lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Email: hoisuhocvietnam@quansuvn.info

Bản Lên Tiếng Về Việc Trùng-Tu Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Qua những thông tin nhận được từ các diễn đàn điện-tử vào tuần lễ đầu tiên của tháng 3 năm 2013, chúng tôi được biết nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam và ông Nguyễn-Đạc-Thành, chủ tịch VAF đang có chủ trương trùng tu Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hỏa.

Hội Sử-Học Việt-Nam quan niệm rằng, việc trùng tu này cần phải thực hiện gấp rút, bền bỉ và cần có sự ủng hộ, đồng tình của thân nhân tử-sĩ, các cựu quân-nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa ở trong và ngoài nước, cũng như đồng bào mọi giới.

Tuy nhiên, cổ nhân có câu: danh bất chính ngôn bất thuận.

Do đó, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của tác giả Đỗ-Ngọc-Uyển và nêu ra 8 điều sau đây:

thương tiếc, nghĩa trang quân đội biên hòa

1/ Dựng lại Bức Tượng Thương Tiếc và đặt trên bệ vào đúng vị trí nguyên thuỷ. Bức tượng này đang bị VC cất giấu.

2/ Trả lại sự tôn nghiêm cho nghĩa trang bằng cách giải toả tất cả những xây cất lấn chiếm trái phép và trả lại diện tích nguyên thủy của nghĩa trang.

3/ Tu bổ và giữ đúng cảnh quan tổng thể nguyên thủy của nghĩa trang, không thêm bớt.

4/ Xoá bỏ tất cả những xây cất phụ của VC đang làm biến dạng mô hình nguyên thủy của nghĩa trang.

nghĩa dũng đài, nghĩa trang quân đội biên hòa

gnhĩa dũng đài, gnhĩa trang quân đội biên hòa

Nghĩa Dũng Đài

5/ Trùng tu như nguyên thủy tất cá các kiến trúc đã bị phá hoại. Phải giữ nguyên cái tên Nghĩa Dũng Đài, không được đổi tên là Đài Tưởng Niệm.

6/ Xoá bỏ cái tên  bất chính: nghĩa địa An Bình và trả lại cái chính danh lịch sử của nghĩa trang là Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà mà ông Nguyễn Đạc Thành cũng luôn luôn tránh né mỗi khi trả lời phỏng vấn và chỉ gọi  là “Nghĩa Trang Biên Hoà”.

đền tử sĩ nghĩa trang quân đội biên hòa

Đền Tử Sĩ lúc vừa hoàn thành

7/ Trùng tu như nguyên trạng tất cả những kiến trúc đã bị hủy hoại. Phải giữ nguyên trạng kiến trúc và danh xưng Đền Tử Sĩ không được đổi sang bất kỳ tên nào khác hoặc hình thức kiến trúc.

8/ Thiết lập Đại Trai Đàn Siêu Độ trong ba ngày, cầu nguyện cho hương linh chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn. Trong ba ngày đó, các lãnh đạo Cộng-Sản Việt-Nam như Trương-Tấn-Sang, Nguyễn Phú-Trọng, Nguyễn-Tấn-Dũng, Nguyễn-Sinh-Hùng hiện diện tại chỗ và quỳ sám hối trước vong linh tử sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa.

Những điều trên, tác giả Đỗ-Ngọc-Uyển đề nghị 6; Hội Sử-Học bổ túc hai điều 7 và 8.

Chúng tôi tích cực khuyến khích ông Nguyễn-Đạc-Thành hãy thực hiện các điều trên thì mới có chính danh chính nghĩa thực hiện nghĩa cử trùng tu Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa.

Nếu ông Nguyễn-Đạc-Thành thực hiện được 8 vừa nêu, Hội Sử-Học Việt-Nam hoàn toàn ủng hộ việc làm của quý vị.

Âu-Châu ngày 30-03-2013

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Tham khảo:

1/ Việt Cộng Tu Bổ Nghĩa-Trang quân-Đội Biên-Hòa: Một Âm Mưu Phá Hoại Di Sản Lịch-Sử Của Quốc-Gia

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-137_4-4437_15-2/

2/ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Tiếng Kêu Khẩn Thiết Từ Ngôi Đền Thiêng

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-178_4-2390_5-10_6-7_17-254_14-2_15-2/

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site