lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

vietnam sea, sea of vietnam, biển Việt Nam, southeast asia sea, biển đông nam á, south china sea, biển nam tàu

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

 

change.org Vui lòng ký tên hỗ trợ cho thỉnh nguyện thư – phản đối xây dựng tượng Hồ chí Minh ở Wien (Vienna), Áo quốc

Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cũng như các đoàn thể, đảng phái, hội đoàn, các diễn đàn điện tử, các đài phát thanh tiếng Việt phổ biến thông tin này đến đồng bào, đồng hương xa gần được biết để hỗ trợ.

Nếu có quý vị nào đã nhận được thông tin này vui lòng thông cảm và xóa dùm.

Thành thật cám ơn sự hỗ trợ quý báu của tất cả quý vị.

Đường dẫn các thỉnh nguyện thư trên change.org

1/ 2017 0122 Brief an BM Dr Häupl Wien, Austria - https://www.change.org/p/dr-michael-h (Deutsch, English, Vietnamese)

Embed this petition (cài trực tiếp đường dẫn này trên web, blog của quý vị):

<div data-petition-id="10190375"></div>

<script src="https://static.change.org/product/embeds/v1/change-embeds.js" type="text/javascript"></script>

Ngoài ra, diễn-đàn xã-hội dân-sự biển Việt-Nam chúng tôi trước đây đã thực hiện hai chiến dịch vận-động chữ ký khác hôm nay chuyển đến quý vị để tùy nghi:

1/ Vận động đổi tên biển nam Tàu sang biển Việt-Nam - https://www.change.org/p/change-rename-the-south-china-sea-into-vietnam-sea-%C4%91%E1%BB%95i-t%C3%AAn-bi%E1%BB%83n-t%C3%A0u-sang-bi%E1%BB%83n-vi%E1%BB%87t-nam (English, Vietnamese)

2/ Chống toàn cầu hóa của Tàu cộng No China globalization - https://www.change.org/p/hon-doris-leuthard-president-of-the-swiss-confederation-and-no-china-globalization-bitte-please/ http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/no-china-globalization_vn-ver.html (English)

Trân trọng cám ơn và kính chào quý vị

Ngày 06-02-2017

Trần Đại Việt, The Vietnamese Sea.org social network


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site