lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

Thiên-Tài Lịch-Sử Quân-Sự Việt-Nam Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu

Hành Quân Vượt Biên

tướng nguyễn văn hiếu

Di ảnh cố Thiếu-tướng Nguyễn-Văn-Hiếu

Dạ-Lệ-Huỳnh

Gởi đến bởi : Dạ Lệ Huỳnh

Tg:Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ lệ Huỳnh
Sĩ Quan Hành Quân Vượt Tuyến
January 15, 2012
2:45 PM                 

HÀNH QUÂN VƯỢT TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT-MIÊN- LÀO  

Sáng sớm, trời còn mờ trong hơi sương núi, tỉnh Pleiku-Quân Đoàn II bị khua động và tỉnh thức trong tiếng máy bay trực thăng đáp xuống sân bay dã chiến quân đoàn. Các Sĩ Quan cấp tướng - tá các ban ngành tham gia hành quân đều có mặt đầy đủ tại phòng hành quân, ban 3 quân đoàn II để nhận lệnh xuất phát hành quân. Và cũng nhận được lời huấn thị quân sự cho sĩ quan các cấp nhận lãnh trách nhiệm trách nhiệm hành quân là dám nhận lãnh trách nhiệm và dinh dự tổ quốc trao cho...Những quyết định cấp chỉ huy trên chiến trường, mặt trận là quyền hành tuyệt đối của tổ quốc trao cho, nên cần phải có trí và có tài thao lược cùng kinh nghiệm chiến trường, để xử trí và quyết đoán chiến thuật trên các mặt trận hầu bảo vệ mạng sống các chiến hữu dưới quyền mình và cho vợ con của họ. Một quyết định sai lầm là chết cả một đoàn quân do mình chỉ huy trong tích tắt vài phút vài giây cho cả cái chết do sai lầm quyết định cấp chỉ huy đưa ra...Hậu quả là ngay tức thì...Không phải chờ đợi lâu lắc...! như "Nhân quả luân hồi của nhà phật cho kiếp lai sanh". Vì " Súng đạn vô tình...nhưng lòng người nên nhân đạo"....Tướng Hiếu nói xong, ai về vị trí nấy! Riêng ông oai vệ tiến ra sân bay trong tiếng nổ máy trực thăng đợi sẵn. Ông nhảy phóc lên trực thăng  theo thao tác quân trường, băng cách chống hai tay trên sàn trực thăng và quăng mình gọn ghẽ lên ghế ngồi bên cạch xạ thủ trực thăng, vì ông vốn nhỏ con, nhưng nhanh nhẹn làm Pilot Mỹ thán phục và kính trọng ông Hiếu, một tướng lãnh QLVNCH. Hình ảnh ông tướng Hiếu, tôi rất cảm phục và là ảnh tượng suốt đời binh nghiệp của tôi.     

us army

Army of republic of Viet Nam

Đoàn quân tập họp tại đồn điền trà Catexca gồm các trung đoàn 47, trung đoàn 40,trung đoàn của sư đoàn 22 BB, cộng thêm 2 trung đoàn của sư đoàn 23 BB và tăng phái thêm 3 tiểu đoàn BĐQ của thành Pleime, có thêm sự tham gia của liên đoàn Biệt Kích 81 Dù. 2 chi đoàn thiết giáp, có pháo binh Pleiku yểm trợ và đặt căn cứ Hàm Rồng-Nơi tôi thường trú đóng quân, làm trung tâm hành quân. Vì nơi đây là ngọn núi cao 1.680 mét-so mực nước biển- dễ liên lạc thông tin sang tận Campuchia 125 km điều động hành quân cho máy truyền tin PRC 25 hoạt động hữu hiệu lệnh lạc điều phối quân. Và lấy cửa khẩu Đức Cơ làm điểm xuất phát hành quân vượt tuyến sang Campuchia.

Cuộc hành quân này nhằm ngăn chặn đoàn quân Cộng Sản Miền Bắc vượt dãy Trường Sơn vào Nam tiếp tế cho VC nằm vùng của trung ương cụcR miền nam, thuộc biên giới và tỉnh Tây Ninh và loan tỏa sang Cao Miên và Lào, dọc vùng biên giới Việt Miên Lào. Quân Cộng Sản Bằc Việt gồm 5 sư đoàn chính qui, trang bị vũ khí hiện đại gồm xe tăng, đại pháo hỏa tiễn phòng không cao xạ...bạt núi, băng rừng tiến về phương nam, để cung cấp, trang bị số vũ khí này cho VC miền nam và bọn Khờme Đỏ thân Trung Cộng và du kích Phathet-Lào...Mặt trận này không có không quân và TQLC Hoa Kỳ tham gia...Vì Quốc hội Mỹ không cho phép mở rộng chiến tranh sang Campuchia và Lào.Vì thế đặt cho QLVNCH vào tình thế nguy hiểm không có B.52 yểm trợ trước quân số quá đông- Biển người-Cộng Sản Miền bắc. Với vũ khí tối tân hiện đại hóa của Nga Tàu.

Xe tăng thiết giáp của VNCH không phải là đối thủ của tăng T, 54 hay PT. 76 của  Nga-Tàu...nhưng nhờ sự lãnh đạo tài ba, lỗi lạc thông minh, sáng suốt của viên Tướng  Nguyễn Văn Hiếu đã tiên liệu được nhu cầu cho mặt trận, cần phải được trang bị cho binh sĩ VNCH tối đa hỏa tiển vác vai M.72 chống tăng địch và phá hủy lô cốt và diệt chốt chống càn của cộng quân. Mà thật vậy! Một trái hỏa hỏa tiễn vác vai nổ ra chỉ làm cho PT 76 cộng quân xoay ngang mòng mòng...phải bắn tiếp 2 phát nữa nó mới chịu bốc cháy mằm im trước khi nó chạy tới cán chết binh sĩ ta...Nhờ các Hỏa tiễn chống tăng M72 là hỏa lực chính chính yếu, cứu nguy cho QLVNCH, trước các khẩu đại pháo hạng nặng, phòng không cao xạ hầu như im hơi, bặt tiếng vì ta không cần có máy bay không yểm để cho chúng nhả đạn bắn rơi!?.

Các chiến sĩ, quân ta phá hủy các ổ đại pháo, phòng không của địch, bắt gặp những xác chết cộng quân còn bị xiềng xích vào ổ đại pháo, mặc đồ bộ đội cụ Hồ, nhưng xác là lính Trung Quốc cải trang, do những lính Ba Tàu Chợ Lớn bị bắt lính - VNCH - nhận diện ra đồng loại của chúng {Chớ xác chết không bao giờ biết nói và tự nhận mình}. Họ, buộc phải chết và không dám để bị bắt cho khai thác tù binh.Trận này, quân ta đánh tan rả đoàn quân cộng sản ra thành nhiều mãnh, phá hoại con đường tiếp tế, vận chuyển cho du kích Khờ me Đỏ, và giải tỏa áp lực cho chính quyền Lon Nol thân Mỹ bị bao vây gây sức ép bởi Trung Cộng. Các chiến lợi phẫm tịch thu được gồm những tiền giấy Campuchia giả mạo do Tung Cộng in ra với mục đích phá hoại nền kinh tế Campuchia do chính quyền Lon Nol thân Mỹ lãnh đạo, còn mới cáo cạnh, thơm mùi mục in chứa trong các thùng giấy carton có chữ China sản xuất bị bom đạn của quân ta bắn vở và bay tung tóe như đàn bướm lượn trên cánh rừng lá thắp rớt xuống ao hồ khe suối. Binh sĩ ta thấy tiếc, dựng cho một ngực tiền Trung Quốc, đem phát lại cho bà con Khờ Me đói nghèo trên dọc đường rút quân về mang theo nhiều kỹ niệm hành quân Vượt tuyến - Campuchia.

Trong trận đánh vượt tuyến biên giới sang Campuchia, của Việt Nam Cộng Hòa đã bẻ gảy được âm mưu  thâm độc của Cộng Sản Quốc tế Nga Tàu muốn biến Việt - Miên - Lào thành Cộng Sản Đông Dương là nhờ vào Thiên tài Lịch Sử Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu cầm quân sang giúp Lon Nol là đồng minh chiến hữu Campuchia. Không những ông giỏi về chiến lược quân sự mà còn giỏi về chính trị kinh tế cứu nguy cho chính quyền Lon Nol chậm sụp đổ và kéo theo sự sụp đổ VN cuối tháng Tư-30-4-1975.

Thiên Tài lịch sử Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu rất hiếm có trong các tướng lãnh QLVNCH, nhờ lòng trung kiên chính trực, một lòng chính nghĩa yêu nước của người Việt Quốc Gia. Nhưng trời chưa thương dân tộc Việt Nam vào gói trọn dân tộc này trong số phận đau đớn bằng 2 câu thơ của Nguyễn Du:

"Trời bắt phong trần phải phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao..."
Và bất kể chi tài hỡi cố nhân Ơi
...!!!

Huỳnh Mai St.8872
{Tưởng Nhớ  Cố Trung Tướng Nguyễn Văn Hiếu}       
Thiên Tài Lịch Sử Quân Sự Việt Nam

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site