. Khoảng gần 10 người đứng trước cửa sau đón bọn họ, phía phái đoàn quân sự Việt Nam Cộng Hòa có Trung tá trưởng phái đoàn và 2 Sĩ quan cấp úy. Phía quân sự Hoa Kỳ ngoài Đại Tá Cố Vấn Trưởng của Tỉnh Thừa Thiên-Huế, còn 2 sĩ cấp úy. Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế lực lượng nòng cốt lo an ninh cho bọn chúng và an ninh lộ trình gồm có tôi, Thiếu tá Vinh, Thiếu tá Ân, Thiếu úy Sỏ và Trung Úy Nam, Trưởng Ban Ngoại Kiều.
Cửa sau của máy bay vừa mở hạ thấp đụng đất, thì đã thấy xuất hiện một tên Việt Cộng mặc đồ đại lễ (?) của quân đội bọn chúng, miệng vừa nói chân vừa bước xuống đất :
- “Tôi là Thượng Tá Hoàng Anh Tuấn Trưởng Phái Đoàn Quân sự của chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thân ái chào đồng bào Cố Đô Huế.”
Tên này bước thêm một bước, định tiến về phía chúng tôi. Nếu độc giả cho tôi là kẻ nóng nảy, vũ phu, thậm chí là thiếu văn hóa thì tôi xin nhận chịu, nhưng thật tình chỉ vừa thấy nó ở cửa phi cơ thì máu nóng đã chạy dội lên đầu, tôi phản ứng rất nhanh, tôi thét lớn :
- Đứng lại, đồ mọi rợ. Chẳng có đồng bào Huế nào hiện diện tại đây để cho đám sát nhân Mậu Thân chào mừng cả.
Tôi là Thiếu Tá Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên Huế, ông chỉ được phép rời khỏi máy bay khi nào chúng tôi kiểm soát xong giấy thông hành, cấp chiếu khán cho các ông nhập cảnh, chừng đó các ông mới được ra khỏi máy bay. Đây là lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, hiểu rõ chưa ?
Tôi xoay qua Vinh nói thật lớn:
- Thiếu Tá Vinh, đẩy thằng đó lên lại máy bay .
Vinh xấn tới và tôi cũng xấn tới, đẩy ngược tên thượng tá Việt Cộng này lên lại máy bay. Viên Đại Tá Mỹ tiến đến can thiệp, nhưng đã muộn, tên Thượng tá Việt cộng Hoàng Anh Tuấn đã trở lại và đứng vào nơi cửa máy bay. Dưới ánh đèn nơi cửa máy bay, tôi thấy da mặt y màu xanh, không hiểu vì giận hay vì sợ, nào ai biết!
Sau đó Thiếu tá Trương văn Vinh, Chỉ huy Phó lấy bản danh sách đã có sẵn gọi tên từng người, họ lần lượt ra khỏi phi cơ xuất trình thông hành, và Trung Úy Nam, Trưởng ban Ngoại Kiều làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam Cộng Hòa-Huế cho bọn họ.
Mọi người đã lên xe, và tôi sắp xếp đoàn xe như sau :
Xe Jeep Tuần Cảnh dẫn đầu.
Kế tiếp là xe của Thiếu Tá Trương Văn Vinh.
Xe của 1 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến.
Đoàn xe của phái đoàn quân sự Bắc Việt và Giải phóng Miền Nam.
Xe của Phái Đoàn Quân sự Hoa Kỳ.
Xe của của Phái đoàn quân sự VNCH.
Xe của 1 Trung đội Cảnh Sát Dã Chiến.
Và cuối cùng xe tôi bít đường phía sau.
Tôi sắp sửa cho lệnh khởi hành thì viên Đại tá trưởng phái đoàn Quân sự Hoa Kỳ đến gặp tôi và nói:
- Chief Thành, trưởng phái đoàn quân sự Bắc Việt Trung Tá Hoàng Anh Tuấn muốn trên đường về căn cứ Bãi Dâu, ông vui lòng cho đoàn xe chạy vào thành phố Huế cho họ “tham quan” được không ?
Tôi biết ngay là tên Thượng Tá Việt Cộng Hoàng Anh Tuấn này muốn nhân cơ hội tuyên truyền, phô trương, rất nhã nhặn tôi nói với viên Đại Tá trưởng Phái Đoàn Quân sự Hoa Kỳ :
- Xin lỗi Đại Tá, tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của Trưởng Phái đoàn Quân sự Bắc Việt được, vì lý do an ninh :
1- Lộ trình di chuyển đã được sắp đặt kỹ rồi, không thể thay đổi.
2- Dân chúng Huế hoàn toàn không vui gì khi thấy đám Việt cộng này xuất hiện tại thành phố Huế, Mậu Thân 1968, bọn chúng và đám Việt gian đã sát hại dã man đồng bào Huế quá nhiều. Mặc dầu đã khuya, nhưng lỡ mà đồng bào họ thấy được, họ ùa ra chận đoàn xe lại, tôi e rằng không còn một tên Việt cộng nào trong phái đoàn quân sự Bắc Việt và Giải Phóng Miền Nam về đến căn cứ Bãi Dâu.
Viên Đại Tá Mỹ ngây thơ ngẩn ngơ gật đầu :
- Ok Chief Thành, tôi hiểu rồi, chúng ta đi.
Đoàn xe rời Phi Trường Phú Bài, di chuyển theo vòng đai thành phố Huế để về Bãi Dâu chứ không đi vào thành phố Huế.
Mặc dầu tin tức đã được giữ kín tại Huế, nhưng cũng bị lộ ra ngoài dân chúng vì báo chí đài phát thanh, đài truyền hình tại Sàigòn loan tin Phái đoàn Việt cộng trong ủy Ban Liên hợp quân sự 4 phe, đã có mặt tại Huế. Dân chúng Huế xôn xao, bàn tán, nhiều tin thất thiệt lan tràn trong thành phố, gây hoang mang không ít trong dân chúng Huế, vì thế mà ngay phiên họp sáng ngày hôm sau của Ủy ban Liên Hợp quân sự 4 bên, vào 10 giờ sáng tại Khách sạn Hương Giang thuộc Quận III thị xã Huế, để xét trường hợp vi phạm lệnh ngưng bắn đầu tiên tại Xã Phong An, Quận Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, bởi Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế, sau đó là Sư Đoàn I Bộ Binh và Lữ đoàn Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa, vào 7giờ 40 phút sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973.
Có khoảng 30 đồng bào đã đứng biểu tình tại khuôn viên khách sạn Hương Giang chống đối sự hiện diện của bọn chúng. Một sự việc xảy ra là khi tên Thượng Tá Hoàng Anh Tuấn vừa từ trong xe bước ra định tiến vào Khách sạn, thì một thường dân kéo mũ xuống mang tai, có ý dấu mặt, đã xông đến hất vào người Thượng Tá Hoàng Anh Tuấn một ly dầu diesel. Phái đoàn quân sự Việt cộng hỗn loạn, phái đoàn Mỹ bọc bọn Việt cộng chạy vào trong khách sạn. Lực lượng an ninh của chúng tôi can thiệp bắt giữ người đàn ông đó ngay, lấy chiếc mũ trên đầu của y ra, thì than ôi!... Hắn là Trung Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Trương Văn Diệp, một cận vệ của tôi. Tôi đắng họng, điếng người nói nhỏ với Thiếu Tá Trương Công Ân :
- Dộng hắn lên xe, chở hắn chạy đi cho mau. Bọn Mỹ và Việt cộng biết được thì mình gặp rắc rối to.
Chiều đến, tôi gọi Trương Văn Diệp trình diện tôi, vừa thấy mặt anh ta tôi to tiếng ngay :
- Đm ! (Xin lỗi độc giả), Anh ngu vừa thôi, cái mặt lì lợm của anh ai mà không biết anh là cận vệ của tôi. Từ từ, tôi đang tính kế, làm như anh chỉ gãi ngứa bọn chúng mà thôi. Không chơi trò ni nữa nghe chưa, nghe rõ chưa!
Trương văn Diệp nói với tôi:
- Thưa ôn, gia đình tui ở dưới làng bị tụi hắn giết hết, thấy bọn chúng là tui muốn nổ súng ngay, ly dầu tui tạt vào thằng đó là mới cảnh cáo thôi.
(Anh Trương văn Diệp và gia đình hiện đang định cư tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ).
Ngay tối hôm đó, tôi gọi :
Thiếu Tá Trương văn Vinh, Chỉ huy Phó
Thiếu Tá Trương Công Ân, Phụ tá Ngành Đặc Biệt
Đại Úy Trần văn Tý, Đại Đội Trưởng Đại đội 102 CSDC.
Đại Úy Lê Khắc Vấn, Chỉ Huy Trưởng Quận I,
Đại Úy Ngô Trọng Thành, Chỉ Huy Trưởng Quận II,
Trung úy Phạm Cần, Chỉ huy Trưởng Quận III
Đại Úy Trần văn Trinh, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực
Tất cả gặp tôi tại phòng hội của Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực, và tôi đưa ý kiến của tôi như sau:
- Tôi nghĩ rằng đồng bào Huế, khi biết tin có bọn cộng sản ngụ tại căn cứ Bãi Dâu, họ sẽ kéo đến để đòi nợ, cho nên tôi có ý định là mình sẽ bí mật tổ chức một cuộc biểu tình thật lớn, huy động đồng bào Huế và thân nhân nạn nhân Mậu Thân với khăn tang áo chế, kéo đến căn cứ Bãi Dâu gặp bọn Việt cộng đòi nợ chồng con, thân nhân bị giết, bị mất tích trong Tết Mậu Thân, và nhân cơ hội này tràn vào cho bọn chúng một trận nên thân, phá tan căn cứ này luôn.
Chúng ta và dân chúng Huế chẳng một ai chấp nhận bọn chúng hiện diện tại Huế cả, chúng ta không bí mật làm chuyện này thì ai dám làm, anh em nghĩ sao ? Nếu anh em đồng ý thì chúng ta bàn kế hoạch chi tiết.
Không một ai phản đối, tất cả biểu đồng tình ý kiến của tôi, Thiếu Tá Trương văn Vinh vừa nói, vừa cười:
- Tango lúc nào cũng bạo, cẩn thận kẻo Bộ Tư lệnh biết được đi tù cả đám.
- Sợ chi rứa Vinh ? Từ từ mà run. Mình có trên năm ngàn vong linh đồng bào Huế chết oan, chết ức, phù hộ cho anh em mình, đừng lo.
Anh em chúng tôi bàn thảo kế hoạch gần ba tiếng đồng hồ, tóm tắt như sau:
1- Mục tiêu :
Phái đoàn Cộng Sản Bắc Việt và Giải Phóng Miền Nam, trong Phái Đoàn Liên Hợp Quân Sự bốn bên đóng tại Bãi Dâu, thuộc Quận II thành phố Huế.
2- Mục đích :
Huy động đồng bào Huế và thân nhân các nạn nhân trong Mậu thân 1968, kéo đến gặp phái đoàn cộng sản đòi nợ : nợ chồng, nợ con, nợ thân nhân mà bọn chúng đã giết, đã bắt đi mất tích từ năm Mậu Thân 1968.
3- Nhân cơ hội đó hướng dẫn đồng bào tràn ngập căn cứ Bãi Dâu, để đồng bào phá tan căn cứ của bọn chúng và “bề hội đồng” bọn chúng một trận nên thân.
4- Đuổi bọn chúng ra khỏi căn cứ, ra khỏi thành phố Huế.
5- Lực lượng biểu tham dự biểu tình :
- Chủ lực là quần chúng Huế, Tiểu thương chợ Đông Ba, Chợ An Cựu, Chợ Bến Ngự, những thành phần có chồng, con, thân nhân bị Việt cộng sát hại. Thành phần học sinh, sinh viên cô nhi tử sĩ.
- Xử dụng Biệt Đội Thiên Nga, nữ nhân viên CSQG thuộc BCH, ngụy trang với khăn tang áo chế làm nòng cốt của cuộc biểu tình.
- 100 nhân viên Cảnh Sát Dã Chiến mặc thường phục.
- 100 nhân viên Cảnh sát Đặc Biệt.
200 trăm người này là lực lượng xung kích bạo động khi có lệnh.
- Chỉ Huy Trưởng ba quận Cảnh Sát I, II, III chịu trách nhiệm kêu gọi, hướng dẫn dân chúng trong quận đến địa điểm biểu tình.
- Thiếu Tá Trương Công Ân, chỉ định một nữ sĩ quan trong biệt đội Thiên Nga ngụy trang khăn tang áo chế, hướng dẫn đoàn biểu tình đến Bãi Dâu đưa kiến nghị đòi chồng, đòi con, đòi thân nhân.
- Thiếu tá Chỉ Huy Phó chỉ thị cho Trung Úy Tiến, Trưởng Ban Tâm Lý Chiến, thảo một bức thư gởi cho đảng cộng sản Việt Nam, Bộ Chính Trị đảng cộng sản, đòi chồng con, thân nhân nạn nhân Mậu Thân 1968, gởi qua tên Thượng Tá Hoàng Anh Tuấn. Nhớ cho tôi xem trước khi giao cho nữ Sĩ quan Biệt Đội Thiên Nga.
6- Ngày giờ biểu tình :
Ngày N và giờ G là 2 giờ chiều. Đoàn biểu tình sẽ xuất phát đúng 2 giờ chiều, trực chỉ Bãi Dâu. Ba Chỉ huy trưởng quận bắt đầu cho nhân viên truyên truyền rỉ tai kêu gọi đồng bào tham gia biểu tình.
7- Chỉ huy tổng quát cuộc biểu tình :
- Giai đoạn I
Thiếu tá Liên Thành, Chỉ huy trưởng.
Phụ Tá, Thiếu tá Trương văn Vinh, Chỉ huy Phó.
Sau mười phút đòi gặp Thượng tá Hoàng Anh Tuấn giao thư đòi nợ chồng con, thân nhân bị mất tích, dù tên đó có ra tiếp nhận thư hay không, tôi vẫn cho lệnh đoàn biểu tình tràn ngâp căn cứ Bãi Dâu. Tôi trực tiếp chỉ huy 200 anh em mặc thường phục hành động trong giai đọan I.
- Giai Đoạn II
Thiếu tá Trương văn Vinh thay tôi chỉ huy đoàn biểu tình, Thiếu Tá Trương công Ân Phụ tá cho Thiếu tá Vinh.
Phần tôi sẽ lẻn ra ngoài, thay lại đồ sắc phục cùng với Đại úy Trần Văn Tý, Đại đội Trưởng đại đội 102 CSDC, chỉ huy 3 trung đội xông vào tung lựu đạn cay giải tán đoàn biểu tình, cứu nguy và bảo vệ an ninh cho phái đoàn quân sự Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đang bị dân chúng Huế bao vây, tấn công, đập phá, và hành hung bọn chúng.
Theo điều khoản quy định của hiệp định thư Paris, phái đoàn Quân sự Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được hưởng quy chế ngoại giao, vì vậy lực lượng Cảnh sát Quốc Gia Thừa Thiên- Huế phải tung quân trấn áp bạo động, bảo vệ an ninh cho phái đoàn quân sự Việt cộng, như vậy là quá đẹp không ai chê trách Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế vào đâu được !
8- Huấn thị đặc biệt :
- Không một ai trong đoàn biểu tình được mang vũ khí, nếu phát giác ai mang vũ khí trong đoàn biểu tình phải bắt giữ ngay.
- Hành động không được quá đà. Khi có lệnh ngưng là phải ngưng ngay.
- Phái đoàn quân Sự Hoa kỳ không còn là “ người bạn đồng minh thân thiết” của chúng ta nữa, bây giờ họ là “người bạn thắm thiết của bác và đảng” chúng ta không còn trông cậy gì vào họ được nữa, coi chừng họ sẽ công khai ra mặt bênh vực cho phái đoàn quân sự Bắc Việt và MTGPMN tạo khó khăn cho mình.
DIỄN TIẾN ĐÒI NỢ :
Hai ngày sau, Ngày N và giờ G đã đến, nếu tôi nhớ không lầm đó là ngày 2 tháng 2 năm 1973.
- Từ 12 giờ trưa, trong thành phố Huế đã có tin tức loan truyền, rỉ tai 2 giờ chiều ngày này, đồng bào sẽ biểu tình tại Bãi Dâu, gặp đoàn quân sự Việt Cộng để đòi chồng, đòi con, đòi thân nhân bị giết, bị bắt mất tích trong Tết Mậu Thân 1968.
- 1 giờ trưa có lời truyên truyền rỉ tai, kêu gọi đồng bào đình công bãi thị đi biểu tình tại Bãi Dâu. Tin tức loan truyền rất nhanh, khu chợ Đông Ba, khu bến xe đò ngay cầu Gia Hội, khu Thượng Tứ, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Chi Lăng, đâu đâu cũng nghe người ta gọi nhau: “Đóng cửa dẹp tiệm đi bà con ơi, về Bãi Dâu biểu tình đòi nợ Việt cộng bà con ơi”.
Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau về Bãi Dâu, khoảng gần 2 giờ trưa có khoảng trên 5 ngàn đồng bào đã tràn ngập khu cổng chính của căn cứ Bãi Dâu. Một rừng người khăn tang áo chế, cùng một rừng cờ và biểu ngữ với nội dung yêu cầu Việt cộng trả lại chồng con, yêu cầu Việt cộng cho biết chồng con họ bị bắt trong Tết Mậu Thân hiện nay ở đâu ? v.v…
Vào khoảng gần 2 giờ 30, cuộc biểu tình bắt đầu, qua loa phóng thanh, lời của một quả phụ có chồng bị Việt cộng bắt trong Tết Mậu Thân, yêu cầu được gặp Thượng Tá Việt Cộng Hoàng Anh Tuấn, trao thỉnh nguyện thư của thân nhân nạn nhân Tết Mậu Thân.
Bên trong căn cứ vẫn im lìm không một bóng người xuất hiện. Qua chiếc máy truyền tin nhỏ của hệ thống Cố vấn đặc Biệt Hoa Kỳ, họ bắt đầu gọi tôi khẩn cấp. Tôi biết ngay là bọn Việt cộng trong căn cứ Bãi Dâu đã cầu cứu phái đoàn quân sự Mỹ, Phái đoàn này lại liên lạc với Phái bộ Cố Đặc Biệt của BCH/ CSQG Thừa Thiên, để yêu cầu lực lượng chúng tôi can thiệp bảo vệ an ninh cho phái đoàn quân sự Bắc Việt và GPMN trong căn cứ.
Tiếng viên cố vấn của tôi trong máy truyền tin nhỏ :
- Tango...Tango …Nancy gọi !
- Nancy ! tôi nghe anh rõ, nói đi.
- Anh đang ở đâu ? Phái đoàn quân sự Bắc Việt và MTGPMN tại căn cứ Bãi Dâu đang gặp nguy hiểm, vì có vài ngàn đồng bào đang biểu tình ngoài cổng căn cứ Bãi Dâu, chúng tôi sợ rằng đoàn biểu tình sẽ tràn vào căn cứ. Chúng tôi yêu cầu anh can thiệp ngay đừng cho đồng bào vào bên trong, và cũng nhắc anh rõ, trách nhiệm bảo vệ an ninh cho phải đoàn là của Lực lượng CSQG các anh.
- Tôi đã biết và hiện trên đường đến đó, tôi sẽ can thiệp chận đứng ngay, nếu đồng bào bạo động. (xạo)!
Tôi hiểu rằng đã đến lúc không còn chậm trễ được nữa vì phái bộ quân sự Hoa kỳ sẽ can thiệp.
Tôi nói với Thiếu Tá Vinh và Thiếu Tá Ân đang đứng gần tôi:
- Chúng ta phải hành động ngay, bằng không bọn Mỹ sẽ can thiêp. Vinh, Ân, cho lệnh người của mình bắt đầu.
Vinh và Ân lũi vào đám đông. Chỉ khoảng 5 phút sau giọng nói của người quả phụ hướng dẫn đoàn biểu tình đã oang oang trên máy phóng thanh :
- Đả đảo Cộng sản! trả lại chồng con, thân nhân của chúng tôi cho chúng tôi!
Tiếng la to của đoàn biểu tình vang vọng cả khu vực Bãi Dâu:
“Đả đảo cộng sản, đả đảo cộng sản tham tàn khát máu”
Lại có tiếng của người quả phụ hướng dẫn đoàn biểu tình :
- Thưa đồng bào, chúng ta đến đây xin gặp ông trưởng phái đoàn Việt cộng để trao thỉnh nguyện thư đòi chồng con, thân nhân mất tích trong Tết Mậu Thân, chúng ta đã đợi ông ta gần cả tiếng đồng hồ, vậy mà ông ta không chịu ra gặp chúng ta. Vậy thì thưa đồng bào, chúng ta phải đi vào gặp ông ta, chúng ta không đợi nữa. Đồng bào đồng ý không ?
Tiếng đáp lại của đoàn biểu tình vang dậy cả một góc trời :
“ Đồng ý, đồng ý, đả đảo cộng sản. Chúng ta vào đi”
Cánh cửa bằng kẽm gai nơi cổng chính bị đạp tung, một rừng người cùng cờ và biểu ngữ tràn vào căn cứ Bãi Dâu, họ nhắm hướng các ngôi nhà tiền chế mà phái đoàn cộng sản đang trú ngụ chạy đến. Cảnh tượng thật đẹp mắt nhưng cảnh hỗn loạn cũng bắt đầu.
Lực lượng chủ lực bạo động gồm 200 nhân viên của chúng tôi, cùng với đồng bào xông vào từng ngôi nhà tiền chế của bọn chúng hành hung, và phá nát đồ đạc, bàn ghế, giường ngủ của bọn chúng. Tiếng la hét của đồng bào hòa lẫn với tiếng la hét của đám Việt cộng đang bị hành hung hòa lẫn với tiếng máy bay trực thăng của Phái bộ Hoa Kỳ đang bay thật thấp sửa soạn đáp xuống tạo thành cảnh tượng giống như một đoạn phim chiến tranh ở một vùng nào đó.
Bốn chiếc trực thăng của phái bộ Quân sự Hoa Kỳ đang tìm cách đáp xuống căn cứ Bãi Dâu, tôi biết đã đến lúc tôi phải trao quyền chỉ huy vụ đánh phá này cho Thiếu tá Vinh Chỉ Huy Phó, lẻn ra ngoài thay đồ và trở vào với Đại uý Trần Văn Tý, Đại đội Trưởng cùng với 3 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến đóng vai “người hùng Cảnh Sát dẹp loạn”.
Tôi nói rất nhanh với Thiếu Tá Vinh:
- Giao lại cho anh, nhắc nhở anh em đừng quá đà. Khi tôi và 3 trung đội Cảnh Sát Dã chiến dàn đội hình, bắt đầu tung lưu đạn cay đàn áp đám biểu tình, anh cho lệnh anh em và đồng bào rút lui ngay, tôi chừa cửa chính cho đồng bào chạy, khéo khéo một tí kẻo bọn Mỹ phát giác ra được là nguy lắm đó nghe. Giao Lại cho anh tôi đi đây. Vinh trả lời:
- Anh đi đi, để chỗ này cho tôi
Chỉ khoảng gần 10 phút sau tôi trở lại, xe tôi dẫn đầu theo sau là Đại Úy Tý, và đoàn xe chở 3 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến. Đoàn xe vừa lọt vào trong căn cứ, tôi cho lệnh đổ quân và Đại Úy Tý dàn đội hình, bắn phi tiễn tung lựu đạn cay về phía đồng bào ngay.
Hơi cay bay mù mịt đồng bào chạy toán loạn, anh em hướng dẫn đồng bào chạy ra cửa chính thoát thân.
Phái đoàn quân sự Hoa Kỳ vừa trực thăng vận xuống giải cứu cho bọn Việt cộng cũng bị hít hơi cay.
Viên Đại Tá Trưởng Phái Đoàn quân sự Hoa Kỳ cám ơn tôi rối rít, lại còn khen lực lượng CSQG/Thừa Thiên Huế là number # 1 vì đã phản ứng rất nhanh, can thiệp và giải cứu phái đoàn cộng sản kịp thời.
A Di Đà Phật, đồng chí đạo hữu Hoa Kỳ chưa “ngộ” không thì chúng em gặp rắc rối to.
Thế nhưng “đồng chí” Thượng Tá Hoàng Anh Tuấn chiều hôm đó đã mở cuộc họp báo và tuyên bố :
“Vụ biểu tình và đập phá căn cứ Bãi Dâu chiều hôm nay là do tên Trưởng Ty Công An du đãng Liên Thành tổ chức, hắn quy tụ một số du đãng làm chuyện đó, chứ không phải “đồng bào ruột thịt” Thừa Thiên Huế”.
A Di Đà Phật, Thiện tai…Thiện tai…Đồng chí Thượng Tá việt cộng Hoàng Anh Tuấn đã “ngộ”.
Sáng hôm sau, tại Camp David, nơi phái đoàn quân sự 4 bên trung ương trú đóng, Phái đoàn Bắc Việt và GPMN qua Võ Đông Giang và tên Tướng Việt cộng Trần Văn Trà, đưa ra bản kháng thư phản đối và tuyên bố rằng:
1- Vụ đánh phá tại căn cứ Bãi Dâu là do VNCH chủ mưu qua tên Trưởng Ty du đãng Liên Thành thi hành, hắn ta đã dùng một số du đãng làm chuyện đó, chứ chẳng phài đổng bào ruột thịt Huế.
2- 45 Đoàn viên của chúng tôi đều bị chấn thương sọ não. Có giấy chứng nhận của Y sĩ.
3- Chúng tôi sẽ rút đoàn quân sự của chúng tôi tại Huế về Saigòn, vì mạng sống của các đoàn viên của chúng tôi tại đó bị đe dọa.
Chiều hôm đó tôi bị một trận lôi đình từ Đại Tá Tỉnh Trưởng Tôn Thất Khiên, và Bộ Tư Lệnh CSQG tại Sài Gòn, vì Trung Tướng Phạm văn Thuần Trưởng phái đoàn Quận Sự Việt Nam Cộng Hòa tại trung ương, Camp David đã nổi giận vì hành động của tôi.
Thế nhưng, A di Đà Phật… Lạy Chúa…tôi tai qua nạn khỏi cũng nhờ phúc đức Ôn, mệ. và vong linh của 5327 thường dân vô tội bị Việt cộng thảm sát phù hộ.
Và ngay chiều hôm đó, tôi lên đài truyền hình số 9 tại Huế trả đòn với Thượng Tá Vc Hoàng Anh Tuấn :
Ông Thượng Tá Việt Cộng Hoàng Anh Tuấn đã nói : “Sự việc xảy ra ngày hôm qua tại căn cứ Bãi Dâu là do tôi, tên trưởng ty du đãng Liên Thành chủ mưu, và hắn đã dùng một số du đãng làm chuyện đó, chứ không phải đồng bào ruột thịt Thừa Thiên- Huế.”
- Thưa ông Thượng Tá Việt cộng Hoàng Anh Tuấn, ông kết tội tôi là thủ phạm mà không đưa ra nổi bằng chứng nào đề chứng minh. Ngược lại nhân viên công lực của chúng tôi vì thi hành luật pháp quốc gia, thi hành các điều khoản trong Nghị Định Thư của Hòa Đàm Paris, đã xả thân bảo vệ các ông, và chính tôi, cũng bị đồng bào hành hung đánh trọng thương ở cánh tay mặt. Tôi vừa nói vừa đưa cánh tay mặt đang băng to tổ bố (xạo) cho đài truyền hình quay.
Sáng ngày 5 tháng 2 năm 1973, phái đoàn quân sự của Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam rút khỏi căn cứ Bãi Dâu về Saigon, lý do Huế không bảo đảm an ninh cho họ, căn cứ Bãi Dâu đóng cửa.
Phái đoàn Quân sự Mỹ hộ tống bọn chúng, có cả trực thăng hộ tống, và phi cơ L-19 quan sát bao vùng vì sợ bị “đồng bào” phục kích chận xe.
Họ không yêu cầu lực lượng CSQG/Thừa Thiên-Huế hộ tống, vì có lẽ họ đã phát giác vụ Bãi Dâu thủ phạm là chúng tôi và đồng bào.
OK ông bạn “đồng minh thắm thiết Hoa Kỳ”, như vậy khỏi thấy bọn chúng, đỡ chướng tai gai mắt.

Nếu đúng theo tinh thần của nghị định thư Hòa Đàm Paris thì phái đoàn quân sự của Bắc Việt và Giải Phóng Miền Nam trong Ủy ban Quân sự 4 bên phải đóng ở Huế 60 ngày, kể từ ngày 28 tháng 1 năm 1973, nhưng mới chỉ được có 6 ngày, tức là ngày 3 tháng 2 năm 1973, bọn chúng đã phải bỏ chạy và căn cứ Bãi Dâu phải đóng cửa, đó cũng là vì phản ứng mạnh mẽ của đồng bào Huế trước sự hiện diện của bọn cộng sản sát nhân.

Liên-Thành @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site