lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Chân Giả Quanh Vấn-Đề Bản Luận Văn "Thực-Chất Đạo Hòa-Hảo" Của Tăng Sinh Thích Thiện-Huệ

---------------------------

Tôi là một nữ tín đồ PGHH quê mùa ở chốn thôn quê trong Xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang, sau khi được đọc 2 bài nhận định của ông Minh Thạnh tôi cảm thấy bàng hoàng với nhiều suy nghĩ:

Đọc 2 bản nhận định của ông Minh Thạnh, nổi bật ý nghĩa qua 2 câu mào đầu:

Câu thứ nhất: Chúng ta cần cảnh giác và tỉnh táo trước những tổ chức bất hợp pháp, cá nhân chống đối, lợi dụng một luận văn khoa học thuần túy của một sinh viên để gây ảnh hưởng chính trị, truyền thông, gây chia rẽ và mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc . . . (nguyên văn bản nhận định thứ nhất đề ngày 30/12/2012) và câu mào đầu trong bản nhận định thứ 2 đề ngày 05/01/2013: “ Tưởng chừng như ông Lê Quang Liêm có công với Đức Huỳnh Giáo Chủ , nhưng kỳ thực là ngược lại. ông đã làm cho phổ biến nhiều người biết đến những lời xúc phạm đến Đức Huỳnh Giáo Chủ (Nguyên văn) . . .

Hai bản nhận định này xuất phát từ trang web Phật giáo . . .

Bấy nhiêu đủ biết ông Minh Thạnh là ai? Và mục đích bản nhận định này là nhằm vào cụ Lê Quang Liêm và cụ Liêm là người chúng tôi tôn kính . . . tôn kính vì cụ Liêm là người đã hy sinh cà cuộc đời để phục vụ cho PHẬT GIÀO HÒA HẢO (PGHH) được trường tồn qua bao thăng trầm truân chuyên nghiêng ngửa vì thời cuộc.

Đọc 2 bản nhận định của ông Minh Thạnh, tôi có thể biết ngay ít nhất ông là một Phật tử và mỗi ngày ông cũng niệm Phật ít nhất là một câu: Nam Mô A Di Đà Phật.

Là một Phật tử biết niệm Phật mà viết một bài nhận định để “chụp mũ” quy tội cho một người khác là một việc làm hoàn toàn trái với đạo lý nhà Phật.

Là Phật tử phải có lòng từ bi: “Hãy làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình” . . . và “đừng làm cho người khác những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình “ . . . Đó là tâm Phật tử.

Đọc 2 bài nhận định của ông Minh Thạnh, tôi thấy nổi bật lên 6 khía cạnh:

1-Chụp mũ cụ Liêm là người cầm đầu cuộc phản ứng bản luận văn của Thích Thiện Huệ, hầu làm lạc hướng dư luận.

2- Đổ tội trọn vẹn cho Thích Thiện Huệ để tránh trách nhiệm cho Ban Điều hành Học Viện Phật Giáo: “Ý kiến  của  tăng sinh Thích Thiện Huệ về Phật Giáo Hòa Hảo và Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ là quan điểm cá nhân trong một luận văn tốt nghiệp bậc Đại học (nguyên văn) và toàn 2 bài nhận định không hề thấy và động đến 5 chữ: “LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU” nằm sờ sờ trước hết của bản luận văn.

Trong lĩnh vực Phật giáo, dù là một Phật tử bình thường ai cũng có thể biết lời phán dạy này của Đức Bổn Sư Thích Ca: “Trong đời có 2 hạng người đáng quí . Một là hạng người chưa hề lầm lỗi. Hai là hạng người lầm lỗi mà biết thành tâm cải hóa.”

Có lỗi mà không biết nhận lỗi lại tìm cách quanh co để “chụp mũ” cho người khác, như vậy có đúng là Phật tử chân chính không? Và “chụp mũ” quy tội ngược lại cho cụ Liêm có đúng không?

3-. . . “Cũng xin nói thêm Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy và Giáo Hội Phật Giáo VN Thống NHất là 2 tổ chức tôn giáo không được pháp luật nước CHXHCNVN công nhận và có ý đồ và việc làm chống đối chế độ rõ ràng” (nguyên văn) Mô Phật! Thật là một câu bươi móc bất hủ chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của ông Minh Thạnh đối với chế độ . . . có lẽ ông nghĩ rằng chưa ai biết chúng tôi là “chống cộng” nên ông phải tố cáo chứ gì?

Ông nên nhớ rằng: Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy “đầu đội trời, chân đạp đất” thà chết vinh hơn sống nhục, chớ không phải như những người cúi đầu trước cường quyền bạo lực để được “no cơm ấm áo” .

4- Đạo Phật là Đạo hòa hợp, nêu cao tinh thần hòa hợp, giáo huấn đại chúng tinh thần hòa hợp. Đức Phật cấm nói lời chia rẽ, nói lời hung ác . . . Đây là nguyên văn của ông Minh Thạnh nghe nó cao cả làm sao vì ông biết nhắc lời Phật dạy. Thế mà ông nói trên giấy trắng mực đen rằng việc làm của chúng tôi là chống chế độ rõ ràng . . . Như vậy ông có nói lời chia rẽ, nói lời hung ác “tá tha nhơn chi thủ” hay không?

5-Trách nhiệm thuộc về ông Lê Quang Liêm, người đã làm cho số đông biết đến một luận văn không ai biết, làm mất sự tôn nghiêm đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ (nguyên văn của ông Minh Thạnh).

Tôi rất ngạc nhiên với câu nhận định này và tôi có 2 điều cần phân biện:

a-Ông Minh Thạnh dựa vào đâu mà cho rằng Cụ Liêm phanh phui vụ luận văn của Thích Thiện Huệ vì ý đồ đen tối? Tôi xin nhắc lại cho ông nhớ trong bản Tuyên Cáo của Giáo Hội PGHH Thuần Túy đề ngày 27/11/2012 có ghi rất rõ ràng: Với những lời lẽ thô bỉ, vô giáo dục, ngụy biện và ngu xuẩn, từ trang 1 đến trang 57, tác giả Thích Thiện Huệ đã không tiếc lời nhục mạ Đức Huỳnh Giáo Chủ và phỉ báng nền giáo lý PGHH. Tất cả sự việc vừa kể đã gây phẫn nộ cùng tột và rộng lớn trong toàn thể 7 triệu tín đồ PGHH. Phiên Đại hội thu hẹp nhóm tại Huyền Phong Các ngày 26/11/2012 gồm đại diện toàn thể các nhóm tín đồ đồng thanh ủy nhiệm Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy thay mặt cho toàn thể anh em PGHH dùng mọi biện pháp để phản ứng với bản luận văn tốt nghiệp “VỀ THỰC CHẤT ĐẠO HÒA HẢO . . . Như vậy là cụ Liêm tự phanh phui vụ “bản Luận văn” vì ý đồ bất chính hay cụ Liêm thừa hành ủy nhiệm của toàn thể tín đồ PGHH, hở ông Minh Thạnh ?

b-Một chứng minh điển hình nữa là ngày 12/12/2012, một phái đoàn PGHH khoảng 40 người gồm Đại diện các thành phần PGHH, do ông Nguyễn Châui Lang, một nhân sĩ PGHH cầm đầu đến gặp Ban Điều Hành Học Viện Phật Giáo VN tại 750, Nguyễn Kiệm, F9, quận Phú Nhuận (TP.HCM) đủ chứng tỏ việc phản ứng bản luận văn của tăng sinh Thích Thiện Huệ không phải là do cụ Lê Quang Liêm phanh phui để vì ý đồ riêng tư đen tối.

Thật sự, tôi không biết ông Minh Thạnh là ai? Là một thiện trí thức? là một “cao tăng”? hay là một Phật tử? tôi xin ông nhận định về vụ “bản luận văn” của Thích Thiện Huệ nên chính chắn hơn.

Còn ông Minh Thạnh bảo rằng: “Tưởng chừng như ông Lê Quang Liêm có công với Đức Huiỳnh Giáo Chủ, nhưng kỳ thực là ngược lại. Ông đã làm cho phổ biến, nhiều người biết đến những lời xúc phạm của Đức Huỳnh Giáo Chủ (nguyên văn) .

. . Tại sao ông Minh Thạnh lại có ý nghĩ nông cạn như thế ấy? Nếu có một ai xúc phạm đến một bậc tôn nghiêm thì cần phải giấu giếm sự xúc phạm đó? Tại sao vậy? Đã là bậc tôn nghiêm thì tất nhiên phải sáng tỏ về mọi mặt như mặt trời mặt trăng, những kẻ nói xấu vì lý do gì thì giống như người xòe bàn tay mà muốn che khuất ánh thái dương. Các đấng Phật Thánh ra đời, luôn luôn bị thiếu gì kẻ xấu bài xích, phỉ báng? Ông Minh Thạnh hãy đọc lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lịch sử của Đức Khổng Tử thì tất biết.

Riêng đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ ta phải hiểu rằng: Suốt mấy ngàn năm lịch sử, có ai mới 19 tuổi đã thành lập được một tôn giáo”Tam Giáo qui nguyên” tổng hợp 3 tôn giáo Phật, Nho, Lão khế cơ khế lý với thời đại và có hằng triệu triệu người quy y sùng bái và tôn là Giáo Chủ. Những kẻ muốn bêu xấu Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích giáo lý PGHH mới là kẻ âm mưu bất chính vì lý do chính trị, truyền thông, gây chia rẽ và mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc . . . đó ông Minh Thạnh ơi! ! !

6-Tôi còn một điều thắc mắc là không biết sau những phần nhận định của ông Minh Thạnh sẽ còn bao nhiêu lời nhận định nữa để kết án cụ Liêm, vì tôi nghĩ sau lưng của Thích Thiện Huệ ắt còn nhiều người vì trong toàn bộ luận văn, thỉnh thoảng Thích Thiện Huệ dùng chữ “chúng tôi” chứng tỏ sau lưng Thích Thiện Huệ còn nhiều người. Như vậy, viết bản luận văn này có thể là do một âm mưu ? ? ? Sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng thực tế.

---------------------------------

Sau khi đọc xong 2 bản nhận định của ông Minh Thạnh, tôi liền đi Sàigon đến nhà cụ Liêm để hỏi ý kiến về những lời nhận định này thì cụ Liêm tươi cười trả lời: Ông đã có đọc rồi . . . họ chụp mũ ông để đánh lạc hướng về vụ Thích Thiện Huệ . . . nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù ai cố ý “bóp méo vo tròn” ông không đối đáp gì hết. Các con có quyền phát biểu cá nhân, các con tùy nghi . . . ở đời đâu phải chuyện nào mình cũng đối đáp . . . Hãy đối đáp những gì có tính cách trung thực và xây dựng, đó là quan niệm nhất quán của ông . . . Hãy cố vượt qua mọi thị phi để cho Tâm được yên tĩnh. Tâm yên tĩnh; là điều hay bậc nhất, chính “TÂM” ấy thâm nhập Đại định, hàng phục mọi ma chướng.

---------------------------------

Thưa ông Minh Thạnh,

Thư giấy chẳng hết lời, tôi đề nghị mời ông vui lòng tham dự cuộc hội thảo với chúng tôi, một số đàn bà quê mùa dốt nát, để mổ xẽ, trao đổi đến nơi đến chốn về vấn đề Thích Thiện Huệ.

Cuộc Hội thảo sẽ tổ chức tại nhà ông Năm Thơ ở Xã Tân Hòa, Ấp Hòa Tân, địa chỉ: 523 vào ngày 23/01/2013. Nếu ông đồng ý xin thông báo số điện thoại: o99.574.3494. Chúng tôi sẽ đón rước. Đa tạ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Mỹ An, ngày 12 tháng 01 năm 2013

Nữ tín đồ PGHH

DIỆU-TỊNH

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site