lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn

Thanh Sơn | Ứng-Nghiệm Tin Mừng

(Luca, Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

luca

ĐỌC  nơi sách thánh rạng ngời
TRONG bài ứng nghiệm những lời tiên tri
SÁCH kinh tiên báo khắc ghi
THÁNH  Thần hướng dẫn từ khi vào đời
SÁNG  như mặt nhật Chúa Trời
NGỜI  lên rạng tỏa tuyệt vời ơn thiêng

HÔM nay ứng nghiệm lời trên
NAY  Tin Mừng sẽ vang lên khắp cùng 
ỨNG lời Thiên Chúa cửu trùng
NGHỆM  thay Linh Thánh xuống cùng Giêsu
NHỮNG điều giải thoát ba thù
LỜI  Ngài uy dung, phá tù, bứt gông
TIÊN  phong từ bắc sang đông
TRI   vâng Lời Chúa đả thông nhịp cầu

XỨC  dầu Linh Thánh trên đầu
DẦU  phong ấn tín nhiệm mầu sai đi
THÁNH  Thần Chúa ngự thực thi
HIẾN  thân Thiên Tử ra đi cứu đời
SAI   Ngài loan báo cho người
ĐI cùng khắp ngả rao lời Chúa Cha

CON  người câm biết hát ca
NGƯỜI  mù nhìn thấy, cùi da được lành
ĐẾN  người qùe chạy loanh quanh
ĐỂ   thiên hạ thấy uy danh của Người
THỰC  thi giải thoát cho đời
THI hành thánh ý Chúa Trời truyền ban 
Ý  Trời ban phát hân hoan
TRỜI  sai Con xuống trần gian cứu đời

Trầm Hương Thơ 27 01.2013

Trầm Hương Thơ @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site