lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu Hà 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ...

Khóc Cố Nhân
hoạ thơ Quang Dương: " Tưởng Nhớ Anh Hùng Trương Văn Sương"

Chẳng thành công ý chí tiền nhân
Tổ quốc sa cơ phải hiến thân
Thái Học lưu danh dù thất bại
Văn Sương chiến đấu dẫu Hồ quân

Thân phơi đồng nội xương da bọc
Xác ngưạ đồi hoang cốt tử thần
Nghìn năm biền biệt hồn thu thảo
Một nén hương lòng khóc cố nhân!

23.9.2011 Lu Hà

 

Suối Lệ Hồn Thơ Hà Thượng Nhân
hoạ thơ Huệ Thu

Suối lệ hồn thơ khóc một người
Sinh ra chỉ có một lần thôi
Vác cây thánh giá theo chân Chuá
Mỹ Quốc tìm đâu nắng rực trời
Trăng sáng lòng thành soi đầu bạc
Tấm thân phù thể lúc chia phôi
Xa quê vương nợ tình non nước
Trăn trở thương đau hận rã rời
Bút pháp văn thơ còn để lại
Nhớ ông con cháu lệ nhoà rơi

9.11.2009 Lu Hà

 

Thi Sĩ Là Ai ?

Mưa dầm thì cũng chẳng ra đâu
Vài chữ lun phun chắc thấm lâu
Bí lối văn chương bồi ngõ hẻm
Tịt đường thơ phú góc vườn sau
Kiên trì nhẫn nại oan thi sĩ
Nấu sử sôi kinh sợ tắc cầu?
Đố kỵ bon chen phường giảo bút
Tiểu nhân quân tử dễ nhường nhau

Nhường nhau tranh chấp khó bàng quan
Chữ nghiã tao phùng soi thế gian
Ngay thẳng lòng sao đo chẳng nổi
Sông sâu bể thẳm thước trầm luân
Ngô nghê giả bộ hàng văn sĩ
Sắc sảo trời ghen chúng khóc than
Chán cảnh ngồi không buồn ngưá miệng
Nôm na mách qué cũng là văn

Văn sự trăm năm học chữ nhân
Sớm khuya đèn sách bõ chuyên cần
Lăng săng nước đục thờn bơn muá
Tấp tểnh ao nhà cóc khoả chân
Thiên hạ đua nhau mừng cát sĩ
Sơn hà tua tuả bụi hoa xuân
Phen này mới khiếp mùi văn hoá
Bịt mũi hè nhau nước xối tràn…

29.12.2009 Lu Hà

 

Tranh Đất Thái Hà

Ma quỷ cười vang vọng núi sông
Trần gian máu chảy nước trôi dòng
Thiên đàng xưa hẳn tìm sao thấy
Hạ giới ngày nay có tỏ tường
Vật chất tôn thờ loài khỉ đỏ
Tinh thần công giáo giống chiên thương
Thái hà sứ đạo đòi công lý
Mảnh đất tranh nhau giá thị trường

Mảnh đất tranh nhau giá thị trường
Lời kinh dân chuá nỗi thê lương
Trời cao thấu tỏ lòng minh chuá
Đất thẳm chôn vùi mộng tưởng chung
Báo chí một chiều đua cáo trạng
Thông tin muôn phiá phá cho cùng
Hỏi bên nhà máy len màu đỏ
Thêu dệt bao nhiêu những tấn tuồng?....

4 .10.2008 Lu Hà

 

Vinh Quang

Vinh nhục rêu rao để tiếng cười
Cạn tàu ráo máng biết thương ai
Non sông gấm vóc thường hay nói
Tổ quốc giang sơn vẫn giống nòi
Bảo thật lòng mình đừng dối trá
Bằng không liêm sỉ được như người
Sáu mươi năm lẻ còn chưa đủ
Cái giá vinh quang vẫn chẳng hời

2008 Lu Hà

 

Tự Hào

Thế kỷ lầm than hận nhuốc nhơ
Khổ đau đeo đẳng mãi bao giờ
Tình thương ai nỡ gây ra tội
Đạo đức kẻ nào để tiếng dơ
Oán lũ bất lương buôn máu thịt
Oan hồn chiến sĩ bán vinh hoa
Mưu gian lạm dụng lòng yêu nước
Ma quỷ cười vang cái tự hào…

2008 Lu Hà

 

Thuật Dối Trá

Nói dối xem ra quốc sách hay
Đưa dân vào bẫy mới cao tay
Văn chương pháp luật mơ rừng rú
Báo chí quyền hành mộng tỉnh say
Trị nước tôn vinh khoa nói dối
Thói đời kim cổ thuật sâu cay
Thương thân cò vạc mò tôm tép
Sông nước quê hương thảm đoạ đày

Sông nước quê hương thảm đoạ đày
Niềm tin khắc cốt biết sao đây
Thân cò xơ sác trôi bờ bến
Cánh vạc sao đành dạt gió mây
Quốc nội đồng bào còn đói khổ
Việt kiều hải ngoại có thương vay
Khen cho nói dối thành khoa học
Kế sách ngu dân vẫn kiểu này

2008 Lu Hà

 

Nước Sông Công Lý

Dòng sông công lý vẫn dâng cao
Tức nước mà sao chẳng vỡ bờ
Khâm Sứ công an dào cổng trước
Thái Hà dân chúng đạp tường sau
Đất đai giáo hội nơi thờ phụng
Nhà nước chính quyền cưỡng chế sao?
Cướp đất dồn dân là chính sách
Dân oan khiếu kiện đến bao giờ?...

2008 Lu Hà

 

Lưả Tắt Dần
hoạ thơ Thanh Hoàng & Diệu Hương

Lác đác hạt mưa gọi gió xuân
Buồn sao ảo não kiếp phù vân
Canh Dần lại đến hồn thơ thẩn
Kỷ Sửu ra đi mộng khó gần
Sáng dậy bơ vơ xoè móng vuốt
Đêm đông lạc lối muá đầu lân
Bơ phờ chán nản càng ngao ngán
Cố Quốc hoài hương lưả tắt dần …

30.1.2010 Lu Hà

 

Nhớ Bà Hồ Xuân Hương
hoạ lại thơ Huệ Thu

Huệ Thu hương sắc giống như bà
Hải ngoại Sài Môn một đoá hoa
Tài tử giai nhân muôn tứ hải
Tao đàn quần hội khắp quan nha
Thướt tha lá liễu hồn xuân trẻ
Yểu điệu cành mai mộng tuổi già
Thu Huệ đúng tên thường vẫn gọi
Xuân Hương chín suối hẳn cười tha...

Xuân Hương chín suối hẳn cười tha...
Khắp nẻo ta bà cũng bốn ba
Vẫn muốn yên thân nơi ẩn dã
Nhưng mà văn nhiệp phải la cà
Hồng nhan căn số hồn thi sĩ
Thơ tứ duyên tình vướng cánh hoa
Khắc khoải năm canh sầu cố quốc
Trùng dương nhớ Nước giọt châu sa

Trùng dương nhớ Mẹ giọt châu sa
Ẻo lả chiều nay soi phấn thoa
Người ở trong gương chau vẻ nguyệt
Ai nơi chín suối xót thương bà
Xuân hương xưa hẳn còn lưu lại
Thu Huệ còn đây vẫn hải hà
Thơ phú duyên thầm hương đệ nhất
Mày râu cả đám có ai tha?...

24.5.2009 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ...

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site